Vlodrop

Plaats
Dorp
Roerdalen
Roerstreek
Limburg

LB gemeente Vlodrop in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Vlodrop in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Vlodrop in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Vlodrop

Terug naar boven

Status

- Vlodrop is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Roerstreek, gemeente Roerdalen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Wapen van de voormalige gemeente Vlodrop.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Aan het Broek, Etsberg, Rothenbach (deels), Tussen de Bruggen en Vlodrop-Station.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Vlorp.

Oudere vermeldingen
943 kopie 11e eeuw Flothorp, 1277 en 1294-1295 Vlodorp, 1295 Vlorop, 1342 Vlodorp, 1502 Wlodorp, 1665 Vlodorp, 1849 Vlodorp of Vlodrop.

Naamsverklaring
Wel opgevat als een samenstelling dorp '(dochter)nederzetting', met metathesis drop, en het Germaanse flôh-* 'rotslaag'. De geologische kaart toont echter geen rotslaag en vlo, flot is ter plaatse een aanduiding voor 'vliet, water'. Vlodrop is gelegen aan de Roer. Heette volgens Van der Aa(1) vroeger ook Floreb.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Vlodrop ligt ZO van Roermond en grenst in het O aan Duitsland. Een Z deel van het Nationale Park De Meinweg ligt in het O van het dorpsgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Vlodrop 156 huizen met 852 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 113/618 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Etsberg 43/234. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vlodrop heeft 5 rijksmonumenten, zijnde een archeologisch monument (een terrein uit de vroege middeleeuwen waarin sporen van begraving), Kasteel Steenhuis (Kasteelweg 1) uit 1664, de Sint Martinuskerk (Kerkstraat 1), de Gitstappermolen (die bij buurtschap Etsberg wordt beschreven) en kerkhofkapel St. Ludwig (die bij buurtschap Vlodrop-Station wordt beschreven. Onder de link staat ook nog College St. Ludwig in dezelfde buurtschap, maar dat is in 2015 gesloopt. Voor details over dat complex zie de pagina van genoemde buurtschap).

- De huidige RK Sint-Martinuskerk (Kerkstraat 1) staat vanuit buiten het dorp aan de zuidzijde gezien op een verhoging, een kerkberg. Naast de kerk gaat de Kerkbergweg de helling af en komt uit bij een Mariakapel. Waarschijnlijk is er eind 8e eeuw reeds een eerste houten kerkje of kapel in Vlodrop gebouwd, toen de zendelingen Wiro, Plechelmus en Otger in de streek het christendom kwamen verkondigen. In 1782 is er een nieuwe parochiekerk gebouwd. Hier ligt nog altijd het kerkhof. In 1930 is ter vervanging van de oude kerk iets oostelijker een nieuwe kerk gebouwd, naar ontwerp van architect Caspar Franssen. In 1944-1945 raakt de kerk zwaar beschadigd. In 1946-1947 is de kerk hersteld, naar ontwerp van Joseph Franssen, de zoon van de oorspronkelijke architect. De toren is pas in 1954 gereconstrueerd.

Het niet-georiënteerde bakstenen kerkgebouw in neoromaanse stijl bestaat uit een toren aan de noordzijde met ingesnoerd tentdak, een driebeukig schip met zeven traveeën in basilicale opstand en een koor van een travee met een halfronde sluiting. Het dak van het koor ligt lager dan het schip en het dak van het koor lager dan het koor. De kerk bezit een hardstenen doopvont (einde 18e eeuw), glas-in-loodramen van Joep Nicolas, beelden van Sint Jozef en Sint Martinus door Charles Brouns, en een 18e-eeuws kruisbeeld.

