Veen

Plaats
Dorp
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

gemeente_veen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Veen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Veen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Veen.JPG

Grenspalen op de dijk; we zijn dichtbij Veen.

Grenspalen op de dijk; we zijn dichtbij Veen.

Veen (4).JPG

Dorpsgezicht van Veen

Dorpsgezicht van Veen

Veen (2).JPG

Trots staat Molen De Hoop op de dijk in Veen

Trots staat Molen De Hoop op de dijk in Veen

Veen (3).JPG

De Hervormde kerk van Veen in de voorjaarszon

De Hervormde kerk van Veen in de voorjaarszon

Veen

Terug naar boven

Status

- Veen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1972, in 1973 over naar gemeente Aalburg, in 2019 over naar gemeente Altena.

- Wapen van de voormalige gemeente Veen.

- Onder het dorp Veen valt ook de buurtschap Moleneind.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Volgens de plaatsnaamborden Viëën (waarbij het ons lijkt dat er op de eerste e geen trema hoort) (vergelijk Eethen).

Oudere vermeldingen
1108-1121 kopie 13e eeuw de Ueno, ca. 1200? kopie 14e eeuw juxta Venen, 1214 Uene, 1e kwart 13e eeuw in Vene, 1395-1396 Veen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Veen grenst in het W aan Andel, in het N aan de rivier de Afgedamde Maas, de provincie Gelderland, Poederoijen en Aalst en in het O en Z aan 'Wijk en Aalburg', en ligt NNO van Waalwijk, NNW van Drunen, ZW van Zaltbommel en ZO van Gorinchem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Veen 139 huizen met 875 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 138/871 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Biesheuvel (deels) 1/4. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.050 huizen met ca. 2.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Veen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Veen heeft 8 rijksmonumenten.

- Hervormde kerk (Grotestraat 19). Omstreeks het jaar 1100 is in Veen een aan Sint-Paulus gewijd romaans 'kerkje' in tufsteen gebouwd. Het was een zaalkerkje dat mogelijk de plaats innam van een houten voorganger. De afmetingen van het eenvoudige kerkgebouw bedroegen slechts 12,75 bij 8,40 meter. In de eerste helft van de 13e eeuw is het naar het westen toe met één bakstenen travee verlengd en tevens kwam er een vlakopgaande toren met een koepelgewelf over de benedenruimte. Omstreeks 1300 is een rechtgesloten priesterkoor toegevoegd. In de 15e eeuw kreeg de kerk een nieuwe kap, met een houten tongewelf in het koor en een vlakke zoldering in het schip. Ook is de zuidelijke dwarsarm toegevoegd, die oorspronkelijk door een muur van het schip was gescheiden. Het was dan ook meer een kapel dan een onderdeel van een transept. In 1504 is de kerk, tijdens de Gelderse Oorlogen, verwoest, maar weer hersteld. In 1648 is de toren met één geleding verhoogd.

Eind 16e eeuw is de kerk naar de reformatie overgegaan, maar in 1604 werd "in den Dorpe van Veen noch geduldet een Paep de welcke daer alomme veel schade doet". Uiterlijk in 1610 werd als predikant Cornelius Mostert, bijgenaamd Sinapius beroepen. Hij stierf reeds in 1611. In 1833 is de kerk van grote rondboogvensters voorzien, en de muur naar de zuidelijke dwarsarm is doorbroken. In 1859 is de zuidarm naar het westen toe verbreed. De Afscheiding van 1834 vond in de gemeente die van de kerk gebruikmaakte aanvankelijk veel aanhang. Door repressie van de overheid en de levensstijl van de voorganger, ds. Van Rhee, nam deze aanhang snel weer af. In 1963 is de kerk gerestaureerd. In de tufstenen noordmuur zijn toen de romaanse venstertjes en een later aangebracht gotisch venster hersteld. Veel 19e-eeuwse verbouwingen zijn ongedaan gemaakt. In 2004 is de van de kerk gebruikmakende Hervormde Ggemeente wel meegegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maar wel volgens de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

- Korenmolen De Hoop (Maasdijk 381) is een ronde stenen stellingmolen. De molen is in 1838 gebouwd in opdracht van Willem Ambrosius, wiens familie de molen bijna een eeuw lang in bezit heeft gehad. De korenmolen is in bedrijfsvaardige toestand en draait op vrijwillige basis. Sinds 1965 is De Hoop in bezit van Stichting Land van Heusden en Altena. De molen staat aan de Maasdijk, waar het verkeer onder de stelling passeert. Vrachtwagens moeten er uitwijken om te voorkomen dat ze in aanraking komen met de schoren. De Hoop is doorgaans op zaterdag te bezoeken. - Korenmolen De Hoop op Facebook.

