't Haantje

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

't Haantje

Terug naar boven

Status

- ‘t Haantje is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

- Het dorp ‘t Haantje werkt op veel gebieden samen met buur-buurtschap KIbbelveen (dat voor de postadressen onder het dorp Schoonoord valt). Zo is er bijv. een gezamenlijk Plaatselijk Belang. Daarom worden ze ook vaak samen genoemd als tweelingdorp.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
't Haantie, 't Haontie. Een inwoner van dit dorp is een Haontienees.

Oudere vermeldingen
1874 Het Haantje.

Naamsverklaring
Rond het ontstaan van de naam doen twee lezingen de ronde, aldus een infobord bij de brug: één lezing beweert dat de herberg aan het Oranjekanaal vroeger als versiering een haan droeg. Een andere lezing stelt dat de naam terug voert op een boom in de vorm van een haan. Dat was een baken op de lange weg langs het kanaal van Smilde naar Emmen. "We zijn al op ‘t Haantje", zei men dan.

Terug naar boven

Ligging

‘t Haantje ligt als lintbebouwing aan de 1 km lange gelijknamige weg, NW van Emmen, NNO van Sleen. Gelegen aan een brug bij het Oranjekanaal, waar deze de weg kruist tussen Valthe en Sleen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

‘t Haantje heeft ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners. 3 huizen vallen onder de kern Noord-Sleen, en ca. 10 huizen vallen onder Odoornerveen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting ‘t Haantje is ontstaan halverwege de 19e eeuw, als gevolg van het graven van de turfvaart het Oranjekanaal. Vroeger waren hier 2 kruideniers. Het schooltje is begin jaren negentig gesloten. De kerk is tegenwoordig in gebruik als woonhuis. Voetbalvereniging v.v. THEO is opgericht in 1947 en is wegens tekort aan leden aan het eind van seizoen 2011/2012 opgeheven. Toch heeft het kleine dorpje nog altijd een relatief rijk verenigingsleven, met een vrouwenvereniging, een toneelvereniging, een bejaardensoos, een kaartclub, een gymnastiekvereniging en Plaatselijk Belang.

Op 1 december 1965 is er een ramp gebeurd in ‘t Haantje. Het dorpje was heel even wereldnieuws, toen een 50 meter hoge boortoren van de NAM door de aarde werd verzwolgen, als gevolg van een te hoge gasdruk op 4 km diepte. "Het was of de aarde openscheurde", aldus een getuige. Er resteren nog slechts een paar leidingen, tanks en afsluiters als stille getuigen van het toenmalige wereldnieuws. "Op 2 november was er begonnen met een boring om het gasveld in exploitatie te brengen. In enkele weken wordt een diepte bereikt van ruim 1800 meter. Er zijn wat problemen met het boren door een laag zwakke steen die het boorgat verstopt. Dan stuit de boorploeg echter op een keiharde steenlaag. Ook die barrière wordt genomen maar dan blijkt zich onder die steenlaag gas te bevinden onder extreem hoge druk. Waar een druk van 140, 150 bar op die diepte normaal is, heeft het gas hier een druk van bijna 300 bar. “We wisten niet dat achter die prop zo’n gasexpansie zat. We verwijderden de prop en kregen meteen de volle laag. Toen was het heel vlug gebeurd. We kregen de volle mep van de gasdruk te verduren”, vertelt toenmalig assistent-exploitatie-ingenieur Win Delhaas.

Uit de diepe ingewanden van de aarde zoekt het gas zich een weg naar boven. Door de poreuze aardlagen, die rond het boorgat bovendien zijn gekraakt, borrelt het gas zo’n 1850 meter omhoog. Bloeb, blurb. Alsof de aarde boertjes laat. Eerst zijn het kleine kratertjes die aan het oppervlak ontstaan, maar al snel worden die groter. Tot een grote eruptie de aarde met grof geweld opensplijt. Een fontein van 30 meter hoog, een krater van enkele tientallen meters doorsnee en een boorinstallatie van 4 miljoen gulden (guldens uit 1965!) verdwijnt in de grond zonder een spoor achter te laten." (bron en voor nadere informatie zie het artikel 'De verdwenen boortoren in 't Haantje op 1 december 1965', door Gemeentearchief Coevorden)

Zie verder de pagina Geschiedenis van t Haantje.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vanouds was hier de uitspanning/herberg In Sok (genoemd naar de uitbater), jarenlang een bekend rustpunt met camping en kanoverhuur, dat zich afficheerde als ‘Rustieke Boeren Huiskamer Herberg’. In 1999 is het echtpaar Sok gestopt met de herberg en de camping. Deze is door anderen voortgezet.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Tovertha brengt jaarlijks in februari een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "De doelstelling van Plaatselijk Belang 't Haantje/Kibbelveen is dat zij de belangen behartigt en bevordert van de inwoners van deze kernen. Daarmee zijn wij een vereniging die graag opmerkzaam gemaakt wordt en samen met jou overlegt over wat er voor het dorp en haar inwoners beter kan, of wat je hindert. Informeer ons en wij leggen dan de contacten met de gemeente en/of andere organisaties die van belang kunnen zijn en proberen samen met jou naar een oplossing te zoeken. Twee commissies worden aangestuurd door het Plaatselijk Belang, te weten: een welkomstcommissie die nieuwe inwoners welkom heet en ze wegwijs maakt in het dorp, en een feestcommissie, die bij speciale momenten zorgdraagt voor de vrolijke noot in het dorp.

Andere zaken waar het Plaatselijk Belang zich voor inzet zijn de verkeersveiligheid en de goede leefbaarheid in het dorp. Dat gaat van groot tot klein: we bemoeien ons in het belang van het dorp met de ontwikkelingen rond de aansluiting (ongelijkvloerse kruising) N34, maar ook als iemand klachten heeft over bijvoorbeeld kapotte bestrating of andere vernielingen binnen onze kern. Wij zullen naar juiste instanties actie ondernemen. Zaken die in het dorp spelen en van belang zijn voor de inwoners hebben dus onze aandacht."

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Dorpshuis is er voor de inwoners van dorp ‘t Haantje en buurtschap Kibbelveen. Lokale verenigingen hebben hier hun thuisbasis.

- Zorg: - "Zorgboerderij t Haantje biedt gevarieerde en zinvolle dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. De ruim opgezette, landelijk gelegen zorgboerderij biedt zowel binnen- als buitenshuis vele activiteiten. Naast het verzorgen van de dieren zijn er bijvoorbeeld de pluk- en moestuin, het onderhoud van de boerderij, reparatiewerkzaamheden, catering, houtbewerking en creatieve activiteiten. Vanzelfsprekend is er af en toe ook ruimte voor ontspanning. Hierbij staan de mogelijkheden en persoonlijke behoeftes van de deelnemers op de eerste plaats. Wij bieden dagbesteding aan (jong)volwassenen met een lichamelijke en/ of geestelijke beperking en mensen met een psychische hulpvraag. Ook staan we open voor ‘ZMLK’-stages voor jeugdigen vanaf 17 jaar."

Reactie toevoegen