't Wild

Plaats
Buurtschap
Oss
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Maren-Kessel 't Wild plaatsnaambord HF [640x480].jpg

Volgens de plaatsnaamborden en de lokale websites heet buurtschap 't Wild 't Wild en niet Het Wild, zoals Google Maps en de atlas Noord-Brabant ons willen doen geloven.

Volgens de plaatsnaamborden en de lokale websites heet buurtschap 't Wild 't Wild en niet Het Wild, zoals Google Maps en de atlas Noord-Brabant ons willen doen geloven.

't Wild

Terug naar boven

Status

- 't Wild is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Oss. T/m 1957 gemeente Alem, Maren en Kessel. In 1958 over naar gemeente Lith, in 2011 over naar gemeente Oss. De inwoners van de buurtschap hadden overigens in overgrote meerderheid de voorkeur om zich bij 's-Hertogenbosch aan te sluiten, aangezien de buurtschap beduidend dichter bij 's-Hertogenbosch dan bij Oss ligt, er betere verbindingen met 's-Hertogenbosch zijn en men (indien Maren-Kessel ook zou meegaan) middels een aparte dorpsraad beter gehoord denkt te worden in 's-Hertogenbosch dan in Oss, waar men vooralsnog streeft naar 1 dorpsraad voor de hele (v/a 2011) voormalige gemeente Lith. Men heeft er echter voor gekozen om de gemeente Lith ongedeeld te laten overgaan naar de gemeente Oss.

- Buurtschap 't Wild valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Maren-Kessel.

- Buurtschap 't Wild ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op de plaatsnaamborden staat de spelling 't Wild, dus die houden wij ook aan, als kennelijke officiële dan wel voorkeursspelling. In de atlas Noord-Brabant (1) en op Google Maps staat de spelling Het Wild. De 'Dorpsraad Maren-Kessel en 't Wild' spelt de buurtschap op haar site afwisselend met lidwoord 't en Het.

Inwoners
Een inwoner van deze buurtschap is een Wildenaar.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Wild ligt zuidelijk van Maren-Kessel, net ten noorden van de grens met de gemeente 's-Hertogenbosch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap 't Wild 12 huizen met 56 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van 't Wild plus inventarisatie van alle inwoners sinds medio 19e eeuw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie voor 't Wild en Maren-Kessel (uit het Dorpsontwikkelingsplan).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het voormalige stoomgemaal uit 1864 aan de Roode Wetering bij 't Wild verkeert in vervallen staat. In 2007 is het afgebrand. De brandweer kon er niet bij komen omdat bomen die bij een storm van 18-1-2007 waren omgewaaid, niet waren opgeruimd en nog over de weg in de buurt van het gemaal lagen... In 2011 lezen we een kop in het Brabants Dagblad dat 'de redding nabij' zou zijn voor dit gemaal. De rest van dit artikel is echter van het internet verwijderd. Verder hebben wij er vooralsnog niets van kunnen vinden, over evt. restauratieplannen en de huidige staat.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2016 is er in buurtschap 't Wild op een zaterdag in september het WK* Kwalleballen, oftewel 'modderrugby'. De ingrediënten: een grote zandbak, een loodzware zandzak en fanatieke spelers die niet bang zijn om helemaal los te gaan in de blubber. De heren en dames betreden in een aparte competitie het blubberveld in de felle strijd om de aantrekkelijke hoofd-/geldprijzen. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en duren tot einde van de middag. Het zijn hilarische taferelen dus ook leuk om naar te kijken. Ben je sportief, niet bang om een beetje vies te worden, en wil je als team kans maken op de leuke geldprijzen en dinerbon? Geef je dan voor de eerstvolgende keer op bij De Wildse Hut (Leeuwkesgraaf 6). Inschrijfgeld per team (5 personen) bedraagt 25 euro.
* Dat betekent Wildse Kampioenschappen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De inwoners van buurtschap 't Wild zijn in mei 2017 door Arjan en Marisa Van Creij van Café De Wildse Hut verblijd met beschuit met muisjes. Niet omdat ze zelf een kind hebben gekregen, maar omdat 'hun' ooievaars een kind hebben gekregen. In het verleden zijn vaker ooievaars bij de hoge nestpaal gesignaleerd, maar van broeden was het nog niet eerder gekomen. De ooievaars hebben 3 jongen gekregen, maar daar is er al snel nog maar 1 van overgebleven. 2 kuikens zijn namelijk door moeder uit het nest gegooid, waarschijnlijk vanwege een arm voedselgebied in de directe omgeving. Zo zorgen de ouders ervoor dat ten minste één kleintje voldoende voedsel kan krijgen om op te groeien tot een sterke volwassen vogel die alert genoeg is om te vluchten voor roofdieren.

- Op het snijvlak van waterrijk gebied en de gemeenten Oss (voorheen Lith) en Den Bosch wordt bij buurtschap 't Wild een nieuw landgoed aangelegd. Middelpunt ervan vormt het oude gemaal Het Wild aan de Roode Wetering, die net als de eronder liggende Hertogswetering de Maas instroomt. Erachter komt een langgerekte woning die half in de grond komt te staan en een groot grasdak krijgt. Het landgoed is een project van het bedrijf Compojari en omvat in totaal 6,5 hectare. Ook komt er een nieuw natuurgebied op de landbouwgronden die in handen zijn van waterschap Aa en Maas. Het perceel wordt ingericht volgens de doelstelling van de Ecologische Verbindingszone die is gekoppeld aan de nabijgelegen Hertogswetering. De afgegraven akkergrond wordt natter en dient als leefgebied voor dieren en grasland met kruiden.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Kernraad Maren-Kessel en 't Wild.

Reactie toevoegen