Vianen

Plaats
Stad
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

vianen_collage.jpg

Vianen is een stad in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018. (© Jan Dijkstra, Houten)

Vianen is een stad in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018. (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_vianen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Vianen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Vianen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

vianen_oude_lekbrug.jpg

Velen hebben geijverd voor behoud en herbestemming van de oude Lekbrug uit 1936 in de A2 bij Vianen. In november 2018 is toch definitief besloten dat de brug gesloopt gaat worden. Zie verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. (© Jan Dijkstra, Houten)

Velen hebben geijverd voor behoud en herbestemming van de oude Lekbrug uit 1936 in de A2 bij Vianen. In november 2018 is toch definitief besloten dat de brug gesloopt gaat worden. Zie verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. (© Jan Dijkstra, Houten)

Vianen. (2).JPG

Via de Hofpoort komen we in Vianen

Via de Hofpoort komen we in Vianen

Vianen..JPG

Vianen, met de Hofpoort, gezien vanaf de Ringdijk

Vianen, met de Hofpoort, gezien vanaf de Ringdijk

Vianen.JPG

Stadsgezicht Vianen, met de watertoren, een van de eerste betonwerken in Nederland

Stadsgezicht Vianen, met de watertoren, een van de eerste betonwerken in Nederland

vianen_grote_kerk_vanaf_singellaan.jpg

De Grote Kerk in Vianen, gezien vanaf de Singellaan

De Grote Kerk in Vianen, gezien vanaf de Singellaan

vianen_grote_kerk_torenvalk.jpg

De torenvalk doet zijn naam eer aan, hoog en droog in de Grote Kerk in Vianen

De torenvalk doet zijn naam eer aan, hoog en droog in de Grote Kerk in Vianen

vianen_grote_kerk_torenvalk_jongen_kopie.jpg

En zie hier het resultaat van de torenvalkbroederij in de toren van de Grote Kerk te Vianen...

En zie hier het resultaat van de torenvalkbroederij in de toren van de Grote Kerk te Vianen...

Vianen

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! Kijk hier voor ons aanbod in Vianen. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Vianen is een stad in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

- De gemeente Vianen is in 1986 vergroot met de gemeenten Everdingen en Hagestein.

- In 2019 is de gemeente Vianen gefuseerd met de gemeenten Leerdam en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden; tegelijkertijd ging het grondgebied van de gemeenten Leerdam en Zederik over van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht.

- De gemeente Vianen omvatte naast de gelijknamige stad de dorpen Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag en Zijderveld, en de buurtschappen Bolgerijen, Diefdijk (deels; tevens een dijk), Helsdingen, Ossenwaard (deels) en Tienhoven. In totaal zijn dat 1 stad, 4 dorpen en 5 (delen van) buurtschappen.

- Onder de stad Vianen valt de buurtschap Helsdingen en het grootste deel van de buurtschap Bolgerijen.

- Wapen van de voormalige gemeente Vianen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1270 en 1331 Vyanen.

Naamgeving en naamsverklaring
Genoemd naar de Franse stad Vienne, in de middeleeuwse literatuur ook wel Viane genoemd. De naam Vienne gaat zelf weer terug op een afleiding van het Latijnse via 'weg'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De stad Vianen ligt Z van de stad Nieuwegein, Z van de rivier Lek en ligt grotendeels ingeklemd tussen de A2 in het W en de A27 in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vianen 218 huizen met 2.588 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 192/2.293 (= huizen/inwoners), buurtschap Helsdingen 16/206 en de polders Bolgerijen en Autena samen 10/89. Eind 2018, bij de opheffing van de gemeente had deze ca. 8.000 huizen met ca. 20.000 inwoners; de gelijknamige stad heeft ca. 6.500 huizen met ca. 16.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Archeoloog Jaime van der Heul deed met een team in november 2020 archeologisch onderzoek vanwege graafwerkzaamheden voor het doortrekken van de stadsgracht in Vianen. Ze hebben daarbij 71 skeletten gevonden, op de locatie van het vroegere kasteel Batestein. Het is een zeldzame vondst, vooral door de plek waar de skeletten zijn gevonden. Van der Heul: "De locatie ligt buiten het oude stadscentrum met weinig bebouwing direct in de buurt, dus het is een unieke plek om menselijke resten te vinden." De botresten zijn waarschijnlijk van jonge mannen tussen de 15 en 30 jaar oud. De archeologen vermoeden dat de skeletten stammen uit de periode tussen de middeleeuwen en de 17e of 18e eeuw. Verder hebben ze nog veel vragen: "Waarom liggen die mensen hier? Waar zijn ze aan overleden? Kan het verband houden met historische gebeurtenissen?", somt Van der Heul op. Zo zou er iets gebeurd kunnen zijn in de Tachtigjarige Oorlog, waarbij veel slachtoffers tegelijk vielen. Een en ander wordt door specialisten op dit gebied nader onderzocht. Zie ook deze dronevideo over de opgravingen, waarin o.a. archeologen en wethouder Christa Hendriksen e.e.a. toelichten. In februari 2021 werd bekend dat de skeletten in het massagraf vermoedelijk van Britse soldaten zijn die tijdens de Eerste Coalitieoorlog zijn omgekomen. In februari 2021 is in de nabijheid een tweede grafveld gevonden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Vianen, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Stedelijk Museum Vianen is gevestigd in een 17e-eeuwse voormalige RK schuilkerk. Met de invoering van de Reformatie werd de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst door de calvinistische overheid verboden. Het gevolg hiervan was dat rooms-katholieke gelovigen zich genoodzaakt zagen hun missen in het "geheim" op te dragen. Dit gebeurde vooral bij particulieren aan huis. Na 1648 werd de eredienst oogluikend toegestaan in kerken die van buitenaf niet als zodanig herkenbaar waren. Zo ontstonden in ons land tal van schuilkerken. In 1652 was de schuilkerk in de stad in het bezit van de jezuïet pater Adriaan Bouvaeus. Hij genoot een grote bewegingsvrijheid door zijn vriendschap met de kasteelheer van Batestein, Johan Wolfert van Brederode. De Brederodes hadden de aanwezigheid van rooms-katholieke geestelijken reeds jaren geduld. Waarschijnlijk was pater Bouvaeus verantwoordelijk voor de inrichting van de kerk. Op zondag werd voor ongeveer 100 parochianen de mis opgedragen. Ruim 150 jaar is hier gekerkt, eerst door jezuïeten, na hun verbanning in 1730 door de seculiere geestelijkheid. In 1807 is de schuilkerk opgeheven. In 1992 is het pand na een bouwhistorisch onderzoek gerestaureerd en kreeg het de huidige bestemming.

- De in 1949 opgerichte Historische Vereniging Het Land van Brederode houdt zich bezig met de geschiedenis van een groot gebied rondom Vianen. De vereniging probeert een antwoord te vinden op vragen als: wie woonde daar, wie deed wat, en hoe, waar en waarom gebeurde dat. Ook gevolgen voor monumenten en historisch landschap van hedendaagse ingrepen in onze omgeving worden nauwlettend gevolgd. Voor het behoud en de verspreiding van deze kennis in een zo breed mogelijke kring organiseert de vereniging diverse activiteiten. De vereniging ontleent haar naam aan het geslacht Van Brederode, dat enkele eeuwen de scepter zwaaide over de stad en wijde omgeving. Hendrik van Brederode is misschien wel de bekendste telg uit dat geslacht. Door zijn rol in de Opstand en als aanbieder van het Smeekschrift der Edelen is hij de geschiedenis ingegaan als de "Grote Geus". Zijn standbeeld staat op het plein voor de Grote Kerk.

