Valkenburg-Houthem

Voormalige gemeente
Valkenburg aan de Geul
Zuid-Limburg Heuvelland
Limburg

Valkenburg-Houthem

Terug naar boven

Status

- Valkenburg-Houthem is een voormalige gemeente in de provincie Limburg, in de streek Zuid-Limburg, en daarbinnen in de regio Heuvelland. In 1982 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

- De fusiegemeente als zodanig is opgericht per 1-10-1940. Voor de details zie bij Statistische gegevens.

- Voor de bijzonderheden m.b.t. de naam van de fusiegemeente zie bij Naam.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De fusiegemeente is opgericht per 1-10-1940, met als aanvankelijke (werk)naam Valkenburg. Per 15-7-1941 is de definitieve naam van de gemeente, Valkenburg-Houthem, in werking getreden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Valkenburg-Houthem is bij haar oprichting per 1-10-1940 als volgt samengesteld:
van de opgeheven gemeente Houthem: 2.382 inwoners;
van de opgeheven gemeente Valkenburg: 2.191 inwoners;
van de opgeheven gemeente Schin op Geul: 1.692 inwoners;
van de opgeheven gemeente Oud-Valkenburg: 1.286 inwoners;
middels grenscorrectie van de gemeente Hulsberg: 919 inwoners;
middels grenscorrectie van de gemeente Berg en Terblijt: 414 inwoners.
De gemeente Valkenburg-Houthem heeft bij haar oprichting derhalve in totaal 8.884 inwoners.

- In 1982 is de gemeente Valkenburg-Houthem opgeheven en grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente Valkenburg aan de Geul (2.350 ha met 12.284 inwoners). Middels grenscorrectie is een klein deel overgegaan naar de gemeente Voerendaal (100 ha met 117 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Het boek 'Geschiedenis van Valkenburg-Houthem'* (door Jan Notten en H.J.H. Schurgers, co-auteeur L. Pluymaekers) geeft een beknopt overzicht van de vele uitgaven die zich hebben bezig gehouden met de geschiedenis van het Limburgse Valkenburg en zijn omgeving, van de vroegste tijd tot heden. Daarna worden de gegevens daaruit gegroepeerd en bewerkt tot een vrij uitvoerige geschiedenis in 38 hoofdstukken en enkele bijlagen. De tekst is eenvoudig en zeer vlot leesbaar en verlucht met vele foto's. Een aantrekkelijke en bruikbare uitgave." Aldus de NBD|Biblion recensie door J.J. Wijnands.
* Via de link incidenteel nog tweedehands verkrijgbaar.

Reactie toevoegen