Vechten

Plaats
Buurtschap
Bunnik
Kromme Rijnstreek
Utrecht

vechten_collage.jpg

Vechten, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vechten, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

vechten_fort_bij_vechten_kopie.jpg

Fort bij Vechten is de afgelopen jaren gerestaureerd en heringericht. Er is van alles te zien en te doen. Kijk maar onder het kopje Bezienswaardigheden. (© Jan Dijkstra, Houten)

Fort bij Vechten is de afgelopen jaren gerestaureerd en heringericht. Er is van alles te zien en te doen. Kijk maar onder het kopje Bezienswaardigheden. (© Jan Dijkstra, Houten)

vechten_castellum_fectio_kopie.jpg

Ook het Romeinse Castellum Fectio, nabij Fort bij Vechten, is de afgelopen jaren weer zichtbaar gemaakt in het landschap. (© Jan Dijkstra, Houten)

Ook het Romeinse Castellum Fectio, nabij Fort bij Vechten, is de afgelopen jaren weer zichtbaar gemaakt in het landschap. (© Jan Dijkstra, Houten)

Vechten..jpg

Vanuit Houten door de buurtschap Vechten kom je richting N vervolgens uit bij de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen.

Vanuit Houten door de buurtschap Vechten kom je richting N vervolgens uit bij de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen.

vechten_hoeve_nieuw_slagmaat_marsdijk_5_kopie.jpg

In de buurtschap Vechten vind je nog diverse mooie, oude boerderijen, zoals deze hoeve Nieuw Slagmaat (Marsdijk 5).

In de buurtschap Vechten vind je nog diverse mooie, oude boerderijen, zoals deze hoeve Nieuw Slagmaat (Marsdijk 5).

1-castellum_8.jpg

De plaats van het vroegere Romeinse fort Castellum Fectio bij Vechten mooi weergegeven

De plaats van het vroegere Romeinse fort Castellum Fectio bij Vechten mooi weergegeven

Vechten

Terug naar boven

Status

- Vechten is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek, gemeente Bunnik.

- De buurtschap Vechten valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bunnik.

- De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vechten ligt W van Bunnik, Z van de Kromme Rijn en landgoed Rhijnauwen, deels N van de A12 en deels Z ervan. De plaatsnaamborden staan alleen aan de Achterdijk voor zover gelegen tussen de Provincialeweg en de A12, maar omliggende panden aan beide zijden van de A12, waaronder rond de splitsing met de Rhijnauwenselaan, zijn ook nog redelijkerwijs tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Vechten 26 huizen met 261 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de Romeinse tijd was hier al een legerkamp (zie verder bij Bezienswaardigheden). In de loop der jaren zijn dan ook diverse vondsten gedaan uit zeer oude tijden. Zo zijn bij opgravingen t.b.v. de verbreding van de A12 in 1977 ca. 100 Romeinse leesplankjes gevonden.

Al jaren speculeerden deskundigen over de loop van de Limes in het Kromme Rijngebied. De provincie heeft er veel studies naar uitgevoerd en zelfs vijf mogelijke tracés beschreven. De meest logische route blijkt nu werkelijkheid te zijn; de route via de Achterdijk in de buurtschap Vechten. In 2013 is een Romeinse weg aangetroffen op de hoek Achterdijk / Rijsbruggerweg. Hier is archeologisch onderzoek gedaan door RAAP ten behoeve van de nieuwe verbindingsweg N421 van Houten naar de A12. De archeologen hebben een smalle grindbaan van twee meter breed aangetroffen. Deze heeft hetzelfde tracé als de Achterdijk. Iets dat Frank Magdelyns al vermoedde, omdat een familielid van hem daar woonde en beweerde dat de berm vol met grind lag. Zie verder zijn verslag van de vondsten m.b.t. de Limesweg in Vechten.

Van 1890 tot 1933 had Vechten een station of 'stopplaats' aan de spoorlijn Amsterdam - Utrecht - Arnhem, destijds de Rijnspoorweg genaamd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vechten heeft 26 rijksmonumenten.

- Nieuwland is sinds 2012 de exploitant van Fort bij Vechten (Staatsbosbeheer is de eigenaar). Met een eigen visie gaat Nieuwland de plannen vormgeven om van het fort het icoon te maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gebouwen zijn gerestaureerd, een gedeelte van het terrein ziet er weer uit zoals dat rond 1880 was en er zijn belevingsroutes aangelegd. De interactieve belevingsroutes maken het mogelijk om het fort op allerlei manieren zelf te beleven en ontdekken.

Bouwonderneming Heijmans heeft zorg gedragen voor de restauratie en consolidatie van in totaal 22 gebouwen die deel uitmaken van Fort Vechten. 11 van deze gebouwen behoren tot een denkbeeldige strook van 80 meter breed die dwars door het gebied loopt. Binnen deze strook zijn de bouwwerken in oorspronkelijke staat hersteld. Daarbuiten zijn gebouwen geconsolideerd, waardoor deze behouden blijven in de huidige staat. Het resultaat: een opvallend contrast tussen vroeger en nu, dat soms zelfs in één gebouw zichtbaar wordt.

- In 2015 is Waterliniemuseum Fort bij Vechten gerealiseerd.

- Castellum Fectio is het grootste (3,5 hectare) en best bewaarde Romeinse legerkamp in ons land. Uniek is verder dat de Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie elkaar hier kruisen. De Limes (een Romeinse route) is het grootste archeologische monument van ons land, de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een bijzondere verdedigingslinie in de Nederlandse geschiedenis. Castellum Fectio was één van de eerste Romeinse legerkampen in Nederland. Castellum Fectio wordt rond het begin van onze jaartelling gebouwd, mogelijk al in het jaar 4 of 5 na Christus. Dit castellum dient dan mogelijk voor een offensief om het noorden van Nederland te veroveren, maar halverwege de eerste eeuw besluiten de Romeinen zich achter de Rijn terug te trekken.

Fectio wordt dan een verdedigingsfort, net zoals de vele andere castella langs de rivier die samen de Limes vormen. Tijdens de Bataafse opstand van 69 na Christus wordt het kamp geheel of gedeeltelijk vernield, waardoor herbouw noodzakelijk is. Ook aan het begin van de 3e eeuw heeft een nieuwe bouwfase plaats, waarbij voor het eerst steen het voornaamste materiaal is. Zo’n 50 jaar later wordt het castellum verlaten, waarna het nog lange tijd dient als steengroeve voor andere bouwprojecten in de omgeving. Naast het huidige Fort bij Vechten is de ligging van het castellum nog zichtbaar als een verhoging in het landschap. Er staat een reconstructie van een Romeinse wachttoren. - Artikel over de restauratie van Castellum Fectio.

- "Het kunstwerk ‘Levende Linies’ heeft de tunnel bij Vechten in Bunnik een nieuw uiterlijk gegeven. Het kunstwerk verbeeldt deze bijzondere plek waar de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij elkaar komen. Gedeputeerde Rob van Muilekom, wethouder Erika Spil en Ype Heijsman, directeur van Rijkswaterstaat, hebben dit bijzondere kunstwerk op 14 oktober 2019 onthuld. Het verfraaien van de tunnel met dit kunstwerk maakt deel uit van een bredere aanpak om het gebied in en rondom de tunnel veiliger en aantrekkelijker te maken. Zo is er een drempel aangelegd en zijn de verlichting in de tunnel en de bebording verbeterd. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang en bestaat uit forten, kazematten, militaire sluizen en waterwerken in een prachtig open, groen landschap. De Limes is de grens van het Romeinse Rijk. Dit grootste archeologische monument van Nederland ligt deels diep verscholen in de grond. Beide zijn genomineerd voor de Unesco Werelderfgoedstatus. Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Deze tunnel verbindt de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes. Dit gebied is historisch erfgoed en daar zijn we trots op. Het kunstwerk inspireert voorbijgangers om de achterliggende verhalen van dit gebied te ontdekken.” (bron: Provincie Utrecht)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in april is er jaarlijks het Kinderfort, waarbij het Fort bij Vechten de hele dag in het teken staat van spelen, educatie, vermaak en interactie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. O.a. theater, verhalen, broodjes bakken boven het vuur en nog veel meer activiteiten.

Reactie toevoegen