't Zand

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

't Zand

Terug naar boven

Status

't Zand is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van 't Zand is een Zandtemer.

Oudere vermeldingen
Het Zand.

Naamsverklaring
De naam van het dorp is ontleend aan een toenmalige herberg met de naam 't Zand.

Terug naar boven

Ligging

't Zand ligt NW van Schagen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 't Zand 12 huizen met 250 inwoners (dat is ca. 20 mensen gemiddeld in 1 huis, dat is ook voor die tijd erg veel, het gemiddelde was destijds 6 tot 10 mensen in 1 huis). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp is in de 18e eeuw ontstaan als buurtschap, rond logement 't Wapen van Alkmaar. In 1733 stonden er ongeveer 10 huizen aan de hoofdweg, de Bosweg. Het plaatsje groeide na de aanleg van het Noordhollands Kanaal rond 1824 uit tot een dorp. 1742 wordt als ontstaansjaar van de nederzetting beschouwd. Daarom hebben ze in 2017 het 275-jarig bestaan gevierd, met het hele jaar door tal van evenementen, waaronder een Vinylparty met vele DJ-duo's, een fototentoonstelling, een Jeu de Boulestoernooi, Heel 't Zand Bakt, het Zandtemer Dictee, een Feestweek met talloze evenementen en activiteiten, een Darttoernooi, een Straatgolftoernooi, een Kunsttentoonstelling, een historische tour door het dorp met dorpshistoricus Dirk Smit, een Spooktocht, een zangfestival, Levend Monopoly, een Biljarttoernooi, een grootse afsluiting van het feestjaar met het Zandtemer Bal, en 50 stellen hebben fanatiek gekeezd. Hoe zij hebben gepresteerd en alle overige informatie over wat er in het feestjaar allemaal is gebeurd, vind je onder de link, met vele fotoalbums.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Aan de noordzijde van het dorp ligt woningbouwlocatie 't Zand Noord, in het gebied tussen de noordelijke dorpsrand en de Koning Willem II-weg. De woningbouw komt op twee grote akkerbouwkavels en op de plaats van een voormalig kassencomplex. Deze woningbouw gaat in fasen. Eerst bouwen we het zuidwestelijk kwadrant. In totaal worden volgens de huidige verwachting tot 2030 zo’n 280 woningen gerealiseerd. BPD en Kuin Vastgoedontwikkeling werken de plannen uit, in samenwerking met de gemeente. Daarvoor is in 2007 al een samenwerkingsovereenkomst afgesloten." (bron en voor nadere informatie zie gemeente Schagen)

- Zakenclub 't Zand heeft in 2016 Stichting Ontwikkeling Kolksluis opgericht. Na een uitgebreide inventarisatie heeft zij besloten om met behulp van deze stichting de uitbreiding van het industrieterrein zelf ter hand te nemen. Het is de bedoeling dat de stichting de grond verwerft, bouwrijp maakt en vervolgens aan geïnteresseerde ondernemers verkoopt. Verschillende leden van de club hebben al aangegeven zich op de uitbreiding te willen vestigen. Omdat met provincie en gemeente is afgesproken dat ook de invulling van het bestaande terrein op peil zou worden gehouden, gaat de stichting ook dit ter hand nemen. In gesprekken met verschillende ondernemers wil men kijken hoe niet alleen het nieuwe, maar ook het bestaande terrein zo optimaal mogelijk kan worden ingevuld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 't Zand heeft 5 rijksmonumenten.

- 't Zand heeft 6 gemeentelijke monumenten.

RK kerk
De RK kerk O.L. Vrouw Visitatie in 't Zand (Keinsmerweg 3) dateert uit 1863, maar de geschiedenis van de katholieke gemeenschap in Zijpe begon al veel eerder, meteen na de bedijking van de Zijpe in 1597. De katholieken, evenals de Dopersen, werden als gelovigen slechts gedoogd. Wat mocht en niet mocht van de overheid hing vaak af van de plaatselijke autoriteiten. Vanaf 1640 werd er gekerkt in het buitenhuis van de familie Coetenburg, gelegen aan de Ruigeweg, even ten zuiden van de kruising St. Maartensweg / Ruigeweg. Park Kloosterhof (tussen de nummers 63 en 65) herinnert nu nog aan de plaats van kerk, pastorie en kerkhofje van destijds. Al gauw was er vanwege de grote afstand behoefte aan een kerkgelegenheid voor het noordelijke deel van Zijpe. Rond 1670 vond men een onderkomen in een boerderij aan de Korte Belkmerweg, aan de westzijde, nu tussen nr. 1 en de kruising met de Anna Paulownaweg. Van 1711 tot 1785 kwam zelfs de kleine groep overgebleven RK parochianen uit Huisduinen en Den Helder naar dit kerkje, toen hun eigen pastoor en de kerk naar de Oud-katholieke kerk waren overgegaan. Spottend werden zij "Zijp(e)lopers" genoemd. Bouwvalligheid en de vaak moeilijke verhouding tussen Zuid en Noord maakten in 1830 een einde aan het gebruik van de boerderij als kerk (de boerderij zelf brandde in 1876 tot de grond toe af).

Van 1853 tot 1863 heeft in het dorp nog een houten kapel gestaan, bedoeld voor het geloofsonderricht, mogelijk ook voor de eredienst. Na veel overleg werd in 1863 begonnen met de bouw van de huidige kerk. Als locatie werd gekozen voor een gedeelte van buitengoed Jagerslust aan de Keinsmerweg. De parochie werd in tweeën opgesplitst. Het noordelijke gedeelte van Zijpe kreeg zijn kerk in 't Zand en het zuidelijke gedeelte kon vanaf 1866 beschikken over een nieuwe kerk aan de Grote Sloot in Burgerbrug, nadat het kerkje en de pastorie aan de Ruigeweg op 13 juni 1864 door blikseminslag in vlammen waren opgegaan.

De RK kerk van 't Zand is ontworpen door de bekende Leidse architect Th. Molkenboer (1796-1863). Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekig grondplan. De uitbouw vooraan, rechts opzij (doopkapel) en links achterin (portaal) dateert uit 1958. Rond 1920 dreigde de kerk in te storten. Daarom heeft men in 1923 tegen de rechtergevel nieuwe, kolossale steunberen aangebracht. Aan de linkergevel zijn nog de oorspronkelijk steunberen te zien. De kerk is voorzien van een met pannen gedekt zadeldak dat aan de achtergevel uitloopt op een wolfseind. De toren voorin is ingebouwd en draagt een achtzijdige spits, met leien gedekt. Een (wereld)bol en een kruis completeren de toren. In de toren hangen twee klokken: een Mariaklok uit 1950 en een klok zonder naam, in 1961 opgehangen door M.J.Koek uit Midwolda. Via vier galmgaten laten ze zich horen, terwijl de vier wijzerplaten daarboven iedereen bij de tijd houden. Voorgevel en toren zijn in de avonduren fraai verlicht.

Gelijk met de kerk van 't Zand is aan de linkerzijde een pastorie gebouwd. Wegens bouwvalligheid is deze in 1985 afgebroken en vervangen door een parochiezaal, meteen naast de kerk, met daarnaast een burgerhuis, al of niet door pastores te bewonen. Bij de bouw in 1863 is achter de kerk een begraafplaats aangelegd. Als je de kerk binnengaat, wordt iedereen meteen getroffen door het hoge, tot het plafond reikende front boven het altaar met kolommen, beelden en engelenkopjes. Toch is het goed om eerst nog even te kijken naar de binnenstructuur van het gebouw. Twee rijen van vier Dorische zuilen verdelen het interieur in een middenbeuk en twee zijbeuken. De zuilen dragen een kroonlijst, waarop het tongewelf rust, verstevigd door ijzeren trekstangen. Op de altaarruimte brengt een deur links en rechts ons naar de sacristie en de bijsacristie, bestemd voor het bewaren van kerkelijke gewaden en allerlei materialen. Beide nevenruimten zijn rechthoekig en hebben ook nog een zolderruimte. Over de volle breedte van de kerk is achterin een zangzolder aangebracht, in het middenschip gedragen door twee pilaren. Geheel vooraan dus een rijkgesneden houten bovenbouw, gedragen door zuilen en het altaar, symmetrisch opgebouwd en voorzien van vergulde accenten.

