Tolsum

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

tolsum_oprijlaan_kopie.jpg

Ze zijn vast heel gastvrij in buurtschap Tolsum, maar op het eerste gezicht lijkt het een 'gated community', waar je niet door het hek en rooster-met-valluik-met-krokodillen komt voor je je pasje aan de portier in het wachthokje hebt laten zien. ;-)

Ze zijn vast heel gastvrij in buurtschap Tolsum, maar op het eerste gezicht lijkt het een 'gated community', waar je niet door het hek en rooster-met-valluik-met-krokodillen komt voor je je pasje aan de portier in het wachthokje hebt laten zien. ;-)

Tolsum

Terug naar boven

Status

- Tolsum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

- De buurtschap Tolsum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tzum.

- De buurtschap Tolsum heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Tollesheim, 1433 Tolsum, 1664 / 1718 / 1840 Tolzum.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese hem = heem 'woonplaats, woning' van de persoon Toll.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tolsum ligt rond het N deel van de Slachtedijk, tussen het water de Tsjommer Feart en het kruispunt met de Berghuizerweg en Lollumerweg. De buurtschap ligt ZW van het dorp Tzum, Z van de stad Franeker, ZO van het dorp Hitzum, NW van het dorp Kûbaard, NNO van het dorp Lollum en O van het dorp Achlum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Tolsum 2 huizen met 7 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts enkele huizen, met ca. 5 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Romeins schrijfplankje
Het schrijfplankje van Tolsum is in 1914 aangetroffen bij opgravingen in de terp van de gelijknamige buurtschap. C.W. Vollgraff, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde in Groningen, onderzocht het plankje in 1917. Hij kwam tot de conclusie dat het een akte betrof omtrent de verkoop van een koe tussen een lokale bewoner en een Romein. Na verloop van tijd rezen er echter twijfels of de tekst wel correct ontcijferd was. In 2009 kwam een Nederlands-Engels onderzoeksteam in de Universiteit van Oxford via onder meer geavanceerde digitale fotografie tot de bevinding dat het schrijfplankje een andere tekst bevatte dan tot dan toe bekend was. De voorlopige lezing is dat het gaat over een tijdens het consulaat van C. Fufius Geminus vermoedelijk op 23 februari 29 n.Chr. opgestelde overeenkomst over de terugbetaling van een geldlening van een onbekende aan een slaaf genaamd Carus. Gezien de datering bleek het schrijfplankje de oudst geschreven tekst van Nederland te zijn. Daarbij bevat de tekst de eerste vermelding van een Bataaf, een soldaat in de rol van een van de getuigen bij de overeenkomst.(2)

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Op Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum (Slachtedyk 4) ontplooien jongeren zich onder begeleiding in een veilige, gastvrije en gemoedelijke leer-werkomgeving. Deze leerwerkomgeving komt tot stand door duidelijkheid en structuur, waarbij gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer niet worden vergeten. Op deze wijze worden jongeren begeleid, zodat zij zich verder kunnen ontplooien vanuit hun eigen interesses. Elke jongere wordt individueel begeleid. Competenties die aangeleerd zijn en die goed worden beheerst, worden in een portfolio geregistreerd. Elke dag kunnen ouders/verzorgers met een persoonlijk gesprek of met een verslag via e-mail op de hoogte worden gehouden over welke handelingen er zijn gedaan, wat er is geleerd en wat onze ervaringen zijn die dag. Indien van toepassing werken wij samen met de school waar de jongere vandaan komt met als doel de jongere weer terug het onderwijs in te laten stromen."

Reactie toevoegen