't Veen (Siddeburen)

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

't Veen (Siddeburen)

Terug naar boven

Status

- 't Veen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren.

- Buurtschap 't Veen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Siddeburen.

- Buurtschap 't Veen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- De buurtschap wordt ten onrechte niet meer op kaarten vermeld.

Terug naar boven

Naam

Naam komt ook elders voor
Niet te verwarren met de slechts enkele kilometers ZZW gelegen buurtschap 't Veen onder het dorp Zuidbroek, en met de voormalige buurtschap Het Veen, welk gebiedje tegenwoordig Kloosterveen heet, direct ZW van Muntendam. Tegenwoordig alle drie in dezelfde gemeente gelegen.

Oudere vermeldingen
Veenhuisen, Siddebuursterveen, ca. 1850 't Veen. De bebouwing aan de Veendijk wordt dan daarnaast nog als aparte buurtschap Veendijk vermeld.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Veen ligt Z van Siddeburen en de provinciale weg N387, N van Noordbroek, rond de Eideweg, de Volmachtenweg, de Veenweg en de Veendijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

Veendijk
De Veendijk vormde oorspronkelijk een lage kade, die omstreeks 1466 is aangelegd in het verlengde van de NO van Wagenborgen gelegen Zomerdijk, in opdracht van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen. Dit om het achterliggende gebied te beschermen tegen het water dat vanuit de venen rond Sappemeer via het dal van de Sijpe naar zee stroomde. Later moest het dijkje ook het zeewater van de Dollard keren. De Dollardoverstromingen hebben het achterliggende gebied nooit bereikt, omdat hier in de 16e eeuw nog een hoogveenpakket lag; de kleiafzettingen bleven beperkt tot het dal van de Sijpe. Nog tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 is in Siddeburen een compleet huis met zijn venige ondergrond door het water weggevoerd; de provinciekaart van Ludolf Tjarda van Starkenborgh van omstreeks 1681 tekent hier nog altijd een hoogveenpakket. De Veendijk liep verder langs Hellum, Schildwolde en Slochteren tot Froombosch, waar nog rond 1800 verspreide bewoning langs de dijk te vinden was. Hier sloot hij aan bij de Lodijk. De Veendijk is nu grotendeels verdwenen. Alleen de kleine stukjes genaamd Veendijk en Veenweg in buurtschap 't Veen resteren er nog van. Nu het veen is verdwenen, behoort dit gebied tot de laagste delen van de provincie Groningen.

Tol
Op de hoek met de Veendijk staat op kaarten tot ca. 1930 een tol vermeld.

School
De 'school op de Veendijk' (halverwege de huidige Veendijk en boerderij Eelshuis [Oostwoldjerweg 25]) is in ca. 1870 opgeheven.

Turfwinning
In het westen van buurtschap 't Veen werd rond 1900 nog baggerturf gewonnen. De baggerputten werden drooggelegd met een tjasker (een klein windmolentje).

Oostwold/Rommelskerken
In deze omgeving hebben het verdwenen dorp Oostwold en het verdwenen dorp Rommelskerken gelegen.

Taalgrens
Langs de zuidgrens van buurtschap 't Veen loopt de Ringmaar, voorheen Siepkanaal/Siepsloot/Sijpe, die de grens vormt tussen Fivelingo en het Oldambt. Het bijzondere van deze middeleeuwse politieke grens is dat deze tot op de dag van vandaag ook een taalgrens is: Z hiervan wordt de Oldambtster variant van het Gronings gesproken, terwijl aan de noordkant een noordelijke variant van het Gronings wordt gesproken. Deze variant wordt eigenlijk op kleine verschillen na in het gehele Fivelingo gesproken. (bron: Historische Vereniging Bie 't Schildt)

Voetbal
Het moet omstreeks 1932/1933 zijn geweest dat een aantal jongens uit Noordbroek voetbalde voor een club genaamd OVO (Onder Vrienden Opgericht). Deze club had haar veld achter Café Drent (nu Café Veenlust) aan de Eideweg in buurtschap 't Veen. Destijds een "wilde club", d.w.z. niet aangesloten bij de officiële Groninger Voetbalbond (GVB). Een jaar later wordt v.v. Noordbroek opericht, aanvankelijk onder de naam Rood-Wit, en in 1951 opgegaan in v.v. ZNC.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal 't Veen (Volmachtenweg 1).

Terug naar boven

Eten en drinken

- Café Drent stond op de hoek van Eideweg en de Veenweg in buurtschap 't Veen. In 1933 vindt er een flinke verbouwing plaats. Enkele maanden later gaat het pand in vlammen op. In 1935 wordt het huidige Café Veenlust (Eideweg 57) gebouwd. Het café heeft nog lange tijd zijn kruidenierswinkel gehouden, waar men van alles kon verkrijgen. Er was ook een Rode Kruispost en boeren brachten er hun eieren. Deze eieren werden hier gewogen en opgeslagen. In 1951 wordt Anne van der West eigenaar van Café Veenlust en tot op de dag van vandaag is het café in handen van de familie Van der West. De kruidenierswinkel is inmiddels gesloten. Het café heeft onder Arend van der West en zijn zoon Pieter een renovatie ondergaan. Je kunt er nog altijd terecht voor een borreltje en het leggen van een kaartje. Ook de lokale biljartclub en buurtvereniging hebben er hun thuisbasis.

Reactie toevoegen