Tussen de Bruggen

Plaats
Buurtschap
Roerdalen
Midden-Limburg Roerstreek
Limburg

Tussen de Bruggen

Terug naar boven

Status

- Tussen de Bruggen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Roerstreek, gemeente Roerdalen. T/m 1990 gemeente Vlodrop.

- De buurtschap Tussen de Bruggen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlodrop.

- De buurtschap Tussen de Bruggen ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van het dorp Vlodrop, maar ligt er toch nog zodanig van geïsoleerd, dat lijkt te rechtvaardigen, het nog altijd als een op zichzelf staande buurtschap op te vatten.

- De buurtschap Tussen de Bruggen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In recente atlassen staat de plaatsnaam nog met oude spelling ('Tusschen'...), maar omdat er geen plaatsnaamborden staan, er ook anderszins geen sprake is van een formele spelling van de plaatsnaam, en de straatnaam de actuele spelling ('Tussen'...) heeft, stellen wij voor voor deze plaatsnaam de spelling van de straatnaamborden aan te houden. Dat is wel zo eenduidig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tussen de Bruggen ligt rond de gelijknamige weg, voor zover daadwerkelijk gelegen tussen de bruggen, dat wil zeggen die over de rivier de Roer en de beek Roode Beek (of Rothenbach) (dit is wel voor bijna de hele weg van toepassing), en rond de wegen Effelderweg en Bröggelderweg (het gedeelte Z van de Roode Beek). De buurtschap ligt aan de hiervoor genoemde rivier (O en N ervan) en beek (Z ervan), ligt direct NO van het dorp Vlodrop en grenst in het ZO aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Tussen de Bruggen omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Vlodroppermolen (Tussen de Bruggen 24) is een watermolen op de waterloop Rothenbach. Hij is in 1834 als gecombineerde oliemolen en korenmolen gebouwd in opdracht van P.A. Cremers, molenaar in Huckelhoven, gemeente Karken, in het toenmalige Pruisen. De toenmalige molen was een onderslagmolen met twee raderen van gelijke diameter. In 1879 brandt de molen uit. Bij de herbouw is uitsluitend de korenmolen vervangen. De nieuwe korenmolen is een turbinemolen. Aanvankelijk voldoet de turbine niet. In 1884 is een nieuwe turbine geplaatst. De molenstenen konden door waterkracht worden aangedreven of door een zuiggasmotor. Later is deze motor vervangen door een elektromotor. Het maalbedrijf is in 1974 beëindigd. De turbine, de enige in zijn soort in Nederland, heeft met het molen- en gangwerk een grote historische waarde. In 1985 is de molen op verzoek van de eigenaren van de monumentenlijst afgevoerd. Het complex wordt bewoond.

Reactie toevoegen