't Heechhout

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

t_heechhout_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap 't Heechhout ligt aan het eind van het gelijknamige, doodlopende weggetje, direct W van het dorp Wjelsryp. Inwoners en andere 'bevoegden' kunnen ook nog over het 'hoogholtje' over de Frjentsjerter Feart. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap 't Heechhout ligt aan het eind van het gelijknamige, doodlopende weggetje, direct W van het dorp Wjelsryp. Inwoners en andere 'bevoegden' kunnen ook nog over het 'hoogholtje' over de Frjentsjerter Feart. (© www.openstreetmap.org)

t_heechhout_buurtschapsgezicht_met_brug_kopie.jpg

De rijksmonumentale voetgangersbrug in buurtschap 't Heechhout (de vorige brug was inderdaad een 'heechhout', waar de buurtschap naar genoemd is) over de Frjentsjerter Feart is recentelijk gerestaureerd.

De rijksmonumentale voetgangersbrug in buurtschap 't Heechhout (de vorige brug was inderdaad een 'heechhout', waar de buurtschap naar genoemd is) over de Frjentsjerter Feart is recentelijk gerestaureerd.

t_heechhout_vanaf_de_n384.jpg

Het lijkt erop dat de inwoners van buurtschap 't Heechhout niet gevonden willen worden. Geen plaatsnaambordjes, en zo te zien ook geen straatnaambordjes. Vermoedelijk niet bij het voetgangersbruggetje vanuit Wjelsryp, en sowieso niet hier vanaf de N384...

Het lijkt erop dat de inwoners van buurtschap 't Heechhout niet gevonden willen worden. Geen plaatsnaambordjes, en zo te zien ook geen straatnaambordjes. Vermoedelijk niet bij het voetgangersbruggetje vanuit Wjelsryp, en sowieso niet hier vanaf de N384...

't Heechhout

Terug naar boven

Status

- 't Heechhout is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- Buurtschap 't Heechhout valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wjelsryp.

- Buurtschap 't Heechhout heeft, als een van de weinige buurtschappen in de voormalige gemeente Littenseradiel, geen plaatsnaambord (het hoeft er maar 1 te zijn omdat het immers een doodlopend weggetje is), "zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat je er bent aanbeland". Schrijven we dan normaalgesproken. Maar zelfs díe blijkt de buurtschap te ontberen, want aan de voetgangerskant van het bruggetje zal geen bordje staan nemen wij aan, en vanaf de N384 staat ook geen bordje. Dat is niet handig als je hier moet zijn als bezoeker, bezorger of leverancier en geen TomTom bij je hebt...

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Het Hooghout.

Oudere vermeldingen
Deze naam is nog maar kort in gebruik. De brug waaraan de naam ontleend is, ligt echter al vele eeuwen bij die plek over de Frjentsjerter Feart (Franekervaart). De kaart van rond 1700 zet bij deze brug Draayhout. De brug bestond toen uit een plank die over het water geschoven (gedraaid) kon worden. In de 19e eeuw was dit vervangen door een vrij hoge brug die alleen door voetgangers kon worden gebruikt, omdat men trapsgewijs omhoog ging.(1)

Naamsverklaring
Het Friese woord heechhout 'hoog houten bruggetje' is hier als naamgever voor de buurtschap gebruikt.(2)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Heechhout ligt rond het gelijknamige, doodlopende weggetje, direct W van Wjelsryp, en grenst in het O aan de Frjentsjerter Feart (voor 2007: Franekervaart), een historische trekvaartverbinding tussen Sneek en Franeker. Aldaar kunnen de bewoners en andere 'bevoegden' middels een bruggetje over de vaart naar Wjelsryp. En weer terug natuurlijk. Dat bruggetje is "verboden voor onbevoegden"; je komt vanaf het bruggetje namelijk direct op de privé-erven van de bewoners terecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap 't Heechhout omvat letterlijk een handvol panden, met de huisnummers 1/3/5/6/8 (wat erop lijkt de duiden dat panden met huisnrs. 2 en 4 ooit zijn afgebroken?). De buurtschap zal rond de 15 inwoners hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap 't Heechhout heeft 1 rijksmonument: de vaste voetgangersbrug over de Frjentsjerter Feart, gemaakt in 1919 in een modern bouwmateriaal (gewapend beton), maar in een traditionele vormentaal, die verwijst naar de houten voetgangersbrug, de zogeheten hooghout, waarvan hij de opvolger is. De betonnen brug is ter plaatse gestort en is monolithisch. De brug is van algemeen architectuurhistorisch en cultuurhistorisch belang: vanwege de traditionele brugtypologie, gepaard aan modern en experimenteel materiaalgebruik; vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de detaillering; vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de brug en de historisch-ruimtelijke relatie met de waterweg; vanwege de zeer hoge mate van gaafheid; vanwege de zeer hoge mate van zeldzaamheid op ten minste provinciaal niveau. De brug is recentelijk gerestaureerd, door de firma Repstone (specialist in betonrestauratie, in 2016 gefuseerd met Steenhouwerij Zederik, specialist in natuursteen, tot de fa. 'Meesters In').

Reacties

(2)

Over bereikbaarheid: vanaf het dorp Wjelsryp denk je over de brug te kunnen, maar dat is verboden voor onbevoegden!

Dank voor de tip Hans! Ik heb het toegevoegd. Dat is een dompertje voor toeristen en recreanten die zo een ommetje denken te kunnen maken, maar in dit geval begrijpelijk dat het zo geregeld is, want vanaf het bruggetje sta je zo te zien direct in de tuinen of in ieder geval op de privé erven van de bewoners.

Reactie toevoegen