De altaartafel is niet oorspronkelijk. De bovenbouw is dat wel, evenals de preekstoel, de communie-banken, links en rechts voorin en het Ypma-orgel achterin. De banken en de kerkvloer zijn van 1958. Het tweede, kleine altaar voorin dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het hek rechts achterin met de muzieksleutel wijst ons de trap naar de zangzolder, ook wel koorzolder of zangerstribune genoemd. In het midden staat het orgel. Dit is hier in 1863, bij de bouw van de kerk dus, geplaatst door de Alkmaarse orgelmaker Lodewijk Ypma. Het orgel heeft twee klavieren en 19 registers. Boven het orgel staan drie halfronde torens met in het midden een vrouwenfiguur en links en rechts musicerende engelen. De beide zijgevels zijn voorzien van gietijzeren rondboogvensters met daarin glas-in-loodramen. Het glas-in-loodwerk is in 1958 vernieuwd. (bron: artikel over de geschiedenis en exterieur en interieur van de kerk, door emeritus pastor Jan van Diepen, op de site van RK Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe te 't Zand)

Molens
- Molen O-T (Korte Belkmerweg 10) is een van de poldermolens van de Zijpe- en Hazepolder. De molen is waarschijnlijk gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw. De molen is een in- en uitmaler van de afdeling 'O-T' van de polder. Deze functie heeft hij tot 1966 gehad. In dat jaar is de afdeling samengevoegd met de afdeling 'P-V', en hebben ze gezamenlijk een elektrisch gemaal gekregen. In 1967 is de O-T overgenomen door Stichting Zijpermolens. Nadat hij in de storm van 2-3 april 1973 bijna op hol was geslagen, is hij in de jaren 1974-1980 gerestaureerd.

- Molen P-V (Korte Blkmerweg 36) is een van de poldermolens van de Zijpe- en Hazepolder. De molen is waarschijnlijk gebouwd in de 17e eeuw. De molen bemaalt de afdeling 'P-V' van de polder. Deze functie heeft hij tot 1966 gehad. In dat jaar is de afdeling samengevoegd met de afdeling 'O-T', en hebben ze gezamenlijk een elektrisch gemaal gekregen. In 1968 is, tot ongenoegen van het polderbestuur, de molen door boeren bij hoog water weer in gebruik genomen. In 1969 is de P-V overgenomen door Stichting Zijpermolens, die de molen in de jaren 1976-1980 heeft gerestaureerd.

- Molen De Hoop (Parallelweg 33) is een korenmolen. De stellingmolen is mogelijk in de 17e eeuw in Wormerveer als oliemolen gebouwd. In 1913 koopt Arie Zeeman het achtkant, om het in 't Zand in te richten als korenmolen. Op deze locatie heeft hij als windmolen dienstgedaan tot 1920, toen het maalbedrijf omschakelde naar diesel- en elektromotoren. In 1940 is molen De Hoop onttakeld, leeggehaald en ingericht als silo. Nadat de molenromp in 2004 de monumentstatus had gekregen, is het plan opgevat om hem op een andere locatie in het dorp opnieuw van een gevlucht te voorzien. In 2008 is hiertoe Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman opgericht. Er is een perceel aangekocht aan de uitrit aan de N9, waar de windvang en het zicht op de molen hem in de toekomst beter tot zijn recht doen komen. Op 11 mei 2011 is het achtkant van De Hoop verplaatst van het Molenpad naar deze locatie. In april 2012 is een nieuwe kap geplaatst en zijn de roeden gestoken. In 2013 is de molen weer in bedrijf gesteld als maalvaardige windkorenmolen.

Pontonbrug
Bijzonder is de pontonbrug uit 1949 in 't Zand, over het Noordhollands Kanaal, als opvolger van de oorspronkelijke houten vlotbrug uit 1822. Vandaag de dag zijn er nog maar een handvol pontonbruggen overgebleven in ons land, alle gelegen in het Noordhollands Kanaal, waar er oorspronkelijk alleen al zeker 16 hebben gelegen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV de Knollenburgers bestaat in 2021 maar liefst 55 jaar (in de carnavalswereld wordt voor jubilea gerekend in eenheden van 11 jaar). De prins, prinses, hofdames en Raad van Elf organisaren jaarlijks verschillende activiteiten tijdens het landelijke carnavalsweekend. De vrijdagavond is voor de jeugd van groep 6 tot en met 8 en wordt gevierd in het Knollenhol (WBO). Zaterdag wordt er een optocht gehouden voor de kleintjes uit 't Zand met aansluitend Kindercarnaval in de Eerdappelkuil (De Jonge Prins). Zaterdagmiddag brengt de raad een bezoek aan het bejaardentehuis. De zaterdagavond wordt Carnavalley gevierd in de Jonge Prins, een feestavond voor jong en oud(er). Zondag is de dag van de optocht met versierde praalwagens door het dorp. Aansluitend is het carnavalsfeest voor volwassenen in de Jonge Prins. De dinsdag gaan prins, prinses en hofdames op bezoek bij zieke Zandtemers.

- "Jaarlijks in het 2e weekend van augustus is er in 't Zand het Zandstock Festival, dat sinds de oprichting wordt georganiseerd door een wisselende samenstelling van Zeven Zandtemer Zotten. Sinds 2013 zijn dat er zeven en een half. Door de jaren heen hebben niet de minsten op Zandstock gestaan. O.a. Caro Emerald, Racoon, Ilse deLange, Within Temptation, Dotan, Kensington, Will & the People, Jett Rebel, Kane en Willy Batenburg. Iedereen is welkom. Tot en met 12 jaar mag je er gratis in. Alcohol uiteraard vanaf 18 jaar. Weekendticket € 42,50, dagticket zaterdag € 27,50 / dagticket zondag € 30,- (inclusief € 1,- servicekosten). Het festival is pin only! Je kunt alles op het festival gewoon betalen met je eigen pinpas. Dus geen gedoe met muntjes. Voor degene die alleen cash bij zich hebben, is er een betaalpas verkrijgbaar. Ennehh laat je bammetjes maar thuis. Je vindt op Zandstock namelijk de leukste foodtrucks met het lekkerste eten!

Niet alleen bezoekers maar ook vrijwilligers ontvangen we met open armen. We hebben ieder jaar namelijk vele 'handjes' nodig om Zandstock weer tot een succes te brengen. We hebben van alles om je dit weekend mee bezig te houden zoals het op- en afbouwen van de tenten, het verzorgen van de catering, het helpen als beveiliger, het promoten van het festival en nog veel meer. Voor ieder wat wils dus! Kijk op deze pagina voor wat vrijwilliger bij Zandstock zoal inhoudt." Voor een indruk van dit evenement, zie de Aftermovie van Zandstock editie 2019.

- In het 2e weekend van oktober is er jaarlijks vier dagen Kermis in 't Zand, met op maandag een Kortebaandraverij (paardensport).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Mosselwiel
"In de kop van Noord-Holland, vlakbij het dorp ’t Zand ligt een 400 jaar oude eendenkooi, met daaromheen uitgestrekte weilanden vol planten, insecten en vogels. In de afgelopen decennia heeft de natuur hier flink terrein gewonnen. Daar is nu een belangrijke schakel bij gekomen. Dankzij donaties van duizenden natuurliefhebbers heeft Landschap Noord-Holland in 2021 42.000 m2 agrarische grond kunnen aankopen (video). Hiermee gaan we percelen met elkaar verbinden, zodat er een groot, aaneengesloten natuurgebied ontstaat.

