't Zand

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

't Zand

Terug naar boven

Status

't Zand is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het Zand.

Terug naar boven

Ligging

't Zand ligt NW van Schagen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 't Zand 12 huizen met 250 inwoners (dat is ca. 20 mensen gemiddeld in 1 huis, dat is ook voor die tijd erg veel, het gemiddelde was destijds 6 tot 10 mensen in 1 huis). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

De komende jaren wordt het dorp 't Zand fors uitgebreid, met ca. 400 woningen, zowel richting Anna Paulowna als richting De Stolpen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 't Zand heeft 5 rijksmonumenten.

- 't Zand heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Molen O-T (Korte Belkmerweg 10) is een van de poldermolens van de Zijpe- en Hazepolder. De molen is waarschijnlijk gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw. De molen is een in- en uitmaler van de afdeling 'O-T' van de polder. Deze functie heeft hij tot 1966 gehad. In dat jaar is de afdeling samengevoegd met de afdeling 'P-V', en hebben ze gezamenlijk een elektrisch gemaal gekregen. In 1967 is de O-T overgenomen door Stichting Zijpermolens. Nadat hij in de storm van 2-3 april 1973 bijna op hol was geslagen, is hij in de jaren 1974-1980 gerestaureerd.

- Molen P-V (Korte Blkmerweg 36) is een van de poldermolens van de Zijpe- en Hazepolder. De molen is waarschijnlijk gebouwd in de 17e eeuw. De molen bemaalt de afdeling 'P-V' van de polder. Deze functie heeft hij tot 1966 gehad. In dat jaar is de afdeling samengevoegd met de afdeling 'O-T', en hebben ze gezamenlijk een elektrisch gemaal gekregen. In 1968 is, tot ongenoegen van het polderbestuur, de molen door boeren bij hoog water weer in gebruik genomen. In 1969 is de P-V overgenomen door Stichting Zijpermolens, die de molen in de jaren 1976-1980 heeft gerestaureerd.

- Molen De Hoop (Parallelweg 33) is een korenmolen. De stellingmolen is mogelijk in de 17e eeuw in Wormerveer als oliemolen gebouwd. In 1913 koopt Arie Zeeman het achtkant, om het in 't Zand in te richten als korenmolen. Op deze locatie heeft hij als windmolen dienstgedaan tot 1920, toen het maalbedrijf omschakelde naar diesel- en elektromotoren. In 1940 is molen De Hoop onttakeld, leeggehaald en ingericht als silo. Nadat de molenromp in 2004 de monumentstatus had gekregen, is het plan opgevat om hem op een andere locatie in het dorp opnieuw van een gevlucht te voorzien. In 2008 is hiertoe Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman opgericht. Er is een perceel aangekocht aan de uitrit aan de N9, waar de windvang en het zicht op de molen hem in de toekomst beter tot zijn recht doen komen. Op 11 mei 2011 is het achtkant van De Hoop verplaatst van het Molenpad naar deze locatie. In april 2012 is een nieuwe kap geplaatst en zijn de roeden gestoken. In 2013 is de molen weer in bedrijf gesteld als maalvaardige windkorenmolen.

- Bijzonder is de pontonbrug uit 1949 in 't Zand, over het Noordhollands Kanaal, als opvolger van de oorspronkelijke houten vlotbrug uit 1822. Vandaag de dag zijn er nog maar een handvol pontonbruggen overgebleven in ons land, alle gelegen in het Noordhollands Kanaal, waar er oorspronkelijk alleen al zeker 16 hebben gelegen.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Zorghoeve Blij op de Boerderij in 't Zand is een kleinschalige zorgboerderij met een creatieve inslag. De dagbesteding is in 2012 opgezet en werkt samen met Stichting Landzijde. Deelnemers binnen de dagbesteding verzorgen het kleinvee, helpen met het bereiden van de warme maaltijd voor de lunch, bakken taarten voor de theetuin, onderhouden de pluk- en moestuin en helpen mee met serveren tijdens een High Tea op de pluktuin. Ook biedt de zorgboerderij jongeren de mogelijkheid en ruimte voor educatie, middels "buitengewoon leren". Hierbij kunnen zij met een chromebook leerstof tot zich nemen op het niveau dat hen past. Buitengewoon leren is een project dat is ontwikkeld door Stichting Landzijde en Stichting Ronduit (Spinaker) en biedt scholing op maat. Daarnaast beschikt de dagbesteding over een prachtig creatief atelier, waar men allerlei creatieve vaardigheden kan uitoefenen: knutselen, schilderen, kleien, kleding en tassen maken, houtbewerking: kortom voor iederen is er wel een passende activiteit.

Binnen de dagbesteding ontvangen wij een diversiteit aan doelgroepen en leeftijden. De groep wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waardoor er een hechte, gezellige groep ontstaat binnen de dagbesteding. Onze kracht is de combinatie van jong en oud; de ouderen leren de jongeren iets en de jongeren helpen de ouderen graag een handje. Ook zijn tal van activiteiten aangepast op de ouderenzorg, zodat er voor deze doelgroep ook een passende activiteit aanwezig is. Denk aan groentetafels op hoogte in de moestuin, het "filmzaaltje" voor de regenachtige dagen, de Tovertafel en niet te vergeten heerlijk vertoeven en een oogje toeknijpen bij de knusse houtkachel. Ook het bereiden van de warme maaltijd en het samen nuttigen daarvan wordt als zeer prettig ervaren."

Reactie toevoegen