't Woud

Plaats
Buurtschap
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

't Woud

Terug naar boven

Status

- 't Woud is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

- Buurtschap 't Woud valt, ook voor de postadressen, onder de stad Nijkerk.

- Buurtschap 't Woud heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Woud ligt rond de gelijknamige weg, in een ZO uithoek van de gemeente Nijkerk, NW van Voorthuizen, NO van Appel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap 't Woud omvat ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Er bestaan er plannen om van het grondgebied van deze buurtschap weer een natuurgebied (heide) te maken. Het gebied ligt namelijk in de Ecologische Hoofdstructuur, een door het Rijk nagestreefde verbindingszone van natuurgebieden. Op het aangrenzende landgoed Appel is dit proces al in gang gezet. Voor ‘t Woud ligt dit moeilijker, omdat er momenteel intensieve veehouderij plaatsvindt.

Reactie toevoegen