Tjaard

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

tjaard_collage.jpg

Tjaard, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tjaard, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

tjaard_brug.jpg

De brug in de Tsjaerderdyk over de Tsjaardervaart

De brug in de Tsjaerderdyk over de Tsjaardervaart

tsjaard_boerderij.jpg

Boerderij "Great Tsjaerd", op een huisterp in Tjaard

Boerderij "Great Tsjaerd", op een huisterp in Tjaard

tsjaard_4.jpg

Manege "Lyts Tsjaerd", ruim gelegen in het prachtige Friese land.

Manege "Lyts Tsjaerd", ruim gelegen in het prachtige Friese land.

tsjaard_.jpg

Het Friese landschap bij de buurtschap Tjaard

Het Friese landschap bij de buurtschap Tjaard

tsjaard_weggertje.jpg

Buurtschap Tjaard bestaat uit enkele huizen en verspreid staande boerderijen.

Buurtschap Tjaard bestaat uit enkele huizen en verspreid staande boerderijen.

Tjaard

Terug naar boven

Status

- Tjaard is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.

- De buurtschap Tjaard valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wirdum.

- Buurtschap Tjaard heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de straatnaam Tsjaerderdyk kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Tsjaard, aldus(1). Kennelijk vindt de gemeente dat het tegenwoordig Tsjaerd moet zijn, want de straatnaam ter plekke is ver-Friest tot Tsjaerderdyk...

Oudere vermeldingen
1511 tho Tytzaerd, 1718 Tjaard.

Naamsverklaring
Te vergelijken met Tywerd in Hennaarderadeel, in 1511 Tyeurdt, waarin men een samenstelling van het Oudfriese tia 'waterloop, grenslijn' vermoedt, en wert 'wierde, bewoonde hoogte'. Vergelijk Tijum.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tjaard ligt Z van Leeuwarden, Z van Wirdum, in de Tjaarderpolder, rond de Tsjaerderdyk, O van de A32 en de spoorlijn. De Tjaardervaart loopt van Wirdum naar deze buurtschap. De buurtschap lag t/m 2013 aan de Z grens van de gemeente Leeuwarden. Z van de buurtschap ligt het dorp Idaerd dat t/m 2013 onder de gemeente Boarnsterhim viel, en sinds 2014 ook onder de gemeente Leeuwarden valt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tjaard 7 huizen met 35 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 10-tal panden met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen