Tiltsjebuorren

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

tiltsjebuorren_plaatsnaambord.jpg

Tiltsjebuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. De buurtschap valt onder het dorp Aalsum.

Tiltsjebuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. De buurtschap valt onder het dorp Aalsum.

tiltsjebuorren_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Tiltsjebuorren ligt direct N van Dokkum, W en N van Aalsum, rond de Hantumerwei en de Droppingwei (= een doodlopende zijwei O van de Hantumerwei). (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Tiltsjebuorren ligt direct N van Dokkum, W en N van Aalsum, rond de Hantumerwei en de Droppingwei (= een doodlopende zijwei O van de Hantumerwei). (© www.openstreetmap.org)

Tiltsjebuorren

Terug naar boven

Status

- Tiltsjebuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Tiltsjebuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aalsum.

- Buurtschap Tiltsjebuorren heeft in 2013 plaatsnaamborden gekregen. Waaróm dat is gebeurd staat er in het krantenartikel onder de link helaas niet bij. Dat is dan weer een beetje jammer, en een beetje laks van de redacteur in kwestie, zouden wij zelfs willen stellen, want zoiets gebeurt nooit zomaar, zeker niet omdat blijkens de foto bij het artikel er feestelijk een lintje werd doorgeknipt door de jongste en de oudste inwoner van dat moment (Johannes den Dolder en Jan Terpstra) en de hele buurtschap voor de onthulling van de borden was uitgelopen en er luid voor applaudiseerde. Vermoedelijk heeft het met de herinrichting van de weg te maken. Die is namelijk heringericht tot een 60-km-zone. Vaak grijpt men (gemeente of waterschap) een dergelijke gelegenheid aan om bij de buurtschap in kwestie gelijk plaatsnaamborden te plaatsen, voor zover dat nog niet het geval was, om zo voorbijgangers extra te stimuleren zich aan de maximumsnelheid te houden, omdat men zich er bewuster van is dat men door een woonplaats rijdt (wat niet of minder zo is als er geen plaatsnaamborden staan).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Tiltjeburen.

Oudere vermeldingen
Voorheen was er in deze omgeving sprake van een buurtschap (De) Marren. - Pas in 2005 verschijnt de plaatsnaam Tiltjeburen op de kaarten.

Niet te verwarren met / naamsverklaring
De buurtschap heeft een vergelijkbare naam als de slechts enkele kilometers naar het O gelegen buurtschap Tilbuorren onder het dorp Oostrum, maar zal gezien de naam wellicht een nóg kleinere brug hebben gehad? Til is Fries voor een vaste, kleine brug.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Tiltsjebuorren ligt direct N van Dokkum, W en N van Aalsum, rond de Hantumerwei en de Droppingwei (= een doodlopende zijwei O van de Hantumerwei).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Tiltsjebuorren heeft ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Oorlogsmonument
Het oorlogsmonument 'Dropping Hiem' bij het pand op Droppingwei 3 in buurtschap Tiltsjebuorren bij Aalsum herinnert de inwoners van de buurtschap aan de wapendroppingen in het najaar van 1944. In vier nachten zijn toen 86 containers met wapens, munitie en springstoffen neergelaten, nadat via de radio vanuit Londen de slagzin 'De worm heeft rode haren' had geklonken. Op 5 mei 1965 kreeg de boerderij van de familie Veeninga de naam 'Dropping Hiem', omdat op hun land de droppings hadden plaatsgevonden. Het monument is een gemetselde muur waarop een zwart raam met vergulde letters en zwarte strips is bevestigd. Boven de letters kruipt een gouden worm met rode haren. Voor de muur is een bloembak geplaatst, met daarnaast een container die bij de wapendroppingen is gebruikt.

In april 2015 zijn op symbolische wijze de wapendroppings onder de aandacht gebracht die in 1944 in het dorp hebben plaatsvonden. Een parachutist - een Amelander skydiver - overhandigde het eerste exemplaar van Dokkum Magazine 2015 aan burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel. "De geschiedenis en het hedendaagse Dokkum komen op deze manier op een mooie manier samen'', aldus Waanders. In Dokkum Magazine 2015 én in de hiervóór gelinkte video vertelt de 91-jarige - destijds 20-jarige - Piet Veeninga over de wapendroppings. Veeninga was een van de dappere mannen die de spullen diep in de nacht oppikten en heimelijk verspreidden onder de Friese verzetsgroepen. Dokkum Magazine verschijnt elk jaar in een oplage van 25.000 exemplaren. Het 84 pagina's tellende tijdschrift is niet alleen voor toeristen en dagjesmensen bestemd, maar ook voor mensen uit de wijde regio die in Dokkum winkelen. Het wordt verspreid via winkels, bedrijven, restaurants, hotels, campings, jachthavens, musea en VVV's in Noordoost-Fryslân en het Lauwersmeergebied. - Lees hier een verslag van Piet Veeninga over de wapendroppings in Tiltsjebuorren / Aalsum in tekst en beeld.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Wandelen en fietsen
Het hierboven beschreven oorlogsmonument Droppinghiem maakt ook deel uit van de Friese Tulpenroute, als een van de locaties in Dongeradeel waar in het seizoen tulpen bloeien. Buurtschap Tiltsjebuorren kent ook een bushalte, waardoor het ook wel gebruikt wordt als begin of eindpunt door wandelaars, voor onder meer de Groene Wissel Dokkum. Het is tevens onderdeel van het Friese Woudenpad.

Reactie toevoegen