Terneuzen

Plaats
Stad en gemeente
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Terneuzen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Terneuzen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Terneuzen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Terneuzen

Terug naar boven

Status

- Terneuzen is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen.

- De gemeente Terneuzen is per 1-4-1970 vergroot met de gemeenten Biervliet, Hoek en Zaamslag, en in 2003 met de gemeenten Axel en Sas van Gent. Sinds de herindelingen van 2003 is het nog 1 van de 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (naast Sluis in het W en Hulst in het O).

- De gemeente Terneuzen omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de steden Axel en Sas van Gent, de dorpen Biervliet (grotendeels), Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sluiskil, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat en Zuiddorpe, en de buurtschappen Altena, Bouchauterhaven, De Knol, De Muis, De Ratte, De Sluis, De Sterre, Drie Hoefijzers (deels), Drieschouwen, Driewegen, Griete, Hasjesstraat, Het Fort, Hoek van de Dijk, Isabellahaven, Kamperse Hoek, Kijkuit, Klein Gent, Kwakkel, Magrette, Mauritsfort, Nieuwe Molen, Nieuwland (grotendeels), Nieuwlandse Molen, Oude Polder, Passluis, Poonhaven, Posthoorn, Reuzenhoek, Rode Sluis, Schapenbout, Spui, Steenovens, Stoppeldijkveer (grotendeels), Vaartwijk, Vaatje, Val, Wulpenbek, Zaamslagveer, Zandplaat en Zwartenhoek. In totaal zijn dit 3 steden, 10 dorpen en 41 buurtschappen. Othene was vanouds een buurtschap van Zaamslag maar is door recente nieuwbouw een wijk van Terneuzen geworden.

- Wapen van de gemeente Terneuzen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Terneuzen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
- Ter(-)Neuzen, 1903 Neuzen.
- Tot 1941 werd er blijkbaar niet eenduidig omgegaan met de schrijfwijze van de plaatsnaam, getuige het rondschrijven van de Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken, de heer Frederiks, aan de ‘heeren Secretarissen-Generaal der onderscheidene Departementen van Algemeen Bestuur’ (uit bijvoegsel bij Staatsblad 451 van 1941): "Ik heb de eer U mede te deelen, dat gebleken is, dat ten aanzien van de schrijfwijze van den naam der gemeente Terneuzen tot dusver geen uniformiteit heeft bestaan. Het verdient aanbeveling in deze de schrijfwijze te volgen, waartoe de raad dier gemeente in zijn vergadering van 24 maart 1938 heeft besloten, n.l. ‘Terneuzen’, welke schrijfwijze, blijkens het destijds ingestelde onderzoek historisch verantwoord kan worden geacht. In verband hiermede zal ik het op prijs stellen, indien U in den vervolge dezelfde schrijfwijze zoudt willen aannemen. Ik moge U verzoeken de onder U ressorterende diensten dienovereenkomstig in te lichten."

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Terneuzen ligt in het midden van Zeeuws-Vlaanderen. In het N grenzend aan de Westerschelde, in het W aan de gemeente Sluis, in het Z aan België (Zelzate en Z daarvan Gent) en in het O aan de gemeente Hulst. Terneuzen is in feite een voorhaven van Gent, waarnaar een kanaal loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Terneuzen 396 huizen met 2.264 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 214/1.113 (= huizen/inwoners), ‘buiten de stad’ 132/882, en de buurtschappen Triniteit 10/55, Naaikussen of Driewegen 21/105 en Sluiskil 19/109. Triniteit en Driewegen zijn inmiddels als wijk in de stad opgegaan. Sluiskil is nog wel een apart van de stad gelegen dorp. Tegenwoordig heeft de gemeente Terneuzen ca. 26.000 huizen met ca. 55.000 inwoners; de stad Terneuzen heeft tegenwoordig ca. 10.100 huizen met ca. 25.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij Heemkundige Vereniging Terneuzen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel vormt sinds 2003 de vaste verbinding tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. De tunnel ligt tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen. Aan de noordkant sluit de tunnelweg tussen Middelburg en Goes aan op de A58, aan de zuidkant op de N61. De tunnel verving de autoveren Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder. Site van de Westerscheldetunnel.

- Het Kanaal Gent-Terneuzen is 32 kilometer lang. 16,6 kilometer hiervan ligt op Nederlands grondgebied, van de Westerschelde tot aan Sas van Gent. Het kanaal is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. De sluis bij Terneuzen verwerkt jaarlijks ca. 70.000 schepen. In 2012 hebben Nederland en Vlaanderen overeenstemming bereikt over de aanleg van een nieuwe grotere zeesluis. De nieuwe sluis verbetert de toegang tot de haven van Gent en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. De afmetingen van de sluis worden 427m x 55m x 16m (lxbxd). De sluis beoogt in 20xx gereed te zijn. Nadere informatie over de nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen.

