Valeiskreek

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Valeiskreek

Terug naar boven

Status

- Valeiskreek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1941 gemeente Eede. Per 1-4-1941 over naar gemeente Aardenburg, in 1995 over naar gemeente Sluis-Aardenburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- De buurtschap Valeiskreek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eede.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 Valeiskreek.

Naamsverklaring
Genoemd naar het hier gelegen water Valeiskreek, ook wel Vleeskreek genoemd. De naam is een samenstelling van kreek, dat in Zeeuws-Vlaanderen vaak de betekenis heeft van ondiep water (soms resterend van een oude dijkdoorbraak), en valeis, mogelijk hetzelfde als vlaas (ook vlies, flesch), waarbij de schrijfwijze valeis onder invloed kan staan van vallei, in deze streek de aanduiding van een laag moerassig, soms met zegge en biezen begroeid stuk land. Zie ook Rootvlaas.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Valeiskreek ligt 2,5 km O van Eede, rond de weg Valeiskreek.

- N van de buurtschap ligt de Valeiskreek, die uitkomt op het Groote Gat. Deze kreek is ontstaan door het doorsteken van de Sint Pietersdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Valeiskreek niet vermeld.

- Tegenwoordig omvat Valeiskreek ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen