't Hoekje (Sint Jansteen)

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

't Hoekje (Sint Jansteen)

Terug naar boven

Status

- 't Hoekje is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Sint Jansteen.

- Buurtschap 't Hoekje valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sint Jansteen.

- Buurtschap 't Hoekje ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van het dorp Sint Jansteen, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is -, zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Hoekje.

Naamsverkaring
- Betekent 'de kleine hoek'. Vermoedelijk een oude veldnaam. Zie ook bij Hoek gem. Bergeijk.(1)

- Volgens (2) is 't Hoekje genoemd naar de hoek van de Maisweg met de Wilhelminaweg, omdat hier de meeste bebouwing van de buurtschap is gevestigd.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Hoekje ligt (in het) ZW van het dorp Sint Jansteen, rond de kruising Wilhelminastraat / Vinkebroeksestraat / Warandastraat-Maisweg, en direct NO van het dorp Heikant. Verder ligt de buurtschap W van het dorp Kapellebrug en N van de plaats Hellestraat in België.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volgens (3) zou de buurtschap 't Hoekje ca. 40 huizen omvatten met ca. 25 inwoners. Klopt 1 van de 2 getallen wellicht niet of staan er veel huizen leeg (tweede woningen? vakantiewoningen?) in deze buurtschap? Wijzelf schatten in dat de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners heeft.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- N van 't Hoekje ligt een klein productiebos.

- Eveneens N van de buurtschap ligt de Oude Drydijck (Zeeuws voor "oude droge dijk") en een kreek. De kreek herinnert aan de dag dat de dijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd doorgestoken.

Reactie toevoegen