Terhole

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

terhole_plaatsnaambord_kopie.jpg

Terhole is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

Terhole is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

Terhole

Terug naar boven

Status

- Terhole is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- Onder het dorp Terhole vallen ook de buurtschappen Molenhoek en Ossenhoek.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De officiële spelling van de plaatsnaam is Terhole (getuige o.a. de plaatsnaamborden en het postcodeboek). De Topografische atlas Zeeland (1) vermeldt de plaats foutief met de verouderde spelling Ter Hole.

Terug naar boven

Ligging

Terhole ligt N van de stad Hulst, WZW van het dorp Graauw, ZZW van het dorp Lamswaarde, Z van het dorp Kuitaart, ZZO van het dorp Kloosterzande, ZO van het dorp Hengstdijk en OZO van het dorp Vogelwaarde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Terhole 32 huizen met 186 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 480 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Inwoners vinden de Notendijk en de Molenhoek in Terhole gevaarlijk voor spelende kinderen, omdat er vaak te hard wordt gereden. Het waterschap heeft er daarom in 2018 in totaal drie attentieborden geplaatst. Die wijzen verkeersdeelnemers op de maximumsnelheid, de aanwezigheid van spelende kinderen en roepen de automobilisten op alert te blijven. Ook op de Hulsterweg, de doorgaande weg vanaf Hulst, wordt te hard gereden. Daarnaast rijden vrachtwagenchauffeurs zich nog weleens klem op deze weg, die binnen de bebouwde kom met zijn verkeersremmende maatregelen niet voor vrachtverkeer bedoeld is.

- In 2012 is het dorpshart van Terhole opgeknapt met o.a. een jeu de boulesbaan en sport- en speelgelegenheid.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Terhole, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Terhole anno 1967, met recent ingesproken commentaar.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Terhole.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Terhole op de site van Omroep Zeeland.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Terhole.

- Dorpshuis: - Het dorpshuis in Terhole heeft ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2017 eindelijk een naam gekregen: Brandershole. Het dorp stond vanouds bekend onder de naam Brandershole. Dat kwam omdat er in de 13e en 14e eeuw in zoutziederijen veen werd verbrand ten behoeve van de zoutnering. Een anonieme inzender bracht deze naam bij de prijsvraag voor de naamgeving in.

- Muziek: - Fanfare Excelsior is opgericht in 1903. Door de jaren heen heeft samen musiceren altijd hoog in het vaandel gestaan. De fanfare telt ongeveer 35 muzikanten. Ze laten zich regelmatig horen in het dorp en omstreken, ze geven concerten en met Koningsdag en de Sinterklaasintocht maken ze een rondgang door het dorp. De afgelopen jaren hebben ze uitgepakt met vernieuwende concerten, zoals de eigen musical Terhole Leeft, een jukeboxconcert, en het Terholer Fest. Fanfare Excelsior wil zich profileren als een moderne eigentijdse fanfare die midden in de samenleving staat, waarbij ze een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen het dorp en de instandhouding van het culturele erfgoed in de regio.

- Senioren: - "Het doel van de in 1958 opgerichte KBO afd. Terhole is het bevorderen van de leefbaarheid voor de senioren van het dorp door gezellig samenzijn. Dit wordt voornamelijk verwezenlijkt door het organiseren van diverse activiteiten, kaarten, bingo, kerst- en paasviering, jaarlijkse dagtrip en BBQ. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de belangen van senioren op ons dorp goed behartigd worden. Dit doen we samen met andere KBO verenigingen door regelmatig van gedachten te wisselen (zowel gemeentelijk als provinciaal) en hulp te bieden met allerlei zaken. 10 x per jaar wordt het ledenmagazine Nestor gratis bij alle leden persoonlijk thuis afgeleverd."

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij Binnenste Buiten, met locaties in Terhole en Hoek, biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, en (jong)volwassenen die te maken hebben met sociale en/of medische problemen, gedragsproblemen of andere beperkingen en door indicatie in aanmerking komen voor begeleiding. Centrale thema’s zijn: plezier in het buitenleven en buitenspelen, ontwikkelen van sociale vaardigheden, ontwikkelen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een actieve werkhouding. Persoonlijke begeleiding en werken in kleine specifieke groepen is volgens ons erg belangrijk om deze doelen te kunnen bereiken."

- "De Zonnebloem afdeling Vogelwaarde omvat naast dit dorp ook de dorpen Hengstdijk en Terhole en het bijbehorende buitengebied. Onze enthousiaste groep vrijwilligers zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen wil wel eens een praatje, een beetje gezelschap. Voor mensen met een beperking is dit soms moeilijk te verwezenlijken. Naast huisbezoeken organiseren wij ook gezamenlijke activiteiten. Deze activiteiten worden meestal gehouden in het dorpshuis van laatstgenoemd dorp. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Er kan zoveel meer dan je denkt."

- "Samen eten is gezelliger dan alleen. Daarom organiseren we met een team vrijwilligers sinds november 2019 om de 6 weken een leuke en lekkere avond in dorpshuis Brandershole, waar iedereen welkom is om samen te tafelen. Woon je al heel je leven op 't dorp of ben je net hierheen verhuisd? Zit je in een vereniging of werk je hier? Ben je 19 of 99, alleen of met heel het gezin? Wees welkom, Terhole Tafelt is er voor iedereen die een link heeft met ons dorp. Dus schrijf je snel in voor onze volgende editie, schuif aan en kom gezellig mee eten!" Voor nadere informatie zie ook de reportage met de initiatiefnemers in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad d.d. 12-2-2020.

Reactie toevoegen