Veldhoven

Plaats
Dorp en gemeente
Veldhoven
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

veldhoven_kaart_shev.jpg

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) heeft een kaart gemaakt waarop de belangrijkste wegen, wijken, buurten en (vroegere) dorpen van de huidige gemeente Veldhoven duidelijk staan aangegeven. (© www.shev.dse.nl)

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) heeft een kaart gemaakt waarop de belangrijkste wegen, wijken, buurten en (vroegere) dorpen van de huidige gemeente Veldhoven duidelijk staan aangegeven. (© www.shev.dse.nl)

Veldhoven

Terug naar boven

Status

- Veldhoven is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- De gemeente is per 1-5-1921 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Oerle, Zeelst en Veldhoven en Meerveldhoven. - Toelichting op het ontstaan van de gemeente per 1-5-1921.

- De gemeente Veldhoven omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog het dorp Oerle en de buurtschappen Berkt, Halfmijl, Heers, Heiend, Hoogeind, Scherpenering (deels), Schoot, Toterfout, Vliet, Zandoerle en Zittard. Dat zijn 2 dorpen en 11 buurtschappen in totaal. Verder hebben wij nog een pagina gemaakt voor het voormalige dorp thans wijk Meerveldhoven.

- Wapen van de gemeente Veldhoven.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Veldhoven.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Berkt (deels, twee panden), Heers en Schoot, en, alleen voor de postadressen, ook het dorp Oerle en de buurtschappen Berkt (grotendeels, niet betreffende de twee panden die al rechtstreeks onder het dorp Veldhoven vallen), Halfmijl, Heieind, Hoogeind, Scherpenering (deels), Toterfout, Vliet, Zandoerle en Zittard. Dat zijn 9 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1294 kopie 15e eeuw Velthouen, 1297 kopie 14e eeuw Velthoven, 1838-1857 Veldhoven.

Naamsverklaring
Samenstelling van veld 'bouwland' en hoven, datief meervoud van hove = hoeve 'stuk land van een bepaalde grootte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Veldhoven grenst in het NW aan Vessem en Wintelre, in het N aan Eindhoven Airport en Eindhoven, in het O ook aan Eindhoven en aan de Ring A2 ("Poot van Metz"), in het ZO aan het Knooppunt De Hogt (A2/A67) en Waalre, in het Z aan Riethoven en in het ZW aan Steensel en Knegsel, en ligt NO van Eersel, ONO van Hapert en Bladel, O van Hoogeloon, ZO van Middelbeers en Oostelbeers, ZZO van Oirschot, Z van Best, WNW van Aalst, NW van Valkenswaard, NNW van Dommelen en Westerhoven en NNO van Bergeijk. Door het Z van de gemeente loopt de A67, Z van de Veldhovense dorpskern en van W naar O. De gelijknamige hoofdplaats ligt O in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Veldhoven 23 huizen met 130 inwoners. Tegenwoordig hebben de gemeente en het dorp ca. 17.700 huizen met ca. 44.000 inwoners, dit is inclusief de aantallen voor het dorp Oerle.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Bij opgravingen in Veldhoven in 2009 is een bijzondere vondst gedaan. Archeologen hebben namelijk sporen gevonden van boerderijen uit de Nieuwe Steentijd, ca. 3000 voor Christus. Het gaat om vier boerderijen, waarvan de grootste 35 bij 6 meter is. Dat is stukken groter dan vergelijkbare huizen uit die tijd. Ze zijn ongeveer net zo oud als de hunebedden in Drenthe. Op hetzelfde terrein vonden archeologen ook nog tien gebouwen uit de Bronstijd (ca. 1500 voor Christus).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- "Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) heeft tot doel de belangstelling te bevorderen voor de cultuur in de gemeente in het algemeen en voor haar geschiedenis in het bijzonder en al hetgeen hiermee verband houdt. Het bestuur van de SHEV beoogt dit doel te bereiken door onder meer: het redigeren/schrijven en uitgeven van publicaties en boekwerken; het verrichten van onderzoeken (historische en archeologische); het geven van adviezen en informatie; het houden van exposities en het stimuleren en organiseren van activiteiten; het beheren van collecties en goederen; het opkomen voor en het behoud van karakteristieke gebouwen en monumentale panden."

- De door de SHEV gemaakte site 'Met Erfgoedje surfen door interessant Veldhoven' is bedoeld voor de jeugd, en bevat een 15-tal verhalen over de geschiedenis en bezienswaardigheden van deze gemeente. De teksten zijn eerder bij wijze van proefproject verschenen in de schoolkrant van basisschool De Berckacker, gedurende de schooljaren 2000-2001 t/m 2002-2003.

- Sinds de vereniging van de dorpen Veldhoven, Zeelst, Meerveldhoven en Oerle tot de huidige gemeente in 1921, heeft de eigen identiteit van het oude dorp aan waarde ingeboet. Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken streeft ernaar die eigen identiteit meer onder de aandacht te brengen en het Veltefse zelfbewustzijn te versterken.

- Verhalen over de geschiedenis van Veldhoven op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- In 2005 is het boek '4000 jaar geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst' verschenen (J.F.C.M. Bijnen, 372 pag.).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De wegverbreding van de Kempenbaan-West in Veldhoven en een nieuwe aansluiting op de rijksweg A67 kunnen doorgaan, ondanks enige toename van neerslag van stikstof op een natuurgebied in de omgeving. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 24 juli 2019. Aanleiding voor de uitspraak zijn bezwaren van onder meer Stichting Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen en de Brabantse Milieufederatie. Volgens hen kan de stikstofuitstoot van de wegen het beschermde natuurgebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux aantasten. De Raad van State komt hierbij tot de volgende conclusies: De aanpassing van de wegen verbetert de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run. Met de nieuwe infrastructuur wordt ook een nieuwe regionale verbindingsweg tussen het dorp en de bestaande N69 ten zuiden van Valkenswaard aangesloten op het bestaande wegennet.

Verder draagt de aanpassing bij aan het oplossen van leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen in Veldhoven, Valkenswaard, Waalre en Aalst. Er zijn dus 'dwingende redenen van groot openbaar belang' voor het project. Verder neemt de gemeente een pakket aan maatregelen om het verlies aan natuur te compenseren. Deze compensatie is ook verplicht gesteld in het bestemmingsplan waarin dit project planologisch is geregeld. Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de effectiviteit van de compenserende maatregelen die in het compensatieplan zijn opgenomen. Ook zijn de compensatielocaties groot genoeg.

- Ten westen van Veldhoven bouwt de gemeente de komende jaren zo'n 2.000 woningen met voorzieningen in een groen landschap; Zilverackers. De eerste fase van Zilverackers heet Oerle-Zuid en ligt ten zuiden van Oerle. Daarna worden, vanaf 2018, 'De Drie Dorpen' gerealiseerd; Huysackers, Bosackers en Schootackers. De randweg rond Oerle is al gerealiseerd. Deze wordt op korte termijn met een rechtstreekse verbinding, de Zilverbaan, aangesloten op de A67. In Zilverackers kun je genieten vanrust en ruimte, dicht bij de stad met alle belangrijke voorzieningen. De locatie biedt ruimte aan grote en kleine projectmatige woonhuizen, appartementen in een beperkt aantal lagen en vrije kavels waarop je je eigen droomhuis kunt realiseren. Natuurlijk is er ook aandacht voor ouderen en starters. Diverse architecten ontwerpen de woningen die geheel passen bij de sfeer van het dorp en het omliggende landschap. De gemeente wil kopers van grond stimuleren om hun huizen duurzaam te bouwen. In Oerle-Zuid wordt ook de openbare ruimte duurzaam ingericht. Zo komt er veel groen, wordt schoon regenwater gescheiden van vuil afvalwater en wordt gewerkt met duurzame materialen.

De vanaf 2018 te bouwen wijk Huysackers wordt waarschijnlijk de eerste 'aardgasvrije wijk' in de regio, met zo'n 400 energieneutrale woningen. De woningen krijgen geen aardgasaansluiting meer. Wel worden ze extra geïsoleerd, komt er een warmtepomp voor de verwarming, zonnepanelen om elektriciteit op te wekken en wellicht komen er ook nog collectieve energievoorzieningen. Ook wordt nog overlegd over hoe ervoor gezorgd kan worden dat de woningen helemaal zelfvoorzienend zijn op energiegebied; het zogeheten 'Nul op de meter-bouwen'.

Aan de Roskam, waar de nieuwe wijk Huysackers gaat verrijzen, hebben archeologen in 2017 een grafveld uit de middeleeuwen gevonden. Het familiegrafveld dateert uit de periode 675-725 en verkeert in vrij goede staat. De gemeente Veldhoven stelt: “De periode van ca. 450 tot 725 wordt ook wel de Merovingische tijd genoemd. Het is de periode na de Romeinse overheersing waarin beetje bij beetje deze – grotendeels ontvolkte – streken opnieuw worden gekoloniseerd. In die tijd regeerde het Merovingische koningshuis over het Frankische Rijk, waartoe ook deze streken behoorden. Archeologen spreken daarom meestal van Merovingische grafvelden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in Veldhoven al twee Merovingische grafvelden (deels)opgegraven, een op de plek van het zwembad D’n Ekkerman, de andere nabij de oprit naar parkeerplaats Oeienbosch.” Het ontdekte grafveld bestaat uit 21 begravingen die zijn aangelegd op een (voormalig) erf van een Merovingische boerderij. (bron en voor nader informatie zie: Historiek.net, 30-5-2017)

- "'Hoe ASML verscheen in Veldhoven' is de ondertitel van het boek 'Slim Zand' (2019) van Tijs van den Boomen. Hij maakte vanuit zijn chalet op vakantiepark ’t Witven te voet een ‘omtrekkende beweging langs vliegveld, uitbreidingswijk, snelweg, bedrijventerrein en buitengebied’, om tot slot te eindigen in de vier oorspronkelijke kerkdorpen Veldhoven Dorp, Meerveldhoven, Zeelst en Oerle. Techgigant ASML speelt niet echt de hoofdrol in de publicatie, waarin Tijs zich vooral verdiept in de middelmaat van deze gemeente en zijn (internationale) bewoners.

De chipsfabrikant die in 1984 van start is gegaan met 300 medewerkers telde in 2018 11.000 werknemers met maar liefst 100 nationaliteiten en groeit ieder jaar nog met 1000 man. Maar liefst 9 van de 10 chipsmachines ter wereld komen van ASML. De laatste jaren zijn de nieuwe werknemers voornamelijk expats die vanuit alle werelddelen een plek vinden in en rondom Veldhoven. Het woord ‘expat’ blijkt beladen omdat de meesten gewoon blijven en de gemeenschap zelf het liever heeft over ‘internationale kenniswerkers’. Tijs gaat op zoek naar de ‘sociologische werkelijkheid’ van deze ‘global village’. Hij spreekt Veldhovenaren, medewerkers van ASML en bezoekt de openbare gelegenheden - de scholen, de winkels en de cafés - en de fabriek zelf.

De observaties van Tijs zijn vaak raak. Hij neemt je makkelijk mee in zijn gedachten. En gaat soms bijna zelf aan de slag om - door een gebrek aan initiatieven van ASML zelf, de projectontwikkelaar, de gemeente of de Brainportregio - te voorzien in ‘de noden en wensen van de kenniswerkers die van over de hele wereld hierheen komen’. De publicatie leest als een stripboek, maar dan zonder plaatjes. Die beelden vormen zich door het levendige taalgebruik wel in het hoofd van de lezer. Tijs vraagt zich af wat de komst van al die hoogopgeleide buitenlanders betekent voor Veldhoven. En waar komen die expats eigenlijk terecht als zij hier komen werken?

Internationals brengen geen kleur, ontdekt Tijs; dat is een denkfout. Zij hebben meer gemeen met de Veldhovenaren dan je bij voorbaat zou denken. Zij zijn vooral op zoek naar veiligheid, voorspelbaarheid en overzichtelijkheid. De zoektocht van Tijs naar de ‘plekken waar de global village zich in het openbare leven manifesteert’ blijkt vruchteloos. Ook ASML blijkt een ‘naam- en gezichtsloos bedrijf’ dat weinig interesse toont om zijn stempel te drukken op de architectuur van de bedrijfsgebouwen of zoals Philips zorgde voor zijn sociale omgeving. Opmerkelijk is ook hoe ASML opereert onder ‘extreem ongewise omstandigheden’. Het bedrijf ging in 30 jaar bijna 6 keer failliet en zelfs nu ASML druk bezig is met de nieuwe generatie chipsmachines, kijkt het bedrijf niet meer dan een paar jaar vooruit.

Het is de verdienste van Tijs dat hij Veldhoven, voor de meeste Nederlanders een blinde vlek op de kaart, op een levendige en soms humoristische wijze heeft vastgelegd. Zijn Brabantse roots helpen het streekeigene goed in beeld en woord te vangen. En ondanks het verzet van sommige Veldhovenaren, is deze ‘global village niet gericht op spektakel en uiterlijk vertoon, hij is eerder introvert en bescheiden’." Aldus de recensie van dit boek door Wim Vierling op Platform31.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Veldhoven heeft 19 rijksmonumenten.

- Beschrijving orgel Immanuelkerk, Protestante Gemeente.

- Mariakapel.

- Museum 't Oude Slot. Bij de plaats waar nu de oude waterput gereconstrueerd is, lag in de middeleeuwen een slot van de Heren van Zeelst. Geen groot kasteel met ophaalbrug, torens en kantelen, maar een bakstenen huis, vermoedelijk een van de weinigen in de omtrek omgeven door een gracht. Eind 18e eeuw verviel het 'slot' en werd het gesloopt, geholpen door de boeren in de buurt die de stenen gebruikten voor hun eigen woningen. Rond 1800 bouwde men op de resten van het kasteel een boerderij. Aan de basis van bijna ieder museum staat een verzamelaar. Toen de Kempische boeren hun bedrijf en huis moderniseerden, begon Kees Maas de in onbruik rakende voorwerpen te verzamelen. Met vooruitziende blik bouwde hij een representatieve volkskundige collectie op. In de laatste jaren van zijn leven werkte hij nauw samen met Gerard Rooijakkers. In 1992 werd deze 'Collectie Maas-Rooijakkers' in langdurige bruikleen aan het museum overgedragen. Maar het museum heeft nog veel meer te bieden. O.a. volksprenten, archeologie, stadscollectie, kunst. Zie verder de site.

- In 2018 is het rijksmonumentale Notarishuis (Dorpstraat 25) van eigenaar gewisseld. Bij die gelegenheid heeft er in 2017 een bouwhistorische waardenstelling van het pand plaatsgevonden. Op initiatief van Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken is dat in 2018 uitgebreid met een onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het pand. De resultaten daarvan zijn verrassend: het Notarishuis is meer dan waarschijnlijk het oudste huis van de gemeente. Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat het Notarishuis in de 17e eeuw was gebouwd. Bij het onderzoek in 2017 waren er voor bouwhistoricus Dick Zweers echter voldoende aanwijzingen om te veronderstellen dat de ouderdom nog verder terug ging. Het daarop volgende dendro-onderzoek van de nog aanwezige moerbalken op de begane grond gaf hem meer dan gelijk. Het jaarringenonderzoek van de monsters liet namelijk zien dat er bij de bouw van het huis hout is gebruikt van bomen die in het voorjaar of de vroege zomer van 1438 gekapt zijn. Een opvallend gegeven is het feit dat er toen al een huis is gebouwd met dragende muren. We kennen zulke stenen huizen vooral uit steden als ’s-Hertogenbosch, Antwerpen, Maaseik, Hasselt en Turnhout, maar nauwelijks op het platteland in het zuiden van Nederland.

In de loop der eeuwen heeft dit huis uit 1438 diverse gedaantewisselingen ondergaan, waarbij de oude bouwsubstantie intact is gebleven. De huidige eclectische stijl van het huis stamt uit 1882 en is gerealiseerd onder notaris Frans de Wit. Vanaf eind 19e eeuw raakte de fotografie ook op het platteland in zwang. Sindsdien zijn er veel foto’s van het huis en zijn nabije omgeving gemaakt. Deze foto’s hebben Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken geïnspireerd om een fotoboek over het Notarishuis en haar bewoners samen te stellen. Uiteraard wordt daarin ook de geschiedenis van het huis beschreven en wordt er aandacht besteed aan het uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek en van zijn kennis van de Brabantse bouwgeschiedenis heeft bouwhistoricus Dick Zweers enkele tekeningen gemaakt van de vermoedelijke verschijningsvorm van het oorspronkelijke huis en die van het huis zoals dat er vóór 1882 stond. Ook deze tekeningen zijn in het fotoboek opgenomen, dat daarmee een uniek document over het Notarishuis is geworden. Het boek is in februari 2019 verschenen. (bron: de genoemde stichting)

Terug naar boven

Evenementen

- Veldhoven Viert Feest houdt je op de hoogte van lokale evenementen en activiteiten.

- "Garage Sale Cobbeek (op een zondag in april) is inmiddels een begrip in Veldhoven en omstreken. Al jaren wordt deze sale door zeer vele bezoekers met veel plezier bezocht. Van alles wordt te koop aangeboden: van speelgoed tot kleding, kunst, boeken, servies, curiosa enz., en vaak tegen mooie prijzen. En voor elk wat wils. Dus kom lekker snuffelen. Ook het aantal deelnemende verkopers in de wijk is al jaren erg groot. De afgelopen jaren deden telkens ruim 150 garages, tuinen, opritten en dergelijke mee. Ook als je niet echt op zoek bent naar iets, is het sowieso een hele gezellige dag om eens een kijkje te komen nemen. Uniek aan dit evenement is dat de hele wijk meedoet en niet slechts een paar straten. Al wandelend door de wijk vind je dan ook overal deelnemers, die duidelijk te herkennen zijn aan bijvoorbeeld feestelijke ballonnen, vlaggetjes, partytenten etc. Garagesale Cobbeek is volledig gratis: geen toegangskaartje nodig en ook parkeren is gratis op deze dag (m.u.v. de overdekte parkeergarages nabij het City Centrum). Daarnaast worden door diverse verkopers etenswaren aangeboden en wordt er op 2 punten in de wijk gezorgd voor een (dixie)toilet voor de hoge nood. Het evenement wordt muzikaal omlijst door maar liefst 2 door de wijk trekkende sfeermakers: blaaskapel De Eindhoveniers en blaaskapel TISWA. En ook voor de kids zijn er wegens groot succes diverse activiteiten, zoals een ballonnenclown die de meest bijzondere creaties weet te maken van een 'eenvoudige' ballon, en een geweldige schmink & tattoo artieste die de kids naar wens omtovert."

- Foodfestival Veldhoven Proeft (weekend begin september) is er voor iedereen die van lekker eten en gezelligheid houdt. Je kunt daar de gevarieerde, Veldhovense smaken proeven die verzorgd worden door verschillende restaurants en foodtrucks. Laat je verrassen! Op donderdagavond vindt de bedrijvenavond plaats speciaal voor sponsoren. Op deze avond wordt ook de Veldhovense Ondernemerstrofee uitgereikt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het riviertje de Gender is in 2010 opgewaardeerd. Stroomde het riviertje voorheen nog nauwelijks zichtbaar langs het Veldhovense industrieterrein De Run, nu is het weer vol in het zicht komen te liggen.

- "Waterschap De Dommel is in maart 2021 gestart met de uitvoering van de waterberging voor de Run bij de Veldhovensedijk, vlakbij Klimrijk Brabant in Veldhoven. Ter hoogte van de nieuwe N69 komt in de waterberging tevens een nieuwe regelbare stuw. Zo wordt het mogelijk om water tijdelijk vast te houden bij extreem hoogwater. Dit zorgt voor minder kans op wateroverlast bij Eindhoven. Daarnaast gaat de Run weer kronkelend zijn weg door het landschap vinden in natuurgebied Grootgoor, tussen de Kuningen en de nieuwe N69. De beek wordt gedeeltelijk verlegd, smaller en minder diep. Dit zorgt voor meer variatie in natuurontwikkeling en een verbetering van de waterkwaliteit. Eind 2021 is het totale werk klaar.

Waterberging. “Door het aanleggen van een waterbergingsgebied op deze locatie, verminderen we de kans op wateroverlast bij Eindhoven”, licht Maurice Vroomen toe, projectmanager van beekdal De Run. “Als de hoogwaterkade en de stuw er straks liggen, kan deze geheel of gedeeltelijk worden ingezet. Bij maximale inzet van de waterberging kan hier in het hoogwaterseizoen 460.000 kuub water tijdelijk worden geparkeerd. Het zal niet nodig zijn de waterberging iedere keer volledig te benutten. Het geheel inzetten van de waterberging zal ca. eens in de 25 jaar gebeuren. Vanzelfsprekend is de uiteindelijke inzet natuurlijk afhankelijk van weersomstandigheden en de effecten van klimaatsverandering.”

Stuw met visbek. Ter hoogte van de nieuwe N69, in de kade van de waterberging, komt een nieuwe geautomatiseerde stuw. De klep van deze stuw staat nagenoeg altijd open. Alleen bij extreem hoogwater wordt de klep omhoog gezet. Ook bij droogte kan de stuw helpen om water langer in het gebied vast te houden. Wanneer de klep open staat, kunnen vissen de stuw passeren. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor vissoorten als de beekprik en riviergondel. Er komt een zogenaamde visbek op de stuwklep, zodat vissen ook bij laag water de stuw kunnen passeren. Brug. Op de kade maken we een recreatiepad voor onder andere wandelaars en fietsers. Over de stuw komt een brug die een verbinding maakt tussen de Riethovensedijk en de Gagelgoorsedijk. Het gebied, rond de waterberging wordt hierdoor toegankelijker voor recreatie.

Nieuwe meanders. Om de Run weer in zijn kronkelende staat te herstellen, wordt de beek smaller en minder diep gemaakt. Daarnaast worden er twee stuwen verwijderd, zodat ook hier vissen vrij kunnen zwemmen. Door stukken oude landbouwgrond langs de beek af te graven, krijgt het natuurgebied weer het karakter van vochtig hooiland. Zo blijft water langer in het gebied en het grondwaterniveau ook in droge perioden op peil. “Hierdoor pakken we de verdroging aan in dit gebied”, aldus projectmanager Vroomen.

Totale herinrichting beekdal de Run. Het Grootgoor-project is onderdeel van een groter plan om het gehele beekdal van de Run opnieuw in te richten. Dat gebeurt in fasen. In 2019 is de vispassage bij de Kempense Plassen al gerealiseerd. De plannen voor de deelgebieden Stevert en Heers zijn in voorbereiding. Samenwerking en financiering. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven, Staatsbosbeheer. Ook in het kader van de gebiedsimpuls N69 werkt het waterschap nauw samen met alle belanghebbende partijen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant." (bron: Waterschap De Dommel, maart 2021)

- De gemeente Veldhoven wil een stuk natuur rond de snelweg A67 herinrichten. De maatregelen hangen samen met de aanleg van de nieuwe N69. De gemeente streeft bij de ontwikkeling van het buitengebied ten zuiden van de A67 naar een gezonde leefomgeving, een hoge kwaliteit groene omgeving en hoge biodiversiteit. Daarom is in juni 2019 samen met bewoners, ondernemers en partners in het gebied het Integraal Gebiedsplan Gebiedsimpuls Grenscorridor N69 opgesteld, waarin het gebied een kwaliteitsimpuls krijgt op het gebied van natuur, landbouw, water, recreatie en landschap.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Veldhoven, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Veldhoven (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Veldhoven. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Algemeen: - Mensen van Veldhoven is een fotoblog met foto's en verhalen over (oud-)inwoners en ondernemers van deze kern. Ze gaan iedere dag op zoek naar bijzondere verhalen.

- "Trots Op Veldhoven is de community-pagina waar goed nieuws, positieve ervaringen, speciale gebeurtenissen, bijzondere Veldhovenaren en mooie foto's met elkaar kunnen worden gedeeld. Slecht nieuws is er al genoeg, wij doen alleen aan positiviteit - want wij zijn Trots Op Veldhoven!"

- Duurzaamheid: - "Er is geen grotere bedreiging voor onze toekomst dan klimaatverandering. Wij zijn de eerste generatie die de impact van klimaatverandering voelt. Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen. Wij hebben slechts één thuis. Wij hebben slechts één planeet. Er is geen plan B." Aldus Barack Obama. In Veldhoven hebben we niet de illusie dat wij het klimaatprobleem op kunnen lossen, maar we kunnen wel een kleine bijdrage leveren. Onze bijdrage is mensen helpen slimmer om te gaan met energie, of te investeren in het opwekken van schone energie. Dat vinden we belangrijk voor onze gemeente, voor onze kinderen, voor onze planeet.

Veldhoven Duurzaam is een in 2014 opgerichte coöperatieve vereniging met enthousiaste Veldhovense vrijwilligers die kennis verzamelen over alles wat met duurzaamheid in en rond de woning te maken heeft. Deze kennis willen we met jou delen. Onze activiteiten en adviezen zijn altijd in het belang van de bewoner. Wij hebben geen zakelijke binding met leveranciers en/of installateurs. Het bestuur en de leden van de vereniging zijn privé personen die dit werk doen als vrijwilligers met een ideaal, zonder geldelijk gewin. Onze winst is kennis vergaren en die kennis toepassen in adviezen aan onze mede dorpsgenoten. Ook jij kunt lid worden en daarmee op de hoogte blijven van ons werk en ons daarbij steunen. Als lid word je jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) en heb je daar stemrecht. We proberen het formele deel van de ALV altijd te verbreden met een duurzaam inhoudelijke presentatie. Ben je, net als wij, enthousiast over verduurzamen in en om het huis en wil je meedoen? Dat kan! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die een bijdrage willen leveren. Dat kan in de vom van input van je technische expertise, maar er is zeker ook behoefte aan mensen die deze techniek op een laagdrempelige manier kunnen uitdragen. We komen graag met je in contact via info@veldhovenduurzaam.nl."

-Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Veldhoven Mariaplein.

Reacties

(2)

Cult & Tumult (weekend in september) is een jaarlijks cultureel festival => bestaat niet meer....

Dank voor uw melding! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen