Ten Post

Plaats
Dorp
Groningen
Groningen

ten_post_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ten Post is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Groningen. T/m 2018 gemeente Ten Boer.

Ten Post is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Groningen. T/m 2018 gemeente Ten Boer.

Ten Post

Terug naar boven

Status

- Ten Post is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Groningen. T/m 2018 gemeente Ten Boer.

- Onder het dorp Ten Post valt ook de buurtschap Kröddeburen en alleen voor de postadressen ook het dorp Wittewierum.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ten Post grenst in het ZW aan het dorp Ten Boer, in het NW aan het dorp Lellens, in het N aan het dorp Winneweer, in het NO aan het dorp Garrelsweer en in het Z aan het dorp Wittewierum, en ligt O van de dorpen Sint Annen en Bedum, ZO van het dorp Stedum, ZZW van het dorp Loppersum, WZW van de dorpen Wirdum en Tjamsweer en de steden Appingedam en Delfzijl, NW van het dorp Overschild, het Schildmeer en het dorp Steendam, NNW van de dorpen Schildwolde en Slochteren, N van het dorp Woltersum, NNO van het dorp Lageland en NO van het dorp Thesinge en de stad Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ten Post 29 huizen met 228 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 330 huizen met ca. 850 inwoners, dit is inclusief de aantallen voor het dorp Wittewierum.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Ten Post en omstreken, die als doel heeft het verzamelen, beheren en presenteren van materiaal over de historie van dit dorp en omstreken. "Via de website maken wij ons historisch materiaal voor iedereen toegankelijk. De website is nog volop in ontwikkeling. Vaak is al wel aangegeven welke onderwerpen beschreven zullen worden, maar is de beschrijving nog niet beschikbaar. Wij zijn hard aan het werk. Wellicht wil je zelf ook een bijdrage leveren? Je kunt bijdragen mailen naar hvtpeo@gmail.com. Mocht je in de beschrijvingen zaken tegenkomen waarvan je de waarheid betwijfelt of waarover je aanvullende informatie hebt, dan wordt je reactie zeer op prijs gesteld. Naast de website is er onze verzameling historische foto's. Deze is opgenomen in Beeldbank Groningen (van de Groninger Archieven). Onze vereniging beheert daarin de eigen verzameling als geïntegreerd onderdeel van het gehele fotoarchief." Op de site van de vereniging vind je o.a. pagina's over de geschiedenis van Ten Post in de vorm van een 'tijdlijn' (chronologische volgorde). In het rechtermenu kun je evt. bepaalde jaartallen aanklikken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Verstevigen, verduurzamen, vernieuwen
In 2019 heeft Ten Post ca. 10 miljoen euro toegekend gekregen uit het Nationaal Programma Groningen. Met dat geld kunnen de plannen voor verduurzaming van het dorp worden uitgevoerd. "We willen een aantal straten herinrichten en we willen voorzieningen bij elkaar brengen. De school, het dorpshuis, de voetbalclub en de twee kerken hebben die intentie al uitgesproken", aldus Eline van Rossem van het Dorpsbelangenplatform. En de Nije Buurt in het dorp krijgt te maken met een grootschalige versterkingsoperatie. Die huizen gaan bijna allemaal plat en er komt nieuwbouw voor terug. Dat geeft de gelegenheid om het gebied opnieuw in te richten. De nieuwe huizen worden gasloos en duurzaam gebouwd. Maar de huizen die niet gesloopt worden, moeten volgens Van Rossem ook duurzaam worden. "Dan voorkom je tweedeling in het dorp. Met het geld van het Nationaal Programma kunnen we beginnen met een pilot door vijftig andere huizen ook te verduurzamen." Er wordt ook gezocht naar een andere route voor landbouwverkeer, dat steeds groter en zwaarder wordt en daarmee risico's oplevert voor de verkeersveiligheid in de dorpskern.

