Twente

Streek
Twente
Overijssel

dinkel-MSD-20050611-14766.jpg

De Dinkel is een van de bekendste rivieren van Twente. Bij Glane komt de rivier vanuit Duitsland Nederland binnen, en in het N gaat zij bij Lattrop Duitsland weer in. In Twente is de rivier 46 km lang.

De Dinkel is een van de bekendste rivieren van Twente. Bij Glane komt de rivier vanuit Duitsland Nederland binnen, en in het N gaat zij bij Lattrop Duitsland weer in. In Twente is de rivier 46 km lang.

twentekanaal_kanaalweg_goor_640x480.jpg

Een andere bekende waterloop in Twente is het Twentekanaal, hier ter hoogte van de Kanaalweg bij Goor

Een andere bekende waterloop in Twente is het Twentekanaal, hier ter hoogte van de Kanaalweg bij Goor

twente_boek_mariakapellen_640x480.jpg

In 2007 is het boek 'Mariakapellen en landkruisen in Twente' verschenen. De eerste drie drukken waren snel uitverkocht. Daarom is in 2015 een vierde, herziene druk verschenen.

In 2007 is het boek 'Mariakapellen en landkruisen in Twente' verschenen. De eerste drie drukken waren snel uitverkocht. Daarom is in 2015 een vierde, herziene druk verschenen.

noord_deurningen_landschap_noordoost-twente.jpg

Als je vanuit Duitsland bij Noord Deurningen Nederland binnenkomt, word je tegelijkertijd welkom geheten in Nederland en in Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Als je vanuit Duitsland bij Noord Deurningen Nederland binnenkomt, word je tegelijkertijd welkom geheten in Nederland en in Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Twente

Terug naar boven

Status en ligging

- Twente is een streek in het oosten van de provincie Overijssel, gelegen tussen de streek Salland in het W en N, de provincie Gelderland (streek Achterhoek) in het Z en Duitsland in het O.

- De streek omvat de huidige gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Vóór de gemeentelijke herindelingen van 2001 was er in deze streek nog sprake van 22 gemeenten, dat zijn er nu nog 14. Met dien verstande dat Hellendoorn geografisch tot de streek Salland behoort, maar bestuurlijk onder het samenwerkingsverband Regio Twente valt. Hetzelfde geldt voor de voormalige gemeente Holten, in 2001 opgegaan in de nieuwe gemeente Rijssen-Holten.

- Alles over de gemeentelijke herindelingen van 2001 in deze regio kun je vinden in de stukken: - Wet gemeentelijke herindeling deel van Twente 2001; - Ingetrokken wetsvoorstel herindeling 2001 (incl. voorstel Twentestad).

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Inwoners van Twente worden Tukkers genoemd.

Oudere schrijfwijze
Twenthe.

Naamgeving
"Het probleem is dat de verklaring van de woorden Twenten en Drenten zoveel moeilijkheden geeft dat we al snel in gissingen blijven steken. Het enige dat er met wat zekerheid over te zeggen valt is dat wij er de telwoorden twee en drie in kunnen herkennen. Verder gaat het om aanduidingen die reeds rond het begin van de jaartelling bekend moeten zijn geweest, want een Romeinse inscriptie spreekt al van Tuihanti, 'Twenten'. Het is mogelijk dat Twenten 'inwoners van een in tweeën gedeeld gebied' betekend heeft. Een 8e-eeuwse vermelding van Noord-Twente suggereert dat een dergelijke deling inderdaad bestaan heeft. Hoe evenwel de verhouding tussen de inwoneraanduiding Twent en de streeknaam in die vroege periode geweest is blijft vooralsnog een raadsel."(1) (Rentenaar doelt hiermee op de kip-en-ei-kwestie: we weten niet wie er qua naam het eerst was: Twente of de Twenten. Oftewel of de streek naar de bewoners is genoemd - zoals bij Fryslân het geval is - of andersom, red.)

Terug naar boven

Statistische gegevens

De regio Twente heeft ca. 620.000 inwoners.

Terug naar boven

Slogan

De streek profileert zich sinds 2007 naar toeristen met de slogan `Twente. Landgoed van Nederland`. De campagne heeft ten doel de regio te profileren als ´uniek landgoed waar het goed toeven is voor liefhebbers van natuur, cultuur en (culinaire) ontspanning´. De streek staat volgens de campagne voor verwennen, onthaasten en genieten.

Terug naar boven

Geschiedenis

Twente was tot ver in de 20e eeuw het centrum van de textielindustrie. Het Twentekanaal (aangelegd 1928-1936) verbindt de regio met de IJssel. Zo konden de (aanvankelijk) stoomweverijen worden voorzien van Limburgse kolen en was de streek niet langer afhankelijk van Duitse kolen.

Vliegveld
In de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben Twentse textielbaronnen, in samenwerking met de lokale overheid, een vliegveld ingericht om de verbinding met de Randstad te verbeteren. Veel stelde vliegveld Twente toen nog niet voor. Slechts een grasveld met een runway erop, waar, als er geen vliegtuig moest landen of opstijgen, gewoon schapen graasden. De textielindustrie was in die jaren nog booming business. De concurrentie met het spoor voor zowel vervoer van vracht als van personen, bleek echter te groot en net voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd het 60 hectare grote terrein afgesloten.

