Uitwijk

Plaats
Dorp
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Uitwijk (2).jpg

Aan de horizon zien we Uitwijk al liggen.

Aan de horizon zien we Uitwijk al liggen.

Uitwijk.JPG

Het mooie dorp Uitwijk bereikt

Het mooie dorp Uitwijk bereikt

Uitwijk (3).JPG

Doorkijkje naar de kerk van Uitwijk, met vlag

Doorkijkje naar de kerk van Uitwijk, met vlag

Uitwijk (4).JPG

In het centrum van Uitwijk

In het centrum van Uitwijk

Uitwijk (5).JPG

Wat een heerlijke rust daar in Uitwijk

Wat een heerlijke rust daar in Uitwijk

Uitwijk

Terug naar boven

Status

- Uitwijk is een dorp (en polder en voormalige heerlijkheid) in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 1972 gemeente Almkerk, die tot medio 19e eeuw ook 'Almkerk en Uitwijk' werd genoemd. In 1973 over naar gemeente Woudrichem, in 2019 over naar gemeente Altena.

- Onder het dorp Uitwijk valt ook de buurtschap Eng.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Uittik.

Oudere vermeldingen
1108 kopie 12e eeuw Hubertus de Utwic, 1173-eind 13e eeuw Fastradus de Utvvicht, 1203 Wtwik, 1228 Utwik, 1280-1287 Didderic van vtwike, 1300 kopie Uutwijc, 1357 Uutwike, 13e en 14e eeuw Utewyc, Uutwic, 1665 Wtwyck.

Naamsverklaring
Samenstelling van uit 'buitenwaarts gelegen' en wijk 'hoeve, nederzetting, dorp'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Uitwijk ligt Z van Woudrichem. Het dorp ligt hoog op een zanddonk aan de oevers bij een bocht van de rivier de Alm. Het is een typisch dorp met in het midden de kerk, omgeven door een langgerekte rondweg. Een ligging waarvan in de streek geen ander voorbeeld is.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Uitwijk 36 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologische aardewerkvondsten hebben uitgewezen dat de Uitwijkse bewoningsgeschiedenis teruggaat tot in de Romeinse tijd dan wel de Karolingische tijd (beide aanduidingen komen wij tegen, in verschillende bronnen).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Uitwijk heeft 2 rijksmonumenten.

- Uitwijk heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Uitwijk is een beschermd dorpsgezicht.

- De 400 jaar oude bronzen klok van de Hervormde kerk is in 1943 door de Duitsers gestolen om in Duitsland te worden omgesmolten als grondstof voor munitie of tanks. Het schip waar de klok zich op bevond, is echter op de Eems bij Delfzijl door de geallieerden tot zinken gebracht. Na de oorlog is de klok opgedoken en dankzij het randschrift herkend als die van Uitwijk. Het duurde 'even' voor er genoeg geld bij elkaar was voor de restauratie van de kerk en de klok. De klok is in 2015 gerestaureerd bij Koninklijke Eijsbouts in Asten. - Geschiedenis en beschrijving van de Hervormde kerk. - Beschrijving orgel Hervormde kerk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- A Rocha (Portugees voor 'de rots') is een internationale beweging van christenen, die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping en anderen inspireren om de natuur te ontdekken en te beschermen. In ons land zijn diverse lokale afdelingen. Sinds april 2016 is Natuurwerkgroep A Rocha Altena actief op een 1,4 ha groot natuurterrein aan de Poortweg in Uitwijk, dat ze De Poort hebben gedoopt. Het natuurterrein aan de gezapig kabbelende Alm kent een klein weitje, boomgroepen, bosschages en een oeverzone. Naast flora is er ook de nodige fauna. Er huizen vossen, roofvogels en reeën. Dit bijzondere gebiedje wordt beheerd door Stichting De Rotonde i.o. in samenwerking met A Rocha Altena. Stichting De Rotonde i.o. initieert maatschappelijke (zorg)projecten, waaronder crisisopvang in Altena, en zorgverlening in de vorm van zinvolle dagbesteding (door buitenactiviteiten). Ook op terrein De Poort willen ze op die manier aan de slag. Op hoofdlijnen streven A Rocha Altena en De Rotonde naar onderhoud en versterking van natuurwaarden, beleving van natuur en landschap, natuur- en milieueducatie, zorg voor de schepping en sociale interactie (samenwerken en samenzijn).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Uitwijk door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten en foto's m.b.t. Uitwijk op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Hoogt is in 1964 gereed gekomen en was toen het vervangende gebouw voor “de oude school” die naast de Hervormde Kerk stond en werd gebruikt voor activiteiten in de dorpen Uitwijk en Waardhuizen. In 1989 is het pand uitgebreid met een ruimte voor de peuterspeelzaal, die 's avonds tevens kan worden benut voor dorpshuis-activiteiten. In 2004 blijkt dat dit deel niet meer aan alle wettelijke eisen voor de opvang voldoet. Daarom is het pand in 2006 door een aannemer met hulp van tientallen vrijwillgers uit de omgeving verbouwd naar de eisen van de huidige tijd en weer geheel klaar voor de toekomst. Een mutifunctioneel gebouw van en voor alle inwoners van Uitwijk en Waardhuizen, dat dagelijks voor allerlei activiteiten in gebruik is.