Uitbreiding Mosselwiel. De nieuwe aankoop van ruim 4 hectare is eigendom geweest van boer Adam de Wit. We hadden het al jaren in het vizier. Nu kwam het te koop én hebben we de gronden kunnen verwerven. Sinds 1 augustus 2021 is het perceel officieel ons eigendom en kan het worden toegevoegd aan de rest van natuurgebied De Mosselwiel. Een team van boswachters en ecologen gaat zich buigen over de vraag hoe we de nieuw aangekochte hectares zo snel mogelijk ‘omgetoverd’ kunnen krijgen tot volwaardige natuur. Hoe deze aankoop tot stand is gekomen, lees je in deze brochure. Inclusief handige plattegrond. Speciaal ontwikkeld voor giftgevers aan het Noord-Hollands Natuurfonds.

Een van de laatste weidevogelbolwerken. De Mosselwiel in 't Zand is een plasdras gebied met natuurrijke hooilanden en één kletsnat perceel dat natuur en waterberging combineert. Het staat bekend om zijn hoge botanische waarden. In het voorjaar is het hier op z’n mooist, dan sta je versteld van de rijkdom aan kruiden en planten. De enorme hoeveelheden orchideeën springen het meest in het oog. Daarnaast is De Mosselwiel een van de laatste weidevogelbolwerken van de gemeente Schagen. Grutto, scholekster, kievit, kluut, visdief, tureluur en verschillende soorten eenden broeden er. Vogels als lepelaar, torenvalk en kiekendief foerageren er. Tot half augustus bloeien de meeste bloemen en zijn er nog weidevogels, vanaf september maken de trek- en wintervogels gebruik van het gebied.

Natuur grijpt vanzelf kans op nieuwe grond. Door oude greppels terug te brengen en de grond op het weiland te leggen, kan bijvoorbeeld weer karakteristiek kadetjesland ontstaan: bol oplopende weilanden tussen greppels en sloten. Door daarna niet te bemesten en het maaisel af te voeren, ontstaat een steeds structuurrijkere vegetatie, waar vanzelf vogels, vlinders en insecten op af zullen komen. Over een jaar of vijf zullen de nieuwe vier hectares niet meer van de rest van De Mosselwiel te onderscheiden zijn.

Weidevogels en orchideeën i.p.v. bollen en bedrijven. Zo op het eerste gezicht lijkt er in het uitgestrekte, open landschap bij 't Zand geen gebrek aan ruimte te zijn. Zeker als je de dichtbevolkte Randstad bent gewend. Toch wordt ook hier gestreden om elke vierkante meter. Voor de teelt van bollen bijvoorbeeld. Of de bouw van nieuwe woningen en windmolens. Ook het lokale bedrijventerrein is door de jaren heen flink uit z’n jasje gegroeid. In dit gespannen speelveld is het belangrijk om snel grond te kunnen kopen, als een kans zich voordoet. We zijn ontzettend trots dat het is gelukt om een stukje natuur veilig te stellen en vertellen je graag meer over onze plannen. 'Je ziet direct resultaat. Dat motiveert om mee te doen!' Rosa, Ruud en Alie kochten alle drie een paar m2 natuur. Tot hun grote verbazing kwam die uitbreiding op steenworp afstand van hun dorp." (bron: Landschap Noord-Holland, augustus 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving 't Zand, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over 't Zand.

- Nieuws: - Nieuws uit 't Zand op Facebook.

- Jaarlijks maken ze in het dorp een mooie kleurrijke kerstkrant, waarin vele personen en bedrijven die iets interessants te vertellen hebben aan het woord komen. Onder deze link vind je de kerstkrant 't Zand in Zicht, editie 2019. - Oudere nummers zijn hier terug te lezen (vanaf 2012).

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad 't Zand zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Ze zijn het aanspreekpunt tussen dorp en gemeente. Jaarlijks is er ook een veldbezoek, waarbij met een gemeenteambtenaar een rondje door het dorp wordt gemaakt, om de actuele knelpunten te bekijken en de resultaten van gerealiseerde verbeteringen te bekijken. Het zebrapad op de Keinsmerweg bij kinderdagverblijf 't Zandkasteel is een mooi voorbeeld van een recentelijk gerealiseerd project, evenals de knipperende verlichting in het wegdek bij de andere zebrapaden, en het voetpad van de C. de Leeuwstraat naar de brede school. De Dorpsraad houdt ook de vinger aan de pols bij de grote woningbouwplannen voor het dorp in de komende jaren, en zet zich er voor in dat die plannen zoveel mogelijk overeenkomen met de wensen van de inwoners.

De Dorpsraad helpt indien gewenst ook bij aanvragen van subsidies in het kader van het gemeentelijke budget voor burgerparticipatie, d.w.z. dat groepen inwoners een bijdrage kunnen krijgen voor het opzetten en uitvoeren van een project dat de leefbaarheid in hun buurt ten goede komt. Op die manier kregen bijvoorbeeld de bewoners van de Mauritsstraat subsidie om het hertenkamp van nieuwe schelpen op de paden te voorzien, en heeft een deel van de bewoners van de Julianastraat zelf hun perkjes opgeknapt.

- Onderwijs: - "Basisschool Zandhope is de openbare school in 't Zand waar bewegend leren centraal staat. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander en de ander vertrouwen geven zijn naast bewegend en onderzoekend leren de uitgangspunten van onze manier van werken. Een kind moet lekker in zijn vel zitten, succeservaringen op kunnen doen en het gevoel hebben dat hij of zij ‘het’ kan. Dit is de voorwaarde voor het leren. In 2015 is Basisschool Zandhope gefuseerd met OBS De Bijenkorf uit Oudesluis. Twee kleine scholen die hun krachten bundelen om een school neer te zetten, die kinderen uit de beide dorpen en omgeving alle kansen biedt op goed en uitdagend onderwijs."

- "De Sint Jozefbasisschool in 't Zand is de school voor een bijzonder goede basis. Een basisschool waar eigenaarschap, samen, ontdekken en bewust de uitgangspunten zijn. Waar een betrokken en enthousiast team zich dagelijks inzet om de kinderen dát te bieden wat zij nodig hebben om tot bloei te komen. De Sint Jozefbasisschool is een KiVa-School. KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt dus preventief, maar het programma kent ook curatieve onderdelen voor wanneer er zich toch problemen voordoen. Soms wordt KiVa een anti-pestprogramma genoemd, maar daarmee wordt het programma eigenlijk tekort gedaan. KiVa is inderdaad effectief tegen pesten, maar het is nog veel meer dan dat! Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes. Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!"

- Lezen: - De nieuwe bibliotheek in 't Zand is in september 2019 feestelijk geopend. Een prachtige voorziening in de Brede School. In de school zijn de materialen beter bereikbaar voor de kinderen uit het dorp. Voor kinderen is het belangrijk om veel 'leeskilometers' te maken en daar zijn boeken voor nodig. Ook de volwassen leden zijn van harte welkom in de nieuwe bieb. Het is nu geen 'onbemande' bibliotheek meer. Tijdens de openingsuren zijn er vrijwilligers die de klanten kunnen helpen.

- Zorg: - "Zorghoeve Blij op de Boerderij in 't Zand is een kleinschalige zorgboerderij met een creatieve inslag. De dagbesteding is in 2012 opgezet en werkt samen met Stichting Landzijde. Deelnemers binnen de dagbesteding verzorgen het kleinvee, helpen met het bereiden van de warme maaltijd voor de lunch, bakken taarten voor de theetuin, onderhouden de pluk- en moestuin en helpen mee met serveren tijdens een High Tea op de pluktuin. Ook biedt de zorgboerderij jongeren de mogelijkheid en ruimte voor educatie, middels "buitengewoon leren". Hierbij kunnen zij met een chromebook leerstof tot zich nemen op het niveau dat hen past. Buitengewoon leren is een project dat is ontwikkeld door Stichting Landzijde en Stichting Ronduit (Spinaker) en biedt scholing op maat. Daarnaast beschikt de dagbesteding over een prachtig creatief atelier, waar men allerlei creatieve vaardigheden kan uitoefenen: knutselen, schilderen, kleien, kleding en tassen maken, houtbewerking: kortom voor iederen is er wel een passende activiteit.

