Terhorst (Banholt)

Plaats
Buurtschap
Eijsden-Margraten
Heuvelland
Limburg

terhorst_lb_collage.jpg

Terhorst, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Terhorst, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

DK_20110421_4109_Waterput_en_kapelletje_Terhorst_Limburg.jpg

Buurtschap Terhorst, Mariakapel uit 1949 en waterput

Buurtschap Terhorst, Mariakapel uit 1949 en waterput

RIT_20110421_4046_Zicht_op_het_buurtschap_Terhorst_Limburg.jpg

Buurtschap Terhorst gezien vanaf Banholt

Buurtschap Terhorst gezien vanaf Banholt

Terhorst (Banholt)

Terug naar boven

Status

- Terhorst is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten. T/m 1981 gemeente Mheer. In 1982 over naar gemeente Margraten, in 2011 over naar gemeente Eijsden-Margraten.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Banholt. Bij de invoering van het postcodesysteem in 1978 heeft de buurtschap een eigen postcode (6263) en bijbehorende eigen postale plaatsnaam toegekend gekregen. Later, ergens voor 1994, is die postcode opgeheven (wanneer precies en waarom dit is gebeurd, is ons vooralsnog niet bekend). Sindsdien is de buurtschap als straatnaam een onderdeel van de postale woonplaats Banholt, met derhalve ook de postcode van Banholt (6262), en werd in de latere postcodeboek-aanvullingen de verwijzing 'Terhorst zie Banholt' opgenomen.

- Buurtschap Terhorst heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Terhoorsj / Ter Hoorsj.

Oudere vermeldingen
1803-1820 Terhorst.

Naamsverklaring
Betekent bij de horst ‘begroeide hoogte’.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Terhorst ligt rond de gelijknamige, doodlopende weg, ZO van het dorp Banholt, NO van het dorp Mheer, N van het dorp Noorbeek, ZW van het dorp Reijmerstok en ZZW van het dorp Margraten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Terhorst 15 huizen met 44 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 35 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Terhorst heeft 1 rijksmonument, zijnde de hoeve op huisnr. 23. "Gekoppelde vensters in Naamse steen met booglateien. Uit de 18e eeuw daterende, ten dele in vakwerk en ten dele in schoon metselwerk opgetrokken (voormalige) hoeve met binnenplaats met lage verdieping bij het woongedeelte en onder met rode Hollandse pannen gedekte zadeldaken. Het woongedeelte aan de ZO zijde is opgetrokken in schoon metselwerk met gepleisterde voet en heeft in de NW gevel op de begane grond twee stel gekoppelde, hardstenen vensters met booglateien en 6-ruits draairamen, een keukendeur en -venster, en op de verdieping twee getoogde hardstenen vensters met 6-ruits draairamen en twee gemetselde, getoogde vensters met 4-ruits draairamen. Haaks hierop en er aan vastgebouwd een geheel witgeschilderde vakwerkschuur (vakken gevuld met leem) met zwarte plint; vakwerk ten dele vervangen door metselwerk; in de NO gevel rechtgesloten deeldeuren en een staldeur. Aan de NW zijde een vakwerkschuur, vakken gevuld met baksteen. Aansluitend hierop aan de NO zijde een schuur onder lessenaardak en vervolgens, aansluitend bij het woonhuis, de rechtgesloten inrijpoort. Vanwege de hoofdvorm, de constructie, het materiaalgebruik en de gaafheid een goed en representatief voorbeeld van een 18e-eeuwse, ten dele in vakwerk uitgevoerde, gesloten Limburgse hoeve en als zodanig van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Middenin Terhorst is een pleinachtige open ruimte. Waarschijnlijk was er ooit een grote dorpspoel, zoals op diverse plaatsen gebruikelijk was (vergelijk de Bauerkoel in Termaar). Nu zijn er een waterput, rustbanken en een Mariakapel. Het is een geelgepleisterde wegkapel met op de topgevel een massief natuurstenen kruis, in 1949 gebouwd door een metselaar uit Banholt, uit dankbaarheid dat de buurtschap ongeschonden de Tweede Wereldoorlog was doorgekomen. De kapel wordt door de dames uit de buurtschap dagelijks in conditie gehouden.

Reacties

(2)

Deze buurtschap heeft bij de invoering van de postcode in 1978 een eigen postcode (6263) gehad. Voor 1994 is die eigen postcode komen te vervallen en werd 'Terhorst zie Banholt' in de aanvullingen op het postcodeboek opgenomen en werd het een straatnaam in (de postale woonplaats) Banholt.

Dank voor de tip Jan Jelle! Vele wijzigingen van postcodes in de loop der jaren met invloed op de formele (postale) plaatsnamen zijn mij in de loop der tijd al opgevallen en op mijn site verwerkt, maar deze had ik nog over het hoofd gezien. Ik heb er nu een stukje aan gewijd onder Status. Wel een curieus geval; soms werd een postcode ergens opgeheven en elders in gebruik genomen omdat die daar harder nodig was (bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuwe woonwijk), maar dat heeft hier niet gespeeld, want deze postcode is niet opnieuw in gebruik genomen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen