't Schot

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

't Schot

Terug naar boven

Status

- 't Schot is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- Buurtschap 't Schot valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ter Apel.

- Buurtschap 't Schot heeft witte plaatsnaamborden - gekregen in 2009 - maar ligt binnen de bebouwde kom van Ter Apel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Het Schot, 1877 Het Schot of Ossenschot.

Naamsverklaring
Een schot is een 'afgesloten ruimte, hok of kooi', meestal voor kleinvee als varkens en schapen, hier blijkbaar voor ossen.(1) (de monniken van het klooster in Ter Apel stalden hier 's winters hun ossen, red.)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Schot ligt rond de gelijknamige weg, ZO van Ter Apel, O van Burgemeester Beinsdorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap 't Schot 3 huizen met 18 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts enkele panden, met ca. 5 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In het Z van buurtschap 't Schot, nabij de kruising met de Leidijk en de Hanetangerweg, vind je duiker Osseschot in de waterloop de Runde. De Leidijk zorgde ervoor dat het water uit het vroegere Bourtanger moeras niet weg kon stromen. Het gebied erachter was daardoor zo nat en moerassig dat een vijandelijk leger uit oostelijke richting er niet langs kon. Het Bourtanger moeras beslaat in de late middeleeuwen een groot deel van Oost-Groningen en Oost-Drenthe. Doordat de leidijken de natuurlijke afvoer van overtollig water verstoren, leidt dat soms tot wateroverlast in het aangrenzende Duitse gebied, waardoor Duitse boeren en veenontginners de dijken doorsteken. Noordelijker, bij Bourtange, is het omgekeerde het geval.

Om deze conflicten op te lossen, wordt in 1824 in een grensverdrag bepaald dat bij 't Schot en bij Bourtange duikers moeten komen met een draaideur die bij hoog water wordt geopend, waarmee men wateroverlast zou kunnen voorkomen. Kennelijk zijn ze pas in 1846 gerealiseerd, want van dat jaar dateert de bouwtekening van de duiker Osseschot. Het type duikersluizen in 't Schot en Bourtange is in Nederland verder nergens meer te vinden. De duikers zijn in 2009 gerestaureerd. Ter plekke vind je een informatiepaneel met nadere toelichting.

Reactie toevoegen