Binnen de dagbesteding ontvangen wij een diversiteit aan doelgroepen en leeftijden. De groep wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waardoor er een hechte, gezellige groep ontstaat binnen de dagbesteding. Onze kracht is de combinatie van jong en oud; de ouderen leren de jongeren iets en de jongeren helpen de ouderen graag een handje. Ook zijn tal van activiteiten aangepast op de ouderenzorg, zodat er voor deze doelgroep ook een passende activiteit aanwezig is. Denk aan groentetafels op hoogte in de moestuin, het "filmzaaltje" voor de regenachtige dagen, de Tovertafel en niet te vergeten heerlijk vertoeven en een oogje toeknijpen bij de knusse houtkachel. Ook het bereiden van de warme maaltijd en het samen nuttigen daarvan wordt als zeer prettig ervaren."

- Duurzaamheid: - "Begin 2019 is Zakenclub 't Zand gestart met een inkoopactie van zonnepanelen om het bedrijventerrein in het dorp te verduurzamen. Dit project is gesubsidieerd door provincie Noord-Holland en gemeente Schagen en ondersteund door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). Anno mei 2020 zijn er op negen bedrijfsdaken al 1.213 zonnepanelen geplaatst en er volgen er nog meer. “Verduurzamen is iets wat wij samen moeten doen. Daarom ben ik zo blij met dit soort ondernemersinitiatieven,” aldus wethouder Duurzaamheid Hans Heddes.

Verduurzaming bedrijventerreinen. Het voordeel van samen inkopen is dat zonnepanelen tegen betere garanties, kwaliteit en prijs ingekocht, geleverd en aangelegd konden worden. Voorzitter van Zakenclub 't Zand Rob Dekker benadrukt echter dat niet alleen het voordelig inkopen, maar vooral met elkaar het bedrijventerrein verduurzamen zijn belangrijkste doel was: "Ik ben dan ook trots op het resultaat dat de daken op het bedrijventerrein donkerblauw kleuren." Vervolgaanpak. Wethouder Hans Heddes hoopt dat de positieve ervaringen van de duurzame inkoop door de ondernemers wordt voortgezet door bijvoorbeeld een collectieve inkoop van led-verlichting, elektrische oplaadpalen en het verhandelen van energie bij de bedrijven onderling." (bron: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), mei 2020)

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Zakenclub 't Zand is in 1988 opgericht door een aantal enthousiaste jonge ondernemers die wilden dat in het dorp behouden bleef wat ons dorp de moeite waard maakt. Door het steeds verder teruglopen van het aantal winkeliers werd het steeds moeilijker om evenementen als de intocht van Sinterklaas, Keuvelkeuring e.d. te organiseren. De koppen werden bij elkaar gestoken en alle ondernemers werden bezocht en van onze plannen op de hoogte gebracht. Naast bovenstaande doelstelling zijn in de eerstvolgende bijeenkomsten ook een aantal andere wensen geformuleerd. Enkele daarvan waren: het plaatsen van informatieborden (zonder sponsoring van bedrijven van buiten 't Zand); de ‘uitstraling’ van het dorp verbeteren; reconstructie van de Keinsmerweg; realiseren van één sponsorbeleid voor alle leden; leefbaarheid verbeteren door meer groen en de bouw van nieuwe woningen; het vormen van één aanspreekpunt voor de gemeente; uitbreiding decemberactiviteiten; bedrijfsbezoek zowel binnen als buiten de vereniging; contact onderhouden met collega-ondernemers en met verenigingen. De deelname aan onze club was al direct boven verwachting. Bijna 75 procent van de aangeschreven ondernemers besloot zich binnen enkele weken als lid aan te melden. Al snel bestond de club uit meer dan 60 leden, die ook direct de eerste resultaten konden waarnemen.