"Verstevigen, verduurzamen, vernieuwen. Het Groningse dorp Ten Post heeft een droom: het eerste energieneutrale dorp van Nederland worden in 2025 met ruim 300 gasloze woningen, die op en top geïsoleerd zijn en aangesloten op een eigen collectieve energievoorziening. Het dorp wil hiermee een positieve draai geven aan de aardbevingsproblematiek, waardoor alle woningen de komende jaren hoe dan ook verstevigd of nieuwgebouwd moeten worden. Van Wijnen heeft een masterplan gemaakt om de duurzame ambitie van het dorp te verwezenlijken.

'Het is een enorme kans en een unieke ambitie', zegt Victorine de Graaf, vestigingsdirecteur van Van Wijnen Groningen. Daags nadat ze in januari 2021 met haar collega’s het Masterplan Ten Post tijdens een online-uitzending aan de bewoners heeft gepresenteerd, wervelt ze aan de telefoon nog van enthousiasme. Hoewel het plan een vertaling is van de wensen en doelen van het dorp en de gemeente zelf – en dus niet helemaal als verrassing komt – gaat het nu om de praktische uitvoering ervan. Ze is blij met de positieve reacties die ze krijgt uit het dorp en hoopt dat zoveel mogelijk dorpsbewoners willen meedoen. ‘Het liefst allemaal natuurlijk, daar gaan we voor.’

In grote lijnen gaat het hierom. Ten Post is een klein dorp in een mooi landelijk gebied tussen de stad Groningen en Delfzijl. Aardbevingsgebied dus, veroorzaakt door decennialang grootschalige gaswinning in die regio. Vele duizenden woningen hebben schade en moeten daardoor verstevigd worden of zelfs afgebroken en herbouwd om veilig bewoonbaar te zijn voor de toekomst. In Ten Post worden alle woningen onder handen genomen: 150 woningen zijn door de minister aangewezen voor sloop/nieuwbouw en 180 woningen moeten worden versterkt. Deze enorme operatie is als kans opgevat om het dorp meteen te verduurzamen. Van Wijnen is met die ambitie aan de slag gegaan en heeft nu een plan gemaakt, samen met Arcadis en Archipunt, voor het verstevigen, verduurzamen en vernieuwen van alle woningen in het dorp.

‘We hadden al een sterke band met het dorp’, zegt Victorine de Graaf. ‘Een aantal jaren geleden hebben wij De Postkoamer, het oude postkantoor van Ten Post, overgenomen en samen met Urgenda gerenoveerd en verduurzaamd en met Quakeshield aarbevingsbestendig gemaakt. De komende tijd is dat huis ook het middelpunt van de plannenmakerij, waar bewoners terecht kunnen voor informatie en met eigen ogen kunnen zien wat we ook met hun woning kunnen doen. Een soort modelwoning dus.’

Zelf was De Graaf in haar vorige baan bij de Hanzehogeschool bovendien al betrokken in een denktank voor een energieneutraal Ten Post. Bij Van Wijnen bleef ze meedenken en vroeg ze de andere aannemers in de zogenoemde Bedrijfsbureau BI – de zes grote bouwbedrijven die de versterkingsoperatie in Groningen moeten versnellen – of Van Wijnen het hele dorp onder zijn hoede mocht nemen. ‘Het is al met al een mooie samenloop van omstandigheden’, zegt De Graaf. ‘Wij hebben Ten Post als het ware geadopteerd. Het past heel erg bij Van Wijnen dat wij samen met het dorp op een alternatieve manier heben gekeken naar een grote maatschappelijke opgave. Parallel aan de versterkingsoperatie kunnen we extra economische en duurzame waarde geven aan het dorp. De lat hebben we hoog gelegd. Misschien wel te hoog, maar dat heb je nodig om grote stappen te zetten. Daar word je creatiever en inventiever van.’

Tweedeling voorkomen. Victorine de Graaf hoopt dat alle huishoudens in Ten Post kiezen voor deze route en Van Wijnen kiezen als aannemer. Dat is de weg om de duurzame droom van het dorp te verwezenlijken, ook al mogen de huiseigenaren van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ook een individuele route bewandelen voor de versteviging van hun huis en een eigen aannemer selecteren. De Graaf ziet veel voordelen om te kiezen voor één partij. ‘Met één bouwer in het dorp houd je de bouwstromen veel beter beheersbaar, wat veiliger is dan een hoop extra verkeersbewegingen van verschillende aannemers. Ook in de communicatie kun je eenduidiger zijn en de informatievoorziening beter coördineren. Bovendien kun je in een collectief vaak meer doen door inkoopvoordelen.

Maar het belangrijkst is dat we met een integrale aanpak een tweedeling in het dorp voorkomen. Zonder het doel van Ten Post Energieneutraal 2025 zou die ontstaan omdat de Nye Buurt door sloop en nieuwbouw wordt voorzien van nul-op-de-meter-woningen en de overige woningen die in aanmerking komen voor alleen versterking niet profiteren van verduurzaming. Wij gaan voor een complete aanpak van die woningen, dus versterken en verduurzamen.’ Archipunt werkt met Van Wijnen samen op dit punt. Zij maken per individueel huis een verduurzamingsvoorstel. Met dit voorstel kunnen bestaande woningen toekomstbestendig gemaakt worden als het om energiegebruik gaat. Het streven is het verminderen van energiegebruik en fossiele brandstoffen, door toevoegen van extra isolatie en inzet van fossielvrije energievoorzieningen.

Het liefst wil Van Wijnen in Ten Post alle ruim 300 woningen gasloos maken, met het streven naar energieneutraal. De woningen worden ook plug&play gerealiseerd ter voorbereiding op een eigen energievoorziening van het dorp. Er wordt door Arcadis onderzoek gedaan naar een eigen warmtenet en zelfs naar de aanleg van een eigen zonne- en windweide op de voormalige NAM-locatie in het dorp. De focus van Van Wijnen ligt in eerste instantie op de 180 woningen die verstevigd en verduurzaamd moeten worden en die Van Wijnen hoopt, naast de woningen via Bedrijfsbureau-BI, binnen het traject – Eigenaar kiest Bouwer – te kunnen uitvoeren. De sloop en nieuwbouw van de 150 woningen in de Nye buurt is voor het totaalplan van Van Wijnen ook opgenomen, maar dat deel moet eerst door de gemeente en NCG worden aanbesteed. ‘Morgen starten’. De Graaf: ‘Als we groenlicht krijgen van de NCG kunnen we morgen beginnen met de opnames in de woningen. Van elk huis maken we een scan en een uitvoeringsplan waarin we aangeven wat nodig is om te versterken, vernieuwen en te verduurzamen. Het streven is om energieneutraal te worden en daar baseren we ons plan ook op. Denk aan isolerende maatregelen, installatiewerk en het plaatsen van zonnepanelen.

Als er gestart kan worden, dan gaat Van Wijnen eerst aan de slag met een pilot van een kleine groep woningen. Daarmee wordt getest of de voorbereiding en uitvoering geschikt is voor de overige woningen in Ten Post. Het doel is om daarna groepen van tien tot dertig woningen te clusteren en volgens een logische clusterverdeling als bouwkaravaan door het dorp te trekken. Een half jaar na de eerste opnames kan de bouw starten, denkt Victorine de Graaf. En het hele dorp eind 2025 energieneutraal opleveren is ook zeker haalbare kaart. ‘Het is een superspannend project’, zegt ze. ‘Ik krijg er ontzettend veel energie van. Van een groot aantal mensen weten we al dat ze absoluut mee gaan doen. Het zou mooi zijn als die ambitie zich door het hele dorp als een olievlek uitbreidt. Ik ben zelf een heel pragmatisch persoon en vind dat elke stap mooi meegenomen is. Maar het wordt een doorslaggevend succes als het dorp tevreden is. Tijdens onze gesprekken aan de Dorpstafel is de wens al eens uitgesproken om Ten Post het Disney van de energiewereld te laten worden. Nou, bij die droom sluit ik ons bedrijf graag aan.’

Samen met Dorpstafel. Jan Klerken legt uit waarom de Dorpstafel van Ten Post met Van Wijnen in gesprek is gegaan (video). “Tot nu toe verloopt de versterkingsopgave traag. Anno 2021 zijn er nog 150 woningen in het dorp die nog niet opgenomen zijn in de planning van de NCG. Hierover hebben wij aan de bel getrokken bij de NCG en de gemeente door een brief te sturen. Hierop hebben wij antwoord gekregen. Als het ons lukt als dorp om ons met alle dorpsgenoten te mobiliseren, dan is het mogelijk om in een speciaal programma toch alle individuele huizen mee te nemen in het versterkingsprogramma. Samen met Van Wijnen hebben we hier het masterplan voor bedacht en dit nu gedeeld met iedereen in het dorp."

Voor inwoners organiseerden wij op 13 januari 2021 samen met Arcadis en Archipunt een online bijeenkomst om dorpsbewoners te informeren over het Masterplan dat wij samen met de Dorpstafel hebben geschreven. In het Masterplan wordt de route naar een energieneutraal, aardgasvrij en aardbevingsbestendig dorp omschreven. Tijdens en na de uitzending hebben wij diverse vragen ontvangen. De antwoorden op deze vragen kunt u nalezen in het document 'Q&A Ten Post'. In de Q&A en in de uitzending wordt gerefereerd naar het masterplan. Het Masterplan kunt u hier downloaden." (bron: Van Wijnen) In het dorp worden tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen zijn nodig voor bewoners die tijdelijk uit hun woning moeten voor de versterkingsoperatie.

"Woningstichting Wierden en Borgen heeft 61 huurwoningen in Ten Post. Een deel daarvan is de afgelopen periode aardbevingsbestendig gebouwd en een deel is aardbevingsbestendig gemaakt door versterking. Uiteindelijk moet elke woning in het dorp aardbevingsbestendig worden en daarom pakken wij al onze woningen in het dorp aan. Dit heeft veel impact op de bewoners. We werken de plannen voor de vernieuwing en verbetering van woningen stap voor stap uit, in nauw overleg met de bewoners."

Niet iedereen is enthousiast over wat er in dit kader in dit dorp gebeurt: "In veel Groninger dorpen gaat het de laatste decennia hard achteruit met de kwaliteit van de woningbouw. Die trend is nog niet ten einde, het lijkt zelfs alsmaar erger te worden. Het dorp Ten Post is exemplarisch. Peter Michiel Schaap en Peter de Kan gingen er kijken" en gaven hun verslag de titel "Hoe de versterkingsopgave een dorp ruïneert"...

Ombouw postkantoor tot duurzame en versterkte woning
De firma's Van Wijnen en QuakeShield en de instelling Urgenda bundelden hun krachten om gezamenlijk kennis en ervaring op te doen met het tegelijkertijd versterken en verduurzamen van woningen, in het in 2017 door Van Wijnen aangekochte voormalige postkantoor met woning op Rijksweg 203 in Ten Post. In de woning zijn innovatieve technieken toegepast. De drie partijen willen zo een actieve en directe bijdrage leveren aan het veiliger en energieneutraal maken van het woningaanbod in het aardbevingsgebied. "Er hangt veel negativiteit rondom de aardbevingsproblematiek in het Groningse land. Om een positief tegenwicht te bieden willen we met deze duurzame woning laten zien dat we oplossingen kunnen bieden en dat we dit graag samen met de Groningers oppakken", aldus Peter Hutten, regiodirecteur van Van Wijnen Noord. "Van de woningen die versterkt moeten worden is een flink aantal woningen van het type zoals we hebben aangekocht. Samen met onze partners willen we investeren in kennis en ervaring om het gebied veiliger en leefbaarder te maken."

