Swifterbant

Plaats
Dorp
Dronten
Flevoland

Swifterbant

Terug naar boven

Status

Swifterbant is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Dronten.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een bos (793 kopie 10e eeuw Suifterbant, 793, 794 kopie 10e eeuw Suiftarbant, 796 kopie 10e eeuw Suiftarbant), ligging onbekend, op de Veluwe (Gelderland). Betekent het Oudnederlandse bant 'streek, woongebied' en swifter 'linker of noordelijk'. Te vergelijken met de naam Teisterbant 'de rechter oftewel zuidelijk gelegen streek'. De huidige plaatsnaam is een recente vernoeming.(1)

Terug naar boven

Ligging

Swifterbant ligt NO van Lelystad, NW van Dronten en grenst in het N aan het Ketelmeer en aan de A6, welker brug ter plekke de grens vormt tussen het Ketelmeer en het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Swifterbant heeft ca. 2.500 huizen met ca. 6.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een ontwerpteam, met daarin ook inwoners, heeft in maart 2020 drie verschillende 'schetsen' gepresenteerd voor een mogelijke inrichting van het nieuwe dorpsdeel Swifterbant-Zuid, waar 600 tot 800 woningen worden gebouwd. De intentie was om dat over 25 jaar uit te smeren, maar van de gemeenteraad mag het ook wel in 10 jaar, zeker gezien de extra opgave die het Rijk Flevoland wil geven voor woningbouw.

- Archeologen hebben in 2010 aan de Bisonweg Z van Swifterbant bijzondere opgravingen verricht. Waar op- en afritten van de N23 zijn aangelegd, ligt op ongeveer 3 meter onder het maaiveld een duintop. Op deze duintop hebben ongeveer 7000 jaar geleden al mensen gewoond. Het is uniek in Europa: de jongste provincie met de oudste geschiedenis van ongeveer 7.000 jaar gelden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Swifterbant heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De familie Van Dalen heeft enkele jaren geleden het 24 ha grote voormalig gronddepot van ProRail gekocht, gelegen aan de N307 Z van Swifterbant. Daar werd grond opgeslagen die moest wijken voor de aanleg van de Hanze(spoor)lijn naar Zwolle. Om het perceel weer bruikbaar te maken, moest het zand worden afgevoerd. Een concreet plan voor gebruik daarna was er niet. Aanvankelijk dacht men aan een agrarische bestemming. In 2013 vroeg de provincie Flevoland om plannen voor nieuwe natuur in te dienen. De familie Van Dalen kwam met het plan om het gebied om te vormen tot nieuwe natuur, vrij toegankelijk voor liefhebbers van rust en natuur. Een kruiden- en faunarijk grasland met een parkachtig uiterlijk met enkele bomengroepen en veel verschillende plantensoorten.

Er gaat ook natuureducatie verzorgd worden voor scholen uit de regio. "Niets is zo effectief als leerlingen onderwijzen over natuur op een plek waar ze die gelijk kunnen ervaren, ruiken en voelen", stelt directeur Geertje van Keulen van Basisschool De Branding in Swifterbant. De Provincie heeft het plan in 2016 geaccordeerd. Ook de gemeente vindt het een goed plan en is sinds 2017 aan de slag met een bestemmingsplanwijziging. Het is de intentie om het Swifterpark, zoals het gaat heten, in 2018 te realiseren. De plannen voor het Swifterpark zijn vastgelegd door het programma 'Natuurlijk Flevoland'. Het laat goed zien waarom de familie Van Dalen dit wil en waar ze naar toe willen. De prachtige beelden maken het verhaal compleet. Enkele boeren uit de buurt hebben hun bedenkingen. Zij vrezen een verhoogd risico op overdracht van dierenziekten met de komst van het park. De provincie Flevoland stelt echter: "Wij hebben externe bureaus hier uitgebreid onderzoek naar laten doen en op basis daarvan geconcludeerd dat daar geen sprake van is."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Swifterbant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelangen Swifterbant staat voor de Swifterbanter gemeenschap. Het dorp bestaat iets meer dan 50 jaar en daarin hebben ‘originele’ en ‘nieuwe’ bewoners een bijdrage geleverd aan de leefgemeenschap. Ondertussen is het dorp gegroeid naar bijna 6500 inwoners. Voorzieningen als gezondheidszorg, winkels, sportvelden en -zalen, ijsbaan, zwembad, multifunctioneel centrum, kerken, openbaar vervoer, scholen, verenigingen enz. spelen een grote rol in die leefbaarheid. Dorpsbelangen brengt deze zaken naar voren bij zij die daarover gaan: Gemeente, Provincie, Politie, Woningbouwvereniging, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking, maar in voorkomende gevallen protest ook mogelijk is.

