Vinkega

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Vinkega

Terug naar boven

Status

Vinkega is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Vinkege.

In het Fries
Finkegea.

Oudere vermeldingen
1408 Bennickegae, 1542-1543 Finckega(e), 1573 Finckegae, 1579 Finckga. De lezing van 1408 is zeer gebrekkig.

Naamsverklaring
Als oude vorm komt tevens Finkinga voor, dat wel wijst op de persoonsnaam Finke. Samenstelling met ga 'dorp, dorpsgebied'.(1) Op de site van de gemeente Weststellingwerf vinden wij een andere theorie: "Ooit lag Vinkega tussen de hoge veengebieden. Vandaar dat vink in de betekenis van ‘lichte veensoort’, als basis voor turf, de basis is van de naam van dit dorp."

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Vinkega ligt ZO van de dorpen Oldeholtpade, Ter Idzard en Oldeholtwolde, ZZO van de dorpen De Hoeve, Nijeholtpade en Nieuwehorne, ZW van de dorpen Oldeberkoop en Noordwolde, W van de dorpen Noordwolde-Zuid en Vledderveen, NW van de dorpen Wilhelminaoord, Frederiksoord en Nijensleek, WNW van het dorp Vledder, NNW van het dorp Eesveen, N van de stad Steenwijk, NO van het tweelingdorp De Blesse-Peperga en de dorpen Steggerda, Blesdijke, Willemsoord, Steenwijkerwold, Tuk en Paasloo en O van de A32 en de dorpen Wolvega en Sonnega.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Vinkega 56 huizen met 344 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

"Typerend voor Vinkega is de rust, ruimte en de zelfstandigheid van het dorp. Je vindt er vergezichten en prachtige stukjes natuur. Bijvoorbeeld de Vinkegavaartplas en weilanden omzoomd door mooie singels. Juist deze rust en ruimte spreken de inwoners zo aan. En ook al is het een dorp zonder kern, waar de meeste mensen ver uit elkaar wonen, er heerst een gemoedelijke sfeer. Bij activiteiten komt dan ook een groot deel van de inwoners bij elkaar. Een mooi voorbeeld daarvan is het bekende Paasvuur, dat traditioneel op 1e paasdag in het dorp wordt ontstoken." (bron: gemeente Weststellingwerf)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De firma Vermillion wil tot minstens 2032 gas winnen aan de Westvierdeparten op grondgebied van Vinkega. Aldus het gewijzigde winningsplan d.d. eind 2017. Het gasveld is sinds 2011 in productie. Een omwonende heeft verzocht de winning stil te leggen, omdat hij vreest voor schade aan zijn woning. Maar de kans daarop is verwaarloosbaar, stellen het Ministerie van Economische Zaken, TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen. Daarop ging de inwoner in beroep bij de Raad van State. Ook zij zien, gezien hun uitspraak d.d. eind september 2018, vooralsnog geen grond om in te grijpen. De bodemdaling in deze omgeving wordt geschat op maximaal, 4,2 centimeter.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vinkega heeft geen rijksmonumenten, wel een gemeentelijk monument, zijnde de voormalige Hervormde kerk uit 1899 op Noordwolderweg 23. De kerk is al sinds 1970 niet meer als zodanig in gebruik. Nadien is het pand lange tijd in gebruik geweest als atelier. De kerk raakt geleidelijk in verval en dreigt verloren te gaan, tot in 2010 het pand door de dorpsgemeenschap wordt gekocht met de intentie er na restauratie een dorpshuis van te maken. Dit is in 2018 gereed gekomen. Zie verder onder Links.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Een van de jaarlijkse traditities in Vinkega is het Paasvuur op eerste paasdag 's avonds om 20.00 uur. In deze videoreportage met Geert Kuperus vertelt hij en laat hij zien hoe hij anno 2017 al 22 jaar telkens de paasbult netjes op orde brengt.

- SGW Vinkega (paardensport, op een zondag in juni) is een outdoorcross in de klassen B, L en M, en Z pony's.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over Vinkega door Podium.TV (2015).

Terug naar boven

Literatuur

- In 2010 is het fotoboek 'Vinkega' verschenen, als afstudeerproject van de in het dorp geboren en getogen Marije Kuiper, destijds studente aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, waar zij de opleiding Vormgeving volgde. Nadat Marije een aantal jaren in de stad had gewoond, kwam ze weer terug naar haar geboortedorp en keek daar nu anders naar dan vroeger. Ze besloot daar iets mee te doen en maakte van alle 70 huizen en hun bewoners opmerkelijke foto's met kenmerkende, korte teksten. Het is een verhalend fotoboek met ruim 120 foto's en is een uniek, authentiek en puur portret van de inwoners geworden. Het boek is uitgegeven door de Stellingwarver Schrieversronte, en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Bercoop Fonds.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vinkega.

- Belangenvereniging: - Het in 1987 opgerichte Plaatselijk Belang Vinkega heeft als doelen de onderlinge verbinding te versterken en het dorp en zijn inwoners te ondersteunen. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en ouder. Ook is er aandacht voor politieke en economische ontwikkelingen die mogelijkheden of gevolgen voor het dorp hebben. De vereniging heeft ca. 135 leden (exclusief kinderen). Het is de enige vereniging in het dorp.

- Dorpshuis: - Stichting Behoud Finkegea is opgericht met als doel het beeldbepalende kerkgebouw te behouden voor het dorp, en het te herbestemmen tot dorpshuis. In 2010 is het pand aangekocht door de inwoners van Vinkega. Nadien is het pand gerestaureerd, met financiële steun van o.a. de Provincie Fryslân, de gemeente Weststellingwerf, Stichting Bercoopfonds, Coöperatiefonds Rabobank, Meidersma Sybenga Stichting en C.C. Weststellingwerf. Restauratie en herbestemming zijn in 2018 gereed gekomen.

- Zorg: - "Activiteitencentrum Vinkenhoeve in Vinkega verzorgt in een sfeervolle accommodatie drie maal per week een gezellige dag voor ouderen uit de regio. In groepjes van maximaal 8 personen doen we er alles aan om mensen een prettige dag te bezorgen. Naast gezellig koffie drinken en een fijn gesprek wordt er ook gezamenlijk gegeten. Daarnaast verzorgen we een gevarieerd programma waarbij we met de wensen van de deelnemers rekening houden. Zo spelen we gezellig met elkaar een spelletje, zingen liedjes van toen, bakken een heerlijke appeltaart of maken een mooi bloemstuk. En als het weer het toelaat maken we een mooi uitstapje. Met onze speciale bus, waarmee we ook rolstoelen kunnen vervoeren, halen we alle deelnemers op en brengen ze ook weer thuis. Er is ook zinvolle dagbesteding in een veilige omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking. “Met elkaar voor elkaar”. De dagbesteding bestaat uit: verzorgen van maaltijden voor ouderen in de regio. Dagelijks verzorgen wij de warme maaltijd voor de ouderen uit de regio en bezorgen deze bij de mensen thuis; assistentie bij het dagactiviteitencentrum voor ouderen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vinkega.

Reactie toevoegen