Vessem

Plaats
Dorp
Eersel
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Vessem

Terug naar boven

Status

- Vessem is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Eersel. T/m 1996 gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel.

- Wapen van de voormalige gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel.

- Onder het dorp Vessem vallen ook de buurtschappen Donk, Driehuizen, Heike, Maaskant, Meerven, Rietven en Veneind. Bij elkaar 7 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Vessem ligt W van Veldhoven, NNW van Eersel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Vessem, met inbegrip van de buurtschappen Maaskant en Het Heike, 103 huizen met 581 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 850 huizen met ca. 2.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Vessem, kun je terecht bij:

- Heemkundevereniging De Hooge Dorpen. De vereniging ‘woont in’ op de monumentale zolder van het woonhuis van de Jacobushoeve (zie daarvoor verder bij Landschap etc.). Op deze zolder staan archiefmateriaal en een uitgebreide bibliotheek ter beschikking van de leden. Bezoekers van de Jacobushoeve en andere belangstellenden zijn welkom op woensdagmiddag 13.30 tot 16.00 uur. Er is dan een lid van de heemkundevereniging aanwezig om informatie te verstrekken en onderzoekers een handje te helpen.

- Verhalen over de geschiedenis van Vessem, Wintelre en Knegsel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2020 is een geactualiseerd Bestemmingsplan kom Vessem verschenen. "Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het bestemmingplan? In dit nieuwe bestemmingsplan zijn de volgende aanpassingen gedaan: - aanpassingen waarmee we de cultuurhistorische Moduleswaarden en historische linten van het dorp kunnen behouden. Kenmerkend voor het dorp zijn bijvoorbeeld de Wilhelminalaan en de Jan Smuldersstraat, maar ook bijvoorbeeld de Flinkert en de Kuilenhurk; - vastleggen van enkele ‘groene’ gebieden zodat deze voor het dorp behouden blijven; - afspraken uit het Beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen in dit bestemmingsplan. Dit gaat vooral over de uitstraling van de gebouwen en de gewenste inrichting van de straat en de tuin.

- Omdat woningbouw in Vessem jarenlang nagenog heeft stilgelegen, wil de gemeente Eersel daar vanaf 2020 weer de vaart in krijgen. Tijdens een 'inspiratieavond' in december 2019 heeft zij daarover met ruim 150 inwoners van gedachten gewisseld. Er zijn verschillende locaties in beeld voor woningbouw: het voormalige Café De Brouwketel, Garage Van de Ven en de gebouwen van Welten, de oude school en de voormalige Rabobank. Vanwege onder meer de architectuur wil men de gebouwen van Welten, de oude school en de voormalige Rabobank behouden. Er werden functies geopperd als zorg, wonen, educatie of een hotel. Op de huidige locatie van garage Van de Ven zou een woonhof voor senioren of jongeren kunnen komen, een combinatie van wonen en winkels, groen of een hotel. Dezelfde invulling wordt ook genoemd voor het voormalige Café De Brouwketel. Als De Gouden Leeuw en Café Van de Ven blijven, hoeft er wat de inwoners betreft geen derde café bij. Men wil graag wijken met diversiteit, zodat de doorstroming wordt bevorderd.

"Aan verschillende tafels is gediscussieerd over de ideeën, kansen en mogelijkheden voor het centrum van het dorp. Er is naast wonen ook over onderwerpen gesproken zoals voorzieningen, het dorpskarakter en potentiële ontwikkellocaties in het centrum. Bij elk thema zijn de aandachtspunten opgeschreven en de inspirerende ideeën genoteerd. Alle punten zijn op papier gezet en daarna uitgewerkt in tekeningen die zowel de sterke als de zwakke punten inzichtelijk maken. Alle input is vervolgens gebruikt om een kansenkaart voor het centrum van het dorp te maken. Deze Kansenkaart centrum Vessem is bedoeld als inspiratie voor initiatiefnemers van mogelijke ontwikkellocaties. De gemeente gebruikt deze voor de uitwerking van kaders voor ontwikkellocaties. Daarnaast biedt de kansenkaart ook inzicht buiten de ontwikkellocaties, zoals bijvoorbeeld meer groen. Voor de duidelijkheid zijn vervolgstappen in dit proces in een proceslijn uitgezet. De tekeningen op deze kansenkaart zijn uiteraard ter inspiratie, dus de uiteindelijke plannen zien er mogelijk wel anders uit." (bron: gemeente)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vessem heeft 11 rijksmonumenten.

- Vessem heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Molen Jacobus.

- Mariakapel 'Maria, Ons Moeder'.

- Beschrijving orgel Lambertuskerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Toneelgroep Vessem is in 1961 opgericht door Sjef Smetsers en Frans Zigenhorn. Sindsdien spelen we met veel plezier kluchten en blijspelen, maar ook steviger stukken gaan we niet uit de weg. De Toneelgroep bestaat nu uit zo'n 30 leden; spelers , grimeurs, decorbouwers en techneuten. - Hier vind je een overzicht van voorstellingen van de laatste jaren." De Toneelgroep brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken.

- Voetbalspektakel Forza Vessem (op een zaterdag eind mei of begin juni).

- Op een dinsdag eind juli is er de Camino in de Kempen, een wandeltocht van naar keuze 8 of 16 km door de mooie natuur van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. Het belangrijkste van deze dag is het met elkaar wandelen. Als extra worden er tijdens deze tocht herinneringen opgehaald van het pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Ook plaatselijke bezienswaardigheden spelen een rol tijdens het lopen. De tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers van drie organisaties: de Jacobushoeve, Pelgrimshoeve Kafarnaüm en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (afdeling Zuidoost). Zij zorgen dat de wandelaars niets te kort komen. Tijdens de lunch is er koffie, thee en broodjes. Aan het eindpunt, de Jacobushoeve, wordt voor de deelnemers het bekende Jacobusbrood gebakken en wordt er muziek gemaakt. Je kunt je tot een week tevoren opgeven via de site van de Jacobushoeve (zie bij Landschap etc.). Deelname kost €5,00.

- Trekkertrek en Boerendag (op een zondag eind juli).

- Jaarmarkt (op een zondag in augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Jacobushoeve is in 1991 opgericht. Het idee is ontstaan bij broeder Fons van der Laan tijdens een voetreis naar Santiago de Compostela. Tijdens die tocht realiseert hij zich dat mensen in onze jachtige tijd te weinig gelegenheid vinden om zich op een ontspannen manier met elkaar te onderhouden. “Buurten”, heet dat in de Kempen. Dat staat voor elkaar ontmoeten en in een goede sfeer van gedachten te wisselen. Broeder Fons realiseert zich ook dat het in onze maatschappij normaal is geworden overtollig geworden zaken - huisraad, boeken, kleding - af te danken en weg te gooien, terwijl zij nog heel goed bruikbaar zijn. Ten onrechte, meende Fons, want anderen kunnen daar nog veel gemak en plezier van hebben. Weer thuis zoekt en vindt hij medestanders die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.

Hij vindt in Vessem ook een min of meer overtollig geworden maar nog heel goed bruikbare boerderij. Zo ontstaat de Jacobushoeve. Van het een komt het ander. De boerderij met opstallen krijgt een opknapbeurt. Een op het erf gelegen, monumentale bouwval wordt gerestaureerd en bij de activiteiten betrokken. Elders op het terrein vindt de Wereldwinkel onderdak en bouwen vrijwilligers een Stiltecentrum. En de voormalige moestuin annex boomgaard wordt omgetoverd in een lusthof met een bijzondere vorm: de mandala, die de kringloop van het leven verbeeldt.

De Jacobushoeve is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en waar heel wat te beleven valt. Meer dan 100 vrijwilligers uit Vessem en verre omgeving zijn hier actief in de kringloopwinkels, de tuin, de werkplaatsen en de Wereldwinkel. Zij laten de Jacobushoeve op volle toeren draaien. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om bedrijvigheid en het financiële resultaat daarvan. Belangrijker is het in goede harmonie op een prettige en zinvolle manier met elkaar aan het werk te zijn. Of gezellig koffie te drinken en bij te praten. Dat leidt tot ontmoetingen die een mens rijker maken. De opbrengst van de commerciële activiteiten wordt voor een groot deel besteed aan ideële projecten in de Derde Wereld. In de ontmoetingsruimte, het Praathuis geheten, vinden bij tijd en wijle ook andere activiteiten plaats. Er zijn tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en presentaties van door de hoeve gesteunde Goede Doelen.

- Het beekdal tussen de bebouwde kom van Vessem en de Kleine Beerze is in 2010 gereconstrueerd. De randvoorwaarden zijn een robuuste natuurbreedte van 200 meter, recreatief en kleinschalig agrarisch gebruik en beslist geen bebouwing (ook geen volkstuinen). De rivier gaat in beginsel meer richting het dorp lopen, omdat de grond daar lager ligt. Om een logische aansluiting met het al gerealiseerde gedeelte te krijgen, zal hij hier ook meer meanderen dan in noordelijke richting. Goed begaanbare voetpaden zijn zowel langs de rivier als door het landschap aangelegd. Per fiets is alleen het zogenoemde 'oude schoolpad' in ere hersteld en kan via een bruggetje de Ellenbroek worden bereikt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vessem, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Vessem door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vessem (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vessem.

- Nieuws: - "De Vaesheimer Bode is een uitgave van de gelijknamige stichting. Het blad en de site worden gemaakt en beheerd door vrijwilligers." De Vaesheimer Bode verschijnt 9x per jaar.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Vessem (DRV) stelt zich ten doel de algemene belangen van de Vessemse bevolking op het gebied van de leefbaarheid - in de ruimste zin - te behartigen, zowel tegenover de gemeente Eersel, als tegenover derden. De Dorpsraad is een stichting en heeft met de gemeente een Convenant afgesloten waarin de voorwaarden worden aangegeven, waaronder de Dorpsraad en de gemeente samenwerken. De Dorpsraad heeft (in principe) elke 2e dinsdag van de maand (m.u.v. juli) een openbare vergadering in D’n Boogerd om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om deze bij te wonen."

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis D'n Boogerd is een sfeervol gebouw waar sport, muziek, dans, toneel, kunst, lezingen, vergaderingen, tentoonstellingen en feesten plaatsvinden.

- Onderwijs: - "De St. Lambertusschool in Vessem is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving. We kiezen voor een school met een “open klimaat”. Je wordt uitgenodigd om te zeggen wie je bent en er wordt van je verlangd dat je respect opbrengt voor de ander, diens gewoonten en gebruiken, mening en overtuiging. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren. Regels en afspraken moeten er toe bijdragen dat het kind steeds zelfstandiger wordt. We streven ernaar dat het kind positief over zichzelf en de anderen denkt. Ons onderwijs is gericht op wat de maatschappij van het kind nu en later vraagt. Wij willen het nieuwsgierig zijn van ieder kind wakker houden. Het kind niet afhankelijk maken van het aanbod wat op hem afkomt maar vaardig maken in het maken van eigen keuzes. Ook vinden wij het belangrijk dat de aansluiting en afstemming met het voortgezet onderwijs zorgvuldig plaatsvindt."

- Jeugd: - Jong Nederland Vessem organiseert elke week met plezier groepsavonden vol sport, spel en creativiteit voor kinderen en jeugd van 4 tot 18 jaar. Ook gaan ze elk jaar een weekendje en een week op kamp en zijn er verschillende leuke activiteiten waaraan je mee kunt doen.

- Muziek: - Fanfare en Drumband Sint Cecilia.

- Radio Mars Vessem.

- Sport: - "Voetbalvereniging v.v. Vessem is opgericht in 1935. Iedere zondag stond de opstelling bij de kerk aangeplakt met de woorden: 'Opstelling als gewoonlijk'. De contributie bedroeg 20 cent per maand. De wedstrijden werden gespeeld op een zandveld aan de Flinkert/Oude Schooistraat, ook wel Butterswal genoemd. Vanaf 1937 moest er 10 gulden veldhuur worden afgedragen aan het kerkbestuur. Tot 1955 is er van dit zandveld gebruik gemaakt. Het sigarenfabriekje van H. de Laat werd gebruikt als kleedlokaal. Na afloop van de wedstrijd ging het in looppas naar het kleedlokaal om daar gebruik te maken van de wasgelegenheid: een teiltje water. In 1955 werd door het gemeentebestuur een terrein in de Lille ter beschikking gesteld. Bij dit terrein is in 1959 een kleedlokaal gebouwd. In 1966 is dit terrein officieel geopend en bestond uit 3 velden en een reserveveld. De verlichting is in 1970 in gebruik genomen. De verbouwing van de kleedlokalen en de realisatie van de kantine was in 1973. In 1991 is er een overdekte tribune gebouwd, die plaats biedt aan ca. 150 personen. Verder is er in 1997 zowel een uitbreiding van de kleedlokalen als een vergroting van de kantine gerealiseerd. In 1965 is het Pinkstertoernooi in het leven geroepen, een toernooi voor de jeugd dat inmiddels is uitgegroeid tot een begrip in de Kempen."

- "VC Vessem is een kleine maar gezellige volleybalvereniging die al sinds 1974 bestaat. Met jeugd- en volwassenen teams in zowel de Nevobo- als in de Nuvoc recreantencompetitie is er voor elk wat wils. In november 2019 zijn we gestart met een groepje Ouder-peutergym. Bewegen onder begeleiding van papa/mama of opa/oma. Bij ouder- en peutergym kan je kind spelenderwijs de grenzen en mogelijkheden van zijn of haar lichaam leren kennen. Je kind wordt wekelijks gestimuleerd om te bewegen; te klimmen, klauteren, balanceren, hangen en springen. We rennen, spelen met een bal, zingen liedjes en verkennen de uitdagende “binnenspeeltuin”. Het samen spelen met andere kinderen is een ervaring waar je kind van leert en geniet, net als de één-op-één aandacht van u.

Kleutergym (ca 4-6 jaar). Om de peutertjes, die te groot en te oud worden voor de peutergym, toch lekker te laten bewegen, hebben we in januari 2020 een groep Kleutergym opgezet. Deze kleutergym vindt ongeveer 1 keer per maand op zaterdagochtend plaats in de gymzaal van D’n Boogerd in Vessem. Lekker een uurtje bewegen, waarbij de gehele motoriek natuurlijk flink ontwikkeld wordt. Mini’s (ca. 6-12 jaar). Als je de kleutergym bent ontgroeid, kun je vanzelf doorstromen naar het mini-volleybal, vanaf ca 6 jaar. Dit is opgebouwd uit 6 niveau’s, van CMV 1 tot en met CMV 6, ongeveer per jaar ga je 1 niveau omhoog. C-jeugd (12-13 jaar). De volgende stap is dan naar de C-jeugd, ongeveer op het moment dat de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, soms al iets eerder. Het veld is op C-jeugd niveau net iets kleiner (9 x 7 meter diep) maar er wordt al wel met 6 personen in een veld gevolleybald. Er komen nog meer technieken bij kijken om je voor te bereiden op de volgende stap.

VC Vessem heeft nu één Damesteam in de 2e klasse Nevobo. Zij spelen hun wedstrijden op zaterdag, en meestal in deze regio, alhoewel we soms ook wel een uitstapje naar iets verder weg mogen maken. Daarnaast hebben we 2 Dames recreantenteams. Al sinds jaar en dag hebben we binnen de vereniging ook een Heren recreantenteam. Hier wordt geen training gegeven, maar wordt er uitsluitend gespeeld. En dan is het natuurlijk mooi als er 6 x 6 gespeeld kan worden. De heren spelen op donderdag van 21.30-22.30 uur, en er wordt uitgebreid geëvalueerd aan de bar. Onze thuislokatie is al sinds 1974 gemeenschapshuis D’n Boogerd, waar we trainen en de thuiswedstrijden spelen.

Activiteiten. Onze jaarlijkse Oliebollenactie is bekend in Vessem en omstreken. Hiermee halen we geld op om zo de contributie zo laag mogelijk te houden. En verder is het een hele warme en gezellige activiteit en een mooie gelegenheid om eens andere leden te ontmoeten. Verder organiseren we om het jaar een beachtoernooi voor gelegenheidsteams, dat is in 2021 weer aan de beurt. Kortom, we zijn een kleine maar fijne vereniging. En voor alle leeftijden en op alle niveau’s is er iets te doen. Kijk gerust eens rond op deze website en kom ook gerust eens meedoen als je denkt dat volleybal ook iets voor jou is. Proefmaand. Het staat iedereen vrij om eens een maand lang te komen proberen, dat geldt voor elk team. Twijfel je waar je het beste zou passen, neem dan contact op met een van onze bestuursleden. Je bent van harte welkom!"

- Tennisvereniging.

- Korfbalvereniging.

- Zorg en welzijn: - "Waar vind je nog een plekje op een boerderij met de benodigde zorg binnen handbereik? Waar de grenzen tussen mensen met diverse zorgvragen vervagen? Waar mensen en dieren van diverse pluimage samen wonen en werken? Bij dagbesteding D’n Bolle Akker Vessem van Lunet Zorg is dit plekje te vinden. Gelegen achter de grote eiken aan de Flinkert staan vijf woonboerderijen. In deze boerderijen vind je twee typen zorg: psychogeriatrische zorg voor ouderen en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De omgeving en de dieren worden verzorgd door de bewoners zelf. Samen met professionele zorgverleners en vrijwilligers is hier elke dag nieuw en verrassend. Vertrekpunt wandelroute. D'n Bolle Akker is ook een knoop- of vertrekpunt om mooie wandelingen te maken in de Brabantse Kempen. Hiervoor is een belevingskaart en een app ontwikkeld. De belevingskaart geeft je een overzicht van de ‘Beleef de Kempen’ routes. Deze kaart is onder meer te koop bij de startpunten en VVV Eersel. De app biedt je wandelroutes die je de Kempen laat beleven."

Reactie toevoegen