Van Ewijcksluis

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

van_ewijcksluis_dorpsvereniging_40_jaar_2014.jpg

Dorpsvereniging Van Ewijcksluis e.o. is opgericht in 1974 en heeft in 2014 dus het 40-jarig bestaan gevierd.

Dorpsvereniging Van Ewijcksluis e.o. is opgericht in 1974 en heeft in 2014 dus het 40-jarig bestaan gevierd.

Van Ewijcksluis

Terug naar boven

Status

- Van Ewijcksluis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Anna Paulowna.

- Het dorp Van Ewijcksluis heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Anna Paulowna.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1839-1859 Ewijk Sluis, 1866 Van Ewijckssluis.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de eerste 'gouverneur des konings' (Commissaris van de Koning) in Noord-Holland, mr. Daniël Jacob van Ewijck (1786-1858), heer van Oostbroek en De Bilt, die betrokken was bij de inpoldering van de Anna Paulownapolder.(1)

Terug naar boven

Ligging

Van Ewijcksluis ligt NO van Anna Paulowna, aan het begin van de weg/dijk naar Wierinigen. Deze dijk scheidt het Amstelmeer in het O van de Waddenzee in het W. Het dorp ligt vanuit Anna Paulowna gezien aan het eind van de Van Ewijcksvaart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Van Ewijcksluis heeft ca. 90 huizen met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
De Molen van de Oostpolder in Van Ewijcksluis dateerde uit 1845 en maalde het water vanuit het Lage Oude Veer (de binnenboezem van de Oostpolder) uit op de Van Ewijcksvaart. Vandaar werd het op de Waddenzee gespuid, tegenwoordig op het Balgzandkanaal. De molen is in 1913 afgebroken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De provincie geeft geen toestemming voor de uitbreiding van de firma Royal ZAP, omdat daarvoor een damwand in het Oude Veer moet worden geslagen. De provincie staat dat niet toe omdat het Oude Veer een aardkundig monument is. ZAP ziet van verdere procedures af. Hiermee is een deel bereikt van wat LADA wilde bereiken. De verplaatsing van Royal ZAP uit Van Ewijcksluis naar de Kerkweg wordt door de provincie geblokkeerd, waarmee het tweede punt van onze inzet niet wordt behaald." (bron: site van de lokale politieke partij LADA, juni 2019).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Als je vanaf de N249 vanuit Anna Paulowna het dorp Van Ewijcksluis binnendrijdt, stuit je direct op het voormalige stoomgemaal J.C. de Leeuw uit 1846. J.C. de Leeuw was van 1870-1872 de eerste burgemeester van Anna Paulowna. Het is een eenvoudig, witgepleisterd blok van één bouwlaag met plat dak en is voorzien van een balustrade.Sinds 1913 werkt het gemaal op twee elektrische pompen. Sinds 2015 wordt dit gemaal alleen nog in geval van calamiteiten ingezet. Het gemaal is een provinciaal monument. - Interview met de bewoners van het huisje naast het gemaal.

- De sluis alhier is in 1846 aangelegd bij de drooglegging van de Anna Paulownapolder. De sluis ligt er weer piekfijn bij, sinds er in 2014 en 2015 groot onderhoud aan is verricht. In 2014 ging het om de 'bovenkant' van de sluis, in 2015 is de 'binnenkant' aangepakt. Het onderhoud omvatte het reinigen van het metselwerk en herstel van voegen, natuursteen en metselwerk. In onderaanneming van K. Dekker heeft Pronk Restauratie eind 2015 het herstel van de sluismuren in Van Ewijcksluis verzorgd. Het monument - eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) - was er aanmerkelijk slechter aan toe dan aanvankelijk gedacht. Toch kijkt projectleider Jelle Suiker van HHNK tevreden terug:

Begin 2015 bleek bij de vaste vijfjaarlijkse controle dat het voeg- en metselwerk van de sluismuren met name rond de waterlijn in slechte conditie verkeerde, zegt Jelle Suiker. “We hebben een bestek laten maken, het werk aanbesteed en de opdracht gegund aan Dekker”, zegt hij. “Vanwege het specialistische metselwerk stelden zij voor Pronk erbij te betrekken. Vanuit een heel andere hoek kreeg ik een vergelijkbaar advies. Toen was het sommetje snel gemaakt.” Aanvankelijk leek het werk in omvang mee te vallen. “Maar toen we het waterpeil in de sluis hadden laten zakken, bleek een groot deel van het voeg- en metselwerk in veel slechtere staat te verkeren dan gedacht. We hebben toen gezegd: we pakken dit grondig aan. Pronk heeft daarbij zonder meer goed geadviseerd en goed meegedacht, met name waar het ging om wat echt moest en wat niet hoefde.”

Over de uitvoering van het werk is hij zeer tevreden. “De Van Ewijcksluis is een monument. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oorspronkelijke snijvoeg in de te restaureren gedeelten boven de waterlijn terug te brengen. Het gedeelte van de muren dat onder water zit heeft een platte voeg met een andere samenstelling gekregen. Het werk is buitengewoon netjes en efficiënt uitgevoerd, ik kan niet anders zeggen. De sluis ligt er weer prachtig bij.” Op het dagelijks leven in het dorpje had het werk flinke impact, maar desondanks heeft het HHNK geen klacht bereikt, zegt Suiker. “Het enige bruggetje van het dorp moest soms worden afgezet, er was lawaai, er was stof en het was bij tijd en wijle een flinke bouwplaats, maar Pronk heeft écht zijn uiterste best gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. En daar zijn ze goed in geslaagd.”

“Soms zijn werken zó specialistisch, dat het lastig is er een bestek voor te maken”, vervolgt Suiker. “Toen we zagen dat het werk veel groter zou worden dan we hadden gedacht, hebben we Pronk gevraagd een inventarisatie te maken, met het bestek als leidraad. Dat hebben ze zelf gekoppeld aan een advies. Vervolgens waren we er samen snel uit hoe we het zouden doen.” Dat Pronk als onderaannemer mét de hoofdaannemer aan tafel zat tijdens de bouwvergaderingen was “misschien wat ongebruikelijk, maar goed te verklaren vanuit de grote hoeveelheid werk en het specialistische werk dat het bedrijf verrichtte”, zegt Suiker. “Voor de communicatie was het zonder meer een pre. Het heeft behoorlijk bijgedragen aan een soepel verloop van de restauratie.” (bron: Pronk Bouw, Pronk Nieuws, jaargang 4, 2016, nummer 1)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Op de Nationale Boomfeestdag in Van Ewijcksluis in maart 2017 zijn aan de Amsteldijk in het dorp 16 vruchtbomen geplant. Onder de link kun je zien welke het zijn en waar ze staan. "Deze actie is een groot succes geworden, met dank aan Simon, Groei en Bloei, de bewoners, de dorpsvereniging, de Brug eten drinken slapen en natuurlijk de gemeente Hollands Kroon."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage over Van Ewijcksluis op de site van het Reformatorisch Dagblad (2012).

- Belangenvereniging: - Dorpsvereniging Van Ewijcksluis e.o. is opgericht in 1974. De twee hoofddoelen van de vereniging zijn het opkomen voor de gezamenlijke belangen van het dorp en zijn inwoners en het organiseren van evenementen ter bevordering van de levendigheid en de onderlinge contacten. "Via onze website houden wij je o.a. op de hoogte van actuele zaken en onze activiteiten. Tevens kun je hier foto’s bekijken, de dorpskrant lezen en leuke informatie vinden over ons dorp. Wil je echt niets missen, meld je dan aan voor de mailing. Wij wensen je veel leesplezier en hopen dat je onze site veelvuldig zult bezoeken. Heb je leuke suggesties dan vernemen wij dat graag."

Reactie toevoegen