Torenveen

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

Torenveen

Terug naar boven

Status

- Torenveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gieten.

- De buurtschap Torenveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gieterveen.

- De buurtschap Torenveen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 Torenveen.

Naamsverklaring
Naar de vorm van een spits toelopend grondstuk, dat met een (kerk)toren vergeleken werd.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Torenveen ligt rond de gelijknamige weg, Z van Gieterveen, Z van Bonnerveen, N van Gasselternijveen, en grenst in het Z en W aan de Oostermoerse Vaart of Hunze.

- De oorspronkelijke route van Torenveen loopt over een zandpad dat nog steeds de verbinding vormt tussen de huisnrs. 2 t/m 6 en 8. Door dit zandpad wordt de weg gesplitst.

- De buurtschap Torenveen ligt in de voormalige markegronden van Bonnen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Torenveen heeft ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Torenveen (6,5 km).

- Stichting Het Drentse Landschap heeft van 2010 t/m 2012 activiteiten uitgevoerd ter verbetering van natuur, water en recreatie rond Torenveen. De maatregelen zijn onderdeel van het beekherstelproject van de Hunze en de natuurontwikkeling langs deze beek tussen Gasselternijveen en Gieterveen. Het gebied is recreatief aantrekkelijker gemaakt door de aanleg van 180 ha nieuwe natuur, 4,5 km meanderende beek, 2 bruggen en 11,5 km aan wandelroutes. Daarnaast zorgt de realisatie van 500.000 m³ waterberging ervoor dat gebiedseigen water meer kan worden vastgehouden.

Dijken zijn opgeruimd, waardoor het water in tijden van grote regenval vrijelijk het land in kan stromen. Op deze manier wordt wateroverlast verderop langs de loop van de rivier en in de stad Groningen voorkomen. Tot slot draagt de uitvoering bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de landbouwkundige situatie van gronden in de omgeving. Betrokken gedeputeerden Tanja Klip-Martin en Rein Munniksma stellen: “Juist de combinatie van water- en natuurdoelen spreekt ons aan. Het rechte kanaal Oostermoerse vaart wordt in stappen veranderd tot een meanderende Hunze. Met dit project is weer een mooie stap gezet in het herstel van de Hunze (die rond 1960 gekanaliseerd is, red.).” (bron: Provincie Drenthe, 16-6-2010)

Met de realisatie van de aangrenzende natuurgebieden Torenveen-Bonnerklap is de beekloop van de Hunze ter plekke hersteld en ingebed in een natuurrijk landschap. Dit traject van de Hunze heeft daarmee een veel natuurlijker aanzien en een sterk verbeterde optrekbaarheid voor vissen gekregen. Ook de eerste bevers hebben dit nieuwe gebied ondertussen al weten te koloniseren. Voor nadere informatie zie 'Natuurontwikkeling Bonnerklap. Eindrapport: toelichting bij het ontwikkelingsplan en definitief ontwerp Bonnerklap' (2013)

- Foto´s van het wilgen knotten langs Torenveen (2008).

Reactie toevoegen