Taarlo

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

taarlo_plaatsnaambord_kopie.jpg

Taarlo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

Taarlo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

taarlo_kaart_openstreetmap.jpg

Het kleine, compacte dorp Taarlo ligt direct NO van Assen, tussen Oudemolen in het N, Gasteren in het O, Balloërveld en Loon in het Z, en Ubbena en Rhee in het W. (© www.openstreetmap.org)

Het kleine, compacte dorp Taarlo ligt direct NO van Assen, tussen Oudemolen in het N, Gasteren in het O, Balloërveld en Loon in het Z, en Ubbena en Rhee in het W. (© www.openstreetmap.org)

taarlo_glasvezel_kopie.jpg

In de kleine kernen van de gemeente Tynaarlo is sinds 2015 geijverd voor de aanleg van een snelle glasvezelberbinding. Daarvoor moet een bepaald minimumpercentage deelnemen. In veel dorpen ligt dat percentage rond de 60. In Taarlo neemt 92 procent deel!

In de kleine kernen van de gemeente Tynaarlo is sinds 2015 geijverd voor de aanleg van een snelle glasvezelberbinding. Daarvoor moet een bepaald minimumpercentage deelnemen. In veel dorpen ligt dat percentage rond de 60. In Taarlo neemt 92 procent deel!

taarlo_caravan_sleurhut_opas_kunstgebit.jpg

Het piepkleine dorp Taarlo heeft veel pareltjes. Zo is er de zelfs in Frankrijk gerenommeerde folkband Opa's Kunstgebit, die van 2015 t/m 2019 heeft gespeeld (én gefietst en gerend!) tijdens de Alpe d'HuZes, vergezeld van deze ouwe maar trouwe 'sleurhut'.

Het piepkleine dorp Taarlo heeft veel pareltjes. Zo is er de zelfs in Frankrijk gerenommeerde folkband Opa's Kunstgebit, die van 2015 t/m 2019 heeft gespeeld (én gefietst en gerend!) tijdens de Alpe d'HuZes, vergezeld van deze ouwe maar trouwe 'sleurhut'.

Taarlo

Terug naar boven

Status

Taarlo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries. Bij de herindelingen van 1998 is een strook grond tussen het Noord-Willemskanaal en de A28 door grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Assen. In de praktijk wordt dit nog altijd als deel van het dorpsgebied/de Boermarke Taarlo beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Taorl. Een inwoner van dit dorp is een Taorlse.

Oudere vermeldingen
820 kopie 10e eeuw Arlo*, 12e eeuw? in Arlo, 12e eeuw ? in Arlon, 1298-1304 in villa Tarlo, ca. 1335 in Arlo, 1399 tot Taerle, ca. 1660 Taerloe, 1781 Taarlo, 19e eeuw ook Taarloo.
* "Deze plaats wordt mogelijk in 820 n.Chr. genoemd (als Arlo) in de oorkonde van Theodgrim. In de oorkonde staat dat Theodgrim, zoon van Aldgrim, het erfgoed dat hij van Ricfrid had gekregen, schenkt aan het klooster Werden. In de oorkonde staat letterlijk dat het erfgoed ligt in "villa qui dicitur Arlo in pago Threant", dus: "in het dorp Arlo in de gouw Drenthe". Volgens de oorkonde bevatte dit gebied ook een kerk. Het is echter onduidelijk of met deze passage Taarlo, Tynaarlo of Vries wordt bedoeld."(1)
In 2020 gaat Taarlo dus het 1200-jarig bestaan vieren! Zie daarvoor het hoofdstuk Evenementen etc.

