Ten Boer

Plaats
Dorp
Groningen
Groningen

gemeente_ten_boer_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Ten Boer anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ten Boer anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Ten Boer

Terug naar boven

Status

- Ten Boer is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Groningen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018. In 2016 hebben de beide gemeenten afgesproken dat de gemeente in 2019 zou worden toegevoegd aan de gemeente Groningen.

- De gemeente Ten Boer omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats de dorpen Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum, en de buurtschappen Achter-Thesinge, Bovenrijge, Hemert, Kröddeburen, Lageweg, Lutjewolde (deels) en Zevenhuisjes. Dit zijn 9 dorpen en 7 buurtschappen in totaal.

- Per 1-8-1962 is de grens tussen deze gemeente en de O gelegen buurgemeente Slochteren in het Eemskanaal komen te liggen, waardoor in dat jaar een aantal buurtschappen die Z van dat kanaal liggen, van de gemeente Ten Boer naar de gemeente Slochteren zijn verhuisd. Het betreft met name de buurtschappen Blokum, Heidenschap en Luddeweer.

- O van Ten Boer, O van het Damsterdiep, zijn de plaatsnamen Bouwerschap en Boltklap de afgelopen decennia uit de atlassen verdwenen. Bij eerstgenoemde kunnen we ons daar iets bij voorstellen, omdat daar enkele panden zijn verdwenen en er nog maar enkele over zijn. Maar de ca. 60 panden van Boltklap (sinds begin 20e eeuw in de atlassen veranderd in Boltklapstreek, sinds de jaren vijftig geheel uit de atlassen verdwenen), gelegen rond de Boltweg en het aansluitende deel van de Bouwerschapweg, staan er nog altijd. Wij hebben echter geen idee of deze plaatsnaam in de praktijk lokaal nog 'leeft'. Als iemand hier meer over weet, houden wij ons aanbevolen.

- Wapen van de voormalige gemeente Ten Boer.

- Videoreportage van RTV OOG met Frank de Vries, de laatste burgemeester van de gemeente Ten Boer (dec. 2018).

- Onder het dorp Ten Boer valt ook een deel van de buurtschap Bovenrijge.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Ten Boer grensde in het W aan Ruischerbrug, Noorddijk, Zuidwolde en Bedum, in het NW aan buitengebied van Middelstum, in het N aan Stedum, in het NO aan Loppersum en Garrelsweer en in het ZO aan het Eemskanaal, Overschild en Lageland, en lag NO van de stad Groningen, O en ONO van Noorderhoogebrug, O van Noordwolde, O en OZO van Sauwerd, Z en ZO van Westerwijtwerd en Middelstum, Z en ZW van Westeremden, ZW van Wirdum, WZW van Appingedam en Delfzijl, W van Steendam, WNW van Hellum en Siddeburen, NW van Schildwolde en Slochteren, N en NNO van Harkstede en Scharmer en NO van Meerstad, Middelbert en Engelbert. De gelijknamige hoofdplaats lag centraal in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de gemeente Ten Boer 387 huizen met 3.113 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 38/279 (=huizen/inwoners), de dorpen Garmerswolde 25/189, Thesinge 15/120, Lellens 11/93, Wittewierum 10/76 en Woltersum 41/329, de buurtschappen St. Annen 28/225, Bouwerschap 6/32, Boltklapstreek (De Bolte) 8/52, Dijkshorn (Ooster-Dijkshorn) 5/40, Lutjewolde 5/42, Emmerswolde (Immerwolde, Hemerwolde) 4/27, Heidenschap 5/41, Bovenrijge (Boven-Rijge) 6/41, Achter Thesing 12/88, Heemert (Hemert, Heemwerd) 6/57, Ten Post 29/228, Kroddeburen 12/96, Graauwendijk (deels) 7/45, Blokum (De Bloken) 5/39 en Luddeweer 4/18 en over de gemeente verspreide woningen 105/956.

- Zoals beschreven onder Status, is per 1-8-1962 middels grenscorrectie een deel van de gemeente Ten Boer overgegaan naar de gemeente Slochteren. Het betrof een gebied van 982 hectare, met 402 inwoners.

- Rond het einde van 2018, rond de opheffing ervan, heeft de gemeente Ten Boer ca. 3.000 huizen met ca. 7.400 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft ca. 1.900 huizen met ca. 4.750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Cultuur Historische Werkgroep (CHW) Ten Boer is een los verband van een groep mensen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, deze in kaart brengt en voor een groter publiek toegankelijk wil maken. De CHW organiseert jaarlijks enkele lezingen. Ook geeft de CHW medewerking aan voorlichtingen en tentoonstellingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ten Boer heeft 11 rijksmonumenten (onder de link staat het getal 12, maar wij tellen er in de lijst maar 11).

- De romanogotische Hervormde (PKN) Kloosterkerk in Ten Boer (Kerkpad 3) is in de 13e eeuw gebouwd als kloosterkerk bij het benedictinessenklooster. Na de opheffing in 1485 is het klooster afgebroken. De kerk bleef behouden als parochiekerk. Uit een gedenksteen in de noordwand blijkt dat de kerk in 1565 is hersteld. Dit vond plaats ten tijde en onder verantwoordelijkheid van de laatste abt van het Benedictijner klooster Germania te Thesinge, Gerardus Ahues. In 1594 wordt de kerk, na de Reductie van Groningen, protestants. De achtkantige dakruiter is pas in 1810 op de westgevel geplaatst, als vervanging van de eerder afgebroken vrijstaande kerktoren. In het interieur vallen de overhuifde kerkeraadsbank en twee monnikenbanken in het koor op. De preekstoel dateert uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het kerkorgel is in 1894 gebouwd door de Groninger orgelbouwer Jan Doornbos (bijgenaamd 'Jan Avontuur'). Zoals meestal gebruikte hij bij de bouw van dit orgel materiaal van orgels uit de 18e eeuw.

- De Widde Meuln staat O van de dorpskern van Ten Boer, direct O van het Damsterdiep, aan de Boltweg.

- Vlak naast de hiervoor vermelde molen staat ook koren- en houtzaagmolen Bovenrijge. Zoals de naam reeds suggereert, is deze molen oorspronkelijk gebouwd in buurtschap Bovenrijge, ZW van Ten Boer. De molen is daar in 1903 gebouwd door boer G. van Dijk, uit liefhebberij en voor eigen gebruik. Tot in de jaren vijftig heeft de molen daar gefunctioneerd. Na een periode van verval zakt de molen in 1976 in elkaar. Enkele jaren later conserveert Vereniging Vrienden van de Groninger Molens het complex. In 1985 laten ze hem op de huidige plek herbouwen, waarbij hij de naam krijgt van de buurtschap waar hij voorheen heeft gestaan. Sinds 2007 is de molen eigendom van Stichting Het Groninger Landschap. De molen draait, zaagt en maalt op vrijwillige basis.

- Het Oosterdijkshornerverlaat, gelegen direct N van Ten Boer, W van de t-splitsing Stadsweg / Wolddijk, is in 2012 gerestaureerd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tijdens de Roefeldag (op een zaterdag in juni) gaan kinderen van groep 4-8 in groepjes van 5 langs 3 verschillende bedrijven. Van te voren kunnen ze aangeven naar welk bedrijf/instelling ze wel of niet heen willen. Bij de bedrijven krijgen ze een rondleiding of een andere leuke bezigheid en maken zo op een leuke manier kennis met een bedrijf / organisatie. Elk jaar doen er ca. 80 bedrijven en 400 kinderen mee in de voormalige gemeente Ten Boer. De dag wordt mogelijk gemaakt dankzij ca. 20 sponsoren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fietsroute 'HighLights Ten Boer' (45 km) voert langs mooie weggetjes, dorpen en langs historische locaties. De routegids geeft uitgebreide achtergrondinformatie over de historie en ontstaan van de interessante plekken en locaties. De afgelopen decennia zijn kunstwerken geplaatst op mooie plekken in de dorpen van deze voormalige gemeente en hun omgeving. Kunst van lokale en internationale kunstenaars. Het fietsrouteboekje 'Kijken als Kunst' heeft een heldere kaart en geeft uitleg bij de kunstwerken. Tevens zijn in de route ateliers opgenomen die in de maanden mei t/m september elke eerste zondag van de maand zijn geopend.

- "In september 2018 is de doorfietsroute Groningen - Ten Boer feestelijk geopend. Het is de eerste doorfietsroute in de provincie Groningen. Vanaf het dorp tot aan de Oostersluis in de stad heeft de fietser vrijwel overal voorrang. Wie deze route door het groen via de Stadsweg kiest, hoeft niet meer langs de drukke N360 te fietsen. Het oorspronkelijke fietspad tussen dit dorp en de stad was een van de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincie Groningen. Het fietspad was te smal, het wegdek was matig, de verlichting liet te wensen over en de verkeerslichten waren fietsonvriendelijk. Daarom heeft de provincie Groningen dit fietspad aangepakt en er een 'doorfietsroute' van gemaakt." (bron: Groningen Bereikbaar)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ten Boer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Ten Boer van Dorpsbelangen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer.

- Dorpshuis: - Ten Boer heeft na jaren weer een mooi Dorpshuis. Een centrale ruimte met een bar en comfortabele barkrukken, een ruime vergader- of feestzaal. De ideale plek voor dorpsactiviteiten, feesten en partijen. Diverse verenigingen maken gebruik van de ruimten, voor bijv. een wekelijkse bijeenkomst, verenigingsavond, jubileum of jaarafsluiting.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Huifkar. - Kinderopvang Kids2b.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Omlandia is opgericht in 1951.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ten Boer.

Reactie toevoegen