Militaire vliegbasis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zagen de Duitsers potentie in vliegveld Twente; ze bouwden het complex uit tot 2.000 hectare. Compleet met barakken en officierswoningen die uitblinken in zogeheten ‘camouflage-architectuur’. Dit blijkt ook uit de keuze om diverse kampen met legeringsgebouwen en voorzieningen op afstand van de vliegbasis te situeren, alsof het een gehucht of boerderijencomplex is. Unieke gebouwen, die gelukkig behouden zijn gebleven. De Nederlandse luchtmacht, die het terrein na de oorlog in gebruik nam, liet de Duitse bebouwing staan en voegde toe wat men nodig had. Het militaire vliegveld huisvestte tijdens de Koude Oorlog twee squadrons, wat weer nieuwe typische bebouwing opleverde. Enorme hangars en shelters voor F16’s bijvoorbeeld. Bovendien kreeg de luchthaven met bijna drie kilometer een van de langste startbanen van Nederland. Lang genoeg om elk type vliegtuig te kunnen ontvangen. Later werd op het terrein ook medegebruik voor burgerluchtvaart toegestaan.

Sluiting en herbestemming. Sinds 2008 is het vliegveld voor al het militaire en burgervliegverkeer gesloten en mochten alleen enkele vliegclubs het veld nog gebruiken. In 2010 vond de grondoverdracht van de voormalige Vliegbasis Twente (480 ha) plaats van het Rijk naar de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. De mogelijkheid is onderzocht van een doorstart als burgervliegveld. Vlak over de grens ligt echter al een burgervliegveld (Vliegveld Münster-Osnabrück / FMO). Volgens o.a. Natuurmonumenten zijn nut en noodzaak van een dergelijk vliegveld niet aanwezig en zou het gebied beter andere functies kunnen krijgen. Ook Stichting Alternatieven Vliegveld (o.a. gesteund door de Twentse cabaretier Herman Finkers) strijdt voor een alternatief dat meer banen oplevert en vooral ook beter is voor het landschap en de rust en ruimte waar de streek tot heden bekend om is. Zie ook Alle argumenten tegen (een doorstart van) het vliegveld.

De Twentse econoom Tsjalle van der Burg legt in 2009 uit waarom een eventuele burgerluchthaven volgens hem een verlieslijdend project wordt. In 2013 uit hij nogmaals zijn vraagtekens bij de economische verantwoordheid van een eventuele burgerluchthaven. Uiteindelijk gaat de beoogde burgerluchthaven niet door omdat de financiering niet rond komt. Sinds 2016 is het zuidelijk deel van het terrein open voor publiek en onderdeel van het landelijke natuurnetwerk geworden. In 2017 is het vliegveld officieel heropend en heet sindsdien Twente Airport. Er kunnen door de week zakenvluchten plaatsvinden en van vrijdag t/m zondag is het open voor privévliegtuigen en is er een zweefvliegclub actief. Incidenteel landen grote toestellen op het vliegveld om te worden ontmanteld.

"De achtereenvolgende aanwezigheid van fabrikanten, militairen en ondernemers, heeft een cultiverend effect gehad op het gebied. Het landschap is kleinschalig gebleven. Veel gebouwen uit diverse perioden zijn blijven staan en zijn met behoud van het cultureel erfgoed omgebouwd tot bijzondere bedrijfsruimtes en test- en trainingsfaciliteiten. De voormalige vliegbasis met de legeringskampen is ontwikkeld tot een drietal bijzondere woonparken, nieuwe natuur, evenemententerrein en Technology Base.

Vestiging op een locatie in ontwikkeling creëert kansen. Technology Base is een try-out locatie voor pionierende ondernemers. Tijdelijkheid kan hier bestaan naast een structurele doorontwikkeling. De ondernemersgeest, de drang naar vrijheid en het innovatief vermogen zijn de gemene delers van de bedrijven die zich vestigen op Technology Base. Flexibiliteit en organische groei staan hier centraal. Technology Base biedt de mogelijkheid in een afgeschermde omgeving producten of systemen te ontwikkelen en te testen. Het terrein beschikt - met Twente Airport - over verschillende faciliteiten voor het testen en trainen van bemande en onbemande luchtvaartsystemen of van concepten en scenario’s op het gebied van safety & security." (bron: Technology Base)

Landschap Overijssel: "Vanaf het begin hebben we meegedacht in de herontwikkeling van het vliegveld. Voor de realisatie van een burgerluchthaven werd 850 hectare bos bedreigd. Mede dankzij onze weerstand tegen het luchthavenbesluit is dit plan gesneuveld. Bij de realisatie van de Technology Base hebben we er met succes op gehamerd de kracht van het gebied - groen en rust - als kwaliteit in te zetten. En we dachten mee in de realisatie van het nieuwe natuurgebied, dat de Lonnekerberg en Hof Espelo met elkaar verbindt." Waarom is Landschap Overijssel niet in beroep gegaan tegen het nieuwe bestemmingsplan? "Natuurlijk zijn we nog altijd niet blij met de negatieve effecten van het evenemententerrein op de natuurlijke omgeving, maar er ligt een democratisch genomen besluiten en dat respecteren wij. Daarnaast hechten we veel waarde aan onze goede relatie met de provincie, gemeente en eigenaar van het evenemententerrein, een belangrijke pijler om natuur en landschap te kunnen beschermen en ontwikkelen."

Op welke manier blijft Landschap Overijssel zich voor dit gebied inzetten? "Het bestemmingsplan biedt slechts een kader en dus blijven we de ontwikkelingen volgen en het besef van waarde voeden. We noemen het gebied ook wel Central Park Twente. Een park waar van alles mag, maar wel met behoud van de kernkwaliteiten. Wie die kwaliteiten wil beleven, nodigen we uit in het gebied te komen wandelen of fietsen, waarbij de nieuwe uitkijktoren een prachtig uitzicht over het nieuwe natuurgebied biedt." (bron en voor nadere informatie zie Landschap Overijssel)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze streek, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Het in 1993 opgerichte Twents Streekarchief (TSA) in Delden, documentatiecentrum voor genealogie en historie, valt onder Stichting Historisch Centrum Hof van Twente, een samenwerkingsverband van de kernen binnen de gelijknamige gemeente. De doelstellingen zijn: ondersteuning bieden bij genealogisch onderzoek (stambomen uitzoeken); verzamelen, bewaren en toegankelijk maken van documenten, foto’s, boeken en publicaties in allerlei vorm over steden, dorpen en historische gebouwen; mogelijkheid bieden aan andere organisaties met een maatschappelijk doel, om hun archieven open te stellen voor historisch onderzoek. Het is destijds een bewuste keuze geweest om de informatie te beperken tot onze streek en de direct daaraan grenzende gebieden in Nederland en Duitsland.

Het Twents Streekarchief wordt sinds de oprichting geheel draaiende gehouden door vrijwillige medewerkers, waarbij het bescheiden budget voornamelijk wordt gebruikt voor uitbreiding van de collectie. Voor verdere uitbreiding en aanvulling van de collectie zijn we mede aangewezen op de inbreng van derden. Heb je nog krantenartikelen, foto’s, oude familieboekjes, etc. dan stellen we het zeer op prijs deze te mogen ontvangen. Met alleen kopieën ervan zijn we ook geholpen. Opsturen ervan kan uiteraard. Wil je persoonlijk langskomen dan ben je van harte welkom.

Onze informatiebronnen kun je raadplegen door de studiezaal te bezoeken. Deze zaal maakt onderdeel uit van Openbare Bibliotheek Delden en bevindt zich in de benedenruimte. Er is een lift aanwezig. De medewerkers kunnen je zonodig een helpende hand bieden bij het onderzoek. Informatie kan ook schriftelijk, telefonisch of via de website worden verkregen. Een zeer beknopte opsomming van onze informatiebronnen: Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van voor 1811, veelal met index; Geïndiceerde overzichten van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 (een groot deel van de akten te raadplegen middels microfiches); Volkstellingen van 1748-1795; Registers van naamsaanneming van 1811; Inventaris en excerpten van rechterlijke archieven tot 1811; Repertoria op de notariële archieven van 1811 tot 1912; Markeboeken in boekvorm en op microfiche; Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van Duitse grensplaatsen. De bibliotheek bevat daarnaast: vele inventarissen en registers van adelijke huizen, kerken en instellingen; kadastrale gegevens; veel genealogieën; bronnenboeken over Twente en de afzonderlijke gemeenten; een groot aantal jaarboeken en periodieken van Twentse historische verenigingen; topografische-, landkaarten en plattegronden. Via onze website kun je de catalogus raadplegen. Daartoe onder “zoeken” het door jou gezochte item invoeren.

Archieven van andere organisaties. Aanwezig zijn (tevens opgenomen in de catalogus) ook de archieven van: Heemkunde Ambt Delden; IJsclub Delden (bestaat sinds 1895); ‘t Nut, Departement Delden (bestaat sinds 1837). Beeldbank. De collectie van de Beeldbank bestaat uit foto’s, dia’s, (glas)negatieven, films, prenten en krantenknipsels. Op donderdag zijn ook de vrijwilligers die zich bezig houden met de Beeldbank aanwezig. Het is mogelijk foto’s in te zien en te laten afdrukken. Een gedeelte van de collectie van de Beeldbank kun je via de website Mijn Stad Mijn Dorp doorzoeken, maar uiteraard ook via onze website. Vrijwilligers. Het Twents Streekarchief draait volledig op de inzet van medewerkers, die er vrijwillig en met enthousiasme werkzaam zijn. Ben je geïnteresseerd in de bewoners van Twente, de geschiedenis van de streek of meer specifiek in de geschiedenis van Delden en heb je wat vrije tijd over, informeer dan eens, geheel vrijblijvend, naar de mogelijkheden ons team te komen versterken. Je kunt daarvoor ons informatiecentrum komen bezoeken of telefonisch inlichtingen inwinnen. Interesse is voor ons belangrijker dan 'vakkennis'."

- Oudheidkamer Twente te Enschede.

- De werkgroep 'Boerderijonderzoek in Twente' van de Oudheidkamer heeft een publicatie in 10 delen uitgebracht (in totaal meer dan 1.000 pagina's!) betreffende de geschiedenis van de boerderijen in de streek. De via de link ook online te lezen boeken bevatten een uitgebreide inleiding en verantwoording van Henk Woolderink. Het onderzoek is mede uitgevoerd door leden van de werkgroep. Voor de boeken is gebruikgemaakt van o.a. gegevens uit het Schattingsregister van 1475, het Verpondingsregister van 1601 en 1602, het minuutplan van het kadaster 1832, het Hofrecht van 1546 en de Domeinkaarten van 1778.

- De Museumfabriek is een museum in Enschede, dat onder de naam TwentseWelle in 2008 is ontstaan uit een fusie van Natuurmuseum Enschede, het Van Deinse Instituut en Museum Jannink. In mei 2018 is de naam veranderd in De Museumfabriek. De Museumfabriek is een familiemuseum waar de toekomst wordt ontdekt. Door te leren, spelen, werken, denken, experimenteren en te dromen. In het vernieuwde museum is de verbeelding aan de macht. De tentoonstellingen inspireren jong en oud om te leren en zelf dingen te bedenken, uit te proberen en in elkaar te zetten. Dat kan in de fabriek.

De historische collecties van het museum zijn altijd de grote inspiratiebron. Zij vertellen verhalen, brengen de geschiedenis van Twente tot leven, leggen verbanden met het heden en bieden houvast bij het ‘maken van de toekomst’. De Museumfabriek is dus niet een natuurhistorisch museum, of een kunstmuseum, een oudheidkamer of een techniekmuseum. De Museumfabriek is het allemaal en allemaal tegelijkertijd. De Museumfabriek is de academie van verbeelding.

Het museum organiseert veel activiteiten voor jong en oud. Er is altijd een uitgebreid programma met meet-ups voor zowel volwassenen als kinderen met lezingen, workshops en bijvoorbeeld kijkavonden in Sterrenwacht Coenraad ter Kuile. Het cultuurhistorisch erfgoed van de streek is sinds de fusie gekoppeld aan het natuurhistorisch erfgoed. Deze museale combinatie van natuur en cultuur komt verder in Nederland niet voor. Behalve voor de regio is er ook aandacht voor de landelijke en internationale context waar de streek toe behoort. Een mediatheek en een sterrenwacht zijn onderdeel van De Museumfabriek en er is aandacht voor de streekcultuur en de streektaal. De 'Vereniging Oudheidkamer Twente' heeft een groot deel van haar collectie, bestaande uit voorwerpen van Twents cultureel erfgoed waaronder realia, schilderijen, prenten, boeken, munten, penningen en landkaarten in langdurig bruikleen gegeven.

- Twents Techniekmuseum HEIM in Hengelo geeft een boeiend beeld van de Twentse Industrie; verleden, heden en toekomst. In het museum is op een dynamische manier anderhalve eeuw industriële ontwikkeling bijeengebracht. Van stoommachine tot ruimtevaart. Onder het motto 'Ontdek! Speel! Geniet!' kan het hele gezin genieten van een leuk bezoek aan een museum waar geldt "verboden af te blijven". Het museum heeft de volgende afdelingen: werktuigbouw, elektrotechniek, radar en detectie, telecommunicatie, textiel, educatie en procestechniek.

- "De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) afdeling Twente is een zelfstandig functionerend onderdeel van de NGV. De NGV stelt zich volgens de statuten ten doel: 'Belangstelling te wekken voor en het bevorderen van de geologie in de ruimste zin.' De afdeling heeft als voornaamste activiteiten het organiseren van lezingen en excursies en bestaat uit enthousiaste amateurs uit de regio, die belangstelling hebben voor geologie in het algemeen of voor fossielen/mineralen in het bijzonder. De door de afdeling georganiseerde avonden bieden de leden, naast gezelligheid, de mogelijkheid in contact te komen met mensen uit de regio en informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld vondsten en (regionale) vindplaatsen."

- "Het Jaarboek Twente is een uitgave van Uitgeverij Twentse Media. Al sinds 1962 is het jaarlijks verschijnende Jaarboek niet weg te denken als het gaat om de bestudering en beschrijving van de vele aspecten van de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, kunst, architectuur, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, artistieke, politieke en economische ontwikkelingen van de regio. De vele auteurs, zowel amateurs als professionals, bepalen vanaf het prille begin de veelkleurigheid en daardoor het bijzondere karakter van dit Jaarboek. De vele honderden artikelen zijn en blijven lezenswaard voor alle bewoners van de streek en daarbuiten; ze vormen een indrukwekkend bestand aan kennis en ervaring."

- Twente losgeweekt van Overijssel en de Staten-Generaal (1609 - 1621).

- Proefschrift over ontstaan en ontwikkeling van buitenplaatsen in Twente en Utrecht in de periode 1800-1950 (Elyze Storms-Smeets, 2005).

- Cultuurhistorische beschrijving van Twente door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

- Stichting De Twentse Krans doet historisch onderzoek. Zij ontdekt en bestudeert nieuwe, voorheen onbekende cultuurhistorische gegevens van Twente en daarbuiten en publiceert daarover.

- Anneke Koers heeft in de loop der jaren ca. 50 e-books geschreven over Twente als streek en over dorpen en steden in deze streek. Via de link zijn ze online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2012 vastgestelde Gebiedsvisie Noordoost Twente schetst de toekomstplannen van deze regio op het gebied van wonen, werken, recreëren en landschap. Hetzelfde geldt voor de Gebiedsgerichte plaatselijke Ontwikkelingsstrategie West Twente (2007).

- Regionaal Mobilliteitsplan Twente 2012-2020.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De reden dat je in Twente (en wellicht ook in andere delen van ons land) veel kapelletjes ziet onder bomen, heeft zijn oorsprong in de kerstening. Voordat de bevolking van deze streek werd bekeerd tot het christendom, geloofden zij in Germaanse goden. Volgens de Germanen was de meiboom het teken van vruchtbaarheid voor flora en fauna. Toen in deze streek in de 8e eeuw de kerstening plaatsvond was daar volgens het christendom natuurlijk geen plaats voor. Vele bomen werden gekapt om dergelijke Germaanse rituelen te stoppen, wat tot veel beroering bij de lokale bevolking leidde. Uiteindelijk heeft men ervoor gekozen om de bomen niet meer te kappen, maar in te passen in het christendom. Bij veel bomen werd een Mariakapel of kruisbeeld geplaatst om de suprematie van het christendom ten opzichte van de 'heidense' geloven te betonen. (© Andreas Bartelink)

In 2007 is het boek 'Landkruisen en Mariakapellen in Twente' verschenen. Met 7 mensen is er meer dan 2 jaar intensief aan de totstandkoming gewerkt. De eerste drie drukken waren snel uitverkocht, daarom is in 2015 een vierde, herziene druk verschenen. Na 2007 zijn er namelijk 18 Mariakapellen en een tweetal landkruisen bij gekomen. Op de site onder de link zijn foto's van alle objecten te bekijken, en is het boek te bestellen.

- Het platform 'Markestenen en markegrenzen in Twente' zet zich in voor behoud en bescherming van markestenen en nog zichtbare restanten van vroegere markegrenzen. Op hun site vind je heel veel informatie over beide onderwerpen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks strijden de 25 beste klootschieters van Noord- en Zuid-Twente om de Zilveren Kloot.

- De Tukker Truck Run (op een zaterdag in juni) is een stoet van ca. 350 vrachtwagens, die mensen met een verstandelijke beperking als bijrijder een onvergetelijk dagje uit bezorgt. Natuurlijk is die stoet ook als toeschouwer mooi om te zien.

- Twentse Rolstoelvierdaagse (laatste volle week van juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Naast een beperkt aantal steden en verstedelijkte gebieden, is er in Twente gelukkig nog veel buitengebied waar voor de rust en ruimte zoekende toerist en recreant veel te genieten valt. Het boek "Het onbekende Nederland" (1983, maar in dit opzicht nog steeds actueel) beschrijft het als volgt: "Een land dat lyrisch maakt; het is voor wie het wil ontdekken één groot gedicht, van beken en riivertjes, oude boerderijen, vennetjes, landelijke wegen, groene laantjes, fotogenieke stadjes en dorpen, trotse kastelen en havezathen en schilderachtige watermolens." Karakteristiek voor het Twentste landschap zijn ook de vele doorgaande zandwegen, die elders in het land doorgaans nog maar zelden te vinden zijn.

- "De ontwikkelingen in het landelijk gebied staan niet stil. Demografische veranderingen, ontwikkelingen in de landbouw en veranderingen in de zorg zijn voorbeelden die leiden tot nieuwe vraagstukken. Daarom hebben de tien gemeenten in Zuidwest Twente, AOC-Oost, Landschap Overijssel, LTO en de Waterschappen Rijn & IJssel en Vechtstromen het samenwerkingsverband Groene Metropool Twente (GMT) opgezet. Samen met lokale bewoners en bedrijven gaan we deze uitdagingen aan. Wij zijn het netwerk om het buitengebied in de streek te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen is voor ons belangrijk. Wij werken met drie programma’s, ieder gericht op een specifiek onderdeel. Kijk en lees op onze site of wij ook wat voor jou kunnen betekenen!"

"Het plan 'De Eeuwige Bron' heeft in september 2020 de Eo Wijersprijs ontvangen voor Twente. De regionale winnaar kreeg in Prismare Enschede de prijs uit handen van GMT-voorzitter Martha van Abbema: "Het ontwerp van het winnende team is vernieuwend, onderscheidend en intelligent. Ik ben ontzettend blij dat we naast al het gepraat over de toekomst van het Twentse platteland nu ook schetsen hebben. Een goede schets zegt meer dan honderd woorden. Daarmee kunnen we de komende jaren met veel enthousiasme aan de slag."

Drie ontwerpteams hebben gewerkt aan een visie voor het Twentse platteland. De uitvraag was om in Twentse context invulling te geven aan klimaatbestendige kringlooplandbouw en de eigen energievoorziening, in samenhang met het versterken en vernieuwen van het Twentse landschap en de Twentse identiteit. Samen met drie andere regio’s mag het winnende team op 23 september 2020 met het Twentse ontwerp meedingen naar de landelijke titel. De prijsvraag is in deze regio georganiseerd door de hierboven vermelde GMT en de provincie Overijssel, om veranderingen die op het Twentse platteland afkomen samen met de regio op te pakken. De visies die er nu liggen bieden hiervoor een goed perspectief. Van Abbema: "Alle ontwerpteams hebben hier creatieve en slimme oplossingen ontworpen voor het platteland van morgen, waarmee we als regio aan de slag kunnen." (bron: Groene metropool Twente, september 2020)

- "Groene Kennispoort Twente is hét netwerk voor het realiseren van projecten in het buitengebied van deze streek, door vragen uit het gebied te koppelen aan onderwijsinstellingen. Studenten krijgen de kans om te leren in de praktijk en te werken aan echte vraagstukken en de regio krijgt nieuwe frisse ideeën en oplossingen aangereikt. Deze projecten gaan vaak over duurzaamheid, innovatie, platteland, natuur en maatschappij. Wij dragen bij aan de gebiedsontwikkeling van de streek. Wij maken cross-overs en laten studenten van verschillende niveaus samenwerken aan een of meer opdrachten. Ook zorgen wij ervoor dat vervolgvragen weer op de juiste plek uitgezet kunnen worden en fungeren wij als kennisbank."

- De regio Noordoost-Twente omvat de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen. In deze regio wonen ongeveer 100.000 mensen. Het gebied meet ongeveer 45.000 ha. Daarmee is het voor Nederlandse begrippen dunbevolkt. De regio wordt gekarakteriseerd door een afwisselend, kleinschalig en reliëfrijk landschap. Karakteristiek voor deze regio zijn de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal, erosiedalen en dekzandruggen. Kenmerkend zijn de gevarieerde bodemkundige opbouw en waterhuishouding, waarin ook de mens een belangrijke factor is geweest. Op de stuwwallen en in het oostelijke dekzandgebied treffen we veld- en haarpodzolgronden aan, op de essen enkeerdgronden en in de beekdalen kleiachtige gronden.

In de loop der tijd is in Noordoost-Twente een gevarieerd en waardevol cultuurlandschap ontstaan met bijzondere landschaps- en natuurwaarden. Behalve het agrarische cultuurlandschap komen er soortenrijke oude bossen, vochtige en droge schraallanden, en beken en beekdalen voor. Grote delen van de Ecologische Hoofdstructuur in deze regio grenzen aan Duitsland. Vooral de Dinkel speelt een cruciale rol in de relatie met onze oosterburen, maar ook voor gebieden als Mander, de Bergvennen, Punthuizen en de Snoeyinksbeek zijn relaties te onderkennen. In het Structuurschema Groene Ruimte was de regio al aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap. Inmiddels is het gebied in de Nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

- De Regge is de belangrijkste rivier in het westelijk deel van Twente. Het is de hoofdader waarop een groot aantal beken en zijlopen afwatert. De Regge vormt de verbinding tussen de Schipbeek ten zuiden van Goor en de Overijsselse Vecht ten zuiden van Ommen. In de perioden 1848–1879, 1894–1913 en 1925–1935 is de Regge gekanaliseerd. De kanalisaties leidden ertoe dat nagenoeg alle meanders zijn afgesloten van de rivier. De Regge is door de jaren heen veranderd van een meanderend riviertje tot een waterloop die is ingeklemd tussen onderhoudspaden. Maar ook voor de Regge geldt tegenwoordig dat er meer ruimte moet worden ingericht voor de verschillende functies van water, bijvoorbeeld voor het vasthouden van water. Met diverse Reggeherstelprojecten is de gekanaliseerde Regge de afgelopen jaren op verschillende plaatsen omgevormd tot een dynamisch en veerkrachtig riviersysteem. Het landelijke water zal via de Doorbraak in de Regge worden geleid en zo gescheiden worden van stedelijk water. Een belangrijke maatregel om de waterkwaliteit in de Regge te verhogen. Op veel plaatsen is de rivier weer meanderend gemaakt, wat ten goede komt van waterbeheer, natuur en landschap en landbouw.

- In 2009 is het Masterplan Fietssnelweg F35 vastgesteld. Het 60 kilometer lange tracé van 'fietssnelweg' F35 loopt van Nijverdal naar Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede/Glanerbrug. De weg heeft zijtakken van Vriezenveen naar Almelo en van Oldenzaal naar Enschede. Een aansluiting op het Duitse fietsnetwerk - waar plannen zijn voor een 900 kilometer lang fietspad van oost naar west - behoort tot de mogelijkheden. De fietssnelweg wordt het centrale onderdeel van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente. Dit is een fietsroutenetwerk dat gezamenlijk door de Regio en de Twentse gemeenten wordt gerealiseerd. De kracht van dit netwerk ligt vooral in de geboden kwaliteit. Het omvat zoveel mogelijk de kortste routes tussen woon-, werk-, winkel- en recreatielocaties. Gelijkvloerse kruisingen met drukke autowegen worden vermeden door de aanleg van tunnels of viaducten. Fietsers krijgen de mogelijkheid om snel en veilig op hun plek van bestemming te komen.

- De in 2014 opgerichte Stichting Twentse Erven zet zich in voor behoud en herstel van Twents agrarisch erfgoed.

- Wandelen in Twente.

- Wandelroutes Twente.

- Oet in Twente, toeristische informatie.

- Het Twentekanaal ligt grotendeels in de gemeente Hof van Twente (OV) en daarnaast deels in de gemeenten Lochem (GL), Hengelo (OV) en Enschede (OV) en voorts een klein gedeelte in de gemeente Zutphen (GL). In de Topografische atlassen Gelderland() en Overijssel() noteert men zowel de namen Kanaal Zutphen-Enschede als Twentekanaal. Het Twentekanaal is op Gelders grondgebied ca. 20 km lang en op Overijssels grondgebied ca. 30 km lang. Daarnaast is er nog het Zijkanaal naar Almelo vanaf de buurtschap Wiene (O van Goor) ter lengte van 15 km. Door de aanleg van dit zijkanaal werden ook het Overijssels Kanaal / Kanaal Almelo - De Haandrik en de haven van Almelo aangesloten op het Twentekanaal. Gezamenlijk worden ze ook wel de Twentekanalen genoemd.

Sinds het midden van de 19e eeuw bestond er het voornemen om Twente, dat in die tijd floreerde door de textielnijverheid, naast een spoorwegverbinding tevens over het water met de rest van Nederland te verbinden. Na bestudering van verschillende alternatieven, begint men uiteindelijk in 1930 bij Eefde met het graven van het huidige Twentekanaal, dat 6 jaar later is geopend. Na de oorlog is begonnen met de aanleg van de Enschedese binnenhaven en de zijtak Wiene-Almelo, die in 1954 is geopend. (© Andreas Bartelink) Het Twentekanaal is gegraven voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie (ruwe katoen) en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg.

Vandaag de dag wordt het kanaal vooral gebruikt voor het vervoer van zand, grind, zout en veevoer. Daarnaast vervult het een functie voor de recreatie (pleziervaart en sportvisserij) en afwatering. En vooral op het kanaalpand Hengelo - Enschede wordt veel getraind door wedstrijdroeiers. Voorheen speelde het Twentekanaal ook een belangrijke rol bij de drinkwatervoorziening van Enschede. In 2008 is geconstateerd dat het kanaalwater niet langer geschikt is voor de drinkwatervoorziening.

De sluis bij Eefde in het Twentekanaal is uitgebreid met een tweede kolk. De komende jaren wordt het Twentekanaal - wederom - verruimd, waardoor meer en grotere schepen van het kanaal gebruik kunnen maken. Tevens wordt het kanaal daarmee aantrekkelijker voor recreanten. De Twentekanalen vormen een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de IJssel en de regio Twente. Verruiming van de Twentekanalen ontsluit de bedrijven in Twente beter voor de grotere scheepvaart. Hiermee versterkt de concurrentiepositie van de binnenvaart als milieuvriendelijk alternatief voor andere vormen van transport. Rijkswaterstaat heeft het kanaal tussen sluis Eefde en sluis Delden al verruimd. Deze eerste fase is in 2010 afgerond. De volgende fase, vanaf 2019, heeft betrekking op het oostelijk deel van de Twentekanalen (van sluis Delden tot de haven van Enschede en de zijtak naar Almelo).

- Wat doet de Twentse Vogelwerkgroep?: Organiseren van lezingen, vogelcursussen (vogelherkenning) en excursies naar interessante vogelgebieden, in en buiten Twente. Inventariseren broedvogels, niet-broedvogels, kolonievogels en fenologie onderzoek. Het beheren van een waarnemingenarchief. Vogeltijdschrift Ficedula (4x per jaar). Maken en ophangen nestkasten, weidevogelbescherming, voorkomen van biotoopvernietiging, ondersteunen van een vogelringstation, voorlichting over vogels.

- De provincie Overijssel, de gemeenten Wierden, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Almelo en Waterschap Vechtstromen hebben de kansen in beeld gebracht voor het verbeteren van het gebied rond de A1. Door het aanleggen van nieuwe natuur en fiets- en wandelroutes en faunapassages genieten straks niet alleen de weggebruikers, maar ook de inwoners en recreanten van een nog aantrekkelijker landschap. De ambities van de betrokken overheden zijn opgenomen in het Gebiedsplan A1-zone Twente. Samen met inwoners, ondernemers, landgoedeigenaren en natuurorganisaties wordt deze visie de komende jaren verder uitgewerkt tot concrete maatregelen. (bron: Provincie Overijssel, 29-11-2018)

- De Floristische Werkgroep Twente (FWT) bestaat uit een groep floristen die in dit district van FLORON het inventarisatiewerk vaatplanten organiseert. Vanaf zijn oprichting in 1977 heeft de FWT geïnventariseerd op het niveau van het km-hok. Van elk onderzocht km-hok van de topografische kaart werd een aparte lijst van de gevonden planten gemaakt. Met de oprichting van Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) in 1988 is deze werkwijze landelijk geworden. Bovendien worden sindsdien gegevens per jaar apart genoteerd. Als een bepaald km-hok in verschillende jaren wordt bezocht, dan worden de gegevens dus niet samengevoegd (zoals de FWT tot dan toe deed), maar apart per jaar opgeslagen. Op deze wijze heeft de FWT over de periode 1977 tot en met 1988 ongeveer 102.000 gegevens verzameld. Veel van deze gegevens zijn verwerkt in de Atlas van de Nederlandse Flora.

Vanaf 1989 heeft de FWT gewerkt binnen de FLORON-projecten. Het eigenlijke Twente is toen bovendien in het noorden nog uitgebreid met het gebied tot aan de grens met de provincie Drenthe. Vanaf 1977 tot op heden zijn door leden van de FWT en door diverse plaatselijke werkgroepen en individuele floristen ruim 840.000 waarnemingen gedaan. Al deze waarnemingen zijn ingebracht in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), te raadplegen op FLORON | Verspreidingsatlas. De FWT gaf sinds 1990 de Nieuwsbrief FLORON-FWT uit. In 2003 is de naam veranderd in Hypericum. De nieuwsbrieven (ook de oudere nummers) zijn via de site ook online te lezen.

- Staatsbosbeheer is in het voorjaar van 2020 gestart met de voorbereiding van het bos- en houtwalbeheer in Twente, in de omgeving van Borne, Hertme, Saasveld, Gammelke en Weerselo. Onder meer in de natuurgebieden Stroomesch, Gravenbos en Zoekerveld gaat Stastsbosbeheer bomen markeren. Bomen die blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen die verdwijnen, worden voorzien van oranje of roze stippen. Staatsbosbeheer volgt hierbij de 'gedragscode zorgvuldig bosbeheer'. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2021. Het vrijkomend hout is niet beschikbaar voor particuliere afname. Het beheer is gericht op overhangend hout, boomveiligheid en het bevorderen van variatie in leeftijd van de diverse soorten bomen en struiken. Ook haalt Staatsbosbeheer zieke essen op gevaarlijke plekken weg. In Nederland gaan op grote schaal essen dood als gevolg van essentaksterfte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de exotische schimmel essenvlieskelkje. Zieke bomen kunnen op onvoorspelbare momenten takken verliezen of spontaan omvallen. Op plekken waar essen worden verwijderd gaat Staatsbosbeheer andere boomsoorten aanplanten zoals zwarte els, haagbeuk, zoete kers, linde en eik. (bron: Staatsbosbeheer, 30-4-2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in de streek Twente, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oudheidkamer Twente heeft het fotoalbum getiteld 'Tubantia' van mr. G.J. ter Kuile (1871-1954) ter beschikking gekregen. Dit album bevat vele, veelal onbekende Twentse afbeeldingen van zo’n honderd jaar geleden. Ter Kuile is in historische kringen bekend als auteur van boeken als Twentse Eigenheimers, Geschiedkundige Aantekeningen op Havezathen van Twenthe en De Twentse Watermolens. Een deel van de foto’s is nu gepubliceerd in een nieuw boek. Het oorspronkelijke album van 29 x 46 cm bevat zo'n 800 afbeeldingen. Herman Hagens heeft hieruit een keuze gemaakt op basis van de historische waarde. Het oorspronkelijke album is teruggebracht tot een boek van 156 bladzijden in de vorm van een digitaal bestand, dat via de link online te bekijken is. De oorspronkelijke bijschriften zijn zoveel mogelijk overgenomen.

