't Hoekske (Rucphen)

Plaats
Buurtschap
Rucphen Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

't Hoekske (Rucphen)

Terug naar boven

Status

- 't Hoekske is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, in grotendeels gemeente Rucphen, deels gemeente Roosendaal (t/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen, in 1997 over naar gemeente Roosendaal).

- Buurtschap 't Hoekske valt grotendeels onder het dorp Rucphen, deels onder de stad Roosendaal.

- Buurtschap 't Hoekske heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op Google Maps en in de Topografische atlas Noord-Brabant() staat Het Hoekske, maar bij ons weten is 't Hoekske de gangbare spelling.

Terug naar boven

Ligging

- Buurtschap 't Hoekske ligt 1 km ZO van Roosendaal, 4 km ZW van Rucphen, rond de Eindstraat (een zijweg van de Roosendaalse Baan).
- De grens tussen de gemeenten Rucphen en Roosendaal loopt ter plekke iets W parallel langs de Eindstraat. Slechts enkele huizen aan de W kant van die straat (met adressen aan de Zundertseweg) vallen onder de gemeente Roosendaal, het gros valt onder de gemeente Rucphen. Verwarrend is dat er ook nog een Eindstraat is in de kern Roosendaal zelf.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap 't Hoekske omvat ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

’t Hoekske werd oorspronkelijk bewoond door boeren en landarbeiders. De meeste van de oorspronkelijke huisjes met rieten daken hebben inmiddels plaatsgemaakt voor losstaande nieuwbouw.

Waterleiding is hier pas in de jaren zestig van de 20e eeuw aangelegd. Tot die tijd haalden de inwoners hun water uit de waterput die iedereen in de achtertuin had en het brood bakte men in de stenen ovens naast het huis.

Ook de inwoners van ’t Hoekske die onder de gemeente Rucphen vallen, gingen gezien de geografische ligging naar school en kerk in Roosendaal. Vroeger was dat een uur lopen (op klompen), later ging men op de fiets.

De Eindstraat was vroeger een van de smokkelwegen van en naar België. Vooral boter en graan (heen) en tabak (terug) waren favoriete smokkelwaren, in de tijd dat dat gezien de prijsverschillen nog lonend was.

In de gemeente Rucphen is sprake van een buurtvereniging 't Hoekske Om. Wellicht heeft dat betrekking op deze buurtschap?

Reactie toevoegen