Naamsverklaring
Ontstaan uit to Arlo (vergelijk voor de aangeleunde T- ook Tinallinge en Tolbert). Arlo is opgevat als een samenstelling van arnu-* 'arend' of van de persoonsnaam Arno of Aro en lo 'licht, open bos'. De plaatsnamen Taarlo en Tynaarlo maken aannemelijk dat met de naam Arlo voorheen één groot samenhangend bosgebied werd aangeduid. Omdat de naam vaker voorkomt, is het waarschijnlijker dat hier geen sprake is van een persoonsnaam, maar van een oude boomnaam are* 'ahorn', verwant met het Nieuwnederlandse ahorn, Nieuwdeens ær, in Duitse dialecten Are. Zie ook Aarle.(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Taarlo ligt Z van het dorp Tynaarlo, ZZW van het dorp Zeegse, ZW van de dorpen Schipborg, Westlaren en Zuidlaren, WZW van de dorpen Gasteren, Anloo en Annen, WNW van het dorp Eext, NW van de dorpen Anderen en Gieten, NNW van het dorp Rolde, NNO van het dorp Loon, NO van de stad Assen, O van de A28, OZO van het dorp Zeijen en ZO van het dorp Vries.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de nederzetting 10 huizen met 73 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp op grondgebied van de gemeente Tynaarlo ca. 45 huizen met ca. 110 inwoners. Bij de herindelingen van 1998 is een strook grond tussen het Noord-Willemskanaal en de A28 door grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Assen. In de praktijk wordt dit nog altijd als deel van het dorpsgebied/de Boermarke Taarlo beschouwd. Dit deel meegerekend, heeft het dorp ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van Taarlo was al in de prehistorie bewoond en is dat sindsdien vrijwel ononderbroken geweest. De oorspronkelijke nederzetting ontwikkelde zich, zoals veel Drentse dorpen, op een plaats waar de condities voor de landbouw gunstig waren. Het vee kon grazen in de beekdalen van de Drentse Aa. De akkers lagen op de hoger gelegen delen: de es. De Taarlose es is gelegen aan de noordkant, tussen het dorp en Oudemolen, en is nog altijd als landbouwgrond in gebruik. Zoals in veel boerendorpen is er in de laatste decennia veel veranderd. Van een overwegend agrarische gemeenschap werd het dorp divers van samenstelling. De meeste boerderijen zijn woonboerderijen geworden, waar 'import' woont die elders haar werk heeft dan wel als 'pensionado' 'drenteniert'. Dat heeft ook de sociale sfeer van het dorp veranderd: oude gebruiken zijn óf niet meer in gebruik óf zijn veranderd. "Het was in Drenthe lange tijd gebruikelijk dat de boeren elkaar op allerlei momenten bij het werk op de boerderij hielpen, bijvoorbeeld bij de oogst. Er zijn Taarloërs die dat nog altijd doen. Er is ook veel voor te zeggen om dit gebruik zoveel mogelijk in ere te houden", aldus de dorpssite. Het dorp heeft een lagere school gehad. Deze is, blijkens deze link kennelijk al in 1880, naar buurdorp Oudemolen verplaatst.

Dorpsbelangen-commissie Oud Taarlo houdt zich bezig met de historie van het dorp. In 1993 is het boek 'Taarlo: oudste dorp van Drenthe' uitgebracht (incidenteel nog tweedehands te koop, waarvoor zie de link in het hoofdstuk Literatuur). In 2003 is een film gemaakt over de landbouw in het dorp, getiteld "Dat is over, dat is voorbij, dat brengt de tijd". De commissie beheert een archief waarin documenten en foto's worden bewaard. In 2020 wordt het 1200-jarig bestaan (d.w.z. oudste vermelding van de plaats in 820) gevierd (zie daarvoor verder het hoofdstuk Evenementen etc.). De commissie werkt daarom aan een supplement bij het hiervoor genoemde boek, met een beschrijving van alle huizen in het dorp, met de bewoners van het prille begin tot heden. Daartoe worden per huis de oudste foto's verzameld en worden alle huizen opnieuw gefotografeerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het College van B&W van de gemeente Tynaarlo gaat een voor een alle dorpen langs om met eigen ogen de kernen te bekijken en met een vertegenwoordiging van de inwoners te bespreken wat er leeft en hoe de gemeente daarbij eventueel kan ondersteunen. In november 2018 waren ze 'op struun' in Taarlo.