- Jan van der Kolk laat je op Twitter meegenieten van zijn foto's van mooie locaties in Twente. Hij plaatst vrijwel dagelijks nieuwe foto's.

- Gerhard Post heeft in 2014 en 2015 de vroegere markegrenzen in de streek in kaart gebracht.

- Filmpje over Mariakapellen en landkruisen in de streek door John M. Pieper.

- Filmpje 'Winter in Twente' door John M. Pieper.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Twente en nog meer boeken over deze streek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Samenwerkingsverband Regio Twente.

- Nieuws: - Actuele nieuwtjes met een knipoog vind je op de site Vrije Republiek Twente.

- Muziek: - Metal oet Twente besteedt aandacht aan de metal scene(s) in deze regio.

- Sport: - De Twentse Klootschieters Combinatie (TKC) is een koepel van een 10-tal klootschietersverenigingen in Twente, met name in de gemeenten Dinkelland en Borne.

- Jongens Handbal Twente.

- "Zoals de naam van de Twentse Vliegervrienden al doet vermoeden is onze gezamenlijke hobby vliegeren. Gezamenlijk of alleen nemen wij met onze vliegers deel aan verschillende vliegerfeesten(festivals) in binnen- en buitenland. Ook organiseren wij namens Stichting Vliegerfeest Twente(rand) verschillende vliegerfeesten in de regio. Namelijk Vliegerfeest Twente in Geesteren en Vliegerfeest Dinkelland in Denekamp, en wij beginnen elk jaar met het Nieuwjaarsvliegeren Twenterand. Tevens geven wij verschillende demonstraties op andere evenementen om het vliegeren te promoten."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "MKB Twente is de vereniging voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de regio. Via het gedachtegoed 3S: Samen, Slimmer en Sterker, beogen wij een essentiële meerwaarde te bieden aan al onze leden. De belangen van onze leden zijn de drijfveren voor onze missie. Al onze activiteiten zijn gericht op ontwikkeling, ondersteuning en het optimaliseren van het ondernemerschap. Dit zal uiteindelijk resulteren in een versteviging van de marktpositie van onze leden en het vergroten van de zakelijke kansen. Wij zijn omgevingsbewust, houden rekening met alle spelers in de wereld van het ondernemen, en zoeken daarbij voor onze leden de aansluiting en samenhang met o.a. de politiek, overheid, onderwijs en grote organisaties maar ook op de markt van business to business. Het belang van onze leden is ons bestaansrecht. Wij zullen te allen tijde ieder lid bijstaan met raad en daad, en behulpzaam zijn om de juiste ondernemende koers te volgen."

- "Welcome to the east of the Netherlands! Expat Center East-Netherlands, an initiative of World Trade Center Twente, is here to assist you. We are the central point for expats living and working in the east of the Netherlands. Our mission is to support international companies and their highly skilled workers, scientific researchers and their families originating from all over the world. We aim to realize a fast and smooth introduction of expats and their families to this region by providing comprehensive information about formalities, services and activities in the area. We will lead you to the most important institutions and companies needed for your relocation. Just arrived? Visit this section for practical information. Need support settling in? Use our expat Buddy program or visit our social events! If you have any more questions, the team of Expat Center East-Netherlands is more than happy to help you. We are your connection to the East of the Netherlands!"

- Agrarisch: - Facebookpagina over trekkers in Twente.

- Netwerkorganisatie Mineral Valley Twente brengt betrokkenen in de Agro & Food sector in positie en met elkaar in contact. Door kennis en ervaring met elkaar te delen, werken ze samen aan slimme oplossingen die de bodemgezondheid verbeteren en het mestoverschot verwerken en omvormen tot bruikbare grondstoffen. De opgave is om nieuwe vraaggestuurde ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit. Aan de hand van pilots en proeftuinen doen ze ervaring op in de praktijk en zoeken ze naar vernieuwing en slimme oplossingen voor knelpunten. Het netwerk van betrokken ambassadeurs van Mineral Valley Twente maakt de mineralenkringloop regionaal zo veel mogelijk sluitend, waarbij zo veel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en nieuwe verbindingen worden gelegd met andere initiatieven en sectoren. Ze onderzoeken de (on)mogelijkheden van een (nieuwe) afzetmarkt binnen en buiten de agrarische sector.

- Veiligheid: - "Brandweer Twente zet zich in voor de gehele Twentse samenleving. Ons verzorgingsgebied telt ruim 600.000 inwoners, verdeeld over 14 Twentse gemeenten. In ons werkgebied staan in totaal 31 kazernes, waar we met 1.050 mensen dag en nacht paraat staan om iedereen in nood te helpen; 300 beroeps en 750 vrijwilligers. Onze meest bekende activiteit is het blussen van branden en het hulpverlenen bij ongevallen. De brandweer doet echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kan men op ons rekenen. We hebben op jaarbasis ongeveer 5.000 incidenten."

- Genealogie: - Stichting Genealogische Werkgroep Twente.

- Nederlandse Geneaologische Vereniging (NGV) afdeling Twente.

- Twents: - Kreenk vuur de Twentse Sproak.

- Het boek Dialexicon Twents van Goaitsen van der Vliet oet Eanske is via de link ook online te raadplegen. Met ca. 59.000 Twentse trefwoorden!

Reactie toevoegen