Ter Wupping

Plaats
Buurtschap
Stadskanaal
Westerwolde
Groningen

ter_wupping_plaatsnaambord.jpg

De piepkleine buurtschap Ter Wupping is toch tamelijk bekend omdat het in een prachtig natuurgebied ligt, dat recentelijk ook nog eens flink is uitgebreid en opgeknapt.

De piepkleine buurtschap Ter Wupping is toch tamelijk bekend omdat het in een prachtig natuurgebied ligt, dat recentelijk ook nog eens flink is uitgebreid en opgeknapt.

Ter Wupping

Terug naar boven

Status

- Ter Wupping is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde.

- De buurtschap Ter Wupping valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Onstwedde.

- De buurtschap Ter Wupping ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Terwupm.

Oudere vermeldingen
1545 van der Wippinge, 1634 Ter Wipping, 1828 Ter Wuppen, 1840 Terwupping.

Naamsverklaring
Naar de vorm is het een afleiding van een persoonsnaam Wippe, koosvorm bij namen als 1421 Wybette, 1434 Wiptet. Men heeft deze naam, nogal omslachtig en weinig waarschijnlijk, ook anders geduid: een wip was een kraan om schepen te laden en te lossen. Zo heette de plaats waar dat gebeurde op de Wippe. Bij deze Westerwoldse plaats kan dat aan het Oosterholterdiep en langs de Westerwoldse A zijn geschied. De betekenis is dsn ongeveer 'de lieden die bij de losplaats wonen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ter Wupping ligt O van Onstwedde, NW van Vlagtwedde, rond het, vanuit Onstwedde gezien, einde van de Ter Wuppingerweg. Z van de buurtschap loopt het Mussel Aa-Kanaal, waar ter plekke een brug over ligt, de Haverlandse Brug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ter Wupping 4 huizen met 20 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ter Wupping heeft 1 rijksmonument.

- Ter Wupping is een beschermd buurtschapsgezicht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het natuurgebied tussen Ter Wupping, Wessinghuizen en Smeerling heeft in 2013 nieuwe toeristische voorzieningen gekregen. Er zijn onder meer voetpaden, parkeerplaatsen, kano-opstapplaatsen, informatiepanelen en een uitkijktoren gerealiseerd. De nieuwe voorzieningen maken het voor wandelaars, fietsers, ruiters en watersporters aantrekkelijker om in het gebied te recreëren. - Nadere informatie over de herinrichting van het gebied Ter Wupping en omgeving.

In 2014 en 2015 is 420 hectare nieuwe natuur gerealiseerd bij Ter Wupping en Wessinghuizen. Niet alleen natuur maar ook water, landbouw, vismigratie, landschap, cultuurhistorie en recreatie profiteren van het werk. De omgeving van de Ruiten Aa wordt zo steeds mooier. De oorspronkelijke lopen van de verschillende beekjes in het gebied zijn hersteld. Er zijn ook voordes (doorwaadbare plaatsen), stuwen, een fietsbrug en twee vlonderbruggen gerealiseerd. Vier van de stuwen zijn zogenoemde bodemvallen, die door kano’s én vissen zijn te passeren.

Het gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, dat eerder Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd genoemd. Het doel blijft hetzelfde: in heel Nederland afzonderlijke natuurgebieden met elkaar verbinden, waardoor dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen, en een groter leefgebied krijgen waardoor ze meer kans hebben om te overleven. In Groningen is men tot 2020 bezig om het totale Natuurnetwerk aan te leggen. Samen met de mensen die er wonen en met organisaties en eigenaren kijken alle betrokkenen instanties en personen wat ze willen, wat moet en wat kan. Zoals in dit geval samen met de Boermarke Essen en Aa's en een familie die hier al eeuwenlang boert. Zij gaan de natuur op hun eigen gronden onderhouden middels particulier natuurbeheer. - Beschrijving van de natuur in Ter Wupping door Nico de Vries van Staatsbosbeheer.

- Westerwolde eens vanuit een ander perspectief bekijken? Bezoek dan de uitkijktoren Ter Wupping.

Reactie toevoegen