Ter Lune

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Ter Lune

Terug naar boven

Status

- Ter Lune is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Buurtschap Ter Lune valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Oudwoude, deels onder het dorp Kollum.

- Buurtschap Ter Lune heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Ter Lune ligt rond de Terlunewei en het begin van het aansluitende deel van de weg Wouddijk. De buurtschap ligt direct Z van het kruispunt van de waterlopen Nije Swemmer (Nieuwe Zwemmer), Alde Lunen en Alddjip (Oud Dokkumerdiep) en NO van het dorp Oudwoude, NNW van het dorp Kollum, ZZW van het dorp Engwierum en O en ONO van het dorp Westergeest.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Ter Lune omvat enkele huizen, met ca. 5 inwoners.

Reactie toevoegen