Takkebos

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

Takkebos Winsum GR modder [640x480].jpg

Takkebos, aan de Takkebosserweg staat maar een pand; dat wordt kennelijk als buurtschap Takkebos beschouwd, getuige de plaatsnaambordjes ter plekke. Vanuit Winsum word je gewaarschuwd uit te kijken voor modder.

Takkebos, aan de Takkebosserweg staat maar een pand; dat wordt kennelijk als buurtschap Takkebos beschouwd, getuige de plaatsnaambordjes ter plekke. Vanuit Winsum word je gewaarschuwd uit te kijken voor modder.

Takkebos Winsum GR plaatsnaambord zonder modder [640x480.jpeg

Takkebos, vanuit Baflo word je, in tegenstelling tot vanuit Winsum, niet gewaarschuwd voor modder in Takkebos.

Takkebos, vanuit Baflo word je, in tegenstelling tot vanuit Winsum, niet gewaarschuwd voor modder in Takkebos.

Takkebos

Terug naar boven

Status

- Takkebos is een buurtschap/streekje in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente Winsum.

- De buurtschap Takkebos valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winsum.

- De buurtschap Takkebos heeft plaatsnaambordjes (blauw op wit), met de fraaie belijning die kenmerkend is voor de buurtschappen in de gemeente Winsum. De bordjes zijn pas recent geplaatst; eind 2008 stonden ze er nog niet.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Ons is niet bekend of de buurtschap genoemd is naar de vroegere eigenaren van de boerderij aldaar (in ieder geval rond 1840 was er een familie Takkebos eigenaar van het pand), of dat het omgekeerde het geval is (dat de eigenaren zich naar de buurtschap hebben genoemd). - Er zijn ook families met de achternaam Takkebos geweest in en rond Rotterdam (van medio 17e eeuw tot begin 20e eeuw). Of die van oorsprong ook van deze buurtschap afstammen, is (ons) niet bekend.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Takkebos ligt tussen de dorpen Winsum, Baflo en Tinallinge, direct O van en parallel aan de spoorlijn Groningen-Roodeschool, rond de Takkebosserweg, die verticaal van de Onderdendamsterweg (Winsum) naar de Tinallingerweg (tussen Baflo en Tinallinge) loopt. Op een kaart uit ca. 1942 heet de weg nog Bafloërweg en liep deze vanuit Winsum dood ter hoogte van de huidige boerderij. Daarvandaan liep een weggetje in NW richting naar de Sasmaweg.

- De waterloop Takkebostocht loopt vanaf het pand aan de Takkebosserweg 1 naar het oosten. Deze waterloop vormde tot 1991 ter plekke de grens tussen de gemeenten Winsum en Baflo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Takkebos omvat slechts en pand, mogelijk twee: aan de Takkebosserweg staat slechts een pand (huisnr. 1), maar mogelijk valt de boerderij aan de Onderdendamsterweg direct O van de Takkebosserweg er ook nog onder. Als het slechts het ene pand betreft, is het samen met nog enkele andere*, de kleinste plaats van Nederland, in de zin van 'locatie met minimaal een huis waar een plaatsnaambord staat'. Er is namelijk zelfs een 'plaats' met een plaatsnaambord waar 0 huizen staan (Koudekerke), maar dat telt niet want een locatie zonder huizen kun je moeilijk een 'plaats' noemen.
* Er zijn nog enkele locaties in ons land met maar een huis en een plaatsnaambord, zoals Abeltjeshuis.

Terug naar boven

Geschiedenis

Takkebos is een voormalig herenhuis 'nabij den rijweg' (dus vermoedelijk bedoelt Van der Aa daar het pand aan de Onderdendamsterweg mee, want in 1840 was er aan de huidige Takkebosserweg nog niet echt sprake van een 'rijweg'). Rond 1840 was het een kleine boerderij met ca. 9 hectare land. Het was toen in eigendom van de heer A. Takkebos te Ranum. (1)

(2) stelt dat de boerderij op Takkebosserweg 1 'Takkebos' heet en in ieder geval in 1772 al bewoond werd. Wat er op kan duiden dat Van der Aa toch dit pand bedoelde in zijn beschrijving. Vlak NW van deze boerderij, tegen de waterloop Tinallingermaar, lijkt op luchtfoto's nog een vierkante plattegrond te liggen, mogelijk van een verdwenen pand?, dus wellicht heeft dat oude pand daar gestaan.

Reactie toevoegen