- "De NAM gaat een extra put boren bij het aardgasveld bij Taarlo. Het gaat om een nieuw deel van het aardgasveld aan Het Kleuvenveld*. Een moderne boorinstallatie van ongeveer dertig meter gaat de werkzaamheden uitvoeren. De NAM verwacht dat door de boring een kwart miljoen kubieke meter aardgas kan worden gewonnen. Dat is voldoende om de provincie Drenthe een jaar lang van aardgas te voorzien. De boring duurt ongeveer twee maanden." Zo lezen wij in 2012 op de site van RTV Drenthe. Zo te lezen gaat dat dus om een nieuwe, extra put bij een reeds bestaande gaswinning.

In 2015 lezen wij vervolgens: "De NAM heeft nu vier gasvelden in de gemeente Assen in gebruik. Daar komt nu mogelijk het blok Vries-Zuid-Zuid bij (zie en hoor ook de reportages onder de link), dat grotendeels onder het dorp Loon ligt. Dat blok is eigenlijk onderdeel van het grote gasveld Vries. Of aan Het Kleuvenveld daadwerkelijk gas gewonnen wordt, beslist de NAM over twee maanden. 'Maar ik acht de kans heel erg groot, we kennen dit blok al en verwachten dat de situatie hetzelfde is als in andere blokken van het gasveld', zegt NAM-woordvoerder Kirsten Smit. Alleen als er te weinig gas in het veld zit of als het te moeilijk is het uit de grond te krijgen, gaat de winning niet door." Welke tekst suggereert dat er sprake zou zijn van een geheel nieuwe gaswinning aan Het Kleuvenveld. Dat lijkt in tegenspraak met de tekst uit 2012, die stelt dat hier in dat jaar reeds sprake zou zijn van gaswinning. Dus hoe die vork hier nu in de steel zit, is ons niet duidelijk.
* Dit is het gebied W van het Noord-Wllemskanaal dat in 1998 naar de gemeente Assen is gegaan maar in de praktijk nog altijd tot Taarlo wordt gerekend.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitenagenda Taarlo.

- "In 820 schenkt Theodgrin van het klooster in Aduard het erfgoed Arlo aan het bisdom Werden bij Essen, tegenwoordig in Duitsland gelegen. Geen mooi gebaar: het voelt niet fijn om ooit te zijn weggegeven. Maar omdat dit historisch feit in een aantal bronnen is opgeschreven, ligt nu wel vast dat ons dorp het oudste dorp van Drenthe is*. Dus achteraf kunnen we zeggen dat dit wel goed is geweest; het heeft ons dorp wél op de kaart gezet. En het betekent dat Taarlo in 2020 1200 jaar bestaat! Dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. We willen daarom in dat jaar meerdere festiviteiten organiseren, waarbij het grote feest gecentreerd is in een feestweek eind augustus.
* Samen met buurdorp Tynaarlo, waar de genoemde vermelding ook betrekking op kan hebben. Ook dát dorp viert daarom in 2020 het 1200-jarig bestaan. Vermoedelijk was het grondgebied van beide huidige dorpen destijds één groot, samenhangend bosgebied.

Dit zijn in grote lijnen de plannen: de première van de film ‘De Zummerreis’*, waar veel Taarloërs in acteren; optreden/revival van de fameuze lokale band van weleer 'Eaglewood'; spel voor jong en ouder; Pubquiz; Discjockey; Toneel; Kinderspelen; Reünie van Taarloërs; Film over het dorp; Paardentram door het dorp, met ‘dorpsomroeper’; Film over het boerenleven vroeger; Groot feest met muziek en speciale catering; Verrassend optreden (we houden de spanning er nog even in: het is nog niet officieel); Gezamenlijke lunch. We willen er een mooi, onvergetelijk en feestelijk jaar van maken voor alle Taarloërs en oud-Taarloërs. Maar het kan natuurlijk alleen een succes worden als we het feest, zoals altijd, mét elkaar organiseren. Aanmelden om mee te werken kan bij de leden van Commissie 1200 jaar Taarlo. En heb je nog ideeën waarvan je denkt dat ze in het programma passen? Laat het ons dan weten."
* In 2019 is er een bijzondere ‘Zummerreis’ georganiseerd. Tijdens de reis zijn filmopnames gemaakt.