- In 2003 zijn de RK parochies in deze gemeente gefuseerd tot 1 parochie: de Elisabeth-parochie, verdeeld in 3 parochiekernen met ieder hun eigen kerk: Noord (Terneuzen, Hoek en Zaamslag), Zuidoost (Axel, Westdorpe en Zuiddorpe) en Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil en Zandstraat). Met kerken in respectievelijk Terneuzen, Zuiddorpe en Philippine. De meeste in 2013 gesloten kerken hebben in 2014 al een herbestemming gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Terneuzen heeft 8 rijksmonumenten.

- Terneuzen heeft 55 gemeentelijke monumenten.

- De collectie van Museum Schooltijd bestaat uit een grote verscheidenheid aan leerboeken en leermiddelen, zoals schoolbankjes, leesplankjes, letterdozen, wandplaten van aardrijkskunde, geschiedenis en de natuur, schrijfschriften, pennen, inktpotten, inktflessen, leien, griffels, griffeldozen, pokkenbriefjes (van 1870), kasboek van een school van 1858, telraampjes, prentenboeken, de plak, de ezel, boekjes van Ot en Sien, Pim en Mien, getuigschriften van 1878, stempels, schoolfoto’s, houten breukappeltjes, fröbeldozen, handwerkjes, merklappen, kinderspeeltjes zoals tollen, knikkers, kleppers, bikkels, rekenkasten, telramen en houten schooltassen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Elfkroegentocht (op een zaterdag eind maart) is een tocht met een groep van ca. 90 deelnemers langs 11 kroegen in de stad. Met een stempelkaart kun je in iedere kroeg een pintje krijgen, en men krijgt ook iets te eten. Het evenement wordt begeleid door diverse dweilbands. Degenen die de eindstreep halen, krijgen een medaille. Sommige deelnemers lopen trots met alle medailles vanaf het begin (2012) om hun nek.

- De Vliegende Hollanderrace (paasweekend) is een skelterrace, op zaterdag voor de vrouwen en op zondag voor de mannen. Het evenement wordt georganiseerd door museumcafé De Vliegende Hollander, en is ter herinnering aan Willem van der Decken, de kapitein van De Vliegende Hollander uit Terneuzen. Hij vertrok in 1670, op eerste paasdag, en keerde nooit terug. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de deelnemers geheel in stijl met elkaar de strijd aan zouden gaan op Vliegende Hollander-fietsen, die in Nederland tot de jaren dertig populair waren. Maar die waren nogal storings-gevoelig, dus heeft men besloten het op skelters te doen. Deelnemers dossen zich uit in allerlei creatieve uitmonsteringen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Chemiebedrijf Dow heeft in 2017 met Zeeland Seaports in het samenwerkingsverband Valuepark Terneuzen een drijvend broedvogeleiland aangelegd in de spuikom van Dow vlakbij de Braakmankreek. Het eiland is 200 m2 groot en is vooral bedoeld als broedgebied voor visdiefjes. Het dient nog ter compensatie van de uitbreiding van de Westerschelde-steiger van olieoverslagbedrijf Oiltanking dat op de Mosselbanken ten westen van Dow zit. Op de Mosselbanken is al eerder een vogelterp aangelegd om het verlies aan natuur in de Westerschelde goed te maken. Dit bleek geen succes. De enkele vogels die er broeden krijgen vaak bezoek van vossen. Daarom is besloten met het geld uit het onderhoudsfonds voor de terp een drijvend broedvogeleiland aan te leggen.

Terug naar boven

Beeld

- Foto- en Filmarchief Terneuzen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Terneuzen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Terneuzen.

- Algemeen: - Site over Terneuzen. - Overzicht van de kernen in de gemeente Terneuzen met beschrijving.

- Lokale links: - Terneuzen linkspagina.

- Belangenverenigingen: - Stichting Behoud Oude Vesting Tuinpad.

- Welzijn: - "aan-z is een grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) voor sociaal werk aan beide zijden van de landsgrens tussen België en Nederland. Het werkgebied strekt zich uit over de Belgische gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke, en de Nederlandse gemeente Terneuzen. In de Belgische gemeenten is het werk vooral gericht op senioren (55+) en in de gemeente Terneuzen richten we ons tot alle burgers van 0 jaar tot senior. We versterken de eigen kracht van mensen, organisaties en buurten, stemmen hierbij af en werken aanvullend op wat andere organisaties en verenigingen bieden. Indien nodig coördineren of bemiddelen we, in andere gevallen initiëren we vernieuwing en verandering."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op Terneuzen Z-Begraafplaats.

Reactie toevoegen