't Skoar

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

't Skoar

Terug naar boven

Status

- 't Skoar is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap 't Skoar valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Ternaard, deels onder het dorp Wierum.

- De buurtschap 't Skoar heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
't Schoor.

Spelling plaatsnaam
Hoewel de dorps- en stadsnamen in deze gemeente formeel Nederlandstalig zijn (bijv. voor de postadressen en de gemeentelijke basisregistratie (BAG), is dat bij de buurtschappen vaak niet het geval. Buurtschappen hebben in deze gemeente vaak Friestalige plaatsnaambordjes. Omdat deze buurtschap geen plaatsnaambordjes heeft waaraan wij een officiële dan wel voorkeursspelling kunnen ontlenen, gaan wij uit van de spelling van de straatnaam, en dat is in dit geval ook de Friese.

Oudere vermeldingen
1664 Schoor, 1718 't Schoor.

Naamsverklaring
Betekent schoor 'land aan water, oever', vergelijk het Nieuwengelse shore. De buurtschap ligt aan de oude zeedijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap 't Skoar ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt N en NO van het dorp Ternaard, WZW van het dorp Wierum, N en NW van het dorp Hantumhuizen en Z van de Waddenzee en het eiland Ameland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap 't Skoar 14 huizen met 94 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Reactie toevoegen