- De Culturele Commissie van Dorpsbelangen organiseert elk jaar een aantal vaste activiteiten in Taarlo, zoals lichtjes op de Brink met Sint Maarten en de jaarlijkse Kerstborrel op kerstavond. Verder minimaal eens per jaar een culturele activiteit, zoals een gezamenlijke maaltijd, koffieconcert of wijnproefavond.

- "Een aantal vrijwilligers organiseert door het jaar heen op een aantal zaterdagavonden een Dorpscafé in de schaapskooi van restaurant Van Tarel. Een goede gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of een glaasje bij te praten over het wel en wee van ons mooie dorp."

- Een spel in Taarlo met een lange traditie is het blokpikken, dat wordt gespeeld op de Brink. Daarbij leggen alle deelnemers een stuiver op een blok hout, waarna ieder met een steen probeert het blok om te gooien en/of de steen van de andere deelnemers te raken om uiteindelijk alle stuivers te veroveren. De Unesco heeft in 2015 het blokpikken (of blokgooien) erkend als Immaterieel Erfgoed.

- Vroeger zorgde alleen de Boermarke voor de omgeving van het dorp. Er werd gekeken of boswallen opgeschoond moesten worden, of er dode bomen weggehaald moesten worden etc. Nu wordt dat nog steeds wel gedaan, maar wordt ook elk voorjaar een opruimdag gehouden, onder de titel 'Taarlo schoon'. Dit initiatief kan er toe bijdragen dat de dorpsgemeenschap versterkt wordt en natuurlijk dat het er in en rondom het dorp keurig uit blijft zien. Na afloop wordt er voor de kinderen een pannenkoek geserveerd en voor de volwassenen een drankje geschonken.

- De Paasvuurcommissie van Dorpsbelangen verzorgt elk jaar het verzamelen van snoeihout en de opbouw van het Paasvuur (tweede paasdag) op de velden aan 't Loo. Dit om de boze geesten te verdrijven, zo wil de overlevering. De oudste inwoner van het dorp had vroeger het recht om het vuur aan te steken. Tegenwoordig zijn het vaak de kinderen die het vuur aansteken.

- Vroeger waren zomerfeesten in Drenthe een zaak van de caféhouder. Een zweefmolen, een schiettent en ’s avonds een dansavond. Zo ook in Taarlo. Tot in 1974 Café het Loo dicht ging en zo een eind kwam aan het traditionele zomerfeest, zoals in veel Drentse dorpen. In 1984 wordt er een commissie gevormd die het Zomerfeest (in juni) in een nieuwe stijl weer oppakt. Deze keer geheel in eigen beheer, in een schuur met eigen catering en door bewoners bedacht entertainment. Het feest bestaat meestal uit een vrijdagavondprogramma, waar dorpsgenoten actief aan deelnemen; zaterdagochtend een kinderprogramma; ’s middags een kleintje kermis of spelen en ’s avonds een feestavond. Bij het opbouwen en opruimen wordt de Zomerfeestcommissie geholpen door vrijwilligers/dorpsgenoten.

Het programma is elk jaar anders en commissieleden wisselen met een zekere regelmaat. Zo hou je de boel creatief en levendig. Er zijn al veel verschillende dingen georganiseerd: fietstochten, spel op de hei, cabaret en muziekoptredens door dorpsgenoten, karaoke en vaak een optreden van de Zingende Mannen, met als geheide afsluiter de Taarloo-ballade. Vast onderdeel op de zaterdagmiddag is een gezamenlijke maaltijd voor alle inwoners van het dorp. Jaarlijks is er een ander thema. Het is een feest waar alle inwoners van Taarlo, jong en oud(er), met plezier aan deelnemen. Zoals een van de inwoners zei: "Een fantastisch dorp om in te wonen: waar vind je het nog dat (bijna) alle inwoners een gezamenlijke maaltijd gebruiken?"