"Het versterken van de woning gebeurt van binnenuit met QuakeShield", aldus Peter Westra van QuakeShield. "Dit heeft weinig impact op de directe woonruimte, maar levert wel direct een positieve bijdrage aan de veiligheid en schadelastbeperking. Het is eenvoudig, veilig en snel aan te brengen op ieder woningtype, met een korte doorlooptijd. Het product is wetenschappelijk onderbouwd en inmiddels al meerdere malen succesvol toegepast." De bijzondere samenwerking wordt door Urgenda enthousiast ondersteund. Marjan Minnesma: "Het wordt tijd dat de Groningers ook eens iets krijgen wat positief is. Een energieneutraal huis lijkt me dan een mooie stap in de goede richting." (bron: persbericht Van Wijnen / Quakeshield / Urgenda, 18-10-2017)

Sinds oktober 2018 wordt het oude postkantoor van Ten Post bewoond door Hanneke van 't Slot, die voorheen naast dit pand woonde. Naast het bewonen van de woning gaat Hanneke ook de winkel van het oude postkantoor beheren: de Postkoamer. De voormalige winkelruimte is afgescheiden van de privé-vertrekken van de woning. In de winkelruimte zijn de gebruikte technieken zichtbaar. De ruimte wordt bovendien ingericht om rondetafelgesprekken te voeren over de toekomst van Groningen. Hanneke zal hierin een actieve rol vervullen als gastvrouw. "Elke 2e donderdag van de maand zet Hanneke de deuren van de Postkoamer open voor publiek. Zij voorziet bezoekers graag van een kopje thee of koffie, deelt haar woonervaring en beantwoordt vragen over het wonen in een toekomstbestendige woning. Iedereen is welkom: loop ook eens binnen! Een aantal keren per jaar stellen we de gehele woning open en organiseren we een Open Huis."

Rotonde
Om de verkeersveiligheid op de N360 tussen Groningen en Delfzijl te verbeteren legt de Provincie Groningen rotondes aan en passen ze de inrichting van de weg aan. De aanleg van de rotonde bij Ten Post was hier een onderdeel van. In de oorspronkelijke planning zou de aanleg van de rotonde in verschillende fases gedurende een lange periode worden uitgevoerd. Het verkeer zou dan altijd gebruik kunnen blijven maken van de weg. Door de coronacrisis was het anno voorjaar 2020 erg rustig op de weg. Het autoverkeer was met ruim de helft verminderd op de wegen in en rondom Groningen. Daarom is besloten de rotonde in april 2020 in één keer aan te leggen. Daarvoor moest de weg wel gedurende drie weken volledig worden afgesloten, maar omdat er veel minder verkeer reed dan gebruikelijk, hebben de betrokken partijen ingestemd met deze aanpak. (bron: Groningen Bereikbaar)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ten Post heeft 9 rijksmonumenten, zijnde 5x een terrein met wierde c.q. resten van een borg, korenmolen Olle Widde, de Hervormde kerk vanwege de 17e-eeuwse preekstoelkuip, de voormalige rentenierswoning uit vermoedelijk 1883 met aangebouwd achterhuis en schuur op Eestumerweg 1, en de (oorspronkelijk) winkelwoning op Rijksweg 213, bestaande uit een winkel met woning en aangebouwde schuur, gebouwd rond 1910 en opgetrokken in een sobere ambachtelijk-traditionele stijl met Art Nouveau elementen.

Het pand is gelegen aan de Rijksweg, de doorgaande weg van het dorp Ten Post. Deze weg was in eerste instantie een winkelstraat; na de oorlog bleef slechts de woonfunctie over. Ook deze winkelwoning, waarschijnlijk gebouwd als postkantoor, heeft na ca. 1955 een woonfunctie gekregen. Het pand is van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang: als voorbeeld van een winkelwoning uit het eerste kwart van de 20e eeuw in de provincie Groningen; vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur; vanwege de fraaie vormgeving en het materiaalgebruik; vanwege de herinnering aan de Rijksweg als winkelstraat.

- De voormalige Hervormde (PKN) kerk van Ten Post (B. Kuiperweg 14) dateert uit 1875 en is niet meer als zodanig in functie; de kerk is in 2012 aan de eredienst onttrokken. De kerk is verkocht. Weet iemand wat de huidige functie is?