Bijna 800 gezinnen zijn lid van onze vereniging. De gemiddelde gezinsgrootte van Swifterbant is 2,6. Daarmee zijn we een groep van rond de 2000 inwoners en vertegenwoordigen we dus bijna 1/3 van het dorp. Dat maakt dat we goed weten wat er speelt en dat we met elkaar een zaak kracht bij kunnen zetten. In het verleden heeft het bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het zwembad hier moet blijven en ondertussen is het een voorziening die het dorp onderscheidt van andere dorpen. Daarnaast stimuleert Dorpsbelangen gemeenschapszin door activiteiten als Paaseieren zoeken, 4 mei herdenking, Koningsdag, Julifeest en de intocht van Sinterklaas te laten organiseren. Genoeg redenen om lid te worden of te zijn. Lid worden? Klik hier!"

- Onderwijs: - Daltonschool De Duykeldam.

- Muziek: - "Vox Flevium is een ambitieus kamerkoor uit Swifterbant, dat geniet van prachtige koorklanken in allerlei stijlen van de klassieke muziek. Van oude muziek tot hedendaags, niks gaat het koor uit de weg. Naast de ambitie vindt het koor het ook belangrijk tijd te maken voor gezelligheid, elkaar beter te leren kennen. Het gevolg: Vox Flevium is een erg hechte groep zangers, die hard werkt om een behoorlijk niveau te bereiken. En met Sippie Broersma - sinds maart 2020 - aan het roer, zal dit niveau steeds een beetje stijgen. Misschien denk je na dit enthousiaste verhaal: met dit koor wil ik wel een keer meezingen. Dat kan! We nodigen je graag uit een keer om een repetitie bij te wonen. Kamerkoor Vox Flevium zoekt uitbreiding bij alle stemsoorten, maar vooral bij de bassen en tenoren. De repetities zijn op woensdag van 20.00-22.00 uur in De Hoeksteen. Via het contactformulier op de website kun je je aanmelden."

- Sport: - Tennisvereniging ATC Swifterbant is opgericht in 1969. De club bezit 7 tennisbanen; 2 French Court-banen die het gehele jaar kunnen worden bespeeld, en 5 gravelbanen die geopend zijn van eind maart tot eind november (afhankelijk van het weer). Alle banen zijn verlicht en worden automatisch beregend. Daarnaast beschikken ze over een mooie kantine met douches en kleedruimten. Tevens beschikken ze over een minitennisbaan en oefenkooi voor de jeugd. Voor de allerkleinsten is er een speeltuintje.

De club heeft een hoog vrijwilligersgehalte, hierdoor worden er door het jaar heen veel activiteiten georganiseerd. Een greep uit de mogelijkheden: clubkampioenschappen enkel, dubbel en mix; competities op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag; de jaarlijkse Startersdag; donderdagtennis; eendaagse toernooienmeerdaags toernooi: open dubbeltoernooi; herfsttoernooi; jan alleman toernooi; ladies day; mini- en driekwart tennis; racketloting alle leeftijden; wintertennis vanaf de 'gele' ballen; klaverjassen. De club kent geen ledenstop en heeft ruime speelmogelijkheden.

- Welzijn: - "Het Huis voor Taal is te vinden in de FlevoMeerbibliotheek in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. In het Huis voor Taal kun je elkaar ontmoeten. Taalvrijwilligers zijn er speciaal voor jou. Zij willen je graag verder helpen. Huis voor Taal begeleidt iedereen boven de 18 jaar die daar behoefte aan heeft om vaardiger te worden in de Nederlandse taal. Huis voor Taal geeft advies op maat. Alle taalvrijwilligers krijgen een basisopleiding. Zij weten welke materialen zij kunnen gebruiken voor het begeleiden van deelnemers. De taalbegeleiding is dankzij sponsoring door diverse partijen gratis. In de FlevoMeer Bibliotheek zijn diverse cursusboeken, leesboeken en oefenmaterialen beschikbaar. Ook kunnen op de computers in de bibliotheek taaloefeningen worden gemaakt."

- Duurzaamheid: - Onder de naam Windplan Blauw werken SwifterwinT en Nuon nauw samen aan de ontwikkeling van een windmolenpark NW, N en NO van Swifterbant, in deels gemeente Dronten, deels gemeente Lelystad. Feiten en cijfers: beoogd aantal windturbines: 61; aantal te verwijderen oudere windturbines: 74; turbinetype: Voorlopig 4 MW; start bouw: 2020; totaal aantal MW: circa 250 MW; genoeg energie voor: 125.000 Nederlanders; vermeden uitstoot: 340.000 ton CO2.

Reactie toevoegen