Ter Walslage

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

Ter Walslage

Terug naar boven

Status

- Ter Walslage is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Ter Walslage valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sellingen.

- De buurtschap Ter Walslage ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ter Walslage ligt rond de Ter Apelerstraat (de N976), tussen de kruispunten met de Middelbroekmeersterweg en de Poststruikenweg. De bebouwing van de buurtschap ligt dichter bij het laatste kruispunt. De buurtschap ligt ZW van het dorp Sellingen, NO van het dorp Ter Apel, ONO van het dorp Ter Apelkanaal, O van de dorpen Zandberg en Musselkanaal en Z van het dorp Jipsingboertange.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ter Walslage omvat enkele huizen met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In februari 2019 is gestart met de uitvoering van deelproject Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde. Het is het grootste deelproject (ca. 450 hectare) en het sluitstuk van een jarenlange gebiedsontwikkeling rondom de Ruiten Aa, die als een vitale levensader door dit unieke gebied kronkelt. In dit gebied krijgt de Ruiten Aa nieuwe meanders - wat inhoudt dat de oorspronkelijke situatie van rond 1960 wordt hersteld - en wordt de waterhuishouding verbeterd. Er worden maatregelen genomen om het water langer vast te houden in het dal van de Ruiten Aa. Hierdoor duurt het in natte periodes langer voordat het water afstroomt naar De Dollard. Door de beek te laten meanderen krijgt natuur de kans om zich te ontwikkelen en kunnen vissen straks van en naar hun paaiplekken trekken. Vaste stuwen worden vervangen door zogeheten bodemvallen zodat vissen vrije doorgang krijgen. Ook komen er wandel- en fietspaden in het gebied.

Als alle werkzaamheden medio 2020 klaar zijn is er in totaal bijna 2500 hectare rondom de Ruiten Aa ingericht als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland; het netwerk van aangesloten natuurgebieden in ons land. Het hele beekdal is dan kronkeliger, natter, kleurrijker en gevarieerder zodat flora en fauna zich volop kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd is er plek voor de landbouw gebleven die al eeuwenlang karakteristiek is voor de streek. En recreanten kunnen genieten van vele wandel- en fietspaden die de afgelopen jaren door het hele gebied zijn gecreëerd.

De ontwikkeling van zo’n bijzonder gebied kan alleen door goede samenwerking en afstemming tussen betrokken organisaties en bewoners van het gebied. De betrokken organisaties zijn verenigd in de Gebiedscommissie Westerwolde die in opdracht van de provincie Groningen werkt aan de (inrichtings)plannen voor het gebied. Hierin zitten vertegenwoordigers van provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal en Stichting Promotie Westerwolde. Prolander ondersteunt de gebiedscommissie en is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Bij de werkschuur van Staatsbosbeheer (Bovendiepsterweg 1, Sellingen) staat een werkkeet van de aannemer. Hier kun je terecht met al je vragen over de werkzaamheden. Iedere donderdag tussen 10 en 12 uur is het informatiepunt open. Je kunt ook een afspraak maken met Auke Snijders, tel: 06-29050697. (bron: Prolander)

Reactie toevoegen