Tsjeppenbûr

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

tsjeppenbur_richtingbordje_vanuit_hatsum.jpg

In de omgeving van buurtschap Tsjeppenbûr staat de plaatsnaam op de richtingbordjes goed gespeld. Zoals hier in buurtschap Hatsum. (© H.W. Fluks)

In de omgeving van buurtschap Tsjeppenbûr staat de plaatsnaam op de richtingbordjes goed gespeld. Zoals hier in buurtschap Hatsum. (© H.W. Fluks)

tsjeppenbur_richtingbordje_vanuit_wjelsryp.jpg

Vanuit het dorp Wjelsryp kun je over een fiets- en wandelpad naar buurtschap Tsjeppenbûr. Ook hier wordt de plaatsnaam goed gespeld. (© H.W. Fluks)

Vanuit het dorp Wjelsryp kun je over een fiets- en wandelpad naar buurtschap Tsjeppenbûr. Ook hier wordt de plaatsnaam goed gespeld. (© H.W. Fluks)

tsjeppenbur_plaatsnaambord.jpg

Op het later bij buurtschap Tsjeppenbûr geplaatste plaatsnaambord zijn ze de accent circonflexe (het 'hoedje') op de u vergeten. Beetje slordig, want dat leidt tot een foute uitspraak... (© H.W. Fluks)

Op het later bij buurtschap Tsjeppenbûr geplaatste plaatsnaambord zijn ze de accent circonflexe (het 'hoedje') op de u vergeten. Beetje slordig, want dat leidt tot een foute uitspraak... (© H.W. Fluks)

tsjeppenbur_boerderij_kopie.jpg

Boerderij in buurtschap Tsjeppenbûr

Boerderij in buurtschap Tsjeppenbûr

Tsjeppenbûr

Terug naar boven

Status

- Tsjeppenbûr is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Tsjeppenbûr valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wjelsryp.

- De buurtschap Tsjeppenbûr ligt buiten de bebouwde kom. De buurtschap was een van de zeer weinige buurtschappen in de gemeente Littenseradiel zonder plaatsnaamborden. Er staan weliswaar twee richtingbordjes in de omgeving die je melden hoe je er moet komen, maar als je er aangekomen was, kon je dat dus niet aan plaatsnaambordjes zien, alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes was dit te zien. Recentelijk is er wel een plaatsnaambord geplaatst. Alleen is het er helaas maar een; alleen komend vanuit Wjelsryp. Als je vanuit Kingmatille met het pontje aankomt, staat er geen bord, en dat zou toch ook wel zo netjes en logisch zijn geweest (als je het doet, doe het dan goed en niet half...).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De spelling die wij op deze pagina hanteren, is conform de straatnaam, Tsjeppenbûr dus, wat kennelijk de officiële dan wel voorkeursspelling is. Op het plaatsnaambord staat een spelfout; de spelling van deze plaatsnaam is namelijk met û, omdat je het als oe moet uitspreken en niet als uu (in dat geval zou het búr zijn geweest) en al helemaal niet als bur. Op het bord is men dus het accent circonflexe vergeten... Op de richtingborden is de plaatsnaam overigens wél goed gespeld. Dus daar had de plaatsnaambordmaker kunnen 'afkijken'. Maar die zal wel niet in de buurt hebben gewoond...Volgens (1) zou de Friese spelling Tsjeppenboer zijn.

In het Nederlands
Tjeppenboer. In de sinds 2018 voormalige gemeente Littenseradiel zijn de plaatsnamen reeds sinds 1993 officieel Friestalig. Toch staat bij deze plaats in de recente Topografische atlas Friesland(2) nog de Nederlandse spelling. Ten onrechte dus.

Oudere vermeldingen
1664 Tjepperbuyr, 19e eeuw ook Tjepperbuur, 1851 Tjepperbuurt. De oudste variant stamt uit 1500 wanneer wordt vermeld dat iemand te Tzeppe woont. Dat zal een verkorte naam zijn, want in 1505 komt Tzyepenbur voor. Gedurende de gehele 16e eeuw vinden we varianten waarbij het eerste bestanddeel vereenvoudigd is; Sippenbuer. In de 17e eeuw worden varianten als Tieppenboer het meest aangetroffen.

Naamsverklaring
Het tweede element is buur, het eerste is een persoonsnaam als Tjep(ke).(3)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tsjeppenbûr ligt rond de gelijknamige weg, N van Wjelsryp. In het N grenst de buurtschap aan het Van Harinxmakanaal. Aan de overzijde van dat kanaal liggen de buurtschap Kingmatille en het dorp Zweins.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Tsjeppenbûr omvat 3 huizen en 1 vakantiewoning, met ca. 8 inwoners.

Reactie toevoegen