Valthe

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

valthe_800_jaar.jpg

Met deze kleurrijke panelen zijn voorbijgangers er in 2017 op geattendeerd dat Valthe in dat jaar het 800-jarig bestaan heeft gevierd. Maar er is niet alleen gefeest. Er is ook hard gewerkt om dorpsplein 't Perron een facelift te geven. (© Google)

Met deze kleurrijke panelen zijn voorbijgangers er in 2017 op geattendeerd dat Valthe in dat jaar het 800-jarig bestaan heeft gevierd. Maar er is niet alleen gefeest. Er is ook hard gewerkt om dorpsplein 't Perron een facelift te geven. (© Google)

Valthe

Terug naar boven

Status

Valthe is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Vaalt. Een inwoner van dit dorp is een Valther of Vaalther.

Oudere vermeldingen
1217 kopie Valten, 1298-1304 Valte, 1543 Ffalten, 1563-1602 Valte, Falte, Valthe, Vaelt, ca. 1660 Valter, 1781 Valte.

Naamsverklaring
De h is niet oorspronkelijk. De naam is verbonden met het Middelnederlandse vaelt 'omheinde ruimte of erf', het Oudengelse fal(o)d 'kudde, stal, omheining', en het Oudsaksische faled 'koestal'. De korte a is echter een probleem. Verband met het werkwoord valgen 'omploegen' is overwogen, maar Valthe zou dan uit Valgte* of Valhte* moeten zijn ontstaan en daarvoor is geen enkele aanwijzing.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Valthe ligt OZO van het dorp Odoorn, ZZO van het dorp Exloo, ZW van het dorp Valthermond, WZW van het dorp Nieuw-Weerdinge, WNW van het dorp Roswinkel, NW van het dorp Weerdinge, N van de stad Emmen, NO van de dorpen Klijndijk en 't Haantje, ONO van het dorp Odoornerveen en O van het dorp Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Valthe 34 huizen met 226 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologische Parel
Onder de plaatsnaamborden van het dorp hangen tegenwoordig onderbordjes met de titel 'Archeologische Parel van Drenthe'. Waar heeft het dorp dat aan te danken? Valthe is een dorp met veel archeologische en historische bijzonderheden die behoren tot verschillende tijdperken in de geschiedenis. Theo Spek, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, is hier zelfs op afgestudeerd. Spek heeft tijdens zijn onderzoek stukken gevonden waarin te vinden was dat er in het dorp vijf pachtboerderijen hebben gestaan die eigendom waren van de bisschop van Utrecht.

Het dorp heeft maar liefst vier hunebedden, verspreid over het dorp. De Valther Tweeling, D36 en D37, is de meest bijzondere vanwege het feit dat er twee direct naast elkaar liggen. Tegenover deze hunebedden ligt het Valtherveen, een smeltwaterdal uit de IJstijd. De Weerdingerzandweg is een van de weinige keienpaden die nog origineel is. Ook vind je meerdere grafheuvels in de omgeving van het dorp, waarvan Eppisch Bargie de bekendste is. Wat vroeger de Schaapskuil was, is nu de schaatsbaan. Het is een van de weinige plekken in Nederland waar de knoflookpad en de kamsalamander gevonden kunnen worden en de plek is van historische waarde. Bij de Schaapskuil werden vroeger de schapen gewassen. Dit is een van de weinige plekken die nog origineel is gebleven. Men kwam vroeger hiervoor speciaal naar Valthe.

In het dorp vroeger een veenbrug gelegen. Deze is in 1818 ontdekt. De veenweg bestaat uit planken en stammetjes en loopt tussen Ter Apel en Valthe. Het zou destijds de Hondsrug met Westerwolde hebben verbonden. Last but not least is de Valtherschans op archeologisch gebied wel het paradepaardje van het dorp. De verdedigingsschans uit de tijd van Bommen Berend is een bijzondere plek die het dorp koestert. Plaatselijk Belang is anno 2021 druk bezig met de fondsenwerving om de Valtherschans weer zichtbaar te maken in het landschap.

Al deze dingen tezamen uit zoveel verschillende tijdperken uit de geschiedenis, maken van Valthe de 'Archeologische Parel van Drenthe. Om het nog even op te sommen: het dorp heeft dus vier hunebedden, verschillende grafheuvels, een smeltwaterdal, een nog origineel keienpad, oude Saksische boerderijen, een schaapskuil, twee bijzondere diersoorten, een onderduikershol, of eigenlijk twee, een veenbrug én de Valtherschans. En dat allemaal in een dorp met slechts ruim 1.200 inwoners.

- Geschiedenis van Valthe.

- Nog een pagina over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsplein 't Perron
In 2017 heeft een groep van 40 vrijwilligers gedurende enkele maanden hard gewerkt aan het in ere herstellen van het terrein rond het oude treinstation van Valthe. Het project is weliswaar gefinancierd met Europese LEADER-subsidie, maar een voorwaarde was dat van de 100.000 euro die de hele operatie heeft gekost, ter waarde van 40.000 euro door vrijwilligerswerk zou worden uitgevoerd. Vandaar. Met betonblokken zijn de contouren van het perron aangegeven. De rails, die de Duitse bezetters in de oorlogsjaren weghaalden om te voorzien in hun behoefte aan ijzer, zijn in het straatbeeld teruggekeerd. Al is het slechts een stuk van negen meter, dat de Hoofdstraat doorkruist. Én er is een spoorwegovergang gerealiseerd, compleet met Andreaskruisen, spoorbomen, bel en knipperlichten. De werkgroep die zich voor het project heeft ingezet, heeft dat tweedehands op de kop kunnen tikken.

Het project was onderdeel van een breder plan, in het kader van het 800-jarig bestaan van Valthe in 2017, om dorpsplein 't Perron te herinrichten en op te waarderen. Het plein werd ervaren als stenig en rommelig, niet uitnodigend tot ontmoeting en verblijf. Dat moest en kon beter. En zo geschiedde. De ideeën van de inwoners hebben geleid tot een ontwerp voor ’t Perron dat is uitgewerkt door een landschapsarchitect van Buro Schöne. Dit ontwerp is gebaseerd op een viertal uitgangspunten die door de betrokken inwoners zijn geformuleerd: meer eenheid op het plein; meer groen en minder stenen, waaronder plantenbakken; terugbrengen van de stationssfeer; concentreren van straatmeubilair, met name de informatieborden.

Dorpsplein ’t Perron is een overbijfsel van de vroegere spoorlijn Zwolle-Stadskanaal. Deze spoorlijn is in 1905 aangelegd door de Noord Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij (NOLS) en heeft gefunctioneerd tot 1946. Het station en het bijbehorende rangeerterrein zijn ten oosten van de oude dorpskern geplaatst, nabij het kruispunt van de doorgaande weg tussen Emmen en Exloo en de verbinding tussen het dorp en buurdorp Valthermond. Het is gesitueerd aan de rand van de Hondsrug en het veenontginningsgebied van Valthermond, een gebied dat tot 1853 deel uitmaakte van de Marke Valthe.

In de loop van de 20e eeuw is het dorp naar het oosten doorgegroeid richting het station. In eerste instantie was de bebouwing langs de Hoofdweg, die het station met het dorp verbond, en langs de Exloërweg. Later is op de Linderesch een nieuwe woonwijk gebouwd. Tegenwoordig wordt de herinnering aan de spoorlijn nog in stand gehouden door het voormalige stationsgebouw, de lokale horeca (het stationskoffiehuis) en dorpsplein ’t Perron. Langs het haltegebouw is een tegelpadmozaïek in de vorm van rail en bielsen aangelegd. Dit pad eindigt op het plein (oftewel het perron) bij een stootblok. Op de lokale dorpssite vind je uitvoerige informatie over hoe men in 2017 dorpsplein 't Perron in Valthe heeft getransformeerd tot een fraai en levendig ontmoetingspunt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Valthe heeft 3 rijksmonumenten.

Onderduikershol
In 2020 is het 'onderduikershol' in het Valtherbos Z van Valthe gerestaureerd. Informatiepanelen ter plekke vertellen het verhaal van de 16 onderduikers die hier 3 jaar lang ondergedoken hebben gezeten, en de dappere Drenthen die hen hebben geholpen.