- Het pand Eben Haëzer (Rijksweg 197) dateert uit 1870 en was van 1870-1945 een Gereformeerde Kerk, van 1945-1970 Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, en van 1970-1999 Nederlands Gereformeerde kerk (Buiten verband). Daarna als kerk buiten gebruik. Tegenwoordig is het pand in gebruik als bedrijfsruimte.

- Van 1945-1965 heeft er een houten noodkerk aan de Rijksweg gestaan van de Gereformeerde Kerk. In 1965 is het pand gesloopt. In dat jaar is de huidige Gereformeerde (PKN) kerk De Hoeksteen (J. Zijlstraat 2) gereed gekomen.

- De huidige Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (Eestumerweg 11) dateert uit 1970.

- Korenmolen Olle Widde staat in buurtschap Kröddeburen en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De TAC (Ten Poster Activiteiten Commissie) is een onderdeel van Vereniging Dorpsbelangen. Zij organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten voor de inwoners van Ten Post, zoals de wandelvierdaagse, Sinterklaasfeest, busreizen, Koningsdag. Veel van deze activiteiten zijn gratis voor de leden, soms wordt een kleine bijdrage gevraagd.

- Elke laatste vrijdag van de maand is er in Ten Post het Dorpscafé. Gewoon gezellig met elkaar bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Je bent welkom vanaf 21.00 uur in het Dorpshuis.

- Toneelvereniging Vesta is opgericht in 1933. Jaarlijks brengen zij een nieuw stuk op de planken (weekend begin maart). Voor zover ons bekend zijn zij nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Op Koningsdag in Ten Post is er een Orange Market (vrijmarkt, voor iedereen), een volleybaltoernooi Kings Tournament, en een Royal BBQ.

- Wandelvierdaagse (eind mei / begin juni).

- Al sinds 1981 is er jaarlijks, in de laatste week van de schoolvakantie, een Kinderspelweek voor de basisschooljeugd van Ten Post en omstreken.

- Een knallend afscheid van het oude jaar is in dit dorp in goede handen bij Carbid Team Ten Post.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op het ijsbaantje van IJsvereniging Ten Post en Omstreken, of misschien zelfs wel op het Damsterdiep. Ook gaan ze weleens schaatsen op een kunstijsbaan (Thialf).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ten Post, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "In het kader van het Interreg North Sea Region European Fund, Like! Innovation Project, is gemeente Groningen in 2020 het project '3D Rebuilding Ten Post' gestart. Doel van het project is om van het dorp een 3D-Digital Twin (virtuele representatie) te maken. Dit 3D-model kan gebruikt worden ten behoeven van burgerparticipatie, communicatie, planning en beleidsvoering van de gemeente. De firma Geomaat heeft in samenwerking met de firma Eyefly een virtuele representatie van het dorp gemaakt. Het project is opgezet als een pilot, zodat de gemeente kan kennismaken met 3D-Geomateriaal en haar mogelijkheden.

Een Digital Twin is heel bruikbaar voor een gemeente, want er kunnen allerlei berekeningen op worden uitgevoerd met betrekking tot bouwprocessen en andere invoegtoepassingen. Met een Digital Twin van een stad of dorp zijn veel verschillende dingen te doen. Zo gaf de gemeente Groningen aan dat de 3D-Digital Twin bijdraagt aan: betere communicatie met inwoners, burgerparticipatie; snellere en beter onderbouwde besluitvorming; meer inzicht in de ontwerpfase van bouwprocessen; meer inzicht en dus minder faalkosten in de realisatiefase van bouwprocessen; voldoen aan verwachtingen binnen en buiten de organisatie; betere aansluiting bij de Omgevingswet; betere aansluiting bij digitalisering en innovatie. Het hele project kan gezien worden als één grote innovatie, dit omdat nog niet veel steden over een 3D-model beschikken. Er zijn wel partijen die aan de slag gaan met ‘open data’ (van bijvoorbeeld sites als: Pdok.nl), maar een nadeel is dat deze data nooit zo dicht, actueel en recent zijn als zelf ingewonnen data. De Digital Twin die van het dorp Ten Post is gemaakt, is helemaal actueel." (bron en voor nadere informatie zie Geomaat)

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Ten Post.