De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten. Elk jaar verschijnt een jaarboek onder de naam "In het Land van Brederode", met artikelen over de geschiedenis van de streek. Daarnaast verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief, gewoonlijk gevuld met zakelijke informatie over de vereniging zoals aankondigingen van vergaderingen, lezingen of excursies. In het winterseizoen organiseert de vereniging twee lezingen: de midwinterlezing en de voorjaarslezing. In het voor- en najaar worden excursies georganiseerd. De excursiebestemming is vaak een plaats die een historische band met Vianen of de Brederodes heeft. Het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan excursies staat ook open voor niet-leden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Voorstraat in Vianen is in 2019 vernieuwd en heeft een andere indeling gekregen. Dat is even wennen. De nieuwe Voorstraat is winkelerf. Rijdend verkeer is te gast. De verkeersregels: De maximumsnelheid is 15 km per uur. Auto's, motoren, brommers rijden in één richting en links van de parkeerstroken. Fietsers rijden in twee richtingen en aan beide zijden van de parkeerstroken. Parkeren alleen in de blauwe zone (aangegeven met een blauwe lijn). Maximaal 1,5 uur met een parkeerschijf. Laden en lossen uitsluitend op laad- en losplekken (aangegeven met borden). Maximaal 15 minuten.

Even gezellig bijkletsen kan op een terras of op een van de nieuwe bankjes. De nieuwe Voorstraat is zo ingericht dat er drie ‘pleinen’ zijn ontstaan met meer ruimte voor ontmoeting. Het eerste plein is aan de zuidkant van de Voorstraat ter hoogte van het museum. Het tweede in het midden ter hoogte van de Rabobank bij de pomp. Het derde plein aan de noordkant loopt vanaf het stadhuis tot de Lekpoort. De pleinen zijn normaliter toegankelijk voor verkeer. Vanaf 2019 is het Noordplein vanaf mei tot en met september gesloten voor gemotoriseerd verkeer van vrijdagochtend 11.00 uur tot en met maandagochtend 06.00 uur. En in de gehele maand juli, elke dag vanaf 11.00 uur m.u.v. de maandag. Tijdens de afsluiting mag je niet (brom)fietsen op het plein. (bron: Bureau Binnenstad)

- De Lekbrug bij Vianen, een boogbrug over de A2 tussen de stad en de N buurstad Nieuwegein, is in 1936 gerealiseerd, en kreeg aan het eind van de vorige eeuw twijfelachtige roem als een belangrijk fileknelpunt. Rijkswaterstaat legde er in 1999 een nieuwe brug naast, om het verkeer beter te laten doorstromen. Dit is een brug van het type uitbouwbrug. Deze ligt hoger dan de oude boogbrug, omdat de draagconstructie bij een uitbouwbrug onderaan begint. Dit had tevens voordelen voor het scheepvaartverkeer, zoals de duwvaart. De oude Lekbrug bleef vooralsnog in gebruik. Vanwege de hoge renovatiekosten van de oude Lekbrug werd besloten tot de bouw van een extra brug naast de nieuwe brug, ter vervanging van de Lekbrug. Deze kreeg hetzelfde ontwerp als de tweede brug en is in 2004 opengesteld. De twee nieuwe bruggen, die als geheel Jan Blankenbrug zijn gedoopt, maakten de oude Lekbrug uiteindelijk dus overbodig. Diverse instanties hebben ervoor geijverd om de brug tot rijksmonument of gemeentelijk monument benoemd te krijgen, maar dat is niet gelukt. In november 2018 is definitief besloten dat de brug gesloopt gaat worden.

Rijkswaterstaat heeft nog wel een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar mogelijk hergebruik van het casco van de Lekbrug. De studie betrof het nader bekijken van een innovatief plan van een aantal marktpartijen om de brug te behouden en te bebouwen. Alle betrokken partijen (provincie Utrecht, gemeenten Vianen, Nieuwegein en IJsselstein, de waterschappen en het Rijk) hebben met een positieve, open grondhouding zorgvuldig het plan bekeken. Zij hebben uiteindelijk geconcludeerd dat het plan niet kansrijk wordt geacht, omdat de in het plan uitgewerkte (woon)functies niet passen bij het regionale ruimtelijke, natuur- en landschapsbeleid. Het is een niet-stedelijk uiterwaardengebied, waarin bebouwing zoals in het plan is geschreven niet past. (bron: Rijkswaterstaat, 13-11-2018) In het najaar van 2020 wordt een aannemer gekozen die de brug mag verwijderen. Volgens Rijkswaterstaat hebben meerdere partijen interesse getoond. De gegadigden worden uitgedaagd om delen van de brug opnieuw te gebruiken. "Als de aannemer is gekozen dan moeten er nog vergunningen worden aangevraagd. Daar gaan dan ook weer wat maanden overheen. Het streven is wel om medio 2021 met de sloop te starten", aldus Rijkswaterstaat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Vianen heeft 163 rijksmonumenten.

- Via de webversie van de erfgoedwaardenkaart van de gemeente Vianen kun je informatie vinden over honderden monumentale objecten in de kernen van deze voormalige gemeente.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk (Voorstraat 110) is in 1540 grotendeels afgebrand maar weer herbouwd. De 14e-eeuwse toren is blijven staan. De toren is tegelijk met de herbouw van de kerk met een vijfde geleding verhoogd. De kerk is een combinatie van een kruiskerk en een hallenkerk in Haagse stijl, wat wil zeggen dat de traveeën van de zijschepen aan de buitenzijde zijn voorzien van topgevels. In de kerk bevindt zich de graftombe van Reinoud III van Brederode (vader van Hendrik, de "Grote Geus") en zijn vrouw Philippote de la Marck. Het grafmonument is samen met het graf van Willem van Oranje in Delft de grootste dubbeldekstombe in Nederland.

Reinoud III van Brederode (1492-1556) was Heer van Vianen, raadsheer van keizer Karel V en lid van de Orde van het Gulden Vlies. Op zijn grafmonument is onder meer een zogenoemde transi aangebracht: een beeldhouwwerk dat de begraven lichamen in verre staat van ontbinding voorstelt. Het is de enige transi in Nederland. De graftombe is in 2014 gerestaureerd. Dat heeft ca. 400.000 euro gekost. Een bijzonderheid is dat al vele jaren jaarlijks in de toren van de Grote Kerk torenvalken broeden. Een van de resultaten daarvan zie je op twee foto's op deze pagina. - Site van de Grote Kerk.

- De RK kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming (Brederodestraat 2) is in 1879 gereedgekomen, naar ontwerp van architect Wilhelm Victor Alfred Tepe, en is de opvolger van een vorige kerk op dezelfde plek uit 1808. Zowel de architect als beeldhouwer Mengelberg hadden nauwe banden met het Bernulphusgilde, een genootschap dat zich tot doel had gesteld de neogotiek onder de geestelijkheid te verbreiden. Het godshuis is dan ook gebouwd in de bouwstijl van de neogotiek. Het georiënteerde gebouw is van het type hallenkerk, een in Nederland niet zo veel voorkomend type. Aanvankelijk had Tepe een kruisbasiliek voor ogen, maar de pastoor stelde voor een driebeukige hallenkerk zoals de Sint Michaëlskerk in Zwolle te bouwen. Het driebeukige kerkgebouw bevat een aantal belangwekkende interieuronderdelen, waaronder neogotische altaren uit het atelier van beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg, schilderingen van Marten Schenk en een in 1808 gebouwd Nolting-orgel, dat afkomstig is uit de afgebroken vorige kerk.

- "Alweer een ruim aantal jaren geleden begon een groep enthousiaste Vianezen aan het realiseren van een visionair plan: de herbouw van de oude Viaanse korenmolen op basis van de oorspronkelijke tekeningen en bestekken uit 1691. Hiervoor is Stichting Herbouw Wipkorenmolen opgericht. De te herbouwen molen wordt een replica van de wipkorenmolen met stelling die tot 1838 aan het einde van de Viaanse Molenstraat stond. Waarom weer een molen in Vianen? Een werkende molen is meer dan een gewaardeerd deel van een stadsgezicht. Hij vormt ook een stuk levende, historische en voor iedereen begrijpelijke techniek. Een levend museum, waar men kan zien hoe eeuwenlang graan tot meel werd vermalen ten behoeve van mens en dier. Daarnaast draagt hij bij tot de instandhouding van het eeuwenoude molenaarsambacht en het vak van molenmaker.

