Terwisscha

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Terwisscha

Terug naar boven

Status

- Terwisscha is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Terwisscha valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Appelscha.

- De buurtschap Terwisscha heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Terwisga.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Terwisscha ligt rond de gelijknamige weg, W van Appescha, W van de buurtschap Aekinga.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Terwisscha 1 huis met 18 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De drinkwaterwinning Terwisscha van Vitens in het Natura 2000-gebied Drents Friese Wold wordt gehalveerd. Uit onderzoek is gebleken dat het terugbrengen van de winning van 6,5 naar 3,25 miljoen kuub per jaar voldoende is om het verdrogend effect van de winning te verminderen. Groot winstpunt hierbij is dat niet alleen de Natura 2000-doelen van het Drents Friese Wold worden gerealiseerd, maar dat het gebied ook een redelijk forse hoeveelheid drinkwater blijft leveren aan Fryslân.

Het Drents Friese Wold is door Europa aangewezen als belangrijk natuurgebied. Beide provincies spannen zich in om de achteruitgang van de natuur in dit gebied tegen te gaan. De daling van de grondwaterstand is een belangrijk knelpunt, om de gestelde natuurdoelen uit het Natura 2000-beheerplan te halen. Inmiddels zijn verschillende veroorzakers van de daling aangepakt. Zo zijn er ingrepen gedaan in het bosgebied en in de landbouwgronden in Oude Willem vlakbij de drinkwaterwinning Terwisscha. De halvering van de waterwinning wordt pas doorgevoerd op het moment dat de vervangende winning operationeel is. De provincie Fryslân en Vitens bekijken samen waar dit vervangende drinkwater vandaan moet komen. (bron: Provincie Drenthe / Provincie Fryslân, 8-11-2016)

Reactie toevoegen