Trijeboerehuzen

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Trijeboerehuzen

Terug naar boven

Status

-Trijeboerehuzen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Trijeboerehuzen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Holwerd.

- De buurtschap Trijeboerehuzen heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Drieboerehuizen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Trijeboerehuzen ligt rond de weg Ternaarderdyk 15-17, ter hoogte van het kruispunt met de weg Witmonnikswei, parallel aan de provinciale weg, de N358 (ook de Ternaarderdyk). De buurtschap ligt NO van het dorp Holwerd, W van het dorp Ternaard, N van de dorpen Waaxens en Brantgum, NW van het dorp Hantum, in de Z nabijheid van de Waddenzee en ZO van het dorp Buren op het Waddeneiland Ameland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Trijeboerehuzen omvat enkele huizen, met waarschijnlijk minder dan 10 inwoners.

Reactie toevoegen