Zodra Wipkorenmolen Vianen gereed en geopend is, gaat deze weer als vanouds koren malen voor warme bakkers en particulieren. Natuurlijk is de molen dan ook open voor publiek en te bezichtigen. Ook wordt de molen een plek voor exposities en tal van andere culturele en toeristische activiteiten. We willen, dat de molen, naast zijn oorspronkelijke functie, het malen van graan, ook een maatschappelijk en educatief centrum wordt. Hiervoor zijn we op zoek naar samenwerking met onder andere zorginstellingen." De herbouw gaat medio 2020 van start.

- De watertoren (Hofplein 9) dateert uit 1909 en is ontworpen door Roelof Kuipers. Het is de oudste Nederlandse watertoren met een open draagconstructie vervaardigd uit gewapend beton. De toren heeft een hoogte van 26,3 meter en één waterreservoir met een inhoud van 100 m3. De watertoren is eigendom van waterleidingbedrijf Oasen en is niet meer in bedrijf. Ook het naastgelegen filtergebouw is een rijksmonument.

- Het Stadhuis (Voorstraat 30) is rond 1425 gebouwd. In 1473 is het uitgebouwd. Rond 1960 zijn er verschillende wapens geplaatst van steden en families, waaronder die van Brederode. Het is een langwerpig bakstenen gebouw met hoge, hardstenen voorgevel, bekroond met kantelen en in de ontlastingsbogen boven de vensters gotische traceringen met wapenschilden. Gotische kruisvensters. Aan de zijgevel langs de Stadhuisstraat een veelhoekige traptoren. Trapgevel met ezelsrugafdekkingen aan de achterzijde. Achter het raadhuis bevindt zich de 15e-eeuwse voormalige Gasthuiskapel, met driezijdige koorafsluiting.

- De Lekpoort (Buitenstad 1) is een 15e-eeuws, torenvormig poortgebouw, met aan de veldzijde twee veelhoekige, uitgekraagde hangtorentjes. Tentdak met klokkentorentje. 17e-eeuwse voorpoort met gebosseerde bakstenen hekpijlers.

- Dieselgemaal De Biezen, gelegen in het uiterste ZW puntje van het grondgebied van Vianen (Merwedekade 2) is in 1926 gebouwd op de plaats van de wipwatermolen die tot 1921 polder De Biezen en de delen De Eng, Gouwenes en de Mafit heeft bemalen. De waterlopen naar het gemaal dateren nog uit het windmolentijdperk. Het gemaal is uitgerust met een dubbel aanzuigende centrifugaalpomp, fabricaat Jaffa Utrecht, met een capaciteit van 60 m3/min. bij een opvoerhoogte van 1,00 m. De pomp wordt aangedreven door een Crossley van het type O120. Het is een ruw-olie-motor. Dat betekent dat hij op alle soorten olie kan draaien. Dit werd gedaan omdat deze machine over de hele wereld werd opgesteld. De andere kant van de medaille is dat het nogal nauw luistert met starten en stopzetten van de motor, afhankelijk van welke olie men gebruikt. Zo lezen zij o.a. op de site van het gemaal: "Als de motor afkoelt met de stookolie in het brandstofsysteem is de ramp niet te overzien en kan alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt worden." Gemaal De Biezen is in 2019 alleen op afspraak geopend.

- Joodse begraafplaatsen.

- Het was in 2018 180 jaar geleden dat de bekende Nederlandse waterbouwkundige Jan Blanken overleed. Jan Blanken woonde in Vianen en is in 1838 begraven op de begraafplaats aan de Sparrendreef. Blanken heeft veel voor Nederland betekend. Hij werkte bijvoorbeeld aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is de uitvinder van de waaiersluis. De waterbouwkundige wordt ook wel gezien als de oprichter van Rijkswaterstaat. Stichting Jan Blanken Vianen heeft in dat kader in 2018 een monument voor Jan Blanken gerealiseerd aan de Jan Blankendreef. Het is een informatief monument dat ervoor moet zorgen dat de ingenieur meer bekendheid krijgt in 'zijn' stad. Het monument bestaat uit vijf delen. Op vier delen staan beschrijvingen van zijn bekendste werken: het Noordhollands Kanaal, droogdok Hellevoetsluis, de Waaiersluis en de Grote Sluis van Vreeswijk. Op het vijfde deel staat het verhaal over het leven van Jan Blanken. Ook een 75 kilometer lange fietstocht langs een aantal van zijn belangrijkste werken moet Jan Blanken meer bekendheid geven. De tocht gaat ook langs het monument. Met een app is de fietstocht te rijden en er is ook een papieren versie beschikbaar. Tevens is het boekje 'Jan Blanken en de Vijfheerenlanden' verschenen, dat te koop is in het Stedelijk Museum.

- "De prachtige rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’) 'Capitein ter Zee' op begraafplaats Sparrendreef in Vianen dankt zijn naam aan de op 11 oktober 1829 overleden J. Carpentier, die bij leven deze titel droeg. Tijdens de bijzetting van Carpentier in het keldergraf is deze boom, nu dus 190 jaar oud, geplant als spil aan het hoofd van het graf. In de loop der jaren is hij om het graf heen gegroeid. Ondergronds zijn de wortels als engelenvleugels om de gemetselde keldermuur heen gevouwen. Bovengronds vormt de kroon door de horizontale groeiwijze van de takken en bladeren een bescherming voor het graf tegen de elementen. Hierdoor blijft de kwaliteit van de grafsteen behouden. Bij de ontwikkeling van de begraafplaats is veel rekening gehouden met deze iconische ‘Capitein’. Zo is er een open padenstructuur aangebracht en wordt de zuurstofuitwisseling naar de wortels optimaal gehouden door regelmatige roering van de grond tijdens begrafenissen. Het planten van een spil in 1829 heeft dus grote gevolgen gehad voor het graf en de begraafplaats, wat mooi aansluit op de spreuk ‘boompje groot, plantertje dood’." Jaarlijks is er een landelijke Boom van het Jaar verkiezing, waarvoor vanuit iedere provincie (waarvoor per provincie dan ook al een verkiezing heeft plaatsgevonden) een boom wordt 'afgevaardigd'. In 2019 was dat voor Utrecht deze beuk 'Capitein ter Zee'. (bron: website Boom van het Jaar).

- Gevelstenen in Vianen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Op een woensdagmiddag in april (in 2020 voor de 3e keer) is er de Roefeldag Vianen. Tijdens deze dag kunnen kinderen van groep 6/7/8 actief kennismaken met beroepen en werkzaamheden bij verschillende bedrijven, winkels en organisaties in de stad. Roefelen is Vlaams en het betekent ontdekken of snuffelen. Met een groepje snuffelen de kinderen die dag aan de grotemensenwereld. En dat is leuk! Wil jij ook wel eens zelf worst maken, op kantoor werken, bloemschikken of meekijken bij de huisarts? Wil je aan auto's sleutelen of haren knippen? Tijdens de Roefeldag kun je dit allemaal doen en nog veel meer. Roefelen is gratis en er is plaats voor 350 kinderen. Zit jij in groep 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan mag jij je opgeven met een groepje van 4 kinderen en 1 begeleider. Samen maken wij er een hele leuke dag van!"

- "Of je nu voor een snelle 10 kilometer wil gaan of je eerste 5 kilometer gaat lopen: de Echte Bakker Steehouder Vrijstad Vianen Loop (op een zondag in april) is een gezellig evenement voor elk niveau, en voor jong en oud(er). Ook wandelaars kunnen meedoen aan deze nog jonge loop. Het parcours gaat grotendeels langs het kanaal, waar je heerlijk vrij loopt. Alle afstanden finishen in de historische binnenstad. Na afloop kun je daar genieten van een heerlijk drankje op een van de vele terrasjes of kiezen voor wat lekkers in de Kloostertuin bij de oude stadsmuur. Je kunt ook met collega’s inschrijven voor de Business Loop op beide hardloopafstanden. Kinderen van basisschoolleeftijd kunnen inschrijven voor de Kids Run. De groepen 3 en 4 lopen 1 kilometer, groepen 5 t/m 8 lopen 2 kilometer. De organisatie heeft als doel om de inwoners van de stad e.o meer in beweging te krijgen. Op deze manier wil zij een (lichamelijk en geestelijk) gezonde leefstijl, onderlinge verbondenheid en sociale contacten bevorderen."

- Oranjevereniging Vianen organiseert jaarlijks op Koningsdag activiteiten zoals een gratis kinderplein, een uitgebreide Reigermarkt in het oude centrum, muzikale optredens en een aubade.

- Avondvierdaagse (juni, in 2020 voor de 41e keer).

- De Oldtimerdag Vianen (3e zaterdag in juni) noemt zich met ruim 350 zeldzame en vaak zelfs unieke voertuigen 'Het grootste rijdende automuseum van Nederland'. Er is altijd een zeer gevarieerd aanbod van antieke en klassieke automobielen, motoren, vracht-, leger- en brandweervoertuigen.

- Open Water Zwemmen Merwedekanaal (op een zaterdag eind juni) is een jaarlijkse zwemwedstrijd in het Merwedekanaal, met verschillende afstanden en verschillende klassen voor dames, heren en jeugd.

- Reigerpop (begin september).

- Op een zaterdag eind september is er jaarlijks de Lingewaelsche Mutters Open. 96 golfers treden dan aan voor de Open wedstrijd op de mooie uitdagende 18-holes polder linksbaan van Golfpark De Kroonprins in Vianen. Het baanontwerp kenmerkt zich door de vele waterpartijen, sterk geonduleerde fairways en uitdagende greens en heeft daarmee de potentie om uit te groeien tot een van de topbanen van Nederland. "Uniek bij editie 2019 was dat we ook een echte 18-holes wedstrijd speelden op de recent geopende uiterst uitdagende 9-holes par-3 baan. De baan heeft 9 spannende holes met een lengte variërend van 78 tot 150 meter, diverse waterpartijen, uitdagende greens en een kwaliteit die je normaal alleen tegenkomt op de beste 18 holes banen."

- De Paardenmarkt Vianen wordt sinds 1271 gehouden op de woensdag voor de 2e donderdag in oktober, en heeft in 2013 bijzondere erkenning verkregen door plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Van heinde en verre kwamen paardenhandelaren naar de stad met in hun kielzog boeren van buiten die hun varkens, schapen, koeien en ander vee probeerden te verkopen. Zelfs met de trekschuit vanuit Gorinchem kwamen de scharensliepen, de verkopers van benen knopen, de kwakzalvers en potsenmakers om een centje te verdienen.

Volksspelen zijn al jaren een vast onderdeel van de Paardenmarkt. Tegenwoordig bestaan die uit koekslaan en paalklimmen. Ook zijn er nu ’s middags en ’s avonds paardenshows te bewonderen en wordt er een ringsteekwedstrijd gespeeld (waarbij ruiters en aanspanning flink worden uitgedost). Ook buiten het centrum is de Paardenmarkt zichtbaar; zo wordt de stadsgracht sinds 1980 verlicht en in 1988 is de lampionnenoptocht ingevoerd op de avond voor de Paardenmarkt. Begeleid door muziekkorpsen doen hier elk jaar duizenden kinderen en hun (groot)ouders aan mee. Ook is er een grote warenmarkt en een ambachtenmarkt. Sinds de jaren zestig is ook een kermis onderdeel van de Paardenmarkt. Eerst op de Voorstraat, later op een plek net buiten het centrum waar ruimte is voor meer attracties. Al deze activiteiten zijn een antwoord op de afnemende vraag naar paardenkrachten, een gevolg van de mechanisatie in de landbouw en transportsector aan het begin van de 20e eeuw.

Naast publiekstrekkers als kermisattracties blijven paarden een even zo belangrijk onderdeel van de Paardenmarkt. Nu is dat niet meer de handel, maar bijvoorbeeld paardenkeuringen. In de jaren zeventig introduceerde men professionele keuringen in verschillende categorieën waarbij een jury de paarden beoordeelt en prijzen toekent. En ook een toernooi ringsteken te paard werd een populair onderdeel van de markt. Onderdeel van de traditie is dat de inwoners van Vianen deze dag erwtensoep, paling en oliebollen eten. De feestweek wordt op zaterdag afgesloten met een groot vuurwerk nabij de kermis.

- Sinterklaas in Vianen verzorgt de Sinterklaasintocht, het Pietenfestival en het Sinterklaashuis, beide op de Voorstraat.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nieuws van de winkeliers in Vianen.

- "Stichting Kringloop Vianen is een initiatief voor een maatschappelijk betrokken onderneming. Al onze activiteiten richten zich op een duurzame, positieve impuls aan de lokale samenleving. Wij werken aan nieuwe werkgelegenheid, een gezellige ontmoetingsplek en wij maken ons sterk voor een gezonder milieu. Goed herbruikbare en/of te recyclen goederen en materialen kun je bij ons afgeven bij de goedereninname. Wij zijn er blij mee! Na inname worden de goederen en materialen gesorteerd naar productgroep, eventueel gewassen en gerepareerd, gerecycled of winkelklaar gemaakt. Eventueel kun je spullen ook laten ophalen. Je kunt bij ons doelgericht shoppen of heerlijk snuffelen tussen onze tweedehands, met zorg gesorteerde artikelen. Bij ons gaat iedereen met een voldaan shopgevoel de deur uit. Wij bezorgen je aankopen voor een redelijk bedrag thuis. In onze bibliotheek kun je fijn rondsnuffelen en elkaar ontmoeten aan onze leestafel, waar je even kunt ontspannen met koffie of thee. Onze speelgoedafdeling is verrassend leuk voor onze jonge bezoekers."

- "Stichting Cultuur en Theater Vianen organiseert ieder seizoen tussen de 16 en 20 voorstellingen voor jong en ouder op een schitterende, nieuwe locatie. De voorstellingen vinden plaats in de ‘Blauwe Zaal’ in Helsdingen Sport & Cultuur. Helsdingen is een grote locatie die naast het theater ook een zwembad en sporthal bevat. De locatie bevat ook een schitterende horecagelegenheid. Bij ons theater kun je gratis parkeren en er is een gratis, bewaakte garderobe. De theaterzaal heeft een vlakke vloer en werkt als een van de eerste theaters in Nederland volledig met de nieuwste LED verlichtingstechnieken. We verwelkomen je graag verwelkomen op deze prachtige, nieuwe en zeer moderne locatie."

- "Stichting Hertenkamp Vianen heeft het beheer van het hertenkamp aan het Zwanengat van de gemeente overgenomen. Om zo een belangrijke sociale maatschappelijke functie te behouden. Zodat veel ouders en grootouders een leuke wandeling met kinderen en kleinkinderen naar het hertenkamp kunnen blijven maken. Met het beheer van het hertenkamp zijn uiteraard kosten gemoeid. Voor deze kosten zijn wij volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. Het hertenkamp heeft dan ook veel sympatisanten, die wij met een nieuwsbrief op de hoogte houden."

- De provincie Utrecht heeft in 2018 het recreatiedeel van de plas Middelwaard aan de gemeente Vianen verkocht. De provincie stelde als voorwaarde dat de plas publiek en vrij toegankelijk blijft en dat rekening wordt gehouden met de natuurwaarden in het aangrenzende deel, dat eigendom is van Het Utrechts Landschap en ook door hen wordt beheerd en onderhouden. De gemeente ziet de plas als een welkome aanvulling op de aantrekkingskracht van de stad. In samenwerking met een horecaondernemer kan dit gebied bijvoorbeeld worden ontwikkeld tot een hoogwaardig recreatieterrein met een horecapaviljoen, ligweide, zwemplas, speelvoorzieningen en wandelroutes, met aandacht voor minder-validen. (bron: Provincie Utrecht, 29-11-2018)

Stichting Het Utrechts Landschap heeft dankzij ruim 800 donateurs die ruim 39.000 euro beschikbaar hebben gesteld, in 2018 3 hectare voormalige landbouwgrond kunnen aankopen in de Middelwaard aan de Lek bij Vianen (direct W van de A2). De drie percelen in de uiterwaard worden voorgoed omgevormd tot natuur. De Middelwaard omvat verder nog een recreatieplas en een gedeelte dat voor bezoekers is afgesloten. De drie percelen werden gebruikt voor het telen van mais en het weiden van schapen. Het Utrechts Landschap streeft naar zo veel mogelijk aaneengesloten natuur. Minder versnippering leidt tot een beter leefgebied voor planten en dieren. De aangekochte percelen zijn nu arm aan soorten. Daarnaast kwam door overbemesting te veel stikstof en fosfaat in het grondwater terecht, wat schadelijk is voor de omliggende natuur. Daarom is het volgens Het Utrechts Landschap belangrijk om deze gebieden een natuurbestemming te geven. Niet alleen wordt het leefgebied voor planten en dieren dan groter, ook de bodemkwaliteit wordt verbeterd en daar heeft het gehele ecosysteem profijt van. (bron: Stichting Het Utrechts Landschap, 5-2-2018)

- De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de bewoners van dit rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Door bij de genoemde kernen aan zowel de noord- als de zuidkant van de Lek de uiterwaarden te vergraven en oevergeulen aan te leggen, krijgt de rivier meer ruimte. Dit project Ruimte voor de Rivier / Ruimte voor de Lek is in 2016 gereed gekomen.

D.m.v. dit project zijn in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein – Bossenwaard, Pontwaard, Mijnsherenwaard en 't Waalse Waard – nieuwe geulen gegraven. In de Vianense Waard is de zomerkade verder landinwaarts gelegd. Ook is de toegangsdam naar het stuweiland bij Hagestein verlaagd. Hiermee heeft de Lek meer ruimte gekregen, zodat bij hoge waterafvoeren de waterstand 8 centimeter lager is dan in de oude situatie. Naast meer waterveiligheid heeft het project ook nieuwe natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute opgeleverd. De brug die het centrum van Vianen met een nieuw eiland in de Pontwaard verbindt, kreeg de naam 'Pont Napoleon', omdat Napoleon in 1811 op deze plek de Lek overstak naar Vreeswijk.

- "Waterschap Rivierenland versterkt in 2020 de dijk aan de zuidkant van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27, ten oosten van de voorschutsluis Vianen. Waarom deze dijkversterking? Een deel van de dijk langs de Lek in deze omgeving is afgekeurd op 'piping'. Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte / kanaal (pipe) onder de dijk ontstaan, waardoor deze ernstig verzwakt, instabiel wordt en zelfs kan instorten.

Het waterschap verdeelt het dijkversterkingsproject Vianen in tweeën: van de A27 tot het Hazelaarplein en daarnaast het Hazelaarplein zelf. Dit totale dijktracé heeft een totale lengte van circa 1,2 kilometer, waarvan 0,6 kilometer op piping is afgekeurd. Voor dit deel van de Lekdijk (een lengte van 925 meter bij woonwijk De Hagen) kiest het waterschap voor een piping-/stabiliteitsscherm als dijkversterkingsmaatregel. Ook de stabiliteit van de dijk wordt met dit scherm verbeterd. Eind 2019 is het dijkversterkingsproject definitief gegund aan GMB Civiel uit Opheusden. In deze nieuwsbrief stelt de aannemer zich voor. Een projectplan Waterwet maakt de uitvoering van de dijkversterking wettelijk mogelijk. In het projectplan staan de aanleiding en het ontwerp beschreven. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen Oost van Waterschap Rivierenlandop 7 januari 2020 goedgekeurd." (bron: Waterschap Rivierenland)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vianen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's, ansichtkaarten e.d. van Vianen op Facebook.

- Videoreportage van de Voorstraat vanuit de lucht, met een drone.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vianen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Binnenstad: - "Bureau Binnenstad Vianen informeert en verbindt. We horen nog te vaak van bewoners dat ze niet precies weten wat er speelt als het om de ontwikkelingen in de stad gaat. En dat is jammer. Het is niet alleen belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurt in je stad. Het is ook fijn dat je ergens vragen kunt stellen of iets kunt melden. Bijvoorbeeld over werkzaamheden in je straat of wijk, over plannen van de gemeente, over initiatieven van inwoners en ondernemers en over nieuwbouwprojecten. Of misschien heb je wel een goed idee voor de stad. Bij Bureau Binnenstad helpen we je verder. Online, via de website, onze Facebookpagina of in ons pand Voorstraat 45. We zien je graag!"

- Nieuws: - Nieuws uit Vianen e.o. van huis-aan-huiskrant Het Kontakt op Facebook. - Satirische nieuwssite De Viaanse Vaatdoek.

- Belangenorganisatie: - "BewonersOrganisatie Monnikenhof (BOM) behartigt de belangen van de bewoners van de wijken Monnikenhof en Amaliastein in Vianen. Tevens zetten we ons in voor het bevorderen van nabuurschap en saamhorigheid in de wijk. We doen dit voor en samen met de bewoners van de wijk."

- Educatie: - Bij Viaanse Beeldende Kunst (VBK) kun je terecht voor diverse cursussen waar je je creativiteit kunt ontwikkelen op het gebied van edelsmeden, quilten, schilderen en tekenen. Geschikt voor alle leeftijden, van 8 tot 80+. De cursussen starten medio september. Tussentijds instromen is mogelijk. Neem dan contact op met de betreffende docent of met secretariaat@vbkvianen.nl. Het tweede blok begint half januari. Het atelier van VBK Vianen bevindt zich in de Prenter in de wijk Vijfheerenlanden.

- Lezen: - Bibliotheek Vianen. Mensen die het leuk vinden om te lezen én die graag nieuwe mensen willen ontmoeten, zijn iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom bij Lees & Ontmoet in de bibliotheek. Meedoen is gratis, aanmelden is niet nodig. De deelnemers nemen elk iets mee dat interessant is om te lezen en met anderen te delen, bijvoorbeeld een aritkel uit de krant, een column of een gedicht. In een gezellige sfeer worden de stukjes gelezen en kan iedereen er iets over zeggen. Zo ontstaat een gesprek over meer dan alleen het weer. Lees & Ontmoet is een activiteit van Stichting Welzijn, ZorgSpectrum en de bibliotheek.

- Jeugd en jongeren: - Jongerensoos CJV Rails.

- Bij Krijg de Kleertjes Ruilpunt Vianen kun je op afspraak kinderkleding ruilen. Het Ruilpunt wordt gerund door Tineke de Hoop.

- "Speelotheek Vianen is een stichting die zich graag bezig houdt met de ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar door middel van het uitlenen van speelgoed. Voor een klein bedrag groot plezier! Bij ons heeft iedereen de mogelijkheid speelgoed te lenen voor 3 weken om kennis te maken met het speelgoed in de categorie van de leeftijd van je kind of kinderen. Er is een ruim assortiment om een goede keuze te maken voor je kind. Heb je hulp nodig bij het uitzoeken van speelgoed voor je kind? Dan geven wij je graag advies. Ook zijn gastouders, scholen en kinderopvangen natuurlijk van harte welkom. Laat je informeren over de mogelijkheden die je bij ons hebt. Je kunt vrijblijvend een kijkje komen nemen bij ons op woensdagmiddag tussen 14.00 uur-15.30 uur of op zaterdag tussen 10.00-12.00 uur."

- Scouting Batenstein bestaat sinds 1938 en is gevestigd aan de Beukenlaan in Vianen. Scouting Batenstein een landgroep. Dit houdt in dat de activiteiten die gedaan worden hoofdzakelijk op het land plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: spelen in het bos, kamperen, pionieren en kampvuur maken. Alle leden van een Scoutinggroep maken deel uit van een speltak. Scouting Batenstein kent speltakken voor alle leeftijdsgroepen, van 7 jaar tot senioren. Iedere speltak wordt geleid of begeleid door speltakleiding. Dit zijn vrijwilligers die veelal van jongs af aan al lid zijn van Scouting Batenstein. Scouting kent een gevarieerd aanbod in activiteiten. Zo wordt er gewerkt aan insignes, worden er scoutingvaardigheden aangeleerd, wordt er gekookt, geknutseld en gespeeld. Iedere speltak geeft op zijn eigen manier vorm aan deze activiteiten, aangepast aan de leeftijd van de leden. Het hoogtepunt van ieder jaar is het zomerkamp. Hiermee wordt voor iedere speltak het scoutingseizoen afgesloten. Vaste onderdelen van een kamp zijn bij alle speltakken onder andere een speurtocht/hike, zwemmen, bosspelen, kampvuur en bonte avond.

- Muziek: - "Harmonie Orkest Excelsior Vianen is opgericht in 1899 en is daarmee de oudste vereniging binnen de voomalige gemeente. Samen op een goed niveau muziek willen maken staat voorop. Op de wekelijkse repetitie studeren wij gezamenlijk muziekwerken in, die we met veel plezier tijdens concerten ten gehore brengen. Ons jaarprogramma bestaat altijd uit een aantal vaste punten, zoals een voorjaarsconcert, een kerstconcert en zomeravondconcerten in de wijken van de stad. Ook verlenen wij muzikale ondersteuning bij diverse evenementen, zoals de Avondvierdaagse, en werken wij mee aan concerten van andere orkesten en verenigingen. Daarnaast doet de vereniging mee aan muziekconcoursen en festivals om het muzikale niveau omhoog te brengen en te toetsen.

Harmonie Orkest Excelsior Vianen verzorgt zelf de opleidingen voor haar leden. Zo hebben wij een leerlingenorkest en begeleiden wij onze leden bij het behalen van hun muziekexamen. Zoals bij veel muziekverenigingen, bestaat ook bij Harmonie Orkest Excelsior een constante behoefte aan nieuwe leden. Zo zijn wij momenteel op zoek naar (ervaren) blazers op klarinet, basklarinet, hoorn, bariton en saxofoon. Minder ervaren, maar wel enthousiaste, muzikanten zijn bij onze vereniging natuurlijk ook van harte welkom. Enkele instrumenten uit het orkest zijn: slagwerk, dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, fagot, trompet, hoorn, trombone, bariton / euphonium en (bas)-tuba. Het instrument wordt eventueel (indien voorradig) gratis ter beschikking gesteld."

- "Kamerkoor Vianen (KKV) is een gemengd koor met circa 24 leden. We zingen klassieke muziek, van renaissance tot hedendaagse muziek."

- Dans: - "Chadasha is een enthousiaste recreatieve volksdansvereniging met ongeveer 40 leden. Onze vereniging bestaat al ruim 30 jaar en wij dansen een zeer gevarieerd internationaal programma. Zowel beginners als gevorderden zijn bij ons welkom. Op de gezellige verenigingsavonden dansen wij onder de professionele leiding van Petra van Koelen. Ook wordt er uitleg gegeven over de herkomst van de dans en de cultuur van het land. Wij dansen elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Prenter (Grote Geusplein 1, Vianen). Iedereen is van harte welkom."

- Sport: - "Voetbalvereniging v.v. Brederodes is opgericht in 1921 en heeft ca. 850 leden. Ze hebben hun accommodatie op Sportpark Blankensteijn in Vianen, genoemd naar de toenmalige voorzitter van de vereniging en wethouder van sportzaken H.T. Blankensteijn. De vereniging beschikt er over 5 speelvelden, waarvan één grasveld met verlichting en tribune, drie kunstgrasvelden met verlichting en nog een grasveld. Het clubgebouw, kleedkamers en het 'praathuis' zijn in het bezit van de vereniging. Op dit complex zette zich een sterke groei van de zaterdagafdeling in. Sinds 1976 beschikt de vereniging ook over een zaalafdeling, die haar activiteiten uitoefent in Sporthal Helsdingen. Sinds het damesvoetbal van de grond is gekomen, is ook Brederodes met damesvoetbal gestart. Op iedere leeftijd kan door jongens, meisjes, senioren en veteranen bij ons worden gevoetbald."

- Voetbalvereniging v.v. Vianen is opgericht in 1983.

- "Lawn Tennis Vereniging LTV Vianen is dé tennisclub voor zowel de recreatieve (beginnende) als de fanatieke tennisser. Met 12 banen op een prachtig onderhouden park kan zowel jong als ouder genieten van tennis. LTVV is opgericht in 1965 en is een recreatieve vereniging. Met nog zo’n 30 teams die competitie spelen waaronder herenteams op de zaterdag in de topklasse is LTVV ook goed vertegenwoordigd in het wedstrijdtennis. Daarnaast is het Vianen Open toernooi met ruim 400 deelnemers al jaren een groot succes. Ons clubhuis de Bult met zijn gezellige bar is bovendien alle dagen van de week geopend en door zijn verpachte bar zijn bardiensten draaien niet nodig. Iedere week is er labelavond. Door loting worden er op die avond 2x meerdere teams gemaakt waarbij er steeds een half uurtje met elkaar wordt getennist. Het niveau en de instelling van de deelnemers is zodanig dat ook beginners zich op deze avond thuis voelen."

- "Volleybalvereniging Servia in Vianen.heeft ongeveer 250 leden. Volleybal is een leuke manier om samen met andere mensen aan sport te doen. Het is de combinatie van techniek, snelheid, competitie en teamgeest die veel mensen aantrekkelijk vinden. De teams die in de Nevobo competitie uitkomen, trainen een- of tweemaal in de week en spelen gedurende het seizoen van september tot mei competitiewedstrijden, meestal op zaterdagen. Bij de recreatie train je eenmaal per week en speel je ongeveer zes toernooien per seizoen. Aanvullend kun je meedoen aan de recreantencompetitie op donderdagavond. Daarnaast kun je op de donderdagmiddag ballen met de Volleybal Overdag-groep. Speciaal voor onze allerkleinsten is er de volleybal speeltuin op zaterdagmorgen. Vanaf 4 jaar leren kinderen spelenderwijs hun motoriek te ontwikkelen en samen te spelen. Wil je lid worden van Servia? Dan kun je een aantal malen een training meedoen om te zien of het bevalt."

- "MHC Vianen is een echte familieclub waar van jong tot oud hockey wordt gespeeld. De club bestaat sinds 1975 en heeft rond de 400 leden. De mini- en jeugdafdeling hebben hierin een belangrijke positie. Verder heeft de MHC een enthousiaste club trimhockeyers, die elke maandagavond bijeenkomen. Geïnteresseerden kunnen gratis en vrijblijvend drie keer mee komen trainen. We hebben ook een afdeling jeu de boules onder de naam PVV 2000. Deze afdeling is in 2000 van start gegaan, heeft ca. 20 leden en beschikt over 6 jeu de boules banen op het terrein van de MHC. Iedere maandag- en donderdagavond wordt er gespeeld."

- "Judo Vianen wordt gevormd en gerund door een club enthousiaste mensen vanaf 4 jaar, die met veel plezier zowel judo als jiujitsu beoefenen. De vereniging kenmerkt zich o.a. door aandacht voor wedstrijden, alhoewel dit niet meer het hoofddoel is. Wedstrijden maken nu onderdeel uit van het algemene doel: vorming door training met behulp van judo en/of jiujitsu. Gedurende het seizoen worden er regelmatig themaweken georganiseerd die het algemene doel ondersteunen. Het clubgevoel speelt daarbij een belangrijke rol. Mocht je geïnteresseerd zijn, kun je altijd een keer binnenlopen en meedoen, de eerste twee keer zonder kosten, voor je besluit al dan niet lid te worden. Probeer het gerust eens."

- "DOS (Door Oefening Sterker) Vianen is een vereniging voor gymnastiek en turnen, opgericht in 1919. Wij zijn een vereniging voor zowel de recreatie- als de wedstrijdsport. DOS is een vereniging voor alle leeftijdsgroepen. Onze vereniging telt ruim 200 leden. Dat je kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Bewegen is gezond en goed voor de ontwikkeling van een kind. Daarnaast helpt het overwicht tegen te gaan."

- "Waterpolo is een zeer actieve sport waarvoor je niet alleen goed moet kunnen zwemmen, maar ook veel spelinzicht en natuurlijk balvaardigheid moet bezitten. Waterpolo wordt gespeeld door twee teams van ieder 7 spelers. De wedstrijden duren 4x5 minuten netto (dit is ca. 45 min. werkelijke tijd) en worden op zaterdagen gespeeld. Waterpolo staat vaak bekend als een harde sport waarin je continu onderwater wordt geduwd. Dit valt echter reuze mee, omdat de scheidsrechter goed oplet. Natuurlijk blijft waterpolo wel een sport voor pittige vrouwen en echte kerels die tegen een stootje kunnen. Wist je dat: je door waterpolo een hele goede conditie krijgt; er bij waterpolo nauwelijks blessures voorkomen; De Albatros in Vianen een gezellige en sportieve vereniging is en altijd op zoek is naar nieuwe enthousiaste leden! Er zijn verschillende teams waarvoor je je kunt inschrijven: Jeugd, Dames, Heren. Als je nu nog niet overtuigd bent hoe leuk waterpolo is, dan mag je altijd 3 keer gratis meetrainen."

- Basketbalvereniging Blue Herons is kennelijk opgeheven, en traint sinds medio 2019 weer informeel. Op de Facebookpagina lezen wij namelijk: "Laat dit leuke initiatief niet verloren gaan en kom ook! Je hoeft niet per se oud-speler te zijn, iedereen is welkom. Elke dinsdag om 20:00 uur in Sporthal Helsdingen."

- "BC Vianen is in 1988 voortgekomen uit ASV’68. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond. Iedereen komt bij ons aan zijn trekken: van serieuze wedstrijdsporter tot recreant of 55-plusser. Ook de jeugd is goed vertegenwoordigd. Benieuwd naar hoe het is om te badmintonnen bij onze BC? Kom eens een keertje langs! Om te kijken of het je bevalt, mag je vijf keer gratis meespelen."

- "Golfclub De Lingewaelsche is een buitengewoon gezellige no-nonsense golfclub met ambities. De club is opgericht in 1997 en startte op een negen holesbaan in Spijk nabij Gorinchem. In 2007 moest de club plaats maken voor de aanleg van The Dutch en is toen tijdelijk 15 kilometer zuidelijker neergestreken op Golfpark Almkreek. Maar bij de leden bleef de wens om weer een eigen baan te krijgen in de jaren daarna overeind. Na de gastvrije maar noodgedwongen tussenstop in Almkerk heeft de club sinds 2016 weer een homecourse: Golfbaan De Kroonprins in Vianen. De 18 holes, en de 9 holes par 3 baan zijn gereed en we maken gebruik van een prachtig clubhuis. Het ontwerp van de baan is van de hand van Michiel van der Vaart van Jol Golfbaan design, dezelfde architect die eerder o.a. de onvolprezen golfbaan in Wilnis ontwierp. Hierbij is zodanig in cultuurtechniek geïnvesteerd dat de baan uitstekend tegen herfst en winterse condities bestand is. Door het “state of art” drainage systeem dat zijn nut op Golfpark Wilnis (de andere baan van de exploitant) heeft bewezen is de baan nagenoeg het hele jaar bespeelbaar. Kenmerken Golfclub De Lingewaelsche: vriendelijke, gezellige, no-nonsense vereniging met open karakter; regelcursussen voor nieuwe leden en beginnende golfers; gedegen jeugdopleiding; clubactiviteiten voor wedstrijdspelers, jeugd- en recreatiespelers."

- Overige verenigingen: - "Volkstuinvereniging Vianen is in 2005 opgericht om het beheer van twee volkstuincomplexen van de gemeente over te nemen, gelegen aan de Panoven en aan de Meeuwenstraat. Wij zijn groot voorstander van biologisch tuinieren. Dat houdt o.a. in dat we het gebruik van gif ten zeerste afraden. Jaarlijks worden door de evenementencommissie diverse activiteiten voor leden en soms ook voor niet-leden georganiseerd. Lid worden? Dat kan, graag zelfs. Bedenk echter dat tuinieren tijd kost. Vanaf april t/m september is minimaal 8 uur per week noodzakelijk, om een ‘normale tuin’ van 150 m2 onkruidvrij te houden. Dit geldt met name voor de groeizame maanden april, mei en juni. Neem contract met ons op voor meer informatie over het lidmaatschap."

- Zorg: - Mensen die aan hun laatste levensfase zijn begonnen, willen het liefst in hun eigen omgeving sterven. Dat kan echter ook een moment zijn om te kiezen voor de zorg in een hospice. Met deze keuze wordt de taak van de mantelzorger verlicht, wat rust geeft voor de mantelzorger én voor de zieke. Hospice Vianen biedt een omgeving waar men zich veilig en geborgen kan voelen en waar de gast alle aandacht kan richten op het afscheid van het leven. Er is 24 uur per dag aandacht en zorg aanwezig in een warme en liefdevolle sfeer. Alle zorg is erop gericht om het comfort voor de gast zo groot mogelijk te maken. Het hospice is gesitueerd in een gebouw uit 2013, waarbij de gehele inrichting nieuw is en alles gelijkvloers. Het is gemakkelijk bereikbaar voor familie en anderen uit de sociale omgeving, zodat zij op elk gewenst ogenblik bij de zorg betrokken kunnen worden.

- Welzijn: - "Iedereen die bij Welzijn Vianen aanklopt, kan rekenen op een oprecht luisterend oor. We kijken altijd naar wat iemand zelf aan mogelijkheden heeft en hoe die betekenis kan hebben voor anderen. Vervolgens doen we wat nodig is. Altijd op maat. Vraaggericht. En meedenkend op een creatieve manier. We hebben verbindingen overal in de Viaanse samenleving, met al onze 140 vrijwilligers en ons team van medewerkers. We zijn een wendbare club en vinden altijd een passende oplossing. Is het niet bij ons, dan wel elders in het warme sociale netwerk dat we hebben. Dat is ons recept om mensen in beweging te krijgen. Zodat iedereen naar vermogen actief mee kan doen. Want uiteindelijk wil iedereen dat. Meedoen. Om zin te geven aan zijn bestaan."

- "Bij allerlei vragen die je hebt op het gebied van kleine en grote zaken helpen we je graag in Wijkwinkel Vianen. Met een luisterend oor, zonder afspraak en met korte lijntjes. Al onze ondersteuning is kosteloos. Vind je het lastig overzicht te houden op je financiën? Weet je niet hoe je je zorgtoeslag aan moet vragen? Snap je niet wat er in een brief van de gemeente staat? Wil je niet alleen een gesprek met een gemeenteambtenaar voeren? De Wijkwinkel is een steunpunt voor alle inwoners van de voormalige gemeente Vianen. Je kunt hier terecht met de meest uiteenlopende vragen. Over gemeentelijke regelingen, het aanvragen van een voorziening, of het uitleggen van een officiële brief. Weinig verzoeken zijn ons te gek. Veel vragen kunnen we direct met jou aanpakken. En anders weten we wel waar je beter geholpen kunt worden, want we hebben met veel organisaties en instanties een goed contact."

- "Besteed je veel tijd en energie aan de zorg voor een zieke of hulpbehoevende partner, kind, ouder, vriend of buur? Dan ben je mantelzorger! Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar geven hulp door de persoonlijke band die ze met de hulpvrager hebben. Het is heel normaal om iemand te helpen en het kan je veel voldoening geven. Maar je hebt er niet voor gekozen om mantelzorger te worden: het is je overkomen. Wanneer de zorg langdurig en intensief wordt kan het zwaar zijn of worden. Steunpunt Mantelzorg Vianen is er voor mantelzorgers, met: informatie en advies; luisterend oor; tijdelijke vervanging; bijeenkomsten; de jaarlijkse verwendag op de Dag van de Mantelzorg.
Aan het inschrijven en de diensten van het Steunpunt zijn geen kosten verbonden."

- De lokale Stichting Welzijn organiseert regelmatig bijeenkomsten in de Open Huiskamer Vianen, die een ontmoetingsplek is voor mensen die behoefte hebben aan meer contact en gezamenlijke activiteiten. De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw De Prenter (Grote Geusplein 1, in de wijk De Hagen).

- "Samen zijn we er voor elkaar. Vianenvoorelkaar.nl is dé verbindende schakel tussen mensen met een hulpvraag, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in deze voormalige gemeente. Kortom: voor iedereen die zijn talent wil inzetten om een ander te helpen en voor iedereen die hulp kan gebruiken. Op Vianenvoorelkaar.nl vind je alle vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligers (en andere inwoners) is er ook interessant cursusaanbod om je te ondersteunen bij het mooie vrijwillige werk dat je doet. Woon je in Vianen, Hagestein, Zijderveld of Everdingen en wil je graag in je eigen plaats hulp vragen of aanbieden? Dat kan! Het systeem werkt op basis van postcodes. Als je daarbij invult binnen een straal van 2 km te zoeken, dan weet je zeker dat je in je eigen woonplaats blijft met je oproep. Bedenk daarbij wel dat de kans op een match kleiner wordt. Heb je hulp nodig bij het plaatsen van je vraag of aanbod, of zou je wel eens met iemand van gedachten willen wisselen welk vrijwilligerswerk het beste bij je past, neem dan contact op met de coördinator van Vianenvoorelkaar."

- "Er worden veel dingen weggegooid. Ook dingen waar bijna niets mis mee is of die na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar zijn. In een Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en soms niet eens zo moeilijk. Heb je kapotte spullen waar je eigenlijk nog wat langer mee wilt doen? Breng ze eens mee naar Repair Café Vianen en laat ze (gratis!) repareren. Onze handige en kundige vrijwilligers zitten er klaar voor. Je kunt langskomen met allerlei soorten elektrische apparaten. Kleine kledingreparaties zijn ook mogelijk. Maar ook voor een kopje koffie of thee en een gezellige buurtontmoeting kun je bij het Repair Café terecht. Loop gerust eens binnen."

- Voedselbank Vianen.

- "Kleding vdm ('voor de minima') Vianen is een in- en uitgiftepunt voor kleding, schoenen en bruikbare spulletjes, die bijna altijd gelijk weer een ander huisje vinden bij mensen die niet veel te besteden hebben. Heb je nog wat leuke en nette kleding waar niks mee gedaan wordt, dan neem ik dat graag aan. En heb je iets nodig dan ben je van harte welkom hier iets te komen ophalen."

- Duurzaamheid: - "Eneco heeft in 2018 Windpark Autena gerealiseerd, gelegen nabij knooppunt Everdingen. Het park bevat drie windmolens, waarvan twee groene stroom leveren aan Royal Schiphol Group. Dat is ongeveer 20 gigawattuur per jaar, vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van 5.600 huishoudens. Voor dit windpark is een Klankbordgroep - bestaande uit een vertegenwoordiging van omwonenden - in het leven geroepen. Het doel van de klankbordgroep is om de belangen van direct omwonenden te behartigen. De klankbordgroep heeft de volgende taken: omwonenden in contact brengen met Eneco of de gemeente; geluids- en slagschaduwgerelateerde signalen uit de omgeving in behandeling nemen; het college adviseren over de besteding van een deel van het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds. Het lokale Ruimtelijk Kwaliteitsfonds is door Eneco en de gemeente ingesteld om de directe landelijke omgeving van Windpark Autena een kwaliteitsimpuls te geven. De klankbordgroep draagt projecten aan voor de besteding van 50% van de jaarlijkse bijdrage die het windpark levert aan het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds. Het startbedrag van deze bijdrage is €15.000 per jaar. De projecten die de klankbordgroep mag aandragen sluiten aan bij de Landschapsvisie van de gemeente."

- Na twee succesvolle edities van het Eneco Windlab, in Etten-Leur en Amsterdam, heeft Eneco in november 2018 voor de derde keer een interactief educatiecentrum over duurzame energie gerealiseerd. Voor deze editie ontwikkelde Eneco een concept waarin naast windenergie ook andere thema’s aan bod komen. In het nieuwe Eneco EnergieLab leren leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en de brugklas op een speelse wijze hoe je duurzame energie opwekt en wat je thuis allemaal kunt doen om energie te besparen. Het Eneco EnergieLab staat in Vianen, naast windpark Autena.

- Veiligheid: - "Reddingsbrigade Vianen richt zich op het opleiden van kinderen en jongeren in het zwemmend redden van drenkelingen. We zwemmen elke woensdagmiddag in zwembad Helsdingen. Kom gerust eens meezwemmen!"

Reacties

(2)

Allereerst wat een geweldige site en hoeveelheid gedetailleerde informatie.
Als ik daar wat aan toe mag voegen is dat de voetbalvereniging Brederodes, al opgericht in 1921. Deze zit naast VV Vianen op het sportpark.

Met vriendelijke groet
Angelica

Dank voor je compliment! Dat doet altijd goed om te horen en stimuleert om door te gaan met de laatste ronde: de puntjes op de i. Dank ook voor de aanvulling! Deze vereniging mag inderdaad zeker niet ontbreken. Vooral de grotere plaatsen, zoals deze, waren vaak nog maar een 'beginnetje' en moeten nog verder worden uitgewerkt, omdat tot heden de focus vooral lag op het uitwerken van de kleine kernen, omdat die elders vaak worden vergeten of er met een paar regeltjes bekaaid afkomen. Dus in die zin waren die urgenter. In het geval van Vianen doel ik op de kleine kernen om de stad heen en in de voormalige gemeente, dus de dorpen Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag en Zijderveld, en de buurtschappen Bolgerijen, Diefdijk, Helsdingen, Ossenwaard en Tienhoven. Ga daar ook maar eens kijken.

Nu komen de grotere kernen aan de beurt. Dat zijn de 'puntjes op de i' voor de rest van dit jaar. Ik heb de vereniging toegevoegd en gelijk ook de andere zaken die redelijkerwijs nog ontbraken toegevoegd en uitgebreid, met name bij Bezienswaardigheden, Evenementen en het verenigingsleven. Want er ontbraken natuurlijk nog veel meer verenigingen, dus die heb ik ook gelijk maar gedaan. De pagina had 4.000 woorden, nu 8.000, dus het dubbele. Dus kijk de pagina nog maar een keer door, dan kom je een hoop nieuwe dingen tegen.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen