't Zand (Liessel)

Plaats
Buurtschap
Deurne
Peelland
Noord-Brabant

t_zand_liessel_op_kaart_ca._1900.jpg

't Zand is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne. T/m 1996 gemeente Asten. (© www.kadaster.nl)

't Zand is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne. T/m 1996 gemeente Asten. (© www.kadaster.nl)

't Zand (Liessel)

Terug naar boven

Status

- 't Zand is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne. T/m 1996 gemeente Asten. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1997 in deze regio, is de grens tussen de gemeenten Asten en Deurne hier langs de A67 getrokken, waardoor de buurtschap van de gemeente Asten is verhuisd naar de gemeente Deurne, en daarmee onder het dorpsgebied van Liessel is komen te vallen.

- De buurtschap 't Zand valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Liessel.

- De buurtschap 't Zand heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de bijna gelijknamige straatnaam(bordjes) (= Zand) kunt zien dat je er bent aangekomen.

- Kaartenmakers hebben door de jaren heen nogal eens de nare eigenschap gehad om plaatsnamen zomaar van de kaart te laten verdwijnen, zonder dat daar een functionele reden voor was. Zo heeft de plaatsnaam van buurtschap 't Zand bij Liessel sinds eind 19e eeuw op de kaarten gestaan (zie de afbeelding elders op deze pagina), maar is deze in de jaren twintig van de 20e eeuw ineens van de kaarten verdwenen, terwijl de bebouwing nog gewoon bestond en nog altijd bestaat. Sterker nog, de buurtschap is nadien zelfs nog significant gegroeid. Het gevolg hiervan is geweest dat de plaatsnaam ook nu nog ten onrechte niet meer op kaarten en in plaatsnamenoverzichten voorkomt. Bij dezen hebben wij deze omissie dus hersteld, in de hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen. ;-)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap 't Zand ligt rond de weg Zand, direct Z van de dorpskern van Liessel, en grenst in het N aan de Astense Aa en in het Z aan de A67.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap 't Zand omvat ca. 20 huizen met ca. 45 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2020 heeft de eigenaar van een van de boerderijen in buurtschap 't Zand een plan bij de gemeente ingediend om daar 39 arbeidsmigranten in te huisvesten. De gemeente ziet daar geen bezwaar in, maar de omwonenden zijn er 'not amused' over; ze vinden 39 arbeidsmigranten in een buurtschap van 45 inwoners iets teveel van het goede, en hebben dan ook de nodige bezwaarschriften ingediend. Wordt vervolgd dus...

Reactie toevoegen