't Lage van de Weg

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

t_lage_van_de_weg_plaatsnaambord.jpg

't Lage van de Weg is een los van Uithuizen gelegen dorp met een eigen bebouwde kom en dus blauwe komborden, maar er is destijds 'vergeten' het dorp een eigen postcode toe te kennen en daarom ligt het voor de postadressen zogenaamd 'in' Uithuizen.

't Lage van de Weg is een los van Uithuizen gelegen dorp met een eigen bebouwde kom en dus blauwe komborden, maar er is destijds 'vergeten' het dorp een eigen postcode toe te kennen en daarom ligt het voor de postadressen zogenaamd 'in' Uithuizen.

t_lage_van_de_weg_boerderij.jpg

't Lage van de Weg, monumentale boerderij

't Lage van de Weg, monumentale boerderij

't Lage van de Weg

Terug naar boven

Status

- 't Lage van de Weg is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1978 gemeente Uithuizen. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- Het dorp 't Lage van de Weg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Uithuizen.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
't Leege.

Oudere vermeldingen
1899 Het Lage van den weg.

Naamsverklaring
Gelegen aan de lagere kant, richting zee, van de weg Usquert-Uithuizen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp 't Lage van de Weg ligt direct W van het dorp Uithuizen, rond de wegen Lageweg, Ossegang en Bovenhuizen. De kernen worden van elkaar gescheiden door de provincialeweg N363. Het buurtje rond de weg Bovenhuizen wordt als aparte buurt Bovenhuizen beschouwd. W van de buurtschap ligt de buurtschap De Streek, rond de Streeksterweg, die onder het dorp Usquert valt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp 't Lage van de Weg omvat ca. 110 huizen met ca. 270 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Sommigen noemen 't Lage van de Weg een buurtschap, maar volgens de inwoners is het toch echt een dorp: "Wij zijn een dorp, zeker weten. Ook al staan we onder Uithuizen in het telefoonboek en telt ons dorp maar 3 straten. Sommige mensen zien ons als een wijk van Uithuizen. Maar zo voelen we ons hier in elk geval niet", aldus voorzitter Johan Wiersema van de buurtvereniging.

Vroeger was het een bedrijvig dorpje met o.a. een smederij, een timmerfabriek, een schoenmaker en kruideniers. Daar is niet veel meer van over. Toch wonen de mensen er nog graag, want: "Dit is een hecht dorp, waar de mensen nog om elkaar geven en elkaar helpen als het nodig is. Een gemeenschap", aldus inwoner Willem Bolwijn. Goed teken in dat kader is ook dat 90 procent van de inwoners lid is van de buurtvereniging, die al in 1936 is opgericht. (bron: artikel over 't Lage van de Weg in DvhN, 1-6-2011)

In 1859 is hier een molen gebouwd, die nog geen 10 jaar in functie is geweest en in 1875 voor afbraak is verkocht. Van de molen is niet veel bekend. B.D. Poppen, die de geschiedenis van de molen heeft onderzocht, concludeert dat het bedrijf kennelijk niet levensvatbaar was, gezien de concurrentie van de molens in de nabijheid te Uithuizen en Uithuizermeeden. - Geschiedenis van de molen te 't Lage van de Weg.

In 2003 is een boek over de geschiedenis van 't Lage van de Weg verschenen, getiteld 'Tied vlugt as 'n schaar verbie'.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Groninger Week Uithuizen organiseert eens in de 3 jaar in september de Grunneger Week in Uithuizen, Zandeweer, Doodstil en 't Lage van de Weg, met in laatstgenoemd dorp een Stoom & Oldtimer Festival (waar we vooralsnog alleen een e-mailadres van hebben). De eerstvolgende keer is in 2020.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - 't Lage van de Weg op Twitter.

Reactie toevoegen