- Nieuws: - Dorpskrant Dorpsnieuws (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws uit Ten Post van Dorpsbelangen en Tac op Facebook.

- Belangenvereniging: - De oorspronkelijk in 1946 opgerichte Vereniging Dorpsbelangen Ten Post en Omstreken heeft als doel om de leefbaarheid van het dorp en omstreken te bevorderen in de meest ruime zin van het woord.

- Dorpshuis: - Stichting Dorpshuis 't Holt Ten Post is opgericht in 1968. Het dorpshuis is sindsdien het onderkomen voor verschillende verenigingen/gebruikers, met als belangrijkste hoofdbewoner SV TEO. Verder is het dorpshuis de centrale plek in het dorp voor festiviteiten, zoals de intocht van Sinterklaas en dorpsfeesten. Voor andere bezigheden cq. festiviteiten biedt het dorpshuis plaats voor gezelschappen e.d. vanaf 15 personen. In 2017 is het pand ingrijpend verbouwd waardoor het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. Zo zijn de kleedkamers en de entree aan de voorkant gerenoveerd, en vooral de buitenkant van het gebouw is grondig aangepakt. Naast het pand zijn extra kleedkamerunits geplaatst, zodat er weer voldoende verkleedcapaciteit is voor de groeiende voetbalclub SV TEO, en er is een prachtig nieuw terras aangelegd.

- Onderwijs: - Basisschool De Wieken heeft ca. 70 leerlingen, verdeeld in combinatiegroepen. De meeste kinderen komen uit Ten Post, maar er zijn ook leerlingen uit omliggende dorpen zoals Lellens, Wittewierum en Winneweer. De instructiemomenten van de leerkracht worden afgewisseld met perioden van zelfstandig werken (alleen of in groepjes) en hulp in kleine groepen. Ze vinden het belangrijk de kinderen te leren op een goede manier met anderen om te gaan en zichzelf te zijn. Dit doen ze door een Vreedzame School te zijn. Natuurlijk leren ze de kinderen alle kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het dagelijks leven, onderverdeeld in vakken als rekenen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, creatief etc. Ouderbetrokkenheid vinden ze belangrijk. Ouders zijn betrokken bij het werken en leren van hun kinderen op school, bij de activiteiten en bij organisatorische zaken, zoals de MR en de OR.

- De in 2013 opgerichte band Krödde uit Ten Post - vernoemd naar de Ten Poster buurtschap Kröddeburen - maakte Poëzie Pop in het Gronings, oftewel Grunneger Poëzie Pop. Op hun 2e cd ‘Rousteg Hoes’ staan 11 eigen nummers in het Gronings. Rousteg Hoes is een gevarieerd album. Aan de ene kant ‘klassieke’ Krödde nummers als ‘Wel Het De Woarheid’, en aan de andere kant verrassende nummers als ‘Te Min’. Naast de cd wordt het album ook verspreid via de ITunes Store en Spotify. De band was de laatste jaren behoorlijk populair. Hier kun je 3 clips van Krödde bekijken en beluisteren. Helaas hebben ze in februari 2019 noodgedwongen moeten stoppen. Zanger Rients Faber lijdt aan de Ziekte van Ménière. Daardoor heeft hij last van oorsuizingen, duizeligheid en gehoorverlies. Hij kreeg last van de - voor hem - harde muziek. Alternatieven als minder vaak en akoestisch spelen haalden het toch niet bij wat ze gewend waren; daarom besloten ze maar om met pijn in het hart de stekker eruit te trekken.

In juli 2019 lijkt de gezondheid van Rients door de juiste medicatie onder controle te zijn, en begint het toch weer te kriebelen om weer een band te willen formeren. Rients Faber en Jorgen Middel hebben daarom, samen met bassist Erwin Blokzijl en drummer Hans Nooitgedacht van de band Muffkutz, een nieuwe band gevormd onder de naam Kriegel (de band Krödde kon niet weer worden opgericht, omdat de andere oud-leden de muzikale draad inmiddels elders weer hadden opgepakt). De muziek van de Groningstalige Indierockband Kriegel kenmerkt zich door blues invloeden, late sixties gitaarsound, de karakteristieke stem van Rients Faber, meerstemmige refreinen en experimentele uitstapjes door de ritmesectie. Bijna een jaar later blijkt dat het goed gaat met de band, want in april 2020 hebben ze hun inmiddels alweer 3e single ('De Kop gek') uitgebracht (de clip van dit nummer kun je hier bekijken en beluisteren).

- Sport: - s.v. TEO (= Sportvereniging Ten Post en Omstreken) is opgericht in 1920. Het is een zogeheten omnisportvereniging, wat wil zeggen dat je er voor verschillende sporten terecht kunt. In dit geval is er een loopgroep en zijn er afdelingen voor voetbal, gym en tafeltennis.

- Jeu de Boulesclub Ten Post is opgericht in 2000 en heeft ca. 55 leden. Er is een clubcompetitie, er wordt meegedaan met de Noordelijke Competitie, en enkele malen per jaar organiseren ze een toernooi met verschillende verenigingen uit de regio. De contributie is slechts 5 euro per seizoen.

- Hengelsportclub VOP (= Voor Ons Plezier) is opgericht in 1964 en heeft ca. 125 leden en donateurs. Jaarlijks organiseren zij verschillende wedstrijden. Waren het in het begin uitsluitend vrije wedstrijden (tasvissen), tegenwoordig organiseren ze stekwedstrijden en voor het overige wedstrijden waar de lengte van de vis en de daaraan gekoppelde kleur het aantal punten bepaalt. Jaarlijks organiseren ze ook voor de jeugd van 8 t/m 14 jaar een wedstrijd. Er wordt gevist in het Damsterdiep aan het 'Achterwegje' in Ten Post. Voor leden en donateurs worden er in de wintermaanden contactavonden gehouden, met klaverjassen en sjoelen als activiteiten.

- Welzijn: - Maandelijks wordt een maaltijd georganiseerd in Gereformeerde Kerk De Hoeksteen, bedoeld voor inwoners van Ten Post en omstreken (= ook Wittewierum, Kröddeburen, Winneweer en Lellens). De organisatie is in handen van een collectief van 6 dames die als vrijwilligers samen het menu bepalen en onderling afspreken wie wat kookt. Het koken gebeurt thuis en de warme gerechten worden op het laatste moment naar de kerk gebracht. Daar zijn dan de tafels al gedekt en de eerste gasten ontvangen. De kosten voor deelname zijn € 4,50 per persoon. In de maand december wordt een kerstmenu geserveerd en dan zijn de kosten € 10,00.

- Begraven: - Al meer dan een eeuw worden de inwoners van het dorp e.o. begraven door 'de noaberschap'; de buurt zorgt voor de uitvaart van haar bewoners. Om die doelstelling te kunnen waarborgen is in 1910 Uitvaartvereniging Ten Post e.o. opgericht. Het is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft een bestuur bestaande uit vrijwilligers. Ook de dragers en de grafdelver zijn vrijwilligers. De vereniging heeft ca. 450 leden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ten Post.

Reacties

(2)

Graag toevoegen:
Basisonderwijs: CBS De Wieken.

Dank voor uw reactie. Ik heb het toegevoegd. En de pagina van Ten Post ook verder uitgewerkt, daar waren we nog niet aan toegekomen (dagelijks werken we enkele plaatsen helemaal uit en zijn daar inmiddels al een eind mee gevorderd). Aangezien u kennelijk lokaal bekend bent, kunt u ons wellicht vertellen wat de huidige functie is van de voormalige Hervormde kerk?

Reactie toevoegen