Natuurlijk kunnen niet alle bovenstaande wensen worden verwezenlijkt. Toch is inmiddels een aanzienlijk deel van de doelen uitgevoerd. Kijk naar de 6 geplaatste informatieborden op diverse locaties in 't Zand, de reconstructie van de Keinsmerweg, het plaatsen van een fontein in de vijver en vele andere activiteiten die inmiddels zijn opgestart. Er is zelfs in eigen beheer een aantal maal een eigen krant geproduceerd die in een oplage van 20.000 stuks is verspreid. Om in de decembermaand nog meer sfeer in het dorp te creëren is naast de intocht van Sint Nicolaas een aantal andere activiteiten gestart. Zo worden langs de Keinsmerweg elk jaar sierlijke lichtornamenten opgehangen en een grote, met lichtjes versierde, kerstboom op het plein geplaatst en klinkt er muziek uit de kerktoren. Het volgende project wat door de Zakenclub is opgepakt is de beveiliging van industrieterrein Kolksluis. Door alle bewoners te verenigen hebben we eerst samen met MKB-Nederland, de politie en brandweer het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Tegelijkertijd is er een camerasysteem geïnstalleerd dat alle bewegingen op het industrieterrein registreert. In de meldkamer worden de beelden online uitgelezen waardoor direct op verdachte bewegingen kan worden gereageerd. Mede hierdoor is het aantal incidenten op industrieterrein Kolksluis, sinds de invoering van dit Keurmerk, sterk teruggelopen.

Natuurlijk blijft er nog genoeg te wensen over zoals daar zijn een spoedige uitbreiding van het industrieterrein en voldoende ruimte om ook de komende jaren de ondernemers te kunnen laten ondernemen. We hopen dat door de geplande uitbreiding van 't Zand ook de achteruitgang van ons winkelbestand tot staan wordt gebracht. Een doelstelling waarvoor we alleen de voorwaarden kunnen proberen te scheppen maar waar we verder geen partij in kunnen zijn. Een van de speerpunten die zeker nog meer kan worden uitgebreid is de verdere invoering van Parkmanagement op industrieterrein Kolksluis. Onderdeel hiervan zal de samenwerking met de Noord-Hollandse Ontwikkelingsmaatschappij zijn. Zij kunnen en willen een brug tussen ondernemers en overheid zijn en er voor zorgen dat nog meer van onze wensen, zoals de aanleg van glasvezelkabel, op het industrieterrein kunnen worden verwezenlijkt."

Voorzitter Rob Dekker vult hier in de jaarlijkse Kerstkrant van het dorp, editie 2019, op aan: "We zijn vol op st(r)oom met ons zonnepanelenproject Zon op Zand, waarbij we zoveel mogelijk daken van onze ondernemers willen volleggen met zonnepanelen. Dit willen we later verder doortrekken met andere energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld ledverlichting, isolatie van panden en laadpalen voor elektrische of hybride auto’s. Daarnaast hebben we samen met de gemeente Schagen en Dorpsraad 't Zand het dorp mooier gemaakt door de plantenbakken / verkeersremmers aan de Keinsmerweg en de Kanaalkade een opfrisbeurt te geven. Wat ons betreft is het enorm opgeknapt en is de samenwerking tussen de partijen te prijzen. Dit geldt eveneens voor de samenwerking met Stichting Ontwikkeling Kolksluis, Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten en de verschillende verenigingen om tot voldoende inschrijvingen te komen voor de aanleg van glasvezel in ons dorp. Voor het industrieterrein is dit inmiddels gehaald. Verder hebben we uiteraard weer bijgedragen aan de keuvelkeuring, de kerstbomen in het dorp, de lichtornamenten aan de lantaarnpalen en we zijn weer erg trots op deze Kerstkrant. Ik hoop dat iedereen een goed jaar achter de rug heeft en klaar is om volgend jaar weer met dezelfde energie door te gaan. Ik wens u namens het bestuur van Zakenclub 't Zand fijne feestdagen en alle goeds voor 2020. Met krachtige groet, Rob Dekker." - Hier vind je een overzicht van de leden van de Zakenclub. - Op deze pagina stelt een aantal lokale bedrijven zich voor. Al met al een dynamische club, dus, de Zakenclub. - Helaas is hun Facebookpagina 'iets' minder dynamisch... ;-) Dat is des te curieuzer omdat ook hun website niet meer actief is.

Reactie toevoegen