- In een weekend in de herfst (in 2019 op 11 en 12 oktober, van 10.00-16.00 uur) is er jaarlijks in Taarlo het evenement 'Brocante Bij de Brink'. Vijf enthousiaste vrouwen met een passie voor brocante bieden hun waar te koop aan. Je kunt er snuffelen door brocante en curiosa, genieten van prachtige breisels, gehaakte en genaaide accessoires, oude stoffen, groendecoraties, schapenvachten en nog veel meer. Dit alles wordt omlijst met Franse en nostalgische (live) muziek. Ook aan de innerlijke mens wordt gedacht. Toegang gratis.

- Tijdens Sint Maarten (november) is het dorp verlicht met lampions.

- Kerstborrel op of bij de Brink (24 december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Knapzakroute Loon-Taarlo (18 km, desgewenst te splitsen in twee delen van 10,5 en 8 km).

- In het kader van het project 'bloemrijke bermen' is in oktober 2018 een deel van de noordwestelijke berm van de weg Tuinakkers in Taarlo ingezaaid met 'Drents bloemenmengsel voor een voedselarm tot schraal milieu'. In voorjaar 2019 is het resultaat zichtbaar geworden in de vorm van duizendblad, gewoon barbarakruid, knoopkruid, klein streepzaad, peen, gewoon reigersbek, stijf havikskruid, schermhavikskruid, sint janskruid, gewoon biggenkruid, zandblauwtje, vertakte leeuwentand, gewone margriet, gewone veldbies, smalle weegbree, gewone brunel, scherpe boterbloem, grote ratelaar, dagkoekoeksbloem, kleine klaver, moerasrolklaver en/of vlasbekje. Dat klinkt inderdaad als een zeer bloemrijke en keurrijke berm!

- Het dorp ligt binnen het Nationaal Park Drentsche Aa. De westelijke tak van de beek, vernoemd naar het dorp, stroomt langs de oostkant van het dorp. Even ten noorden vloeien het Taarlose Diep en het Gasterense Diep samen en gaan dan verder als Oudemolense Diep. Aan de westkant wordt het dorp begrensd door het Noord-Willemskanaal. Het Grote Veld, dat vroeger bij het Taarlose Veld hoorde, hoort nu formeel bij de gemeente Assen, maar valt nog wel binnen de Boermarke Taarlo. Aan de zuidkant vormt de boermarkegrens met buurdorp Loon de gemeentegrens tussen de gemeenten Tynaarlo en Assen.

"Ons dorp ligt in een 5-sterren natuurgebied, het Nationaal Beek en Esdorpen landschap Drentsche Aa. Een indrukwekkend en eeuwenoud landschap rondom het stroomdal van een van de weinige nog in zijn oorspronkelijke vorm kronkelende beken in Nederland. Met de beek is in het Drentse Aa gebied ook het oude, typisch Drentse esdorpenlandschap bewaard gebleven: de boerderijen rond de brink, de akkers op de hoge essen, de hooi- en weilanden in het beekdal. Hier nam de mens het landschap letterlijk en figuurlijk voor wat het waard was. Tot op heden is dit landschap grotendeels intact gebleven." Aldus de dorpssite.

- "In Taarlo liggen drie prachtige, oude veentjes: het Rotveen, het Middenveen en het Bolleveen of Bolveen*. Willen we die veentjes behouden dan moet er regelmatig onderhoud plaatsvinden. In 2010 is er een start gemaakt met het onderhoud van het Middenveen, een pingoruïne met in het midden een uniek stukje hoogveen, dat dreigde dicht te groeien. Na het verwijderen van vele bomen heeft het werk een tijdje stil gelegen. In 2016 is de Werkgroep Veentjes opnieuw gestart en er zijn inmiddels weer regelmatig werkdagen in de veentjes. We werken elke 1e zaterdag van de maanden september t/m februari in de veentjes om (nieuwe) opslag te verwijderen en daardoor het hoogveen te behouden. Daarnaast worden bomen, met name berken, verwijderd en proberen we de heide meer ruimte te geven. Werkgroep Veentjes heeft over het onderhoud overleg met o.a. Landschapsbeheer Drenthe, BOKD, SBB en andere werkgroepen die in omliggende dorpen actief zijn. Onmisbaar bij het onderhoud is, naast de inzet van de vier werkgroepleden, de bijdrage van dorpsgenoten en andere enthousiaste vrijwilligers."
* Het is eigenlijk een drie-eenheid: ze liggen vlak achter elkaar, alle gelegen aan de weg Tuinakkers, direct NW van het dorp.

"In een evaluatiebijeenkomst van werkgroepleden en vrijwilligers, na afsluiting van het werkseizoen september 2017-maart 2018 in het Middenveen, is besloten een meerjarenwerkplan te maken. De notitie 'Achtergrondinformatie bij het werkplan voor het Beheer van de Vennen van Taarlo' (sept. 2018) heeft als doel om meer achtergrondinformatie te geven over het landschap, de ontstaansgeschiedenis en de huidige situatie van de veentjes en heeft als basis gediend voor het werkplan. Het Middenveen maakt deel uit van een drie-eenheid van drie vennen. Daarom worden de wetenswaardigheden en visie op het beheer van het Rotveen en Bolleveen mede uiteengezet. Dit document is tot stand gekomen met hulp van en in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Voor de beschrijvingen en onderbouwing is geput uit diverse bronnen. De basis wordt gevormd door twee plannen: 1. “Maatregelen voor behoud en herstel van een hoogveentje bij Taarlo” (Boedeltje, 2010) en 2. “Beheervisie van de Vennen van Taarlo” (Kuiper, 2017)."

- Het doel van de actie ‘Wat kan ik op mijn erf?’ in Taarlo is kennis vergaren en delen over wat wel en niet in onze omgeving ‘hoort’ en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de biodiversiteit op ons eigen erf. Dit omvat o.a. beplanting, water, vogels, snoeien, de bodem, insecten en afrastering/schuurtjes. Door voorlichtingsavonden en exursies worden de inwoners voorgelicht over hoe ze o.a. hun tuin zo kunnen inrichten dat hij aantrekkelijk wordt voor de in de afgelopen jaren in ons land snel achteruit gegane populaties insecten.

- Het ooievaarsnest op het ooievaarsbrinkje in het dorp is tijdens de heftige storm van 3 januari 2018 omgewaaid. Met vereende krachten is hij in het weekend van 13 januari 2018 weer opgebouwd.

- In 2012 is een Fruitbomensnoeibrigade geformeerd, die onder leiding van en met materiaal van Landschapbeheer Drenthe snoeiwerkzaamheden verzorgt voor belangstellenden in de Boermarke Taarlo. Wie binnen het Boermarke-gebied een of meer bomen gesnoeid wil hebben kan contact opnemen met de brigade.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Taarlo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Taarlo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Taarlo.

- Nieuws: - Nieuws uit Taarlo van de afgelopen jaren, op de site van RTV Drenthe. - Nieuws uit het dorp van Dorpsbelangen op Facebook. - Taorls Neis is de informatiekrant van Dorpsbelangen. Hij verschijnt drie keer per jaar (mei, september, december) en is bestemd voor leden en donateurs.

- Belangenorganisaties: - Dorpsbelangen Taarlo is opgericht in 1995. Doelstelling van Dorpsbelangen is het behartigen van de belangen van het dorp en zijn inwoners bij o.a. de gemeenten Tynaarlo en Assen, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer. Als dorp in de gemeente Tynaarlo is Dorpsbelangen lid van de Gezamenlijke Belangen Overleggroep Tynaarlo (GBOT). Daarnaast is Dorpsbelangen ook lid van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe), is er periodiek overleg met de gemeente Assen en overleg met NBEL/Staatsbosbeheer over o.a. de toekomst van het Balloërveld. Huishoudens die in het Boermarkegebied wonen kunnen lid worden van Dorpsbelangen. Voor deze leden geldt de belangenbehartiging. Als men net buiten dit gebied woont, kan men ook lid worden. Men is per huishouden lid voor € 12,50 per jaar. De vereniging houdt op de eerste of tweede zaterdag van januari haar algemene ledenvergadering annex "neijaorsvisite". Op deze vergadering worden de zaken van het afgelopen jaar besproken en de toekomstplannen doorgenomen.

