Veldhuizen (De Meern)

Plaats
Buurtschap
Utrecht
Utrecht

veldhuizen_de_meern_collage.jpg

Veldhuizen, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Veldhuizen, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Veldhuizen (2).JPG

De huidige buurtschap Veldhuizen ligt vanaf De Meern vlak voor de buurtschap Reijerscop. Verwarrend is dat de weg hier ook Reijerscop heet en men ook nog eens bij beide delen opnieuw begint te nummeren...

De huidige buurtschap Veldhuizen ligt vanaf De Meern vlak voor de buurtschap Reijerscop. Verwarrend is dat de weg hier ook Reijerscop heet en men ook nog eens bij beide delen opnieuw begint te nummeren...

Veldhuizen.JPG

Buurtschap Veldhuizen

Buurtschap Veldhuizen

De Meern (3).JPG

Een blik op de tussen 1997 en 2003 gerealiseerde wijk Veldhuizen in De Meern

Een blik op de tussen 1997 en 2003 gerealiseerde wijk Veldhuizen in De Meern

ut_gemeente_veldhuizen_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

De gemeente Veldhuizen lag direct Z van de Leidse Rijn en was omringd door Vleuten in het N, De Meern in het NO, Oudenrijn in het O, Linschoten in het Z en Harmelen in het W. Hier de gemeenteplattegrond anno 1870, vervaardigd door J. Kuijper.

De gemeente Veldhuizen lag direct Z van de Leidse Rijn en was omringd door Vleuten in het N, De Meern in het NO, Oudenrijn in het O, Linschoten in het Z en Harmelen in het W. Hier de gemeenteplattegrond anno 1870, vervaardigd door J. Kuijper.

Veldhuizen (De Meern)

Terug naar boven

Status

- Veldhuizen is een buurtschap en tegenwoordig ook woonwijk in de provincie Utrecht, gemeente Utrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Harmelen, in 1818 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, in 1954 over naar gemeente Vleuten-De Meern, in 2001 over naar gemeente Utrecht.

- De buurtschap Veldhuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp De Meern.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1307 en 1383 Velthusen, 1498 Velthuysen.

Naamsverklaring
Betekent 'nederzetting in het veld' (niet rond een oude kern, of op een dijk of aan de rand van iets).(1)

Terug naar boven

Ligging

- De gemeente Veldhuizen grensde in het N aan de Leidse Rijn.

- De huidige buurtschap Veldhuizen omvat het O deel van de weg Reijerscop, Z parallel langs de A12, Z van de gelijknamige nieuwbouwwijk. Het W deel van de weg Reijerscop is de buurtschap Reijerscop, die voor de postadressen onder Harmelen valt. De buurtschap valt voor de postadressen onder De Meern. Onhandig is dat beide delen opnieuw beginnen met nummeren, zodat er aan de weg Reijerscop veel dubbele huisnummers zijn. Hint: men zou verkeerd rijdende en aanbellende bezoekers, leveranciers, hulpdiensten e.d. kunnen voorkomen door plaatsnaambordjes te plaatsen met respectievelijk in het W deel 'buurtschap Reijerscop (Harmelen)' en ín het O deel 'buurtschap Veldhuizen (De Meern)'.

- De woonwijk Veldhuizen is van 1997-2003 gerealiseerd in het W van De Meern, direct N van de A12, als onderdeel van de Vinexlocatie Leidsche Rijn. De wijk omvat ca. 3.000 woningen. - Het rapport 'Veldhuizen. Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, supervisie, buitenruimte' t.b.v. deze destijds te realiseren woonwijk is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente 42 huizen met 291 inwoners, verdeeld in de buurtschappen en polders Veldhuizen 16/98 (= huizen/inwoners), Veldhuizen-Ligtenberg 3/26, Rosweijde 5/31, Reijerskop-Creuningen 12/93 en Reijerskop-St. Pieters 6/43. Ook het Z deel van het dorp De Meern, met in 1870 52 inwoners, lag in deze gemeente.

- In 1954 is de gemeente Veldhuizen opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Vleuten-De Meern, met 768 inwoners. Een klein deel, met 226 inwoners, is middels grenscorrectie naar de gemeente Harmelen overgegaan. Dat betreft de buurtschap Reijerscop, het W deel dus van de weg Reijerscop, zoals hierboven beschreven bij Ligging.

- Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners (zoals hierboven bij Ligging beschreven betreft dit dus het O deel van de weg Reijerscop).

Terug naar boven

Geschiedenis

Op 2 oktober 1845 zijn in Veldhuizen 15 huizen en schuren afgebrand. Gezien de statistieken hierboven, betrof dit dus een groot deel van de bebouwing in deze piepkleine gemeente.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Rapport 'Visserijkundig onderzoek Plas Veldhuizen' (2010).

Reactie toevoegen