Swifterbant

Plaats
Dorp
Dronten
Flevoland

Swifterbant

Terug naar boven

Status

Swifterbant is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Dronten.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een bos (793 kopie 10e eeuw Suifterbant, 793, 794 kopie 10e eeuw Suiftarbant, 796 kopie 10e eeuw Suiftarbant), ligging onbekend, op de Veluwe (Gelderland). Betekent het Oudnederlandse bant 'streek, woongebied' en swifter 'linker of noordelijk'. Te vergelijken met de naam Teisterbant 'de rechter oftewel zuidelijk gelegen streek'. De huidige plaatsnaam is een recente vernoeming.(1)

Terug naar boven

Ligging

Swifterbant ligt NO van Lelystad, NW van Dronten en grenst in het N aan het Ketelmeer en aan de A6, welker brug ter plekke de grens vormt tussen het Ketelmeer en het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Swifterbant heeft ca. 2.500 huizen met ca. 6.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een ontwerpteam, met daarin ook inwoners, heeft in maart 2020 drie verschillende 'schetsen' gepresenteerd voor een mogelijke inrichting van het nieuwe dorpsdeel Swifterbant-Zuid, waar 600 tot 800 woningen worden gebouwd. De intentie was om dat over 25 jaar uit te smeren, maar van de gemeenteraad mag het ook wel in 10 jaar, zeker gezien de extra opgave die het Rijk Flevoland wil geven voor woningbouw.

- Archeologen hebben in 2010 aan de Bisonweg Z van Swifterbant bijzondere opgravingen verricht. Waar op- en afritten van de N23 zijn aangelegd, ligt op ongeveer 3 meter onder het maaiveld een duintop. Op deze duintop hebben ongeveer 7000 jaar geleden al mensen gewoond. Het is uniek in Europa: de jongste provincie met de oudste geschiedenis van ongeveer 7.000 jaar gelden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Swifterbant heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het bos bij Swifterbant is in 1968 aangeplant. Er staan naald- en loofbomen met daartussen kleinere bomen en struiken (lijsterbes, krentenboom, hazelaar en vogelkers). De bodem van dit bos bestaat uit een variatie van verschillende lagen grond, zoals zand, klei en zavel. Het bos wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Maandelijks vinden er waarnemingen en werkzaamheden plaats. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Bij slecht weer is het raadzaam laarzen aan te trekken. Er zijn twee wandelroutes door het bos. Het startpunt is aan de Bosweg. Er is een gele (2,4 km) en een blauwe (3,1 km) wandelroute uitgezet.

Het bos is vooral in het voorjaar schitterend door het grote aantal stinzenplanten dat er in het bos groeit. Rondom de IVN Heemtuin, langs de gele route, zijn daar legio voorbeelden van. O.a. daslook en sleutelbloem zijn daar volop aanwezig. Iets eerder in het jaar bloeit ook het sneeuwklokje daar volop. Rondom de poel is altijd veel te vinden als je op zoek bent naar waterleven en verder zijn de bossen in de paddenstoelentijd ook schitterend met de grote variëteit aan paddenstoelen die er dan te vinden zijn. Langs het natuurpad staan een twintigtal informatieborden over de natuur waar je op dat moment staat. De natuurpaden worden onderhouden door vrijwilligers van IVN-afdeling gemeente Dronten."

- "Watersportvereniging WSV Swift is een vereniging van enthousiaste motorboot vaarders en telt ongeveer 70 leden. Swifterbant ligt voor de gemotoriseerde watersport centraal in het land. De jachthaven heeft een goede ligging om via Ketelhaven en het Zwarte Water richting Noord-West Overijssel, Friesland of Drenthe en Groningen te gaan. Via Ketelhaven en de Randmeren is Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland goed te bevaren. Via Ketelhaven, Kampen en de IJssel is er een snelle verbinding naar Gelderland en het zuiden van ons land. Desgewenst kun je ook via het IJsselmeer naar Noord-Holland, Friesland en de Waddenzee. De haven ligt aan een beschutte uitloop van de Swiftervaart, een zijkanaal van de Lage Vaart. Voorzieningen: Elke steiger heeft verlichting, een water-aftappunt (gratis) en een stroompaal met muntinworp. Bij het clubgebouw vind je toilet, douche, een stortbak voor chemisch toilet, en een afzuiginstallatie voor de vuilwatertank (toiletwater). Het winkelcentrum, horeca en benzinestation is op loopafstand, aan de overkant van de weg.

De 16 voordelen om lid te worden van WSV Swift in Swifterbant: 1: Veilig: toegang afgesloten d.m.v. een elektronisch hek; 2: Poralu C-steiger (bouwjaar 2018); 3: De kade en de steigers zijn omsloten door Heras hekwerk; 4: Goedkoop: weet u een goedkopere en betere haven? Vast niet; 5: Stroom: op alle drie steigers en op de haven 220 volt; 6: Waterkraan: op alle drie de steigers; 7: Verlichting: op de steigers en op de kade; 8: Clubhuis aanwezig; 9: W.C. en douche aanwezig; 10: Je boot kun je van oktober tot april op de kade stallen; 11: Je kunt op afspraak gebruik maken van werkplaats, werksteiger en werkvlot; 12: Tijdens de winterstalling is er een speciale lashoek; 13: We beschikken over een opslagcontainer; 14: Afzuiginstallatie voor de vuilwatertank (uitsluitend toiletwater); 15: Stortbak chemisch toilet; 16: Gezellig."

- De familie Van Dalen heeft enkele jaren geleden het 24 ha grote voormalig gronddepot van ProRail gekocht, gelegen aan de N307 Z van Swifterbant. Daar werd grond opgeslagen die moest wijken voor de aanleg van de Hanze(spoor)lijn naar Zwolle. Om het perceel weer bruikbaar te maken, moest het zand worden afgevoerd. Een concreet plan voor gebruik daarna was er niet. Aanvankelijk dacht men aan een agrarische bestemming. In 2013 vroeg de provincie Flevoland om plannen voor nieuwe natuur in te dienen. De familie Van Dalen kwam met het plan om het gebied om te vormen tot nieuwe natuur, vrij toegankelijk voor liefhebbers van rust en natuur. Een kruiden- en faunarijk grasland met een parkachtig uiterlijk met enkele bomengroepen en veel verschillende plantensoorten.

Er gaat ook natuureducatie verzorgd worden voor scholen uit de regio. "Niets is zo effectief als leerlingen onderwijzen over natuur op een plek waar ze die gelijk kunnen ervaren, ruiken en voelen", stelt directeur Geertje van Keulen van Basisschool De Branding in Swifterbant. De Provincie heeft het plan in 2016 geaccordeerd. Ook de gemeente vindt het een goed plan en is sinds 2017 aan de slag met een bestemmingsplanwijziging. Het is de intentie om het Swifterpark, zoals het gaat heten, in 2018 te realiseren. De plannen voor het Swifterpark zijn vastgelegd door het programma 'Natuurlijk Flevoland'. Het laat goed zien waarom de familie Van Dalen dit wil en waar ze naar toe willen. De prachtige beelden maken het verhaal compleet. Enkele boeren uit de buurt hebben hun bedenkingen. Zij vrezen een verhoogd risico op overdracht van dierenziekten met de komst van het park. De provincie Flevoland stelt echter: "Wij hebben externe bureaus hier uitgebreid onderzoek naar laten doen en op basis daarvan geconcludeerd dat daar geen sprake van is."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Swifterbant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelangen Swifterbant staat voor de Swifterbanter gemeenschap. Het dorp bestaat iets meer dan 50 jaar en daarin hebben ‘originele’ en ‘nieuwe’ bewoners een bijdrage geleverd aan de leefgemeenschap. Ondertussen is het dorp gegroeid naar bijna 6500 inwoners. Voorzieningen als gezondheidszorg, winkels, sportvelden en -zalen, ijsbaan, zwembad, multifunctioneel centrum, kerken, openbaar vervoer, scholen, verenigingen enz. spelen een grote rol in die leefbaarheid. Dorpsbelangen brengt deze zaken naar voren bij zij die daarover gaan: Gemeente, Provincie, Politie, Woningbouwvereniging, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking, maar in voorkomende gevallen protest ook mogelijk is.

Bijna 800 gezinnen zijn lid van onze vereniging. De gemiddelde gezinsgrootte van Swifterbant is 2,6. Daarmee zijn we een groep van rond de 2000 inwoners en vertegenwoordigen we dus bijna 1/3 van het dorp. Dat maakt dat we goed weten wat er speelt en dat we met elkaar een zaak kracht bij kunnen zetten. In het verleden heeft het bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het zwembad hier moet blijven en ondertussen is het een voorziening die het dorp onderscheidt van andere dorpen. Daarnaast stimuleert Dorpsbelangen gemeenschapszin door activiteiten als Paaseieren zoeken, 4 mei herdenking, Koningsdag, Julifeest en de intocht van Sinterklaas te laten organiseren. Genoeg redenen om lid te worden of te zijn. Lid worden? Klik hier!"

- Onderwijs: - "Openbare Daltonbasisschool De Duykeldam is een 6 klassige school in Swifterbant, waar op een moderne wijze met de nieuwste methodes les gegeven wordt. De basis voor ons onderwijs is het Daltonconcept. De pijlers van dit concept zijn verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Plezier en leren gaan bij ons hand in hand. Met onze website willen we ouders, kinderen en overige bezoekers een goed beeld geven van onze school. Ook willen we u op de hoogte houden van de actualiteiten en ontwikkelingen op onze school. Hierover kunt u lezen in de verschillende nieuwsbrieven. Bent u op zoek naar een actieve en gezellige basisschool voor uw kind(-eren), dan nodigen wij u van harte uit om onze school eens te bezoeken. We kunnen u dan een indruk geven van de sfeer, de manier van werken en de dagelijkse praktijk.

Kanjertraining: een veilige plek voor iedereen. Daltonbasisschool De Duykeldam in Swifterbant vindt het belangrijk om voor kinderen vanaf dag 1 een veilige plek te creëren, want een kind dat zich veilig voelt, komt makkelijker tot leren. Daarom krijgen alle kinderen op De Duykeldam vanaf groep 1 de Kanjertraining. Pestgedrag wordt zo voor een groot deel ingedamd, maar kinderen leren ook om complimentjes uit te delen, iemand een helpende hand te bieden en belangstelling naar de mensen om hen heen te tonen. Op weg in de 21e eeuw. Wij vinden het ook belangrijk dat onze kinderen goed voorbereid zijn op de maatschappij van morgen. Daarom is ons onderwijs er op gericht om de leerlingen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. U kunt dan denken aan ICT vaardigheden maar ook problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken en creatieve en sociale competenties. Wij hanteren hierbij de 21st century skills."

- Muziek: - "Vox Flevium is een ambitieus kamerkoor uit Swifterbant, dat geniet van prachtige koorklanken in allerlei stijlen van de klassieke muziek. Van oude muziek tot hedendaags, niks gaat het koor uit de weg. Naast de ambitie vindt het koor het ook belangrijk tijd te maken voor gezelligheid, elkaar beter te leren kennen. Het gevolg: Vox Flevium is een erg hechte groep zangers, die hard werkt om een behoorlijk niveau te bereiken. En met Sippie Broersma - sinds maart 2020 - aan het roer, zal dit niveau steeds een beetje stijgen. Misschien denk je na dit enthousiaste verhaal: met dit koor wil ik wel een keer meezingen. Dat kan! We nodigen je graag uit een keer om een repetitie bij te wonen. Kamerkoor Vox Flevium zoekt uitbreiding bij alle stemsoorten, maar vooral bij de bassen en tenoren. De repetities zijn op woensdag van 20.00-22.00 uur in De Hoeksteen. Via het contactformulier op de website kun je je aanmelden."

- Sport: - Tennisvereniging ATC Swifterbant is opgericht in 1969. De club bezit 7 tennisbanen; 2 French Court-banen die het gehele jaar kunnen worden bespeeld, en 5 gravelbanen die geopend zijn van eind maart tot eind november (afhankelijk van het weer). Alle banen zijn verlicht en worden automatisch beregend. Daarnaast beschikken ze over een mooie kantine met douches en kleedruimten. Tevens beschikken ze over een minitennisbaan en oefenkooi voor de jeugd. Voor de allerkleinsten is er een speeltuintje.

De club heeft een hoog vrijwilligersgehalte, hierdoor worden er door het jaar heen veel activiteiten georganiseerd. Een greep uit de mogelijkheden: clubkampioenschappen enkel, dubbel en mix; competities op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag; de jaarlijkse Startersdag; donderdagtennis; eendaagse toernooienmeerdaags toernooi: open dubbeltoernooi; herfsttoernooi; jan alleman toernooi; ladies day; mini- en driekwart tennis; racketloting alle leeftijden; wintertennis vanaf de 'gele' ballen; klaverjassen. De club kent geen ledenstop en heeft ruime speelmogelijkheden.

- Welzijn: - "Het Huis voor Taal is te vinden in de FlevoMeerbibliotheek in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. In het Huis voor Taal kun je elkaar ontmoeten. Taalvrijwilligers zijn er speciaal voor jou. Zij willen je graag verder helpen. Huis voor Taal begeleidt iedereen boven de 18 jaar die daar behoefte aan heeft om vaardiger te worden in de Nederlandse taal. Huis voor Taal geeft advies op maat. Alle taalvrijwilligers krijgen een basisopleiding. Zij weten welke materialen zij kunnen gebruiken voor het begeleiden van deelnemers. De taalbegeleiding is dankzij sponsoring door diverse partijen gratis. In de FlevoMeer Bibliotheek zijn diverse cursusboeken, leesboeken en oefenmaterialen beschikbaar. Ook kunnen op de computers in de bibliotheek taaloefeningen worden gemaakt."

- Duurzaamheid: - Onder de naam Windplan Blauw werken SwifterwinT en Nuon nauw samen aan de ontwikkeling van een windmolenpark NW, N en NO van Swifterbant, in deels gemeente Dronten, deels gemeente Lelystad. Feiten en cijfers: beoogd aantal windturbines: 61; aantal te verwijderen oudere windturbines: 74; turbinetype: Voorlopig 4 MW; start bouw: 2020; totaal aantal MW: circa 250 MW; genoeg energie voor: 125.000 Nederlanders; vermeden uitstoot: 340.000 ton CO2.

Reactie toevoegen