- Een boermarke is een zeer oude bestuursvorm in de Drentse dorpen. Deze bestaat al sinds de 14e eeuw. Toen er meerdere nederzettingen kwamen bleek het nuttig om grenzen aan te geven, zodat de verschillende schaapskuddes op de heide elkaar niet gingen hinderen. 'Marke' betekent 'grens'. De Boermarke beheerde in vroeger tijden de gemeenschappelijke 'woeste gronden' binnen de marke. Rond 1800 worden de gemeentebesturen ingesteld, die veel van de bestuurlijke taken van de Boermarke hebben overgenomen. De Boermarke had onderhoudsplicht van de boerwegen. Na de ruilverkavelingen zijn deze er niet meer. Tegenwoordig heeft Boermarke Taarlo nog de Brink en enkele kleine perceeltjes in eigendom, zoals de oude paasvuurplaats aan de Osdijk. Wat de Boermarke vroeger ook deed was hulptroepen verzamelen en hulp bieden. Bij zware sneeuwval bijvoorbeeld blies een van de volmachten op de boerhoorn, zodat de inwoners gezamenlijk gingen sneeuwruimen. Een 'volmacht' is een bestuurslid van de Boermarke. Tegenwoordig heeft de Boermarke nog als taak om het gezamenlijke markegebied - ongeveer 550 hectare groot - te verpachten als jachtgebied.

In februari krijgen alle mannelijke hoofdbewoners een uitnodiging voor de jaarlijkse boervergadering. Op deze vergadering worden alle, meestal agrarische, zaken besproken. Veel dingen binnen de Boermarke berusten op gewoonterecht en oude gebruiken. De eigendomsrechten binnen een Boermarke worden waardelen genoemd. Zij zijn in het bezit van de grondeigenaren en bepalen de stemverhouding in de boervergadering. Maar in Taarlo is dat niet bijgehouden en heeft zich een stemverhouding ontwikkeld die in het Boerboek is gezet. Het Boerboek en het financiële boek zijn de oudste bestuurlijke boeken van het dorp. De belangenbehartiging van het dorp (bijvoorbeeld naar de gemeente toe) is in 1995 grotendeels overgegaan naar Vereniging Dorpsbelangen. Werktuigenvereniging Taarlo heeft gezamenlijk eigendom van machines en/of werktuigen, die voor ieder afzonderlijk in de Boermarke te duur zijn om aan te schaffen. De contributie wordt per hectare betaald.

- Muziek: - "Opa's Kunstgebit uit Taarlo is folk met een knipoog! Folk is muziek van het volk, dat betekend voor ons dat we vooral zingen over de dingen des levens. Oftewel drank, geen geld hebben en gevangenissen. Het thema liefde lijkt vooralsnog te hoog gegrepen, maar misschien komt daar binnenkort verandering in. We zingen folk uit alle landen, maar door Jan's typerende stem klinkt het toch allemaal Iers en daar is toch eigenlijk niks mis mee! Ons repertoire bestaat uit liedjes van Woody Guthrie, The Bonzo Dog Doo-Dah Band, Hank Williams, Lead Belly, Corries, Fairport Convention, Drive by Truckers, Johnny Cash en nog vele anderen. Af en toe komt er een eigen nummer voorbij, deze zijn geschreven door Jan Klemens. Ook schuwen we nederlandse folk niet, al hebben we weinig nummers van hedendaagse nederlandse artiesten.

