Tollebeek

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

tollebeek_cafe_de_goede_aanloop_kopie.jpg

Tollebeek, Café De Goede Aanloop

Tollebeek, Café De Goede Aanloop

tollebeek_mooiste_dorp_2015_kopie.jpg

Tollebeek is in 2015 voor de tweede keer op rij verkozen tot Mooiste Dorp van de Noordoostpolder.

Tollebeek is in 2015 voor de tweede keer op rij verkozen tot Mooiste Dorp van de Noordoostpolder.

Tollebeek

Terug naar boven

Status

Tollebeek is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1950 Tollebeek.

Naamsverklaring
Vernoemd naar het in 1364 vermelde Tollebeke, waarvan de oorspronkelijke ligging onbekend is, maar dat samen met Urk en Emmeloord wordt genoemd. In deze naam heeft men het Middelnederlandse tol 'tak, punt van een tak' vermoed, zoals in Tollembeek (België), 1148 Tholobecca, waaruit de betekenis 'hakhoutbeek' voortvloeit. Deze duiding van Tollembeek wordt echter niet langer aanvaard. Tegenwoordig denkt men aan tollen 'ronddraaien', naar een meanderende loop, of aan een persoonsnaam Tolo.(1)

Terug naar boven

Ligging

Tollebeek ligt ZW van Emmeloord, NO van Urk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Tollebeek heeft ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Tollebeek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tollebeek heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Beschrijving van 11 kunstwerken in Tollebeek in tekst en beeld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Samen met de Vlinderstichting heeft Flevo-landschap in 2014 een Idylle gerealiseerd in het Tollebekerbos bij Tollebeek. Het noordelijk grasland in het gebied is voor een deel ingezaaid met inheemse, streekeigen bloemenmengsels. Het gaat om een gebied van ruim 2,3 hectare. Met het project Idylle wil de Vlinderstichting door heel Nederland bloemrijke plekken aanleggen voor vlinders, bijen en mensen. Al decennialang vermindert het aantal vlinders, bijen en hommels in Nederland. Een van de oorzaken daarvan is het gebrek aan bloemen, waardoor een tekort aan nectar en stuifmeel ontstaat. De bloemrijke idylles zorgen niet alleen voor meer voedsel voor deze dieren, maar ook voor een aantrekkelijker landschap voor mensen.

- De tuin bij de brugwachterswoning aan de Urkervaart (Zuidwesterringweg 26b) was rond 2010 nog een kale vlakte. Sindsdien hebben Lammechien en Bennie Hack er een paradijsje van gemaakt, waarvan iedereen mag meegenieten, als voorbijgangeren in het bijzonder tijdens de Open Tuinen (weekend in juni) waarbij zij en nog een vijftal anderen in de Noordoostpolder hun tuin openstellen voor bezoekers.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Tollebeek.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Tollebeek.

- Nieuws: - Nieuws uit Tollebeek op Facebook.

- Belangenvereniging: - Het doel van Vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek is de behartiging van alle collectieve dorpsbelangen. De vereniging draagt bij aan de samenhang en verbinding in het dorp. De vereniging onderhoudt de zaken die eigendom zijn van de vereniging en pakt gezamenlijk initiatieven op. Om deze doelen te behalen, heeft de vereniging de mogelijkheid om financieel te ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan: het ondersteunen van activiteiten die niet thuishoren bij een vereniging, die bijdragen aan de verbinding tussen dorpsbewoners en waarbij het dorp vertegenwoordigd wordt; het financieren van het onderhoud van zaken die eigendom zijn van Dorpsbelang en die niet worden onderhouden door de gemeente, de provincie of andere instanties; onkosten die gemaakt worden tijdens overleggen op initiatief van Dorpsbelang en die niet behoren tot een andere vereniging.

De bestuursleden zijn door de leden van de vereniging gekozen en zorgen ervoor dat de vereniging vooral bestuurd wordt. Het is daarvoor belangrijk om zichtbaar te zijn en om feeling te houden met wat er in het dorp gebeurt, maar ook te horen wat er elders in de polder en de verdere omgeving plaatsvindt en invloed kan hebben op het dorp. Het bestuur is ervoor om initiatieven te nemen en Tollebekers of derden te activeren, om op deze manier leefbaarheid en samenhang tussen initiatieven in het dorp te creëren. Verder is het bestuur een actieve schakel naar de gemeente en de provincie, waardoor de contacten goed zijn en de lijnen kort blijven. Het is een taak van het bestuur om ervoor te zorgen dat het Tollebeek in ontwikkeling blijft en hiermee het dorp leefbaar te houden voor alle leeftijdsgroepen.

- MFC: - In 2011 is in Tollebeek multifunctioneel centrum MFC De Pionier gerealiseerd. Het MFC biedt een sportzaal/gymzaal aan o.a. basisschoolgym, volleybalvereniging, gymnastiekvereniging, ouderengymnastiek, badmintonvereniging, bodyfit, majorettevereniging en voetbalvereniging. Daarnaast zijn er ook praktijkruimtes te huur. Hier wordt o.a. gebruik van gemaakt door huisarts, logopedie, fysiotherapie, consultatiebureau en hulpverleningsinstantie Progress. Verder verzorgt De Boterbloem er buitenschoolse opvang. De naam verwijst naar het feit dat de inwoners trots zijn op de pioniersgeest die nog altijd heerst in het dorp. De naam verwijst ook naar de ontstaansgeschiedenis van het dorp. Op de plek waar nu MFC De Pionier staat, stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog de barakken van de polderpioniers (de arbeiders) die werkten aan de inpoldering van de Noordoostpolder.

- Onderwijs: - "SWS De Sprang in Tollebeek is een samenwerkingsschool; ontstaan uit de KBS Mariaschool en ODS De Minderhoud. Deze scholen zijn in 2015 samengevoegd. De komende jaren zetten we ons in voor bruisend onderwijs, waar de leerlingen ontdekkend, onderzoekend en sociaal (samenwerkend) leren. In een liefdevolle omgeving met een positief pedagogisch klimaat werken de leerkrachten aan een dynamisch klassenmanagement. Coöperatieve werkvormen, zelfstandig werken en ICT hebben daarbij een plaats in de school. Samen werken de leerkrachten aan een professionele leergemeenschap waar van en met elkaar wordt geleerd. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van elke leerling, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen. De leerling heeft hierbij een reflecterende houding en is mede-eigenaar van zijn leerproces. De vaardigheden van de 21e eeuw worden aangeboden en gebruikt in de lessen, zodat de leerlingen goed worden voorbereid op de toekomstige maatschappij."

- "In het logo van CBS Op de Wieken in Tollebeek zie je de vleugels, de wieken. Op de Wieken wil zijn zoals de arend, die haar jongen de mogelijkheden biedt zelf te leren vliegen, maar ze tegelijkertijd nooit uit het oog verliest en ze opvangt en ondersteunt als dit nodig is. Deze symboliek kenmerkt de manier waarop Op de Wieken met haar leerlingen wil omgaan; het aanleren van zelfstandigheid in een veilige en vertrouwde omgeving. Ook symboliseert het logo een opengeslagen boek: de Bijbel waar vanuit Op de Wieken werkt. Het boek dat met je mee vliegt door je leven. De pagina’s zien er allemaal anders uit te zien aan de vormen en de kleuren en toch horen ze bij elkaar, verbonden door de rug; God de Vader die centraal staat in ons leven. Op de Wieken gaat uit van de trouw van God aan ons en ons vertrouwen op God. Alle leerlingen, ouders en leerkrachten zijn verschillend en toch voelen zij zich verbonden. Verbonden door met elkaar deze prachtige school te vormen."

- Muziek: - "Muziekvereniging de Zeeschelp is een gezellige vereniging met voornamelijk jonge leden uit de dorpen Nagele en Tollebeek. Onze vereniging bestaat uit een Brassband en een Drumband."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Tollebeek is opgericht in 1962.