- Kinderopvang: - Peuterspeelzaal Ukkepukkehoogt (sinds 2011 onderdeel van Hoppas Kinderopvang) is opgericht in 1989, op initiatief van enkele moeders, die dit belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kinderen. Door het relatief kleine aantal peuters in Uitwijk en Waardhuizen en het feit dat deze meestal ver bij elkaar vandaan wonen, komen zij niet zoveel met elkaar in aanraking. De peuterspeelzaal beoogt daar verandering in te brengen. De peuterspeelzaal krijgt een plek in gemeenschapscentrum De Hoogt. Naast de genoemde dorpen bezoeken ook kinderen uit de dorpen Rijswijk en Giessen de peuterspeelzaal.

- Muziek: - Midden in Uitwijk staat de Muziektent van het in 1927 opgerichte Fanfarecorps Juliana. Het tastbare bewijs dat Juliana een vereniging is die figuurlijk en letterlijk midden in het dorp staat: door de leden, voor de inwoners! Juliana is een bloeiende vereniging. De leden komen niet alleen uit Uitwijk en Waardhuizen, maar ook uit de omliggende woonplaatsen. Naast het A-orkest is er ook een enthousiaste B-orkest jeugdgroep. Bij Fanfarecorps Juliana is gezellig samen muziek maken het belangrijkst. Tijdens de wekelijkse repetities wordt geoefend voor een komend optreden. Bij Fanfarecorps Juliana is altijd plaats voor nieuwe muzikanten, dus geïnteresseerden zijn altijd welkom. Juliana biedt ook graag muzieklessen aan om een instrument te leren bespelen of de vaardigheid van vroeger weer boven te halen. Naast de fanfare is er ook nog Toneelgroep Juliana, die sinds 1956 jaarlijks een toneeluitvoering op de planken brengt.

- Zorg: - Op een mooie groene lokatie, aan het doodlopend straatje Eng en het riviertje de Alm, huist Stichting De Enghoeve. Het is de plek waar behandeling en begeleiding voor de jeugd en activiteiten vanuit de zorgboerderij zoals dagbesteding en begeleiding perfect samengaan. Een bevlogen team van professionals, stagiaire en vrijwilligers uit uiteenlopende vakgebieden werkt hier met zorg en aandacht voor mens, dier en de natuur.

- Veiligheid: - EHBO vereniging Uitwijk-Waardhuizen is opgericht in 1981. In 2007 kon via het project ‘Toekomst door samenspel’ van de Rabobank een AED worden aangeschaft. Deze is opgehangen in gemeenschapscentrum De Hoogt in Uitwijk. Sindsdien werden er ook cursussen gegeven in het gebruik van de AED. De vereniging organiseert cursussen op het gebied van eerste hulp, eerste hulp aan kinderen, eerste hulp jeugd A, BLS/AED, verbandleer, wandelletsel, en herhalingslessen.

Reactie toevoegen