Trintelen

Plaats
Buurtschap
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

trintelen_steen_putplein_kling_mer_ooch_gans_groeet_kopie.jpg

In 2011/2012 is het Putplein in buurtschap Trintelen prachtig heringericht, met o.a. deze steen met inscriptie 'Trintele 2011-2012/Kling mèr ooch gans groeët'. Bedenker van deze slogan en ook fotograaf van deze foto is oud-inwoner Diana Scheilen.

In 2011/2012 is het Putplein in buurtschap Trintelen prachtig heringericht, met o.a. deze steen met inscriptie 'Trintele 2011-2012/Kling mèr ooch gans groeët'. Bedenker van deze slogan en ook fotograaf van deze foto is oud-inwoner Diana Scheilen.

trintelen_puthuis.jpg

Het vroegere puthuis van buurtschap Trintelen is in 1953 afgebroken en vervangen door het huidige, dat in 1982 wederom is herbouwd (op het puthuis staat het jaartal MCMLXXXII). (© Diana Scheilen)

Het vroegere puthuis van buurtschap Trintelen is in 1953 afgebroken en vervangen door het huidige, dat in 1982 wederom is herbouwd (op het puthuis staat het jaartal MCMLXXXII). (© Diana Scheilen)

trintelen_jezusbeeld.jpg

In 2011/2012 is het centrale plein van buurtschap Trintelen, het Putplein, prachtig heringericht/opnieuw aangelegd, met mooie steentjes, een muurtje, het puthuis, en dit Jezusbeeld met inscriptie 'Geloofd zij Jesus Christus, 1902'. (© Diana Scheilen)

In 2011/2012 is het centrale plein van buurtschap Trintelen, het Putplein, prachtig heringericht/opnieuw aangelegd, met mooie steentjes, een muurtje, het puthuis, en dit Jezusbeeld met inscriptie 'Geloofd zij Jesus Christus, 1902'. (© Diana Scheilen)

Trintelen

Terug naar boven

Status

- Trintelen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. T/m 1998 gemeente Wittem.

- De buurtschap Trintelen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eys.

- De buurtschap Trintelen heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Dringsele.

Oudere vermeldingen
1520 en 1756 Drintelen, 1803-1820 Trintlen, 1838-1857 Trientelen, 1865 Trintelen.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Een vergelijkbare naam te Kasen: 1638 op de Trentelen. Als veldnaam misschien verwant met Middelnederduitse trendele 'schijf, vlakke ronde koek', met verscherping van d voor l. Is ook wel verbonden met Middelnederduitse trent 'omtrek, grenslijn'. In Zuid-Holland worden in 1280-1287 de toponiemen op trintvelt en op trintvene vermeld, waarin men het Vroegnieuwnederlandse rint 'rund' herkent. Op Texel komen in elkaars omgeving de namen Haffel en Trintel voor, die men duidt als 'half deel' en 'derde deel', vergelijk Noord Haffel.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Trintelen ligt N van Eys, tussen de dorpen Eys in het Z en Ubachsberg in het N, en ligt rond de wegen Eyserweg, Hamerstraat en Bosveld en de Z zijde van de weg Vrouwenheide; de buurtschap Mingersborg is in het N direct aangrenzend. In de buurtschap komen drie gemeentegrenzen bij elkaar, namelijk die van de gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld en Voerendaal. Het dorp Simpelveld ligt ZO van de buurtschap. Verder ligt de buurtschap nog W van het dorp Huls en ONO van het dorp Wijlre.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1540 telt Trintelen 26 woningen, terwijl er in het toen nog gehucht Eys slechts 13 waren. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar eeuwenlang was Trintelen dus groter dan Eys. Het kan verkeren. Pas rond 1800 passeert Eys de buurtschap qua inwonertal, met 38 respectievelijk 32 woningen.

- In 1840 heeft de buurtschap 30 huizen met 156 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van Trintelen is in de beginperiode vooral de geschiedenis van de Trintelerhof, die voor het eerst wordt vemeld in 1504. Deze hof is in 1717 als leen eigendom van de Heer van Schell. In 1756 noemt de Maastrichtse burgemeester Jean Léonard Olislagers zich "Heer van Neer, Holland en Drintelen". In 1845 komt de buurtschap in het bezit van jonkheer P.A. Kerens. Zijn dochter, barones de Crassier, erft het goed in 1862.

Een uitvoerige geschiedenis van de buurtschap, van ´in den beginne´ tot aan de tegenwoordige tijd, kun je lezen in het in 1992 verschenen boekje Trintelen 1992, dat via de link ook online is te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011/2012 is het centrale plein van de buurtschap, het Putplein, prachtig heringericht / opnieuw aangelegd - met mooie steentjes, een muurtje, het jezusbeeld met inscriptie 'Geloofd zij Jesus Christus, 1902', het Puthuis, en een steen met inscriptie 'Trintele 2011-2012 / Kling mèr ooch gans groeët' - dankzij de inwoners, die het project zelf hebben georganiseerd en ook met veel zelfwerkzaamheid hebben uitgevoerd. Voor nadere informatie zie de informatieve videoreportage over de herinrichting van het Putplein Trintelen, waarbij enkele betrokkenen vertellen hoe ze het allemaal georganiseerd en voor elkaar gekregen hebben, het ontwerp herinrichting Putplein en de foto´s van de renovatie van het Putplein.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Trintelerhof (Eyserweg 2) (iets omhoog scrollen op die pagina) is een gesloten hoeve met bedrijfsgebouwen van Kunradersteen en bakstenen woonhuis, beide 18e-eeuws.

- Aan de Eyserweg 1 staat een hoeve van Kunradersteen met zadeldak, met naar voren open erf. Woonhuis uit 1827.

- Kapelletje.

- Het vroegere Puthuis is in 1953 afgebroken en vervangen door het huidige, dat in 1982 wederom is herbouwd (op het puthuis staat het jaartal MCMLXXXII.

- De haagbeuk in de vorm van een paddenstoel bij Trintelen, in de volksmond D'r Paddesjtool, is een van de meest markante bakenbomen van Zuid-Limburg. De bijzondere boom met zijn veldkruis inspireerde filmer Henk Kroese van Omroep Krijtland tot een bijzonder tv-document. Het is het verhaal van de boom, het veldkruis, maar bovenal het verhaal van betrokken bewoners die met veel liefde en toewijding op en omkijken naar deze dierbare plek. - Reportage Henk Kroese over D'r Paddesjtool van Trintelen. - Mooie fotoserie van het snoeien van D'r Paddesjtool in 2011.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Juni-den planten (op een zaterdag begin juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Trintelen van de gelijknamige buurtvereniging.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Trintelen is opgericht in 1968. Officieel althans. Daarvoor was er sinds mensenheugenis de jonkheid, daarna een soort reisvereniging. Op 24 maart 1968 kwamen inwoners in huize Voncken bijeen om de buurtvereniging, die tot dan een sluimerend bestaan leidde, nieuw leven in te blazen. Het stille werk van de buurtvereniging, wellicht het belangrijkste, wordt gedaan als zieken worden bezocht met een fruitmandje, als communicantjes te vieren zijn in de buurtschap, als de vereniging aanwezig is bij begrafenissen, maar ook bij jubilea, zilveren en andere bruiloften, als een nieuw mens in Trintelen wordt geboren. Dit werk gebeurt bij toerbeurt door alle bestuursleden. Bijzondere aandacht vereist steeds het pleintje. Dat moet onderhouden worden: onkruid gewied, gras gemaaid, heggen geknipt, bloemen geplant. Gelukkig kan de buurtvereniging door de jaren heen altijd rekenen op vrijwilligers, die dit werk belangeloos opknappen.

- Zorg: - "De visie van Zorgboerderij Trintelen wordt vooral ingegeven door het individu zelf. Wat wil je, wat kan, wat is prettig? Wanneer wil je graag iets doen, met wie, wat en waar, zijn belangrijke vragen die graag iedereen duidelijk wil hebben, maar de manier waarop is voor iedereen anders. Hoe vullen we een activiteit in met behulp van de juiste ondersteuning en professionaliteit, zodat jij je prettig voelt in een duidelijke en overzichtelijke omgeving in de natuur en in een fijne en rustige sfeer.

Wij zijn ervoor om te zorgen dat deze mogelijkheid bestaat en de contacten onderling positief verlopen en elkaar versterken. Spreek waardering uit over de inzet en het optreden van collega hulpboeren en probeer negativiteit geen kans te geven, dan komt de rest vanzelf. Bij al deze werkzaamheden staat de door Drs. Timmers - Huigens ontwikkelde en wetenschappelijk onderbouwde theorie van ervaringsordening centraal

Overal waar gewerkt wordt met mensen is het fijn als je de ander begrijpt! Zodat jij weet wat je moet doen, en wat je van de ander kunt verwachten. Dat lijkt makkelijk en logisch, maar in de praktijk blijkt het nogal eens lastig. Inzicht in ervaringsordening zorgt er voor dat je veel beter in staat bent te begrijpen wat er speelt. Bij de ander, bij jezelf en in de situatie als geheel. Waarom iemand doet wat hij doet. En als je weet wat er speelt, weet je hoe te handelen. Ervaringsordening toepassen zorgt voor meer begrip. Daardoor stelt het je als professional ook in staat veel beter te weten hoe te handelen. Dat is niet alleen meer efficiënt, het draagt vooral ook bij aan het plezier in je werk. Voor jezelf, en voor diegenen met wie je werkt. Of dat nou je collega’s, hulpboeren of stagiairs zijn.

Het verzorgen van de dieren, het zaaien, poten en oogsten van planten en groente is een bijzonder mooie bezigheid waar je veel van jezelf in kunt leggen. De mens schildert het dier en de oogst siert de mens. Dat is voor ons ook een competentie (= bevoegdheid) die wij mee geven aan iedereen die komt op de zorgboerderij. Daarnaast letten wij ook op ieders gezondheid. Bewegen, gezond eten en drinken zijn thema’s die wij implementeren in activiteiten, zoals koken op een aangename en vriendelijke manier. Op deze wijze voldoende vitamines tot je nemen en je gezond blijven voelen." (aldus enkele citaten van de site van de zorgboerderij)

Reactie toevoegen