Thij

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Thij

Terug naar boven

Status

- Thij is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold, in 1973 over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Thij valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Steenwijkerwold.

- De buurtschap ligt formeel binnen de bebouwde kom van het dorp Steenwijkerwold. Komend vanuit Tuk, staan er daarom eerst blauwe plaatsnaamborden (komborden) Steenwijkerwold, en kort erna witte plaatsnaamborden Thij. Komend vanuit de dorpskern van Steenwijkerwold, wordt de buurtschap eveneens met witte plaatsnaamborden aangegeven. In de praktijk ligt de buurtschap nog altijd wel los van het dorp, zit er nog wel een stukje open gebied tussen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1456 Tije, 1848 Het Thije.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse tië, thije 'openbare vergaderplaats in een dorp, gerechtsplaats'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Thij ligt rond de wegen Thijerdijk, Thijlingerhof, Oldemarktseweg (het gedeelte van deze weg tussen de huisnummers 42 en 88), Geert Mosweg en Kwikkels. De buurtschap ligt direct ZO van het dorp Steenwijkerwold, WNW van het dorp Tuk en NW van de stad Steenwijk en het dorp Zuidveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Thij omvat ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Reactie toevoegen