Opa's Kunstgebit bestaat uit Jan, Erik en Karin met als "rolverdeling": Jan: contrabas, gitaar, bazoeki, mandola en verder alles waar maar snaren op of in zitten en natuurlijk zang; Karin: gitaar, yukelele, lepels en zang; Erik: gitaar, cajón, mondharmonia, accordeon en zang." Opa's Kunstgebit treedt jaarlijks op in hun eigen dorp Taarlo (doorgaans in mei), maar speelt/is te boeken in de hele provincie Drenthe en ze spelen zelfs in het buitenland! Zo hebben ze van 2015 t/m 2019 gespeeld tijdens de Alpe d'HuZes in Frankrijk, om de wielrenners en wandelaars onderweg 'moed in te spelen', en Erik ging dan ook nog eens fietsend en Karin rennend de Alpe d'Huez op, om geld bijeen te brengen voor onderzoek tegen kanker. Na 5 deelnames hopen ze dat anderen het stokje willen overnemen, dus wie volgt dit goede voorbeeld?

- Sport: - Sinds eind 2016 kan bij de Taarloosche Biljartclub (TBC) elke vrijdagmiddag vanaf 16.30 uur een balletje worden gestoten (in de schaapskooi van restaurant Van Tarel).

- Glasvezel: - De kleine kernen in de gemeente Tynaarlo hebben zich sinds 2015 ingezet om in de dorpen en buitengebieden een snelle glasvezelverbinding te realiseren. Omdat dat relatief prijzig is voor de instantie die het systeem aanlegt (omdat de afstanden tussen de huizen groter zijn dan in dichter bebouwd gebied), moet er wel een bepaald minimaal percentage van de huishoudens meedoen. In diverse regio's zijn dergelijke acties geweest en het is dan altijd spannend of dat percentage (dat per streek kan verschillen) gehaald wordt. Vaak wel, maar soms niet. In het glasvezelsamenwerkingsverband in Noordoost Drenthe (Stichting Drents Glasvezel Collectief (DGC)), waar de gemeente Tynaarlo in dit kader onder viel, is het percentage eind 2018 gehaald, dus kunnen de kleine kernen in deze gemeente, waaronder Taarlo, nu of binnenkort van snel internet en digitale tv en telefonie genieten.

Dat is niet alleen van belang voor particulieren, maar ook voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan pinkassa's. Ook voor landbouwers, die tegenwoordig in hun machines steeds meer geavanceerde apparatuur hebben (bijv. GPS, om nauwkeurig te kunnen zaaien en oogsten), is een snelle internetverbinding tegenwoordig een randvoorwaarde om hun werk goed te kunnen doen. Tijdens de periode dat huishoudens zich konden inschrijven om aan het glasvezelproject deel te nemen, zijn in veel dorpen borden langs de weg geplaatst om mensen erop te attenderen, en zijn de (stijgende) deelnamepercentages daarop bijgehouden (zie de afbeelding elders op deze pagina voor het bord dat in Taarlo heeft gestaan). Waarop men dus ook kon zien of het percentage ja of nee al was gehaald. En zo nee, werden mensen zo dus gestimuleerd om zich alsnog in te schrijven. In veel dorpen ligt het percentage deelname op 60 tot 70 procent. In Taarlo hebben 57 huishoudens zich ingeschreven, wat een deelnamepercentage van 92 oplevert!

Terug naar boven

Gedicht

Taorl
Verscheulen in ’t gruuin
Ligt de boerderijen van Taorl
Rond d' olde ekkelbomen op de brink
waor de dobbe met nat weer
vol waoter steit

Eventies naor t oosten wandel je
naor ’t Taorls deip
De maoden ligt er roeg bij
nou Staatsbosbeheer ze in beheer hef.
’t Is Nationaal Landschap Drentsche Aa worden
Ok mooi

Maor smangs denk ik an
die kleine, met boswallen omzeumde kaampies
Zo stil, zo vredig ze daor lagen,
Met hier en daor een kou.

Aj weer naor ’t daorp loopt
dan vin’j ok daor die rust.
Neit as de ooievaors weer jongen hebt,
Dan is ’t bij mooi weer drok
Ok mooi

Maor ’t mooist is da’j d’oldheid veuilt
Van dizze eeuwenlang bewoonde stee an Drentsche Aa
‘k bin bliede da’k hier wonen mag

H. Damhuis

Reactie toevoegen