- Het begin 19e-eeuwse voormalige raadhuis van de gemeente Veen (Maasdijk 343) is opgetrokken in de stijl van het neoclassicisme. Hoog op de dijk gelegen op de hoek van de Witboomstraat, tegenover de aanlegplaats van het veer naar Aalst. De bovenverdieping van het pand, met rijk interieur, is in 1993 uitgebrand. Nadien is het gehele huis gerestaureerd. Het pand is in gebruik als woning. Het voormalig raadhuis is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een raadhuis op het platteland. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en het traditioneel materiaalgebruik alsmede vanwege het rijke en gaaf bewaard gebleven interieur. Als betrekkelijk vroeg voorbeeld van een fors plattelandsraadhuis heeft het tevens zeldzaamheidswaarde. Het heeft tevens, samen met de overige dijkbebouwing, ensemblewaarde wegens de verbondenheid met de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van het dorp en is straatbeeldbepalend.

- Gevelstenen in Veen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Naast de Feestweek in de zomer hebben ze in Veen eind januari ook nog een Winter Feestweek, met o.a. een Truckshow.

- Elk jaar organiseren de vrijwilligers van het Dorpshuis in week 25 een 6-daagse Feestweek op 'het driehoekje' in Veen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Recreatiegebied de Veense Put (een langgerekte lintbebouwing van recreatiewoningen) N van het dorp ligt aan twee grote, diepe plassen, de Veense Plassen, die rond 1970 door zandwinning zijn ontstaan.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Veen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Veen door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Veen.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis Veen is een dorpshuis met heel veel mogelijkheden. Heb je iets te vieren; verjaardag, jubileum of bijvoorbeeld een geboorte en heb je geen plaats of zin om het thuis te doen? Dan bieden wij je een mooie, gezellige zaal. We beschikken over een Grote zaal geschikt voor 150-200 personen. Ben je met een kleiner gezelschap dan kan de zaal door middel van wanden kleiner gemaakt worden, zodat een gezellige uitstraling behouden blijft. Voor zakelijke doeleinden bieden wij ook veel mogelijkheden. Voor een vergadering, bijeenkomst, workshop of cursus is het dorpshuis een prima locatie. Wij beschikken ook over een beamer voor presentaties. Kortom alles is mogelijk! Heb je vragen of wil je reserveren? Neem dan contact met ons op."

- Onderwijs: - "De Oranje Nassauschool bestaat sinds 1948. In dat jaar is de openbare lagere school in Veen omgezet in een christelijke lagere school. Aan het eind van de jaren vijftig richtte het schoolbestuur ook een christelijke kleuterschool op. In 1985 zijn de lagere school en de kleuterschool samengevoegd tot de basisschool. De Oranje Nassauschool is sinds 1992 gehuisvest in het huidige schoolgebouw. Eerder stond de school aan de Grotestraat en de Witboomstraat. In 2006 is het schoolgebouw met twee lokalen uitgebreid. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed in staat zijn zelfstandig te werken. Als kinderen zelfstandig werken heeft de leerkracht zoveel als mogelijk tijd om leerlingen extra te kunnen begeleiden.

Om kinderen te stimuleren om te komen tot zelfstandig werken gebruiken we als hulpmiddel het verkeerslicht. Als het verkeerslicht op rood staat mogen kinderen geen vragen aan hun leerkracht of medeleerlingen stellen, maar werken ze dus helemaal zelfstandig aan hun leerstof. Als het verkeerslicht op oranje staat, mogen ze overleggen met hun ‘schoudermaatje’, als ze er beiden niet uit komen zetten ze hun vlaggetjes overeind. Voor de leerkracht het signaal dat een duo er niet in slaagt een leerprobleem op te lossen. De leerkracht komt dan zo spoedig als mogelijk extra uitleg geven. Als het verkeerslicht op groen staat kunnen leerlingen hun vraag, evt. na overleg met medeleerling, met behulp van hun vlag direct aan de leerkracht stellen. We vinden het belangrijk dat kinderen actieve en betrokken leerders zijn. In 2018 hebben we als schoolteam kennisgemaakt met een aantal lestechnieken die er voor zorgen dat de betrokkenheid en activiteit van de leerlingen tijdens de les wordt vergroot. Voorbeelden van dergelijke technieken zijn: ‘Weet niet geldt niet’ (je moet een antwoord geven); ‘Bliksembeurt’ (de leerkracht geeft snel achter elkaar beurten ook aan kinderen die hun vinger niet opsteken); ‘De Haak’ (het lesonderdeel starten met een onvergetelijke intro, waardoor het blijft ‘haken’). In de komende jaren willen we ons zoveel als mogelijk van deze lestechnieken eigen maken."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Achilles.

Reacties

(3)

Mijn vraag is: zijn er foto's van woningen op naam? Bijv. van rond 1850-1880 op Van der Sluis, Henderik.
Dit betreft verre familie.
Met vriendelijke groet, Carolus van der Sluis

Zo te zien bedoelt u te vragen of te achterhalen valt waar een bepaalde persoon in een bepaalde periode gewoond heeft. En vervolgens of er van dat huis nog een foto is. Ik denk dat in dit geval, gezien de woonplaats, het Streekarchief Langstraat Heusden Altena u wellicht verder kan helpen. Hun site is http://www.salha.nl. Succes gewenst!

Hey Carolus,

Ben je al wat wijzer geworden?

groet,

Humphrey

Reactie toevoegen