Ulrum

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

gemeente_ulrum_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Ulrum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ulrum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

ulrum_cafe_neptunus.jpeg

Ulrum, Café Neptunus

Ulrum, Café Neptunus

Ulrum

Terug naar boven

Status

- Ulrum is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente De Marne, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- Wapen van de voormalige gemeente Ulrum.

- Onder het dorp Ulrum vallen ook de buurtschappen De Houw (grotendeels) en Klei.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Ollerom.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ulrum ligt W van het dorp Leens, NO van het dorp Zoutkamp, O van het dorp  Vierhuizen en grenst in het Z aan het Hunsingokanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ulrum 407 huizen met 2.704 inwoners, verdeeld in het gelijknamaige dorp 125/856 (= huizen,/inwoners), de dorpen Vliedorp 6/101(!), Niekerk 28/195, Vierhuizen 50/299 en Zoutkamp 106/720, en de buurtschappen De Houw 9/59, De Klei 8/49, De Hucht 2/18, Elens, 4/31, Houwerzijl 58/296, Hoogte 4/21, Midhuizen 2/19, Menneweer 3/20 en Midhallum 2/20. Tegenwoordig heeft het dorp Ulrum ca. 700 huizen met ca. 1.750 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het project Ulrum 2034 werkt aan behoud en verbetering van de leefbaarheid en voorzieningen in het dorp.

- In het project DEEL & Ulrum wordt gewerkt aan concrete opgaven m.b.t. de gebieden functieverandering, opplussen en ruilverkaveling.

- Anno 2016 zoekt de gemeente een passende invulling voor het deel van bedrijventerrein De Marne waar voorheen een asielzoekerscentrum was gevestigd. Paardensportverenigingen Winnetou uit Ulrum en De Marneruiters uit Kloosterburen, die op hun huidige plekken niet goed meer uit de voeten kunnen, ontwikkelen plannen om er gezamenlijk een nieuwe manege te beginnen. Het idee is om de manege tevens te combineren met een zorgboerderij, waar mensen met een beperking voor dagbesteding terecht kunnen. In het dorp wordt al een paar jaar over een verhuizing van de manege gesproken in het licht van Project Ulrum 2034, dat het dorp toekomstbestendig moet maken. Door de combinatie met Kloosterburen en het zorgaspect kan er een mooie gemeentebrede win-win situatie ontstaan. De verenigingen hebben anno 2016 samen ca. 220 leden. Op de beoogde nieuwe locatie denkt men naar 300 leden te kunnen doorgroeien.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ulrum heeft 12 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Halve Marathon (van Lauwersoog naar Ulrum) op een zaterdag in juli.

- Kerstroute Ulrum (op een zaterdag half december) is een gezellige route doorhet dorp met sfeervolle kraampjes, muzikale optredens in de kerken, kinderactiviteiten, en hapjes en drankjes.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Met de in 2010 verschenen wandelroute 'door het Ulrum van 1834' zet het dorp zich op de kaart als bakermat van de (afgescheiden) gereformeerde kerken wereldwijd. Immers, hier begon 'het' allemaal. De Hervormde kerk te Ulrum was in 1834 het centrum van een godsdienstige, kerkelijke en uiteindelijk ook politiek-maatschappelijke twist van grote omvang: de Afscheiding onder aanvoering van dominee Hendrik de Cock, een uittocht van uiteindelijk vele duizenden vaak rechtzinnige kerkleden uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Het dorp heeft thans vier kerken, waarvan drie gereformeerd, en dat in een dorp dat ongeveer 1700 inwoners telt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ulrum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ulrum. - Het doel van Stichting Ulrum 1834 is om het dorp op de (toeristische) kaart te zetten aan de hand van de zogeheten Afscheiding van 1834, waarbij dominee Hendrik de Cock zich met een aantal hervormden afsplitste van de Hervormde Kerk, wat het begin was van de Gereformeerde kerkenn in ons land.

- Sport: - Kart Club Ulrum organiseert wedstrijden voor huurkarts en eigen karts waar veel racen tegen lage kosten voorop staat.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ulrum en - idem Snakkeburen.

Reacties

(1)

Mijn naam is Carla Laning. Ik ben in 1961 in Ulrum geboren. Ik zou graag in contact komen met inwoners van Ulrum die mijn ouders nog kennen uit die tijd. Mijn vader, Jan Laning, was destijds onderwijzer aan de basisschool. Mijn moeder heet Tineke (Tiny) Nienhuis-Laning. Mijn zus Marga Laning was 4 toen ik in 1961 ben geboren.
Ik hoop van u te horen!
Met vriendelijke groet,
Carla Laning
E-mail carla_laning@hotmail.com

Reactie toevoegen