- Kasteel Steenhuis (ook wel: Het Stenen Huis) ligt aan de zuidrand van het dorp (Kasteelweg 1). Het huidige kasteel dateert uit 1664 en is gebouwd voor Gerard Bordels. Begin 19e eeuw zijn de vensters in empirestijl gewijzigd en is het huis gepleisterd. Er zou op deze plaats een ouder kasteel hebben gestaan, maar daarover is niets bekend. Het is een symmetrisch huis met een opvallend middenrisaliet dat bekroond wordt door een met leien bedekt torentje. Ook is hier de ingangspartij die met hardsteen omlijst is en een wapenschild draagt. De ter weerszijden van de ingang geplaatste vlampotten zijn afkomstig van de brugpijlers en dateren uit 1742.

- De Vlodroppermolen staat in buurtschap Tussen de Bruggen en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Beerbök is opgericht in 1964. - "Jeugd Carnavals Vereniging JCV De Eerstelinge is eveneens ontstaan in 1964, en opgericht door de lokale afdeling van Jong Nederland. De naam is ontstaan door leden van Jong Nederland die wat in het veld waren: 'Een Eersteling is de eerste oogst van de nieuwe aardappels'. Na 11 jaar heeft de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) de JCV overgenomen. Vandaag de dag vertegenwoordigt JCV De Eerstelinge Vlodrop nog altijd tijdens de jeugdcarnaval. Zo vieren zij de vastelaovend samen met CV De Beerbök en andere verenigingen, met name JCV De Dorsjvlaegels uit Posterholt, JCV De Doale Eier uit Herkenbosch, JCV De Zölderratte uit Asenray en Jeugdraad De Markoef uit Melick." - Een van de onderdelen van het carnaval in dit dorp is de Boerebroelof (Boerenbruiloft).

- Stichting Kindervakantiewerk Vlodrop organiseert iedere zomervakantie een week vol met spellen, uitstapjes en speurtochten voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd en de brugklas (in 2020 voor de 46e keer).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Openluchtzwembad 't Ploensjbad in Vlodrop is geopend van eind april tot ca. 1 september. Het bad gaat open als L1TV de dag tevoren een weersvoorspelling doet voor Midden-Limburg van 22°C of hoger. Als de voorspelling 25°C of hoger is, blijft het zwembad een uurtje langer open: tot 19.00 uur dus. Bij een voorspelling lager dan 22°C blijft het bad gesloten. Kinderen tot 4 jaar: gratis entree. Enkel entree: € 3,00. Persoonlijk abonnement: € 27,00. Gezinsabonnement tot maximaal vijf personen: € 65,00. Extra persoon bij een gezinsabonnement: € 9,00 per persoon.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vlodrop, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vlodrop (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - "Op onze dorpswebsite 'Veer zeen Vlorp' willen we onderling informatie gaan delen met de (bestaande/nieuwe) inwoners, de jeugd, de ouderen, de verenigingen, de ondernemers en de recreanten die ons dorp en de regio bezoeken. Dit heeft als voordeel dat iedereen weet wat er te doen is, waar je kunt zijn voor meer informatie en dat Vlodrop een bloeiend en attractief dorp is om te shoppen en te recreëren. Zoals jullie kunnen zien hebben we een logo voor het initiatief ontwikkeld. De opbouw ervan bestaat uit: Naam van de stichting: Veer zeen Vlorp; de namen van de drie gebieden waaruit het dorp officieel bestaat, op zijn Limburgs weergegeven als: Vlorp / Vlorp-Station / Etsberg (gezien de grootte van het gebied valt daar uiteraard ook het gedeelte Rothenbach onder); de kleuren van het dorp o.a. rood/wit/blauw. De drie bruggen vertegenwoordigen de drie gebieden zoals benoemd. De drie bogen geven de onderlinge verbondenheid tussen de gebieden weer. De pijlers vertegenwoordigen de gezamenlijkheid van de aanpak die het dorp d.m.v. de stichting voor ogen heeft; het bruggen bouwen tussen de diverse gebieden en zorg dragen voor de toekomst van het dorp."

- Nieuws: - Nieuws uit Vlodrop op Facebook. - Nieuws van huis-aan-huisblad Vlorps Blaedsje op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Vlodrop is het mooiste, maar ook het meest kwetsbare dorp van de gemeente Roerdalen. Een prachtige ligging, veel economische kansen in de handel met Duitsland en een aantal diepgewortelde verenigingen. Maar ook krimp en vergrijzing. Die situatie vraagt om samenwerking tussen verenigingen, inwoners, ondernemers, vrijwilligers en gemeente. En die samenwerking was niet optimaal. Daarom is een groep inwoners in het najaar van 2016 samen met de gemeente aan de slag gegaan om als dorp zelf te werken aan onze toekomst. Deze stuurgroep Toekomst zag dat de gemeente moeilijk tot besluiten kwam op belangrijke thema’s (zoals over dorpsaccommodaties) en tegelijkertijd dat in het dorp weinig initiatief werd genomen (‘de gemeente moet dit oplossen’). De stuurgroep organiseerde een tweetal dorpsgesprekken waarin inwoners werden uitgenodigd aan te geven welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Dat leidde tot de opzet van twee werkgroepen, die in opdracht van de inwoners aan de slag gingen om te komen tot een betere communicatie en tot toekomstbestendige dorpsaccommodaties.

In de loop van 2017 en 2018 werden steeds meer inwoners, verenigingen en ondernemers bij dit initiatief betrokken. Om structuur te geven aan de activiteiten is 'Stichting Veer zeen Vlorp' opgezet. Deze stichting heeft als doel: het bevorderen en in stand houden van de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp inclusief de buurtschappen Etsberg, Rothenbach en Vlodrop-Station, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord, voor diverse doelgroepen, bestaande uit onder meer jongeren, volwassenen, ouderen, verhuizers/nieuwkomers, bezoekers/recreanten, ondernemers en verenigingen. De lancering van de nieuwe dorpswebsite Wijzijnvlodrop.nl is de eerste concrete opbrengst van dit dorpsinitiatief. Een breed gedragen voorstel voor toekomstbestendige dorpsaccommodaties moet snel volgen. Maar daarmee is het werk niet gedaan. Het streven is dat inwoners structureel samenwerken en samen invulling geven aan de toekomst van het dorp."

- Buurtvereniging: - "Sinds 1962 kent onze buurt (om precies te zijn de straten Markt, Boomgaardstraat, Smidstraat, Kasteelweg, Koebroekweg, Kerkbergweg en een gedeelte van de Grootestraat) de buurtvereniging Put Markt-Boomfaardstraat, met als hoofddoel het organiseren van activiteiten voor de bewoners van onze buurt om zo de onderlinge contacten te bevorderen en te behouden. De vereniging draagt ook zorg voor het onderhoud van het Mariakapelletje achter de kerk. Activiteiten zijn onder meer paaseieren rapen, een herfstwandeling en een gezellige barbecue in de zomer. Al deze evenementen zijn alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging. De buurtvereniging omvat ongeveer 40 huishoudens. Nieuwe leden en nieuwe ideeën zijn uiteraard van harte welkom. Lidmaatschap kost slechts € 10,- per jaar per huishouden."

- Dorpsaccommodaties: - "Anno 2019 zijn diverse accommodaties in Vlodrop toe aan renovatie dan wel vernieuwing. Na diverse inventarisaties zijn er 3 voorkeurssscenario’s overgebleven: 1. Renovatie van de Blokhut en aanbouw van een sportzaal, gecombineerd met renovatie van de basisschool op de huidige locatie van de school. 2. Gehele nieuwbouw van de school, kinderopvang, sportzaal en gemeenschapshuis, op het terrein van het voetbalveld. 3. Renovatie en inkrimpen sporthal met aanbouw van een school, kinderopvang en gemeenschapshuis bij de sporthal, mogelijk met instandhouding van de Blokhut voor doelgroep jongeren. Dit scenario beidt de beste mogelijkheid om het zwembad te behouden.

Anno zomer 2019 is Veer zeen Vlorp bezig om samen met de architect en de betrokken partijen (Blokhut, school, gemeente) de scenario’s verder uit te werken. Daarbij krijgen ze hulp van een gespecialiseerde partij die een doorrekening maakt van de exploitatie van de verschillende scenario’s. Ook werken Veer zeen Vlorp en de Blokhut aan een opzet voor het toekomstige beheer van de dorpsaccommodaties. Het streven is dat de inwoners van Vlodrop zich nog in 2019 uitspreken over hun voorkeur voor (een) toekomstbestendige dorpsaccommodatie(s), en dat dat voorstel bij de gemeente wordt ingebracht. Dat doen ze zo snel als de complexiteit en de vereiste zorgvuldigheid het toelaten." (bron: Veer zeen Vlorp)

- Dorpshuis: - De Blokhut is de ontmoetingsplek in Vlodrop voor jong en ouder. Het is de thuisbasis van de ouderenvereniging, de country club, de ouderengym, de dansschool, het kookgroepje, en de jeu de boules club. Vrijwel dagelijks is er wel iets te doen, waarvoor zie de Agenda. Verder zijn er natuurlijk nog incidentele of eenmalige feestavonden en dergelijke.

- Onderwijs: - De St. Martinusschool ligt centraal in het dorp en dateert van 1961, oorspronkelijk als meisjesschool. In 1974 is het gebouw uitgebreid en wordt het een gemengde school. In 1985 doet de basisschool zijn intrede en door een integratieverbouwing en uitbreiding in 1989 kunnen alle leerlingen van de basisschool in één gebouw worden ondergebracht. In 2002 is het gebouw nogmaals verbouwd en uitgebreid. De leerlingen komen grotendeels uit het dorp Vlodrop en buurtschap Etsberg, en ook van omliggende dorpen als Posterholt en Herkenbosch.

- Muziek: - Fanfare Wilhelmina in Vlodrop is opgericht in 1900. Decennialang is ze een eenvoudige vereniging geweest die trouw aan haar voornamelijk sociale verplichtingen in het dorp voldeed. Muzikale successen werden slechts sporadisch nagestreefd. Daar kwam verandering in tegen het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de fanfare onder leiding stond van dirigent Jef Ficker. Het eerste grote muzikale succes kwam in 1988, toen de fanfare met 28 muzikanten deelnam aan het Bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen te Roermond. In de Tweede Afdeling behaalden de muzikanten met 324 punten een eerste prijs met Lof der Jury en promotie naar een hogere afdeling. Tevens werd Wilhelmina Limburgs Kampioen, 2e afdeling Fanfare.

Hierna was er geen houden meer aan. De muzikanten hadden de smaak te pakken en met elk volgend concours klom men een trede hoger. Goed opgeleide, jeugdige muzikanten stroomden massaal toe en zo kon het gebeuren dat Fanfare Wilhelmina in twaalf jaar tijd van de Tweede Afdeling opklom tot de hoogste afdeling. In 2000, het jaar van het 100-jarig bestaan, promoveert de fanfare naar de Superieure Afdeling. Groot probleem van de fanfare is het op peil houden van het aantal muzikanten. De vereniging vergrijst langzaamaan, omdat de jeugd na gedane studies wegtrekt uit Vlodrop en zich vaak ver weg vestigt in een grote stad waar werk voor hen is. Voor de vereniging zijn ze dan helaas verloren. De fanfare heeft de afgelopen jaren dankzij een intensief jeugdbeleid echter een verjongingsimpuls gekregen, waardoor gelukkig ook weer veel nieuwe jeugdleden instromen.

- Sport: - Voetbalvereniging VV Vlodrop en het Posterholtse PSV '35 zijn in 2015 gefuseerd tot Oranje Blauw '15. De club heeft haar accommodatie in Posterholt.

- Tennisclub TC Vlodrop is opgericht in 1969.

- "Heb je zin om lekker sportief bezig te zijn? In een gezellige club die naast badmintonnen ook regelmatig leuke uitstapjes organiseert? Ben je 18 jaar of ouder? Dan ben jij degene die we zoeken! badmintonclub BC Vlodrop (recreatief!) is altijd op zoek naar nieuwe leden. In onze vereniging gaan sport en gezelligheid hand in hand. Na het sporten bestaat er de mogelijkheid om gezellig na te praten in de kantine van de sporthal. Heb je zin om eens een keer te komen badmintonnen. kom dan gezellig een keer meespelen op woensdagavond van 20:00-22:00 uur., zonder enige verplichting. Ook wordt er competitie gespeeld in onze club. We hebben een Mixed Team en een Heren Team. Dus als je een stapje verder wil, kan dat ook. Contributie per seizoen is 80 euro. Ons seizoen loopt van september t/m juni."

- "Gymnastiekvereniging Vlodrop is een groeiende sportvereniging voor jong en ouder. De leden zijn afkomstig uit het dorp maar ook uit verscheidene omliggende dorpen. De activiteiten binnen de vereniging zijn divers. Bij de jeugd gaat het om het turnen. In verschillende niveaus en verschillende leeftijdsgroepen wordt onder deskundige leiding getraind om de verschillende aspecten van het turnen onder de knie te krijgen. Vooral de selectiegroep is uitgegroeid tot een groepje wat qua niveau goed mee kan draaien in Limburg. Maar natuurlijk komt het plezier in het turnen op de eerste plaats. Bij de volwassen leden gaat het vooral om sport en spel. Onder deskundige leiding wordt door een herengroep en damesgroep flinke lichamelijke inspanning geleverd door middel van verschillende teamsporten. Daarnaast is ook gezelligheid en sociale verbondenheid een belangrijk aspect van de activiteiten. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je mag gratis twee proeflessen volgen voor je besluit om al dan niet lid te worden, zodat je in de praktijk kunt ondervinden of het iets voor je is."

- "Ben je het alleen mountainbiken beu? Lijkt het jou leuk om in groepsverband elke zondagochtend mooie mountainbiketochten te fietsen in de regio van Vlodrop? Kom dan eens mee biken met ATB Club Grenzeloos en ervaren of het jou aanspreekt. Wel graag even aanmelden, telefonisch of via Facebook." - Ook Modderfokkers is een club MTB-vrienden uit het dorp die regelmatig deelnemen aan MTB-tochten en daar op hun Facebookpagina veslag van doen.

- Senioren: - "Seniorenvereniging Vlodrop biedt vrouwen en mannen van 50 jaar en ouder wekelijks een uurtje gymnastiek aan, om de algemene lichamelijke verouderingsverschijnselen te verlichten. Door mee te doen aan deze tak van gezond bewegen kun je zelf veel doen aan preventie van deze klachten en hou je jezelf fit. De gymnastiek is afgestemd op 50-plussers en wordt gegeven door speciaal daarvoor opgeleide docenten. Na afloop van dit uurtje kun je gezellig - onder het genot van een kop koffie - samen zijn. Ook het deelnemen aan een proefles is mogelijk en gratis. Schroom niet en kom meedoen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Een en ander vindt plaats in De Blokhut, Koebroekweg 3, iedere dinsdagmorgen om 11.00 uur. Verder is er iedere dinsdagmiddag een soosmiddag en organiseren we activiteiten zoals jeu de boules, kaarten en fietsen."

- Veiligheid: - "Buurtpreventie Vlodrop is de Facebookvariant van diverse WhatsApp-groepen. Samen willen wij het dorp veilig houden voor ons en onze kinderen. Ben je iets verloren of heb je iets gevonden, is je iets opgevallen, plaats het op deze pagina!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vlodrop en - idem Kerkstraat.

Reactie toevoegen