Vierhuizen (Allingawier)

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Vierhuizen FR bord [640x480].jpg

In Vierhuizen zullen in den beginne ongetwijfeld vier huizen hebben gestaan. Tegenwoordig staan er nog maar drie.

In Vierhuizen zullen in den beginne ongetwijfeld vier huizen hebben gestaan. Tegenwoordig staan er nog maar drie.

Vierhuizen (Allingawier)

Terug naar boven

Status

- Vierhuizen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Vierhuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Allingawier.

- In het verleden is er nog een drietal buurtschappen met deze naam geweest in Fryslân, maar tegenwoordig is dit nog de enige, althans volgens de Topografische atlas Friesland(1).

- De buurtschap Vierhuizen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Fjouwerhuzen.

Oudere vermerldingen
1840 Vierhuis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vierhuizen ligt ZO van Allingawier, ZW van Exmorra en W van Tjerkwerd, en ligt rond de gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Ooit zal Vierhuizen wel 4 huizen hebben gehad, maar in ieder geval in 1840 had zij er nog maar 3, met 19 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd 3 huizen en wel de huisnrs. 1, 2 en 4. De buurtschap zal derhalve een handvol inwoners hebben.

Reactie toevoegen