- Zorg: - "Zorgboerderij de Boterbloem is een particuliere dagopvang, buitenschoolse opvang en zorgboerderij op twee locaties in Tollebeek: de boerderij aan de Karel Doormanweg en in MFC De Pionier. We bieden dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar. Op de boerderij worden de kinderen omringd door de natuur. Er zijn allerlei dieren die ze kunnen aaien, er is een moestuin, weilandjes en alle ruimte om naar hartelust te rennen en spelen. Pony’s staan klaar voor een ritje en om geknuffeld en geborsteld te worden. Maar het is meer dan een plek om te spelen. Samen verzorgen we de dieren en telen we groente en fruit in de moestuin. Spelenderwijs leren de kinderen op die manier over de natuur en hoe hun eten groeit. De oogst eten we gezamenlijk op.

De opvang in MFC De Pionier ligt op een prachtige plek, naast de voetbalvelden en tegen het bos aan. Een heerlijke plek voor de kinderen om zich lekker uit te leven. De wei naast het centrum wordt ’s winters omgetoverd tot een ijsbaan waar we veel tijd doorbrengen met de kinderen. Hoewel de kinderen veel buiten zijn, vermaken zij zich binnen ook prima. In de ruime en lichte ruimtes kunnen ze spelen, knutselen en spelletjes doen. Voor kinderen die na school nog een activiteit in Tollebeek hebben zoals sport, muziekles of typeles, is dit een ideale plek. Wij zorgen ervoor dat, terwijl je als ouder(s) werkt, je kind geen les hoeft te missen."

- "Zorgboerderij 't Boerenerf is een fris alternatief op de reguliere zorg. Bewust kleinschalig. Met alle ruimte voor persoonlijke aandacht en zelfstandigheid. Dagbesteding, zorgappartementen en respijtzorg in een landelijke groene omgeving. In authentieke boerderijen, verbouwd naar moderne maatstaven. Met moes- en siertuin, kas met planten en bloemen, kleinvee en paarden in de stal is er altijd leven in de boerderij. Wij vinden dat mensen ondanks een zorgindicatie een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Wij maken ons sterk voor vrijheid, respect en eigenheid."

- Welzijn: - "Jaarlijks wordt er vanuit de Koepel Windenergie € 10.000 beschikbaar gesteld ter besteding aan projecten in en om Tollebeek. Iedere inwoner van het dorp kan een aanvraag indienen. De aanvrager is ook degene die het project (alleen of samen met anderen) uitvoert. De bijdrage dient de volgende doelstelling: "Ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten gericht op het vergroten en behouden van de leefbaarheid in het dorp met een extra focus op de jeugd en ouderen." De aanvragen dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden en worden daar ook op beoordeeld."

- Duurzaamheid: - Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2017 op de afvalwaterzuivering in Tollebeek de slibontwateringsinstallatie gerenoveerd, waar sindsdien de Ephyra-technologie wordt toegepast. Hierdoor blijft aan het eind van het gistingsproces minder slib over en wordt meer biogas geproduceerd. In de zomer van 2018 was de opstartfase achter de rug en blijken de resultaten met bijna 75% meer biogasproductie veelbelovend. Daarmee is de zuiveringsinstallatie voor de benodigde elektriciteit volledig zelfvoorzienend. Er is zelfs sprake van een biogasoverschot, waarmee circa 120 huishoudens voorzien worden van energie.

Ook een deel van het slib van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Lelystad wordt verwerkt met de Ephyra-installatie in Tollebeek. Meer slib zorgt voor extra biogas, dus de verwachting is dat het waterschap hier in de toekomst grotere hoeveelheden slib gaat verwerken. In 2019 vinden verdere onderzoeken plaats, worden verbeteringen doorgevoerd en worden verschillende scenario’s uitgewerkt voor het verwerken van grotere hoeveelheden slib. De slibgistingstechnologie Ephyra is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Zuiderzeeland. (bron: Waterschap Zuiderzeeland, 10-10-2018)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tollebeek alg.

Reactie toevoegen