Valtherschans
Een bezienswaardigheid wórdt de vroegere Valtherschans. De Valtherschans is in 1621 opgeworpen langs de Valtherdijk, destijds de enige begaanbare weg in de omtrek tussen het dorp en Klooster Ter Apel. Rondom de 12 kilometer lange dijk en langs de volledige oostgrens van Drenthe bevond zich het Bourtanger Moor, een ontoegankelijk en verraderlijk moeras. Het verdedigingswerk moest tijdens de Tachtigjarige Oorlog vijanden buiten de deur houden. Een van van die vijanden was Christoph Bernhard von Galen, de bisschop van Munster. In de volksmond beter bekend als Bommen Berend. In 1665 wist hij Ter Apel in te nemen, maar doorstoten naar Valthe en daarna Groningen over die nauwe veenweg was er niet bij. Von Galen had later meer succes met een route via Coevorden. De schans raakte uiteindelijk in onbruik en verdween volledig uit beeld toen de vervening in Zuidoost-Drenthe op stoom kwam.

Al sinds begin jaren negentig wordt er geijverd om de schans opnieuw aan te leggen. De plannen en de tekeningen lagen toen al klaar. Er was zelfs geld voorhanden. De toenmalige grondeigenaren wilden alleen niet overgaan tot verkoop. Maar anno 2022 is het project wél goed op gang gekomen. Er is lokaal draagvlak. De benodigde percelen zijn gekocht. Vanuit een Europees subsidiepotje, de provincie en de gemeenten uit Zuidoost-Drenthe is bovendien een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor het herstel. Dat is niet voldoende om de Valtherschans in volle glorie terug te brengen, maar goed genoeg voor een eerste aanzet. Het is de bedoeling dat de gracht weer wordt uitgegraven en de verdedigingsheuvel weer verrijst. De nadere aankleding volgt dan stapsgewijs. Bijvoorbeeld door de plaatsing van kanonnen.

Het moet er straks weer bruisen. Dus niet alleen een paar heuvels met grazende schaapjes. De initiatiefnemers denken aan multifunctioneel gebruik. Zoals een markt, of muziek- en toneelvoorstellingen. Educatief is de schans interessant in verband met bezoek door scholen. Toeristisch ziet men ook kansen. Een fietsroute die de Valtherschans met vergelijkbare verdedigingswerken in het oosten van Groningen en Drenthe verbindt, bijvoorbeeld. De entree aan de oostzijde moet ook een bijzondere uitstraling krijgen. Mensen die op dat punt Valthe inrijden, moeten echt het gevoel krijgen dat ze een vesting betreden. Men verwacht dat in mei of juni 2022 de herstelwerkzaamheden van de schans kunnen beginnen. Tegen het einde van 2022 moet de eerste fase voltooid zijn.

Kanon. Bij opgravingen bij de Valtherschans bij Valthe is in maart 2022 een kanon gevonden. De archeologen die het hebben gevonden waren erg enthousiast. Het komt volgens hen niet vaak voor dat een kanon dat zo intact is wordt gevonden. "Bij opgravingen bij een schans hoop je altijd op een kanon. Maar die vind je nooit. Ik heb heel wat schansen opgegraven, maar heb nog nooit een kanon gevonden. Bij een zoektocht met een detector vonden we een stukje ijzer. Toen we dat bloot gingen leggen kwam een compleet kanon tevoorschijn. Het is echt iets unieks. Het is een klein wonder dat we dit kanon hebben gevonden bij deze relatief kleine schans. In Bourtange en Oudeschans in Groningen zijn nooit kanonnen gevonden", aldus archeoloog Ko Lenting. Het kanon is helemaal compleet. Hij is van ijzer, 1.90 meter lang en nog helemaal heel. Er stonden van oorsprong wielen onder. Hij stond achter de vestingwal, en door de wielen kon je richten op de vijand. Lenting vermoedt dat het kanon stamt uit de tweede helft van de 17e eeuw. Daarna was er geen oorlogsdreiging meer. Het kanon wordt geconserveerd. Dat moet op een speciale manier gebeuren, anders verpulvert hij. Daarna gaat hij naar het archeologisch depot in Nuis. En kan dan in bruikleen terugkeren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Toneel
"Toneel oudbollig? In Valthe echt niet. Het gezelschap 'Rederijkerskamer De Heidebloem', met leden tussen de ca. 24 en 60 jaar, trekt 3x per jaar ten tonele in de laatste weekenden van januari."

Wandel- en fietsevenement
"Stichting Goede Doelen Valthe organiseert jaarlijks op de 4e zondag van augustus de toertochten Hunebed Highway Classic en Drenthe Rond en een leuke en zeer spectaculaire MTB-tocht. Daag jij jezelf graag uit? Dan hebben wij een paar prachtige toertochten voor jou als fietser in petto. Lekker met jouw fietsmaten duelleren op de flanken van de Hondsrug: de Hunebed Highway Classic. De tochten slingeren door dorpjes en over heuvels, maar altijd is de Hunebed Highway (N34) in de buurt. Voor de relaxte toerfietser hebben wij de wat kortere afstanden 65 en 95 km. Voor de geoefende fietsers hebben wij de monsterafstand 165 km en voor de échte bikkels is er de ultieme uitdaging met Drenthe Rond, 275 km over de provinciegrens van Drenthe. Bij de tochten is er sprake van een uitstekende verzorging. Zo beginnen we met koffie en koek en wordt er onderweg o.a. sportdrank, reepjes en bananen aangeboden. Alle tochten zijn door de NTFU voorzien van het predicaat “Extra Goed Geregeld” , de hoogst mogelijke beoordeling.

De Bos, Water & Zand Rondomme MTB toertocht voert de deelnemers over de afstanden 30 en 50 km door de bosrijke omgeving rondom ons dorp en de stad Emmen. Er zijn prachtige heuveltjes bij het Haantjebak, je komt langs maar liefst 7 mooie bosmeertjes en je komt rond het Zandgat van Jansen. En er is een verrassend stukje Oostersebos dat nog niet door velen verkend is. Even lekker op je MTB ravotten in de bossen en over de hei? Daar leent de omgeving van Valthe zich natuurlijk uitstekend voor! In de bosrijke omgeving is het op je MTB goed toeven en op de bospaden is het echt stoempen geblazen. Je beklimt heuveltjes en komt langs bosmeertjes. Maar de ultieme uitdaging is toch echt het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt: het beklimmen van de oude vuilnisbelt in Emmen, met de verzorgingspost bovenop de top. Als échte mountainbiker móet je deze tocht gewoon op je palmares hebben staan! Start tussen 9.00 en 9.30 uur. Je kunt je online inschrijven. Tijdens de start is inschrijven natuurlijk ook nog mogelijk.

Op deze zondag voor het Goede Doel even ontspannen wandelen kan natuurlijk ook meer dan prima in de omgeving van Valthe! De paden op, de lanen in. Door de bossen en over de landweggetjes. Wandelvereniging De Bargermarke uit Emmen weet als geen ander de mooie wandelroutes te kiezen. Voor de gelegenheidswandelaar zijn er de kortere afstanden zoals 5, 10 en 15 km en voor de geoefende wandelaars ligt er een uitdaging in de vorm van 20 en 30 km. Inschrijving is alleen mogelijk bij de start. Bij de start wordt u door sponsoren gratis koffie en koek aangeboden. Inschrijf- en sponsorgelden van de wandel- en fietsevenementen komen geheel ten goede aan de Goede Doelen. Naast het KWF Kankerbestrijding worden er elk jaar twee of drie andere Goede Doelen (regionaal) door ons geselecteerd. Onze Stichting Goede Doelen heeft in 11 jaar al ruim € 88.000,00 geschonken."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
"De ene helft van Knapzakroute K61 Weerdinge-Valthe gaat door het Valtherbos en de andere helft over de essen van eerstgenoemd dorp. Je komt op deze route langs 6 hunebedden. De route is 16 kilometer, eventueel te splitsen lussen van 10,5 en en 11 km en heeft 2 startplaatsen. De route is in alle jaargetijden redelijk te belopen. Honden zijn ook toegestaan, mits aangelijnd. Na een stuk over de voormalige spoorlijn Emmen – Stadskanaal gelopen te hebben, kom je in het Valtherbos, waar je drie hunebedden vlak bij elkaar vindt. Verderop loop je over leuke kleine paadjes door het waterwingebied van Waterleiding Maatschappij Drenthe waar het water zo’n 60 meter diep opgepompt wordt. Dit is een van de dertien gebieden in Drenthe. Even later kom je langs het recentelijk gerestaureerde onderduikershol waar zestien joodse onderduikers de bevrijding haalden. Maar een van de inwoners, Bertus Zefat, werd na het ontdekken van dit hol in juli 1944 doodgeschoten toen hij weigerde te vertellen waar de joden zich bevonden.

Als je verderop even linksaf gaat kom je bij hunebed D35. Oorspronkelijk waren er vijf dekstenen waar er nu nog maar twee van over zijn. Een van die stenen heeft een boorgat waar men buskruit in stopte om die steen op te blazen. In de 18e eeuw was er veel vraag naar stenen om de Hollandse dijken te verzwaren. Hierdoor zijn tientallen hunebedden in Drenthe verdwenen. Als je Valthe verlaat loop je langs het voormalige station van de NV Noord-Ooster Lokaal Spoorwegmaatschappij. Er waren diverse haltes langs deze in 1905 aangelegde spoorlijn, bijvoorbeeld in Exloo en Buinen. Ongeveer tegenover de twee hunebedden (D36 en D37) is een dal met de naam ‘Kampervenen’. Dit is een pingoruïne waar je meer over kunt lezen in het Knapzak ABC dat via het Pdf-boekje gevonden kan worden. Later op deze route steek je de doorgaande weg over en loop je opeens ongeveer 10 meter lager. Nog even verder en je bent weer terug in Weerdinge. Wil je meer weten van de omgeving, download dan de route via de link aan het begin van dit artikel. Je kunt de route online lopen (als je bereik hebt), met GPX, de route uitprinten waar de routetekst bij staat of het PDF-boekje met routeinformatie en kaarten downloaden." (bron: BOKD)

Valtherbos
Een oud veldkeienpad, de Weerdingerzandweg, leidt naar het Valtherbos, een voormalig heidegebied, dat in het kader van de werkverschaffing in de crisisjaren (jaren dertig van de 20e eeuw) met bomen is beplant.

Overhoeken project
Het in april 2018 gereedgekomen 'Overhoeken project Valthe', waarbij inwoners op een intensieve manier betrokken waren, omvatte het omtoveren van stukjes openbaar groen tot kleurrijke natuur met een grote biodiversiteit. Op het brinkje in het oude gedeelte van het dorp (bij De Tiphof) en op een zogeheten overhoek* nabij de rotonde aan de Kampweg zijn stinzenplanten gepoot. Dit zijn bolgewassen die van oudsher te vinden zijn op landgoederen en buitenplaatsen. In het vroege voorjaar zijn de overhoeken nu een lust voor het het oog en dat niet alleen, juist in het vroege voorjaar hebben insecten behoefte aan bloeiende planten, want die zijn nog schaars in die tijd. In de omgeving van de rotonde bij de Kampweg zijn niet alleen stinzenplanten gepoot. Hier was ook plaats voor een zestal fruitbomen. En aan de Vlintweg was ruimte voor een bloemenweide. Hier zijn bloemzaden ingezaaid van bloemensoorten die van nature in Drenthe voorkomen. De bloemenweide wordt een walhalla voor bijen, vlinders en talloze andere insecten. En natuurlijk is zo'n bloemrijk plekje ook gewoon mooi om stil van te genieten. Het project was een initiatief van IVN Borger-Odoorn, gemeente Borger-Odoorn, Landschapsbeheer Drenthe en inwoners van het dorp.
* Openbaar groen in de gemeente ligt er soms wat verloren bij. Plekjes die eigenlijk geen functie hebben in het geheel en vaak zijn ingezaaid met gras, dat al of niet regelmatig wordt gemaaid. De gemeente noemt dat overhoeken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Valthe, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen en nieuws: - Site van en over Valthe. Via een link op de homepage van die site is het laatste nummer van de Dorpskrant ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Valthe heeft ten doel de behartiging van de belangen van het dorp en de dorpsgemeenschap, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord. Het bestuur van Plaatselijk Belang vergadert elke 1e donderdag van de maand in Ons Dorpshuis. Heb je vragen, opmerkingen of onderwerpen voor dit overleg dan kun je dit aan ons doorgeven. Ook kun je aan het begin van de vergadering, om 20:00 uur, aanschuiven."

- Dorpshuis: - De Dorpshuisvereniging is in 1939 opgericht en verblijft lange tijd in het kleuterschooltje. In 1962 wordt Stichting Ons Dorphuis Valthe opgericht. Ons Dorpshuis komt in 1965 gereed. In 1975 is er verbouwd en uitgebreid. In 2010 is de keuken geheel aangepast aan de geldende eisen van de Arbo en Warenwet en in 2012 is de barruimte geheel gerenoveerd. Bij Ons Dorpshuis kun je ook zalen huren voor vergaderingen, party’s, personeelsfeesten, recepties, verjaardagen, cursussen, beurzen en alle activiteiten op sociaal en cultureel gebied. Sinds 2010 beschikken ze ook over een goed ingerichte snackbar. De openingstijden daarvan zijn woensdag t/m zondag van 17.00 tot 19.30 uur (tijdens de zomervakantie, eind juli t/m begin september, alleen vrijdag t/m zondag). Je kunt er ook terecht voor hapjesschalen voor minimaal 10 personen, voor het opladen van je elektrische fiets (sleutel verkrijgbaar aan de bar) en voor toeristische folders van de provincie Drenthe (TIP).

- Onderwijs: - Basisschool De Linderakkers is de dorpsschool van Valthe, met ca. 80 leerlingen, verdeeld over 4 (combinatie)groepen. "Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te kunnen realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Ons streven is het realiseren van doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m groep 8. Daarbij gaan we uit van realistische doelen. Centrale waarden zijn voor ons: Iedereen is anders, iedereen hoort erbij. Wij helpen elkaar in ons werk. Wij kunnen leren als we ons kunnen concentreren. Deze waarden of regels gebruiken we om vorm te geven aan ons onderwijsaanbod. Daarnaast doen we ons best om de leeromgeving zo uitdagend mogelijk te laten zijn. We bieden een goed pedagogisch- en didactisch klimaat, waarbinnen ruimte is voor verschillen tussen kinderen. Om dit te realiseren maken we gebruik van groepsplannen en van bepaalde uitgangspunten van BAS. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Valther Boys is opgericht in 1948.

- Tennisvereniging TC Valthe.

- Welzijn: - "Vóór het 'coronatijdperk' bestond het Praothuus in Valthe ongeveer twee jaar. Iedere twee weken werd een vaste groep inwoners van allerlei leeftijden en achtergronden verwelkomd in ’t Praothuus. Mensen konden er hun verhaal kwijt onder het genot van een kopje koffie en thee. Het waren momenten van ontmoeten en gezellig samen zijn. Een groep vrijwilligers stond klaar om te zorgen dat alles reilde en zeilde. Initiators Eefje Warrink en Annemarieke de Waal vonden het daarom maar wat jammer dat alle activiteiten tijdens de coronapandemie stil waren komen te liggen. De dames besloten om daar met het project 'Betrokken Buurten tegen eenzaamheid' verandering in te brengen. Uit een in het dorp verspreide enquête bleek dat eenzaamheid er voorkomt, bewoners gaven aan meer behoefte te hebben aan contact. ‘We weten ook dat er mensen in het dorp wonen die erg op zichzelf zijn en nu niet terecht kunnen bij een ander voor een praatje’, zegt Eefje. Bovendien zou wat meer leven in de brouwerij goed kunnen zijn voor de dorpsbinding.

Praothuus staat als een huis! Niet meer weg te denken. Zodoende vond de eerste bijeenkomst in het kader van het project ‘Betrokken Buurten’ plaats op 19 mei 2021. De wens van de aanwezige deelnemers werd duidelijk zichtbaar, samengevat in de slogan: “Re-animeren van het Praothuus”. ‘Het is fijn wanneer de nadruk ligt op het aanboren van kansen en mogelijkheden, samen met mensen die zin hebben in iets leuks. Daar krijg je als inwoners energie van’. Met die gedachte gingen de deelnemers van de bijeenkomst aan de slag om hun gezamenlijke droom om te zetten in een plan. Omdat het dorp echt een Doeners-dorp is (hands-on mentaliteit) wil Valthe en haar vrijwilligers vooral aan de slag met het organiseren van nieuwe activiteiten die verbinding tussen mensen tot stand brengt. ‘In de tussentijd kunnen we met mensen in gesprek gaan over hun wensen ten aanzien van eenzaamheid’ aldus de dames.

Uitvalsbasis voor allerlei activiteiten. De mooiste ontdekking van de gehouden bijeenkomst is dat het Praothuus een uitvalsbasis kan zijn voor allerlei activiteiten in het dorp. De ontmoetingsplek zou kunnen zorgen voor het versterken van onderling contact en een welkom gevoel voor een ieder. ‘Het zou jammer zijn als alleen nieuwe inwoners aanhaken, of dat juist alleen de oudgedienden zich betrokken voelen bij activiteiten die worden georganiseerd.’ Daarom willen de dames rekening houden met een breed aanbod: voor ieder wat wils. Tijdens de bijeenkomst van 19 mei werden verschillende ideeën uitgewerkt zoals: het aanzwengelen van vaste activiteiten in ’t Praothuus, het uitstippelen van rolstoelvriendelijke wandelroutes, het opzetten van een beweegtuin, een route langs bestaand erfgoed, organisatie van culturele uitjes of een combinatie van activiteiten.

Tegemoetkoming culturele projecten ter bestrijding van eenzaamheid. Om wat extra’s te kunnen realiseren rondom het project ‘Betrokken Buurten’ vraagt de projectgroep met behulp van meedenker Daphne Wiebing subsidie aan bij de gemeente. Het subsidieproject gaat uit van een samenvoeging van de ideeën die tijdens de startbijeenkomst werden ingebracht. De opzet van het subsidieproject is als volgt: ‘Verhalen van vroeger verbindt Valthe aan hedendaagse verhalen’. Samen creëren we de cultuur van het dorp. Jongeren uit het dorp gaan op pad om senioren te interviewen, dat is het idee. De verhalen worden verzameld en gepresenteerd op een zichtbare plek in het dorp. Tijdens een georganiseerde wandeling komen de verhalen tot leven. Men raakt in gesprek over de vertellingen uit het dorp en men raakt bekend met het bestaande erfgoed.

De subsidie is toegekend. Dat betekent dat de projectgroep aan de slag kan met het organiseren van de activiteiten. Betrokkenen. Betrokkenen rondom het project 'Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid' zijn: initiators ’t Praothuus, vrijwilligers van ’t Praothuus, het dorpshuisbestuur, gebiedsregisseur Wietze ter Harst en beleidsadviseur Iris Kiers van de gemeente Borger-Odoorn, wandelcoach, de Speeltuinvereniging, de BOKD (Daphne Wiebing) en LSA bewoners. Kijk voor meer informatie én inspiratie op de website van LSA bewoners." (bron: BOKD, augustus 2021) Zie ook de reportage over het Praothuus op de site van BOKD, februari 2022.

- Duurzaamheid: - Het dorp heeft, geïnspireerd door Energie(k)Ansen, ambitieuze plannen om het dorp in 2030 zelfvoorzienend te laten zijn op het gebied van energie. Ze willen zich de komende tijd als proeftuin op de kaart zetten, onder meer met plannen voor stoken op waterstof. Grote trekker is Energie Coöperatie Valthe, een bewonersinitiatief uit het dorp. Natuur- en Milieufederatie Drenthe ondersteunt het initiatief. De plannen komen voort uit het Dorpsbelevingsonderzoek dat in 2017-2018 is uitgevoerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Valthe.

Reactie toevoegen